Tải bản đầy đủ

Thiết kế nội thất nhà văn hóa thanh thiếu niên góc sân và khoảng trời

ìl

.............................-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KÉ NỘI THẤT NHÀ VĂN HÓA
THANH THIẾU NIÊNGÓC SÂN VÀ
KHOẢNG TRỜI
THƯ VIỆN

TRƯƠNG 9H KỶ THUÀT c ổn g ' n g h ê TP.HCM

GVHD :Thầy Đinh Anh Tuấn
SVTH

: NGUYỄN MỸ LINH


MSSV : 106301030

TP HCM, ngày 07. tháng07. năm 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỐN ÁN TÔT NGHIỆP
5
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN MỸ LINH
M NGNH: 301

MSSV: 106301060
LỚP: 06DNT1

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

Nhà văn hóa thanh thiếu niên GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Hồ sơ kiến trc Trung tàm sinh hoạt văn hóa làng chài Sông cầu - Phú Yên
Thiêt kê 3 khu
1 . giao lưu
639m2
2. trưng bày
I.163m2
3. thư viện
417,8m2

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp:
22-3-2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
15-7-2010
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn

Thầy ĐINH ANH TUẤN...............................................
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DAN

(Ký vù 8hi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (chấm sơ bộ):........................
Đơn vị:......................................................
Ngày bảo vệ:.............................................
Điểm tổng kết:......................
Nơi lưu trữ Đồ ấn tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điêm sô bằng sô___________ Điểm sô bằng chữ.__________ _
TP.HCM, ngày....tháng........năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
Nhăm đem lại kêt quả tốt nhất cho đồ án tốt nghiệp ngoài nỗ lực không
ngừng của bản thân, em cũng đã được sự hướng dẫn, truyền đạt tận tình của các
thây cô trong ngành, nhât là thây Đinh Anh Tuấn, người đã đem đến những kiến
thức vô cùng bổ ích cho công việc của em. Cũng chính vì vậy, lời đầu tiên em
mong muôn được gửi đên nhà trường và thầy cô là lời cảm ơn chân thành đã tạo
mọi điều kiện cho tôi học tập và đạt được những kết quả trong bốn năm qua
( 2006- 2010).

Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Đinh Anh Tuấn, giáo
viên hướng dẫn không ngại thời gian, công sức giúp tôi hoàn thành đồ án tốt
nghiệp.
Cảm ơn gia đình, bạn bè, những người luôn bên cạnh ủng hộ tôi, cùng tôi vượt
qua những khó khăn trên quãng đường đại học này.


MỤC LỤC
L LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI
II. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ĐÈ TÀI
III.
IV.

GIỚI HẠN ĐÈ TÀI
TÓM TẮT NỘI DUNG

CHƯƠNG I. TÌM HIỂU s ơ L ư ợ c VÈ ĐÈ TÀI
1.1 Sơ lược nhà văn hóa
1.2 Đôi nét vè hình ảnh cánh diều trong thơ Trần Đăng
Khoa.
1.3 Đôi nét về giới trẻ ngày nay .
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
2.1 Vât
• liêu

2.2 Ánh sáng, màu sắc
2.3 ứng dụng trong kiến trúc nội - ngoạỉ thất
CHUƠNG III. ĐƯA Ý TƯỞNG VÀO KHÔNG GIAN THIẾT KẾ
3.1 Không gian giao lưu
3.2 Không gian trưng bày
3.2.1 Khu nhiếp ảnh
3.2.2 Các khu vực hành lang lưu thông
3.2.3 Khu trưng bày hình tưọiìg
3.2.4 Không gian hội họa
3.3 Không gian thư viện.
3.3.1 Khu tra cứu
3.3.2 Khu đọc
3.3.3 Khu vi tính
3.3.4 Khu truyện
3.3.5 Khu tự học


