Tải bản đầy đủ

thiết kế câu lạc bộ game need for speed

HUTECH

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUÔNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

O ẠI H Ọ C ICỶ T H U Ậ T C Ô N G N G H Ệ T P .H C M

TP. HCM

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP
ĐÈ T À I : CÂU

LẠC B ộ GAME NEED FOR SPEED

Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành:

THIÉT KÉ NỘI THÁT


Giảng viên hướng dẫn

: Th.s Võ Thị Thu Thủy

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Xuân Kỷ Nguyên

MSSV: 107301103

Lớp: 07DNT01

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 6 năm 2011


LỜI CẢM ƠN
Để bài đồ án hoàn thành đầy đủ và trọn vẹn ,bên cạnh sự cô" gắng của bản
thân, là sự đóng góp râ"t lớn của ban giám hiệu nhà trường và quý thầy cô đặc
biệt là cô Võ Thị Thu Thủy đã giúp đỡ sinh viên tận tình trong khóa học 2007201 l,đã truyền đạt cho sinh viên rất nhiều kiến thức trên giảng đường cũng như
những kiến thức thực tế mà sinh viên chúng em cần có được lúc ra trường
Chính vì vậy, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường và các
thầy cô giáo đã tạo điều kiện tốt cho em học tập suốt 4 năm học qua.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn Võ Thị Thu
Thủy đã không ngại thời gian hướng dẫn nhiệt tình cho bài đồ án của sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt
đồ án.

2


LÒ I CAM ĐOAN

Đồ án tốt nghiệp là bước cuối cùng để bước vào đời của một sinh viên học nghành
thiết kế và nó gấn liền với các đề tài, các ý tưởng mà mồi sinh viện phải chọn lựa
để thực hiện nó ,nhưng hiện nay do nhu cầu ngày càne cao về chất lượng của cuộc
sống con người nên người theo học nghành thiết kế cũng đang tăng dần và các
phong cách thiết kế đều được sử dụng tối đa do đó việc trùng lặp ý tường và đề tài
là chuyện dễ bắt gặp. Và cũng như đề tài và ý tường của em qua tìm hiểu cũng đã
có người làm rồi và dườns như nó không còn xa lạ nữa, và lý do em chọn đề tài

này một phần là yêu thích game đua xe và em muốn tìm một phong cách làm
riêng bản thân.
Tuy đê tài đã có người làm và em chỉ là một người thực hiện lại những ý tường đó
nhưng em cam đoan rằng đây là bài của riêng em, em tự tìm hiều và đưa ra những
giải pháp giải quyết không gian của riêng mình. Và em cam đoan rằng những lời
nói của em là đúng sự thật và không gian dối. Và em xin chiu mọi trách nhiệm về
những lời nói của em ở trên.


MỤC LỤC

I. LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIÉT CỦA ĐÈ TÀI.
1.1 Lý do chọn đề tà i:
1.2 Ỷ nghĩa và giá trị của đề tà i:
1.3 Tầm quan trọng của đề tà i:
2. Ý TƯỞNG

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu.
4. TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN c ứ u
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ử ư .

7. CÁC KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA VIỆC NGHIÊN cứu.
8. GIỚI HẠN ĐÈ TÀI
II. TÓM TẮT NỘI DUNG
Gồm 3 phần
CHƯƠNG 1 : Sơ lược về đề tài.
CHƯƠNG 2 : Các phương pháp nghiên cứu.
CHƯƠNG 3 : Khai triển ý tưỏng.
I I I . NỘI DUNG
1.1 Định nghĩa về đề t à i.


l.l.lĐ ịn h nghĩa.
1.1.2 Xây dựng và hoạt động của Câu lạc bộ.
1.1.3 v ề việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ.
1.1.4 Các phương thức hoạt động của câu lạc bộ. { 1 }
1.2. Đôi nét về mạch chuyển động.
1.2.1 Khái niệm.
1.2.2 Các dạng chuyển động của mạch.
1.2.3 Đôi nét về game đua xe online ( need for speed ). { 2 }
1.3 Tìm hiều về chung không gian câu lạc bộ.
1.3.1 Câu lạc bộ Drop Thưọng Hải { 3 }
1.3.2 Câu lạc bộ Cà phê Bar Meltino Tây Ban Nha. { 4 }
CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u .
2.1 Các không gian chức năng của một câu lạc bộ game.
2.1.1 Không gian sảnh :
2.1.2 Không gian game :
2.1.3 Không gian thỉ đấu:
2.1.3 Không gian cà phê :
2.1.4 Các không gian phụ :
2.2 Nghiên cứu về vật liệu và ánh sáng
2.2.1 Vật liệu
2.2.2 Ánh sáng :

