Tải bản đầy đủ

Văn phòng mỹ phẩm olay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ H ồ CHÍ MINH
-.............—0O0................

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

VĂN PHÒNG MỸ PHẨM OLAY

Chuyên ngành: THIÉT KÉ NỘI THẤT

GVHD: Thầy NGUYỄN QUÓC BẢO
SVTH: NGUYỀN PHẠM TRÚC QUYÊN
MSSV: 106301107

AQAOOĩhtt

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ O
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ TH U Ậ T CÔNG NGHỆ TP. HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ M Ô N :................. .......... ....................

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP
CHÚ Y:

sv phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyếr minh

HỌ VÀ TÊN :................................................. ............... ............
NGÀNH:
...................... ........... ........ ........................... .....

MSSV:
LỚP:

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số’ liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :.........................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :.................................. ......... ..............
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1 /.........................................................
................. . 1 ....
2 /........................................... .
z
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ mồn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


NGƯỜ,I HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký 'và ghì rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ M Ô N

Người duyệt (chấm sd bộ):..........................
Đơn vị:............................................ ....... ........
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
fou !.. OcỊbìíUty..

. ơẵiìQM.. .OhiXLkV.. .to77Ỉ(Cvt\, Ú ^..Ẩ u n C j

..... b lữ ... Ü Ü Ü 7 Ï .. Sứth..đi'íu,..^lítliỈLưu..nUíí^.Tĩíunh.. nhi£u/..

..,

..'tiAh-.rfoxYj... .væA.. pfottÉj.. m a . . ịlcayn ....................................
............................

£M jù....đh........................ .
I

Điểm số bằng số

i n

............................................................................................................................................

Điểm sô bằng chữ.

p k^i I¿ ¿ y

TP.HCM, ngày.//.£tháng...&^.năm 2010
(GV hướng dẫậ ký và ghỉ rổ ho tên)

/V . ^

^

ỮMỒC

>


LỜI CẨM ƠN
Sau 4 năm đai học, đồ án tôt nghiệp là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển tiếp
từ sinh viên trở thành người thiêt kê. Quá trình làm đồ án tôt nghiệp là quá trình
học tập tích lũy, và kiểm tra lại kiên thức đã học áp dụng vào thực tế.
Đ ể có được kết quả này em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến quý
thây cô trong trường kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh nói chung và quý thầy
cô trong khoa mỹ thuật công nghiệp, bộ mô thiêt kê nội that nói riêng, cám ơn
thay co đã tận tình chỉ bảo truyền đạt kiên thức bổ ích cho em trong suốt những
năm vừa qua.
Em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Quốc Bảo, thầy đã tận tình
hướng dẫn chỉ bảo và động viên em trong suôi thời gian làm đồ án tốt nghiệp.
Trong thời gian làm việc với thầy em đã tiếp thu thêm được nhiều kiến thức bổ
ích, và học hỏi được ở thầy tinh thần làm việc nghiêm túc và đó là điều cần thiết
cho quá trình công tác của em sau này.
Và sau cùng em xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè đã hỗ trợ, động
viên và góp ý rất nhiều cho em giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Em đã cô găng hoàn thành đô án tôt nghiệp với khả năng cho phép của
mình, chắc chắn còn nhiều thiêu sót. Mong quý thầy cô thông cảm và chỉ bảo em
để em có thể hoàn thiện bài cùa em tốt hơn.