PHẦN 1
I. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI
ƯỚC

mơ về một không gian mới cho giới trẻ cùng tình cảm yêu mến với thơ

Trần Đăng Khoa, ước mơ lưu truyền giá trị văn hóa dân tộc từ giới trẻ. Sự đồng điệu
trong cảm xúc sáng tạo giữa thơ và ý tưởng thiết kế đã thôi thúc sinh viên thực hiện
đề tài.
n . Ý NGHĨA - GIÁ TRỊ CỦA ĐÉ TÀI
Xu hướng đi tìm không gian mới, hướng về thiên nhiên, sự bình yên giữa
cuộc sống tất bật đã mang lại cho đề tài giá trị thực tế.
Mong muôn lưu truyền giá trị truyền thống của dân tộc, của cha ông đã mang
lại cho đê tài một giá trị nhât định bởi tính cộng đồng trong công trình nhà văn hóa.
Hòa quyện chất bình dị, mộc mạc của giấc mơ trong cồng trình hiện đại.
Đề tài thể hiện cái nhìn mới trong không gian, cái nhìn trong những giấc mơ,
mộc mạc chứ khồng phải bằng sự cảm thụ sâu sắc đế gọt giũa cho công trình hiện
đại. Sử dụng hình ảnh cánh diều được thể hiện qua nhiều hình tượng trong thơ.
III. GIỚI HẠN ĐÈ TÀI
Đề tài tập trung khai triển các khồng gian mang tình chất công cộng cao. Với
giải pháp chọn lựa những không gian lớn, mở rộng. Tìm một cái nhìn mới với những
vị trí góc, khoảng thông tầng, không gian mở của công trình.Những khồng gian mở
lớn với số lượng nhỏ được khai thác sâu. Tìm giải pháp tạo sự bay bổng cho không
gian.
Những không gian được chọn cho đồ án:
+ Khu vực giao lưu, sinh hoạt hội nhóm.
+ Khu vực trưng bày
+ Khu thư viện.

1


IV. TÓM TẮT NỘI DUNG
Đồ án gồm 3 chương
Chương 1: Sơ lược về đề tài.
Chương 2: Nghiên cứu các yêu cầu liên quan đề tài.
Chương 3: úng dụng các nghiên cứu trên vào cồng trình nhà văn hóa.
CHƯƠNG I. TÌM HIỂU s ơ LƯỢC VÈ ĐÈ TÀI
1.1. Đôi nét về nhà văn hóa:
-Thường được đặt ở các khu đồng dân cư, trong các thành phố lớn, mang tính
thương mại, cộng đồng cao, là những nơi thuận lợi vị trí địa lý.
-Nhà văn hóa thuộc loại công trình công cộng xuất phát từ những cuộc hội họp,
vui chơi của cha ông ngày trước. Tùy theo mỗi vùng, mỗi quốc gia, mỗi một nền văn
hóa khác nhau, công trình da dạng và phong phú về không gian và chức năng. Có
những loại nhà văn hóa nhỏ ở từng địa phương, cũng có những nhà văn hóa lớn cho
nhiều chức năng như thi đấu... .
-Nhà văn hóa có những công trình dành cho một đối tượng cụ thể, cũng có những
công trình đa dạng các đối tượng tham gia. Tuy chỉ dành cho đối tượng cụ thể, nhưng
cũng là nơi giao lưu cho nhiều đối tượng mới. Đây là không gian sinh hoạt yêu thích
của nhiều đối tượng bởi sự phân chia chức năng cụ thể cho những khổng gian mở,
không gian giao lưu, trao đôi, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhiều
người.
-Nhà văn hóa thanh thiêu niên không chỉ là nơi giao lưu, vui chơi của các bạn trẻ,
nơi đây còn định hình suy nghĩ, cách sống, giáo dục con người về nhiều mặt một
cách cời mở, năng động, đa dạng, phong phú với từng đối tượng, luôn tạo sự thoải
mái, niềm vui cho đối tượng tham gia va tham quan.

2


3
Nơi trung bày tác phẩm

4


1.2 Đôỉ nét về hình ảnh cánh diều qua hình tưọng trong thơ Trần Đăng Khoa
Cánh diều chao lượn giữa vòm trời rộng in dấu ấn trong hồi ức trẻ thơ của mỗi
người. Cảm xúc bay bống khi nhìn lên cao, hướng tầm ra khỏi góc sân nhà.

Là hình ảnh cánh diều

Là hình ảnh con sông

chao lượn trên đồng.

Kinh Thầy uốn khúc.