5


2.3 Cách thể hiện đồ án.
2.3.1 Ý tưỏng
2.3.2 Phong cách
2.3.3 Ngôn ngữ thiết kế.
2.3.4 Bố cục trình bày.
2.4 Hồ SO’ kiến trúc
CHƯƠNG 3 : KHAI TRIỀN Ý TƯỞNG
3.1 Không gian sảnh.
3.2 Không gian game.
3.3 Không gian thi đấu.
3.4 Không gian cà phê.
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
V . KÉT LUẬN.


I. LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CÁP THIẾT CỦA ĐÈ TÀI.
L I Lý do chọn đề tà i:
_Hình ảnh các bo mạch điện tử là một đề tài mới mè,tính chất của các mạch
điện và các liên kết giữa chúng chuvển động rất đa dạng, những chi tiết nhò đó co
chuyện động, cỏ gắn kết với nhau nhu một không gian nội thất, nếu chúng ta cảm
nhận và sử dụng những chi tiết đó cách điệu thành nhừng mảng khối trong không
gian nội thất thì ta sẽ tao nên được một không gian mới lạ và mạnh mè nhưng gắn
kết với nhau một cách hài hòa.
_Hình chuyển ảnh các đường mạch điện chuyển động có hướng vật lý đến các bo
mạch là sự di chuyển theo nguyên lý cỏ nguyên tắc của nó cũng như chúng ta sử
dụng chúng vào không gian nội thất cũng như vậy ,thiết kế mọi không gian nội
thất đều phải có nguyên tấc của nó cho dù chúng ta thiết kế theo phong cách nào
đi nữa.
_ Sự chuyển động của các đường zieh zắc nhiều khi quá nhò và diễn ra chúng ta
không cảm nhận được. Chúng chuyển động theo nhiều chiều hướng khác nhau
nhưng cuối cùng cũng hướng về một điểm như chúng ta thiết kế bằng nhiều
phong cách, bằng nhiều ý tưởng khác nhau nhưng cuối cùng cũng hướng về một
mục đích đó là phục vụ nhu cầu của con người, và tìm kiêm cái mới lạ trong
không gian nội thất. Mỗi người đểu có một phong cách sống riêng không giống
nhau và trong nghành thiết kế cũng vậy mỗi nhà thiết kế đều muốn tìm cho mình
một phong cách thiết kế riêng mà hình ảnh các bo mạch, các đường zieh zac thì
rất phù họp với phong cách thiết kế cùa em nên em chọn ý tường hình ảnh các bo
mạch điện tử làm ý tường trong đồ án tốt nghiệp của mình.
1.2 Ý nghĩa và giá trị của đề tà i:
1


_ Trong cuộc sống đô thị hóa ngày nay của chúng ta, nhu cẩu về một không gian
sống đẹp và thoải mái là một yếu tố vô cùng quan trọng
_Từ lâu con người đã quen với những khối họp, hình vuông, hình tròn, nhừng
đường thẳng vuông gốc, với những hình khối, đường nét, mảng nằm riêng lẻ tạo
nên một bố cục đon lẻ chưa có tính gắn kết lại với nhau, khi tất cả chúng được
xếp gần nhau tạo nên một sự chuyển động. Thì những hình khối đỏ tạo nên một
không gian mềm mại dễ chịu có sự tiếp nối tạo nên sự chuyển động làm cho
không gian sống trờ nên sôi động và tràn ngập sức sống.
_Với các câu lạc bộ mà ta đã có tuy nhiều nhưng để tạo ra một không gian riêng
cho không gian câu lạc bộ game thì đỏ là cải cần nhất trong đồ án lần này em cần
làm rõ và là nhu cầu cần thiết của một đồ án tuy chức năng và nhiệm vụ rất ít có
sụ khác biệt mấy
_ Là những người làm nghệ thuật yêu thích cái mới lạ, cái đẹp nên nó thúc đây
chúng ta luôn luôn vận động đê tìm tòi những hướng mới.
_ Giúp ta hiểu rõ hon về chuyển động trong các bo mạch qua đó có thể ứng dụng
chúng vào các lãnh vực trong cuộc sống hàng ngày và nhất là trong việc thiết kế
nội ngoại thất. Làm cho bố cục của không gian trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
_ Qua đó viêc phân tích chi tiết các bo mạch điện tử giúp ta có nhiều lựa chọn hơn
trong việc thiết kế và đưa ra được những phương án tối ưu để giải quyết không
gian.
1.3 Tầm quan trọng của đề tài :
_ Câu lạc bộ game là một đề tài không phải là mới ngày nay nhưng cũng không
thề nói là cũ nó đáp ứng những nhu cầu của con người hàng ngày và là một phần
của cuộc sống giái trí của con người sau những ngày làm việc căng thẳng muốn
tìm không gian đế giải trí để giao lưu đề tìm kiếm bạn bè.
8