MỤC LỤC

LỜI MỞ Đ Ầ U ..................................................................................................................... 1
CHƯƠNG I : NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH TƯỢNG CÂY, HOA, LÁ ỨNG DỤNG
VÀO NỘI T H Ấ T ............................................................................................................... 2
1.1/ Cây, hoa , lá trong tự nhiên ............................................................................. 2
1.2/ Họa tiết cây, hoa, lá trang trí............................................................................ 3
1.3/ Hình tượng cây, hoa, lá đưa vào khồng gian nội th ấ t.................................. 4
CHƯƠNG I I : NGHIÊN c ứ u VE ĐE

t à i .................................................................8

2.1/ Các loại hình văn phòng...................................................................................... 8
2.2/ ứ n g dụng hình tượng cây, hoa, lá vào văn phòng.......................................12
CHƯƠNG I I I : VĂN PHÒNG MỸ PHAM OLAY.....................................................14
3.1/ Ý tưởng thiết k ế ................................................................................................. 14
3.2/ Phân tích ý tưởng cho từng không gian cụ t h ể .......................................... 15
KẾT L U Ậ N ..................................................................................................................... 20


LỜI MỞ ĐẦU

Từ lâu văn phòng là một dạng không gian làm việc phổ biến, cho đến
hôm nay thì làm việc văn phòng nhanh chống trở thành mục tiêu của nhiều
người. Ban đầu chỉ có những văn phòng nhỏ để làm việc được bày trí đơn giản,
với những bộ bàn ghế, tủ kệ không quá cầu kỳ và có chức năng chứa đựng là
chủ yếu. Nhưng ngày nay, theo sự phát triển của xã hội mà những tòa nhà cao
tầng xuất hiện, bên trong là không gian làm việc sang trọng được thiết k ế tinh
tế hơn với những vật dụng hiện đại, tiện nghi hơn.
Ngày nay, văn phòng không chỉ là nơi để làm việc mà còn là nơi để học
hỏi, sáng tạo nên đòi hỏi không gian thiết kế thẩm mỹ hơn, sáng tạo hơn.
Không gian văn phòng được thiết k ế với nhiều ý tưởng như đường nét, hình
ảnh, hoa văn trang trí phù hợp với từng loại hình văn phòng. Các yếu tố đó
được kêt hợp lại với nhau tạo nên nét riêng cho từng không gian văn phòng
nhưng tất cả đều có chung một mục đích là tạo ra một không gian làm việc
thoải mái đầy tính sáng tạo hơn trong môi trường làm việc căng thẳng.

1


CHƯƠNG I ; NGHIÊN c ứ u VỀ HÌNH TƯỢNG CÂY, HOA, LẤ

1*1/ Cây, hoa , lá trong tư nhiên :
“ Cây , hoa, lá là cuộc sống của con người”. Thiên nhiên quanh ta,
một gốc cây, một ngọn cỏ, một nhành hoa,... với nhận thức rằng thiên nhiên
mang một vẻ đẹp mà tạo hóa đã tạo ra cho con người để con người có thể sống
hòa mình vào thiên nhiên và gắn bó với môi trường sông của chính mình.

Cây, hoa, lá là hình ảnh quen thuộc với con người chúng ta và chúng
gần như không thể thiêu đối với đời sông của mỗi người. Chúng ta khó có thể
hình dung được một cuộc sông mà không có cây cỏ, hoa lá. Ngày nay, với nhịp
sống hối hả, dân số gia tăng thì môi trường tự nhiên trở thành yếu tố quan
trọng. Vì thế, dù ở ngoài hay trong nhà chúng ta có thể thấy hình ảnh của cành
cây, ngọn cỏ chiêm vị trí quan trọng trong không gian sống của chúng ta.

2


1.2/ Họa tiết cây, hoa, lá trang t r í :
Cây, hoa, lá không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống của con
người, mà chúng còn thể hiện vẻ đẹp của mình bằng những hình ảnh cách điệu
từ cành cây, chiếc lá, nhành hoa... và như thế chúng đã tạo cho mình một vẻ
đẹp riêng,một vẻ đẹp mang đầy tính nghệ thuật.

3


v ẻ đẹp lôi cuốn, uyển chuyển của hoa văn trang trí từ những cánh hoa,
chiếc lá góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nên một loại hình nghệ thuật
trang trí hoa văn.
1.3/ Hình tượng cây, hoa, lá đưa vào không gian nội thất:
Một trong những phong cách trang trí mang lai cảm giác thư thái
nhất đó là tran trí để đưa ngôi nhà trở về gần gũi với tự nhiên.
Đưa những vẻ đẹp của thiên nhiên vào không gian sốngkhông chỉ là
một kiểu trang trí nhà đơn thuần mà đó còn là kiểu trang trí hoàn hảo trên mọi
phương diện.
Gần gũi với thiên nhiên là xu hướng mới trong thiết k ế nội thết, nó
góp phần làm dịu nhẹ không gian sông.