Là hình ảnh chiếc lá

Là hình ảnh ánh trăng

rơi nghiêng trên thêm

trên sồng Ngân

5


1.3. Đôi nét về giói trẻ ngày nay
-Giữa cuộc sống mới, sống trong những khối nhà công nghiệp, trẻ ít có không
gian tự do với những cánh diều rong chơi.
-Sống trong thời đại mới, giới trẻ có dịp tiếp cận với nền công nghệ tiên tiến, ham
tìm tòi, học hỏi, khám phá. Biết đến diều cũng sớm như trẻ em ngày trước nhưng ít
có dịp tiếp cận với thú chơi diều dân dã như xưa. Con diều ngày đó là những tàu lá,
mẩu giấy bọc trên khung tre, khung mây, khung nứa, khung gỗ vót mỏng...Con diều
ngày nay bằng những sợi, vải...Con diều ngày xưa với 1 màu trắng ngà, bình dị, mộc
mạc. Con diều ngày nay đa dạng sắc màu. Trẻ xưa còn có thú tự tìm vật dụng quanh
nhà làm diều như cành cây, cọng rơm, cọng cỏ, ... Ngày nay là sự ráp nối tiện lợi có
thể đưa đến mọi nơi. Nhưng giới trẻ nào cũng có ước mơ, và những cánh diều đã ít
nhiều đi cùng những giấc mơ đó.
- Giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội dể tìm hiểu và khám phá, họ rất vững vàng và
chủ động trong những giấc mơ của mình. Câu lạc bộ, cung văn hóa, các bổi họp
nhóm đa phần là dành cho giới trẻ và do giới trẻ tự tổ chức.

6


CHƯƠNG II: C Á C PHƯƠNG PHẢP NGHIÊN c ư u
2.1. Vật liệu sử dụng cho thiết kế: kết hợp giữa mới và cũ
Vât liêu thô, môc:
-

Chất liệu thô mộc, dễ kiếm, gỗ mộc, gỗ vụn, đan lát...gợi chất mộc nhưng
cũng không kém phân hiên đại khi sử dụng trong một công trình lớn, đồng
thời cũng phù hợp với ngoại thất, kiến trúc công trình.

7


Vật liệu công nghiệp mói:
-

Kính mờ, inox, thép, nhựa tổng hợp (policacbonat
và sợi thủy tinh)

-

Thảm, vải, lụa, ...

2.2. Ánh sáng.

Hình ảnh như ánh trăng, chiếc đèn lồng thường phổ biến

8


Màu xanh thiên nhiên trong không gian nội thất
/,

r

r

2.3. U ng dụng trong các công trình kiên trúc, nộì - ngoại thât.

Trong các công trình kiến trúc

9


Trong không gian nội thất

2.4. Tìm hiếu công trình ứng dụng:
2.4.1. Công trình Trung tâm sinh hoạt văn hóa làng chài Phú Yên


Vị trí địa lý: Công trình được xây dựng tại làng chài hiện hữu của thị
trấn Sông cầu. Trong tương lai là khu đất được quy hoạch là khu công
viên sinh thái làng nghề. Là nơi thu hút khách du lịch tìm về văn hóa
làng chài.

Hiện trạng khu đất công trình

10


11


2.4.2. Hồ so* kiến trúc công trình

Hồ sơ dự kiến.

12


1

- Không gian giao lưu

13


CHƯƠNG III; ỨNG DỤNG Ý TƯỞNG VÀO KHỒNG GIAN THIÉT KÉ
3.1. Các không gian thiết kế
3.1.1 Không gian giao lưu

mÊÊÊmm.
m m ẽm m ,
mỉ Êầ

Không gian mở rộng ngoài trời với chiều cao tổng thể công trình là 21m và diện tích
là 639mũ.
Đây là khu vực đầu tiên mọi người gặp gỡ, hàn thuyên, chào hỏi khi vừa đến với
công trình. Với bãi cát vàng của địa phưorng vùng biển. Sự gần gũi với điều kiện tự
nhiên đã mang lại sắc vàng cho không gian. Màu vàng của cát, của nắng, của vật liệu
đan lưới, vật liệu gỗ mang tong trầm làm nét cho không gian thêm mộc mạc nhưng
với hình dáng hiện dại phù hợp với công trình và ý đồ thiết kế. Đó là sự hòa hợp giữa
xưa và nay, giữa ý tưởng, công trình và địa phưorng.