_ Câu lạc bộ là nơi giao lưu, kết nối những con người có cùng một sở thích hay có
cùng một nãng khiếu nào đó lại với nhau nên có thể nói Câu lạc bộ như một cầu
nối gắn kết con người với con người và nó tồn tại được là nhờ những sự gắn kết
đó.
2. Ỷ TƯỞNG
_ Sử dụng những mảng khối đường nét cách điệu từ các bo mạch điện làm tiền đề
cho các không gian, sảnh tạo những đường chuyển động tạo trên trần, sàn, còn
dung các mảng để trang trí các mảng tường tạo nên sự thu hút cho mọi người đi
và tạo nên cho không gian có chiều sâu hơn.
_Sử dụng các vòng tròn cách điệu từ các IC của bo mạch làm đèn trần đê không
gian trở nên sinh động hơn.
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN c ứ u .
_ Tập trung nghiên cứu và đi sâu vào trong tất cả đặc diêm và tính chất của sự
chuyển động trong các bo mạch của các sản phầm công ngệ cao và sự liên kết
giữa chúng để tạo nên một không gian chuyển động và gắn kết trong nội thất.
_Tìm hiểu về tất cả các đặc điểm của động trong các không gian. Những sự
chuyền động được xem là một phần của phong cách hiện đại. Và được thiết kế
thông qua các hình ảnh được cách điệu từ các sản phâm điện tử cộng nghệ cao .
Với đường nét, màu sắc, màng khối, ánh sáng cũng tuân theo những hình ảnh
được cách điệu theo phong cách hiện đại.
_Nghiên cứu hình dáng của các zieh zắc của các bo mạch để trang trí không gian
nội thất, cũng như cách điệu chúng thành những trang thiết bị nội thất ,nhằm mục
đích làm đẹp cho không gian và tính năng của không gian.
_Nhằm mục đích tìm cái mới trong thiết kế để bắt kịp nền design của thời đại phát
triển nhanh và nhu cầu ngày càng cao về mọi phương diện.
9


_Tìm phương pháp thiết kế mới lạ cho bản than nói riêng và nền kiến trúc - nội
thất của Việt Nam nói riêng.
4. TÌNH HÌNH NGHIÊN

cứu.

_Hiện nay chúng ta thấy rất ít có công trình nào được xây dựng đê phục vụ cho
việc chơi game, hầu như chỉ là các tiệm game mang tính chất nhò không đáp ứng
nhu cầu, nên việc xây dựng một công trinh như vậy là một điều cần cân nhắc.
_Các câu lạc bộ được xây dựng rất nhiều nhưng chủ yếu là các câu lạc bộ về thể
thao và nghệ thuât còn một số ít là các câu lạc bộ về học tập như câu lạc bộ hóa
học, vật lý , tiếng anh...
_Các công trình câu lạc bộ đã đươc khởi công xây dựng như câu lạc bộ The
Oasis đươc khởi xây dựng tại thành phố Bình Dương ngày 03 tháng 04 năm
2010,để phục vụ cho nhu cầu thể thao, giải trí và nhà hàng, nó nằm trong Làng
Chuyên Gia The Oasis thuộc khu đô thị Việt - Sing, thị xã Thuận An, tỉnh Bình
Dương. Làng Chuyên Gia The Oasis do Công ty c ổ phần quốc tế Bắc Sài Gòn và
Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, tọa lạc cạnh Khu Công Nghiệp Việt Nam
- Singapore I (Bình Dương) có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.
_ Câu Lạc Bộ Lan Anh được thành lập tháng 9/1997, tọa lạc tại 291 cách Mạng
Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM, là Khu Liên hợp Thể thao - giải trí lớn tại VN
phục vụ Khách sinh hoạt thể thao loại hình Quần Vợt, Thể dục thể hình, thẩm mỹ
nữ, Bơi và chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp. Khách giải trí bằng các chương trình
Ca nhạc - Văn hóa Le hội và thường thức những món ăn đặc sắc Âu - Á cùng Bia
Tiệp Lan Anh. Mỗi ngày Câu Lạc Bộ phục vụ hơn 1.000 khách đến sinh hoạt, tập
thê thao, và giải trí thư giãn.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN

cứu

_ Nhiệm vụ đặt ra trong đề tài này là nghiên cứu chức năng và cách hoạt động của
câu lạc bộ để ứng dụng và không gian thiết kế của đồ án câu lạc bộ game.
10


_ Nghiên cứu ứng dụng của chúng nhàm tìm kiếm cách khắc phục các điểm yếu
và phát triển những thế mạnh của câu lạc bộ , qua đó tìm hướng giải quyết để thưc
hiện đồ án.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u .
__ Phương pháp thu thập tài liệu : sách, báo, internet...tìm hiểu sâu về “hình
chuyển động và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực.
_Phương pháp phân tích từ các hình ảnh , các mảng miếng, từng chi tiết nhỏ trong
các mạch điện đễ đưa vào ứng dung thực tế.
7. CÁC KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA VIỆC NGHIÊN c ứ u .
_Qua việc nghiên cứu em nhận ra được nhu cầu về giải trí của con người ngày
càng cao và thay đổi từng ngày và các câu lạc bộ giải trí cũng ngày càng hoạt
động mạnh nên việc tạo dựng một không gian câu lạc bộ dành riêng cho game
đua xe là một điều không có gì là xa vời.
_Từ quá trình phân tích các chi tiết trong các bo mạch điện tử làm ý tưởng cho đề
tài này em cám thấv phù hợp.
8. GIÓI HẠN ĐÈ TÀI
_Chỉ nghiện cứu vào các không gian câu lạc bộ và các trung tâm văn hóa có cách
hoạt độne như các câu lạc bộ.
_Tập trung các chi tiết trong các bo mạch điện tử, phân tích các đường chuyển
động và các mảng miếng trong đó để ứng dụng vào thiết kế không gian đồ án.
_ Nghiên cứu tâm trung nghiên cứu và phát triển các chi tiết theo hướng hiện đại.
Dùng màng khối, đường nét chuyển động có hướns, với màu sắc , ánh sáng hoài
hòa sinh động và hiện đại.

11


II. TÓM TẮT NỘI DUNG
Đồ án gồm 3 chương:
Chương 1: Sơ lược về đề tài.
Chương 2: Ngiên cứu các yếu tô" liên quan để thiết k ế đề tài.
Chương 3: Khai triển ý tường.
I I I . NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 : Sơ lược về đề tài
1.1 Định nghĩa về đề tài
l.l.lĐ ịn h nghĩa
_Câu lạc bộ là một cầu nối đề mọi người có thể giao lưu cộng đồng một cách bình
đằng mục đích là phục vụ những đam mê, sờ thích của con người, đến với câu lạc
bộ là đến với nhau giữa con người với con người, nơi đó chúng ta có thê giao lưu,
học hòi , tìm kiếm thông tin về một lĩnh vực nào đó và cũng cỏ thể là để thư gian
và tìm kiếm bạn bè..
_Câu lạc bộ là hình thức tập họp nhiều người trong các tầng lóp, các độ tuồi, đơn
vị hoặc trong xã hội khác nhau, tự nguyện tham gia các hoạt động chính trị, xã
hội, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, giải trí, w .
_Hiện nay, Câu lạc bộ là một trong những sinh hoạt văn hoá , giải trí có tính chất
quần chúng được phát triền rộng rãi ở Việt Nam (CLB nghề nghiệp điện ảnh, âm
nhạc, cờ vua, thể dục thể thao, vv.) hoạt động trên một vài lãnh vưc khác nhau cỏ
nhiều hình thức phục vụ khác nhau trên các chuyên ngành nhất định,nhưng cùng
chung một mục đích đó là phục vụ con người và có tác dụng về nhiều mặt.