4


Ngoài ra, một hình thức đưa cây vào nhà bằng cách khắc họa hình ảnh cây
hoa, lá bằng hình vẽ, bằng hình cách điệu tạo nên một vẻ đẹp mới cho không
gian sống một cách râ't nghệ thuật.

5


M ột số hình ảnh trang trí bằng hoa tiế t hoa lá, giúp điểm tô thêm cho
không gian tạo cảm giác nhẹ nhàng, uyển chuyển

6


Chỉ là những bông hoa đơn giản đã có thể tạo ra những hình trang trí tạo điểm
nhân và cho chúng ta cảm giác vui mắt với không gian ta đang sống.

7


CHƯƠNG I I ; NGHIÊN c ứ u VE ĐE

tài

2.1/ Các loại hình văn phòng:
Văn phòng là nơi làm việc có tổ chức, là nơi giao tiếp của các công ty,
tạo ra các giá trị về kinh tê và xã hội. Vì thế, không gian văn phòng ảnh hưởng
rât nhiêu đên giá trị kinh tê, văn hóa và xã hội. Hiện nay, có nhiều cách bô trí
không gian văn phòng.
Có hai dang văn phòng : văn phòng kín và văn phòng mở
> Văn phòng mở : là dạng văn phòng làm việc năng động, tiết
kiệm diện tích.
> Văn phòng kín : là dạng văn phòng mà khu làm việc được chia
theo từng cụm và những người trong ban lãnh đạo sẽ có phòng
riêng biệt tạo nên một không gian khép kín.

8


4- Tổ chức không gian:


Sảnh đón (khu trưng bày, khu chờ)Khu làm việcPhòng họpPhòng giám đốc
Sảnh đón : là nơi tiếp đón và chỉ dẫn khách, ơ sản ta có thể có thêm

khu vực chờ và khu trưng bày (nếu là văn phòng về một mặt hàng nào đó).
Sảnh đón và khu chờ sẽ được liên thông với nhau.

9


Khu làm việc : là nơi dành cho nhân viên trong công ty làm việc và
nay cũng là bộ phận hoạt động chính. Đây là không gian đòi hỏi sự tập
trung cao, va de căng thăng nên cân bày trí không gian năng động và sáng
tạo

10


Phòng họp : là nơi diễn ra những cuộc họp mặt quan trọng của những
người trong ban lãnh đạo, nen co tính chât tập trung đông người nên cần
được bày trí nghiêm túc, lịch sự.

11


Phòng giám đôc: đây là không gian riêng cho những vị lãnh đạo cấp
cao nên cần sự yên tĩnh, lịch sự.

2.2/ ưng dụng hình tượng cây, hoa, lá vào văn phòng
Một không gian văn phòng thoáng,gọn gàng luôn gây được thiện
cảm với mọi người. Không gian làm việc sảng khoái sẽ mang lai hiệu quả
công việc cao trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khó có thể nhốt
mình suốt tám tiếng trong bốn bức tường bức bối, chật chội sáng tạo những
ý tưởng độc đáo. Vì thê, việc đưa thiên nhiên cây, cỏ vào văn phòng là điều
rất cần thiết.

12


Từ các loại cây tự nhiên đến hình ảnh cách điệu tạo ra cho không
gian văn phòng thêm sinh động, thoải mái. Không gian không bị khô cứng.