14


-Khơi nguồn cảm xúc từ những chiếc lá lìa cành theo cơn gió chao nghiêng là những
chiếc đèn lồng treo cao in bóng trên bề mặt công trình, lấp loáng kính cửa khồng
gian giao hòa nội thất và ngoại cảnh. Đây là góc nhìn qua khe lá khi đứa trẻ nhặt 1
nhành cây, trẻ thường ngắm nghía và ồ lên khi nhìn thấy những gì mới lạ, ở đây là
không gian bao la trong và ngoài. Chiếc lá lìa cành chạm đất lại vương cao thể hiện
một sức sống mạnh mẽ trong giấc mơ của tuổi trẻ luồn muốn bay cao nhưng cũng
được gia đình bảo bọc nên những chiếc mái lá còn bị níu giữ dưới chân và xòe ra
theo nhiều hướng khác nhau.
-Chiếc ghế nghỉ cá nhân mang hình ảnh chiếc lá cong vênh bập bênh trên đất.
-Bộ bàn đôi orrigami được tách lọc theo nghệ thuật xếp giấy, những chiếc lá mỏng
manh cuốn lại thành cánh diều được gió thổi bay cao.
- Khu quầy bar với chiếc lá căng mình trên khung gỗ trở thành cánh diều chỉ chực
bay xa.

I 1m

15


3.1.2 Không gian trưng bày:
- Khu trưng bày mang ý tưởng từ gió, gió từ biển xa, gió từ mọi nơi thổi tung khồng
gian làm vút bay những cánh diều còn bị lãng quên. Đó là truyền thống, là một món
đồ chơi của đứa trẻ đã lớn lên qua nhiều năm tháng, bất chợt một ngày nhìn lại cảm
xúc khát khao trở lại tuổi thơ.
❖ Không gian nhiếp ảnh:

■I

Nơi đầu tiên để làn gió thổi xô
dạt, nhẹ nhàng lăn tăn len lỏi vào
không gian cuốn chiếc lá mang
những hình ảnh khác nhau. Cái
nhìn thế giới qua khe lá.

- Tậ n dụng vách kính
vẽ những bức tranh về
cánh diều để ánh sáng
làm thêm phần lấp
lánh bay bổng cho
không gian. Vòm lá
trở thành một khoảng
trời xanh với vệt nắng
len lỏi.

16


- Những cơn gió lăn
tăn

trên

mọi

vùng

miền khắp đất nước.
Cánh diều bay đến mọi
nơi mang đậm chất
Việt.
- Cánh diều in mình
trên mặt ao vượt qua
giới hạn của không
gian

là những bức

vách để cuốn theo gió
vui đùa.

Bên bờ ao nhà mình

17


K hu hội ngộ:

Bục gỗ thấp 350, du khách có thể ngồi nghỉ chân. Không gian với ý tưởng từ cảm
xúc về gió trước những trận mưa rào, từ hiên nhà dõi mắt ra những đồng lúa bát ngát.
Cảm xúc về trò chơi trốn tìm cùng ánh trăng khi cơn mưa chợt đến. Trăng lấp loáng
hay cánh diều trải rộng trong hình ảnh cánh cò chấp chới sải cánh bay. Không gian
gợi người ta về hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ Việt.
Gió cuộn nắng, gió cuốn mưa . Với sự mềm mại của dải lụa làm rõ thêm sự chuyên
động liên hồi của gió.
Màu vàng của lúa chín, mong một mùa bội thu hòa cùng màu vàng của cát biển địa
phương lấp lánh nắng, lấp lánh mưa.

18


K hu hội họa:

Từ một góc sân nhà, cánh diều vút bay cao qua những khoảng trời, rạch cả đường
mây. Những giếng trời của công trình rất phù hợp cho chất ngô nghê của không gian
khi liên tưởng đến bên bờ ao nhà mình với những giếng nước phản chiếu ánh nắng
len vào không gian văng vảng tiếng ếch liên hồi.
3.1.3 Không gian thư viện:
Không gian trên cao được lấy ý tưởng chung từ
mây trời. Không gian rộng mở với những khung
trời mới, gợi mở tri thức, gởi mở sự cảm nhận,
gợi mở khồng gian. Sử dụng 2 màu chủ đạo
trắng và xanh tạo một không gian hiện đại cùng
các chất liệu gỗ thô mộc và hình ảnh tự nhiên,
ngồ nghê.

19


❖ Khu tra cứu:

Khu vực tra cứu kết họp quầy tiếp nhận. Cánh diều vàng dập diều trong dáng ghế.
Cánh diều ôm trọn vòm trời

❖ Khu tự học:

Khối lưới gỗ làm vách ngăn kết
họp cùng tấm nhựa policacbonat
trang trí trần che bớt hệ thống
đèn đồng thời tạo những tia sáng
thú vị cho khồng gian.
Dây diều uốn cong kết nối đất
trời.

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×