12


1.1.2 Xây dưng và hoat đông của Câu lac bô.
_Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ cần được xây dựng chi
tiết, cụ thể, tuân thủ quy định của pháp luật và không trái thuần phong mỹ tục của
nhân dân, bao gồm các nội dung chính sau đây:
• Những quy định chung: quy định về khái niệm, tên gọi của Câu lạc bộ; mục đích
hoạt động, đối tượng tham gia Câu lạc bộ...
• Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
_Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
_Nhiệm kỳ và nguyên tắc hoạt động của Ban chủ nhiệm;
_Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm;
_Đối tượng tham gia Câu lạc bộ và số lượng hội viên (đối tượng tham gia Câu lạc
bộ có thể mang tính chất đại diện đặc thù cho một ngành, một đoàn thể hay một
loại đối tượng nhất định như: công nhân, nông dân, học sinh, thanh niên, phụ
nữ...; bên cạnh đó có huy động sự tham gia của các đối tượng khác);
_Nguyên tác hoạt động của Câu lạc bộ hoạt đông dựa trên nguyên tắc bình đẳng,
hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển về một lĩnh vực cụ thể nào đó như học tập, sở
thích hay giải trí.....
1.1.3 v ề việc duy trì và nâng cao hiệu quá hoạt động của Câu lạc bộ.
Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động
hàng năm của Câu lạc bộ đảm bào tính liên tục về tiến độ hoạt động cũng như
những nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ;

13


_Liên tục tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi và quảng bá để thu hút thành
viên và tổ chức các cuộc thi để các thành viên có thể giao lưu với nhau, và cũng là
để các thành viên khăng định khả năng của mình.
_Luôn đổi mới các phưong thức hoạt động và quảng bá của câu lạc bộ đề đem lai
sự mới mẻ, và để tìm ra các hướng phát triển mói cho câu lạc bộ.
1.1.4 Các phương thức hoạt động của câu lạc bộ. { 1 }
_ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động
hàng năm của Câu lạc bộ đảm bảo tính liên tục về tiến độ hoạt động cũng như
những nội dung, phưong thức tổ chức hoạt độne của Câu lạc bộ;
- Cử cán bộ phụ trách, theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ: cần chọn người nhiệt
tình, năng động, tâm huyết, có năng lực tổ chức, đặc biệt là người am hiểu các
vấn đề xã hội để đưa vào Ban chủ nhiệm hoặc làm tư vấn cho Ban chủ nhiệm Câu
lạc bộ.
- Xây dựng lực lượng cộng tác viên: Lực lượng này chủ yếu gồm các báo cáo viên
và tuyên truyền viên , tình nguyện tại địa bàn tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đề
phổ biến, tuyên truyền, và giải đáp thắc mắc về các nội dung, lĩnh vực liên quan.
1.2. Đôi nét về mạch chuyển động.
1.2.1 Khái niệm.
_Mạch điện tử là mạch điện mắc phối họp giừa các linh kiện điện tử với các bộ
phận của nguồn ,dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật điện
tử.các đường mạch điện đẫn nguồn điện và các thône tin đến các bo mạch để xử
lý.

14


1.2.2 Các dạng chuyến động của mạch.
_ Ở dạng nghiêng tạo cho ta cảm giác sắp rơi xuống, tạo cảm giác đang chuyển
động trong không gian, cũng là tạo ý tưởng trong thiết kế sử cụng các mảng tường
trang trí hình nghiêng,

Sự chuyển động- nói một cách đơn giàn đây là khái niệm mô tả trạng thái thay đối
về vị trí cùa một sự vật bất kỳ.Chuyển động luôn được định nghĩa trên một hệ quy
chiếu xác định. Sự chuyển động là cơ sờ tối cần thiết của một trạng thái tồn tại:
tiền đề tất yếu tạo ra sự "tồn tại" và là động lực đế duy trì sự "tồn tại" đó- nói một
cách khác nó là sự phủ nhận của Hư vô.

Chuyển động là sự thay đồi vị trí cùa một đối tượng từ nơi này sang nơi khác.
Chuyển động có thể nhanh hay chậm, có quy luật hay không có quy luật, theo
đường thẳng hay đường cong, có gia tốc hay không có gia tốc.