13


CHƯƠNG

m : VĂN PHÒNG MỸ PHAM OLAY

3.1/ Ý tưởng thiết k ế
Y tưởng là sử dụng hình ảnh cây, hoa, và lá, màu sắc chính là trắng
và đen, sử dụng màu đỏ làm điểm nhân. Qua tổng thể xuyên suốt từng khồng
gian văn phòng , tôi đưa ra một hình thức không gian đơn giản kết hợp đan xen
hình ảnh của cây, hoa và lá .
Lây cảm hứng từ nét uyển chuyển nhẹ nhàng của cây, hoa, lá với ý
niệm mang đên sự cảm nhận gần gũi với thiên nhiên, sự can bằng trong không
gian sống.

Với tiêu chí xây dựng một không gian làm việc thoải mái, nhẹ nhàng để
có thể giải tỏa sự căng thẳng trong công việc. Lấy hình tượng cây, hoa, lá để
găn kêt vào không gian tạo nên

không khí làm việc thoải mái, chan hòa.

Nhằm xây dưng nên môi trường làm việc hoàn thiện hơn, nâng cao tinh thần
làm việc để đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.
14


3.3/ Phân tích ý tưởng cho từng không gian cụ thể
Khu sảnh : là khu được xem la bộ mặt của văn phòng vì có nhiều
người thường xuyên đi qua lai khu sảnh chính trong thời gian ngắn. Khu vực
này được thiết k ế để có thể cảm nhận được ý tưởng trong thời gian ngắn
thay vì diễn giải nó.

15


Khồng gian có tính chât tập hợp đông người như khu trưng bày được
thiết k ế với ý tưởng “ hoa trôi”. Trong trường hợp này, không chỉ hình thức hay
màu sắc có thể lĩnh hội trực tiêp bằng cách ngắm những bông hoa , mà hiệu
ứng không gian tạo bởi các lớp cánh hoa đang nở khiến cho người nhìn có
được hình dung riêng cho mình về không gian này.

16


Khu vực ngồi chờ khi đên giao dịch nên thiết kế nhã nhặn với hai tông màu
trắng đen, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái.

Với ý tưởng mang những hình ảnh cách điệu chi tiết cành cây vào không
gian làm việc. Màu sắc chủ đạo là màu trắng taọ sự nhẹ nhàng, màu đen và
17


đỏ làm điểm nhấn chính cho không gian tạo sự hài hòa nhưng không kém
phần sinh động.

Phòng gỉám đốc :


1
I1ilI1
ịii
lãi
III

18


Khồng gian phòng giám đcíc luôn mang vẻ trang trọng, lịch sự. Hình
ảnh cách điệu cây được nhắc lại trong không gian nhằm tạo sự liên kết giữa
các khu vực lại với nhau.
Với chiếc kệ mang hình dáng hoa cách điệu gợi nhớ những vườn hoa sẽ
giúp mang thiên nhiên vào văn phòng.

Tối giản những đường nét lẫn màu sắc,chi tiết búp hoa được cách điệu
to nhỏ không đều nhau, tạo sự sinh động phù hợp với không gian hiện đai.
Phòng họp :

19


Với những đường cong của lá được cách điệu trên mảng tường trong
không gian phòng họp. Cũng với hai màu chủ đạo là trắng đen và màu đỏ
làm điểm nhân luôn là tạo sự tinh tế trong việc thiết kế.

KẾT LUẬN
Văn phòng ngày càng phổ biến nhưng việc thiết kế để có được không
gian mang tính chât riêng của từng loại hình văn phòng thì còn hạn chế
Văn phòng mỹ phẩm Olay là văn phòng mang tính chất làm đẹp cho phụ
nữ, nên việc thiêt kê không gian luôn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao . việc ứng
dụng hình ảnh cây , hoa, lá vào không gian văn phòng là một ý tưởng táo
bạo, nhưng nếu ta biết cách cách điệu chúng một cách hài hòa thì sẽ tạo
được hiệu quả tốt trong việc tạo không gian,
Việc ứng dụng hình ảnh cây,hoa, lá cách điệu vào văn phòng tạo cảm
giác gần gũi với thiên nhiên, làm giảm áp lực của của công việc và tạo hiệu
suất công việc tốt hổn.

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x