15


“ Sự chuyển động “ trong nghệ thuật thị giác thường không được xem xét dưới góc
độ vật lý mà chỉ là “ cảm giác động”, tức là sự liên tưởng đến chuyến động, là ảo
giác được tạo ra dựa vào thói quen và lối mòn trong suy nghĩ của người xem.

Những chuyển động tạo nên cảm giác chuyển động trong thực tế. Đó là những
chuyển động đang ở dạng hình học, chúng sẽ chuyển động bất cứ lúc nào nếu có
một lực nhò tác động vào. Và người chúng tác động vào thị giác con người, làm
con người cảm nhận được sự chuyển động ở dạng tiềm ẩn của chúng.
_ Đây là chuyển động rơi theo dạng rơi xuống theo nhiều hướng: hướng thẳng
đứng, hướn xuyên,..... Rơi theo dạng thẳng đứng chịu tác động của trọng lực.
Hoặc rơi rơi nghiêng khác là do chịu các tác động phụ khác.Dạng chuyển động
theo hướng thăng đứng chịu tác động của lực hút trái đất.

16


1.2.3 Đôi nét về game đua xe online ( need for speed ). { 2 }
_Need For Speed là mot seri game đua xe rất nổi tiếng, ngay từ phiên bản đầu
tiên, Need For Speed đã thành danh và được cả thế giới biết đên. Từ sự thành
công đó, hãng EA Games tiếp tục tung ra bản Need For Speed phiên bản Most
Wanted. Đây được cho là phiên bản hay và hấp dẫn nhất trong seri game thế thao
tốc độ Need For Speed. Lần đâu tiên game đua xe này không chi gói gọn với cảnh
ngồi sau vỏ lăng, và phóng vù vù, Need For Speed Most Wanted hoàn toàn có nội
dung cốt truyện hấp dẫn, với bạn là một tay đua lão luyện trong nghề, gặp một
nhiều khó khăn, và quyết tâm dành lại những gì mình mất sau những cuộc đua
nảy lửa.
_Bạn sẽ vào vai tay đua đường phố tài năng nhưng huyền bí, Rockport, anh đạt rất
nhiều thành công qua các cuộc đua, và liên tục là người về đầu tiên trong bất kế
cuộc đua nào cùng với chiếc xe BMW M3. Nhưng rắc dối bát đầu với Rockport
khi anh gặp phải Razor, với sự ma mãnh của mình, Razor đã chiến thắng
Rockport và là người sở hữu mới của BMW M3. Mất đi chiếc xe gắn liền với các
cuộc đua đầy thăng hoa của mình, Rockport trở nên trắng tay. Trong khi đó,
17


Razor, sau khi đoạt được chiếc BMW M3 của Rockport, đã liên tục chiến thắng,
và nhanh chóng dành ngôi đầu bảng ở khắp nơi trên đường phố.

_Hình ảnh của game thì không thê chê đi đâu được. Bạn sẽ luôn có cảm giác mình
đang trên đường đua, và nhà cửa, cây cối, đèn xanh đỏ, các xe tải... vun vút lao
qua mình. Thậm trí có thế bạn cỏn nhảy ra khỏi bàn phím máy tính khi xe của
mình gặp tai nạn. Game mô phỗng rất thật các tính năng, đậc điểm của ô tô ngoài
đời theo từng phiên bản, từng mẫu xe, của từng hãng. Đặc biệt khi trên đường
đua, ở các khúc cua khó hay trên doạn dốc bay, bạn có thể sử dụng chức năng
ngưng thời gian để có thể sử lý những sự cổ đặc biệt có thế có. (trên thực tếm khi
đi với tốc độ cao, ta luôn có cảm giác mọi vật bên ngoài đang di chuyển chậm lại

18


-Kèm theo hình ảnh chân thật, âm thanh của game cũng rât ôn với tiêng của
nhiều loại xe ô tô được phân loại và mô phỏng thực tế, tiếng gió vun vút, tiếng
còi xe của cành sát, tiếng loa yêu cầu lái xe dừng lại từ cánh sát... Sẽ rất thật.
Bên cạnh đó là nền nhạc với các bản nhạc rock mạnh mẽ, lôi cuốn bạn vào
đường đua căng thẳng để dành lấy vị trí đầu tiên trong bảng đen. Blacklist. Hãy
cùng chơi và cùng Rockport đòi lại chiếc xe của mình và đánh bật Razo.

19


1.3 Tìm hiều về chung không gian câu lạc bộ.
1.3.1 Câu lạc bộ Drop Thượng Hải { 3 }
_Drop nằm trong một tòa nhà giữa khu trung tâm Thượng Hải, với nhiều họa tiết
trang trí có sẵn trên tường và trần từng mang bản sắc và tinh thần riêng. Các họa
tiết, hình dáng và chất liệu truyền thống được biến đổi chút ít đế phù hợp với
không khí náo nhiệt của một câu lạc bộ lớn trong một thành phố ngập tràn khách
quốc tế như Thượng Hải. Toàn bộ tường ở đây được trang trí bằng họa tiết gợi lại
hình dáng gỗ lát tường “boiserie” kinh điển của châu Âu. Những ghế sofa bọc da
“Chesterfield” được bố trí ở các vị trí trung tâm trong câu lạc bộ.
Quầy bar và quầy DJ được bố trí bằng hai tác phẩm chạm trố bằng thép không gỉ
mạ màu champagne. Ấn tượng của khối trang trí 3D tạo ra một bề mặt ấm, ánh
sáng lạ mắt và hiện đại. Toàn bộ sàn đều được lát bằng đá hoa với họa tiết
Morocan.

20


Không gian được bố trí theo những độ cao khác nhau, phòng VIP và khu ngồi
đật trong những khung lớn, giúp không gian không bị bằng phẳng một cách buồn
tẻ. Khách khứa có tầm quan sát rộng, đồng thời cũng dễ dàng được mọi người
ngắm nhìn.


1.3.2 Câu lạc bộ Cà phê Bar Meltino Tây Ban Nha. { 4 }
_Sảnh được thiết kế như là nơi để cập nhật các khái niệm về cà phê một nhúng
vào một trung tâm mua sắm. Các dự án, hỉnh thành từ nhũng hạt cà phê
géométrisation, là một hạt cà phê và xuyên qua bức tường liếc, mái nhà và quầy.
Mục đích là đế tạo ra một tầm nhìn mà phải chịu đựng trong những ký ức thị giác
của công chúng. Mục đích đầu tiên là xây dựng một quán bar bên trong một khu
mua sắm mà không có một cảm giác bao vây trong một không gian hạn chế. Ý
nghĩ làm thế nào để được bên trong và có cảm giác bên ngoài luôn luôn có mặt.
_ Được chia làm ba khu vực: hai khối và đàn tế nội thất, đó là cao từ tầng trung
tâm mua. Hai khối lượng là giống nhau và mờ với sử dụng riêng biệt và đồ nội
thất. Khối lượng đầu tiên mà các hình thức không gian phòng khách hiêu cái một
khu vực nơi thư giãn cho người sành cà phê được phục vụ. Trong tập thứ hai,
công chúng có thể lấy cà phê thể hiện trong không gian thanh. Các hạt cà phê sau
đó chinh phục các thư viện trung tâm mua và gián điệp không gian công cộng mời
công chúng thưởng thức cà phê.

22


ác bức tường hai dự định để củng cố thủng của hạt. Vì lý do này, các bức tường
và trần nhà đã được nhân đôi. Phần trung tâm của trần nhà cao hon để cung cấp
cho không gian một cảm giác năng động hơn. cấu trúc được xây dựng bằng gỗ
thông mà là ánh sáng và dễ dàng để xây dựng. Các bao gồm các bức tường, Trần
trong MDF và ban công, sơn màu trắng. Các tầng bao gồm trong linoleum.

_Những màu sắc được lựa chọn là màu trắng và màu nâu vì sự kết họp của những
việc này với các trái cây cà phê và phản chiếu của ánh sáng, đồ nội thất được bao
phủ bàng một loại vật liệu độc đáo và mới mà là một dẫn xuất từ các tàn dư của cà
phê. Việc đáp ứng các đồ nội thất không gian và kháng cáo cho các giác quan.

23


CHƯƠNG

2 : CÁC PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN

cứu.

2.1 Các không gian chức năng của một câu lạc bộ game.
2.1.1 Không gian sảnh :
_ Hấu hết các công trình công cộng đều có không gian chức năng này nhằm mục
đích tạo nên sự trang trọng cho công trình và đế cung cấp thông tin cũng như
quảng bá các chương trình mới hay truyến bá thông tin. Nơi này là điếm đến đầu
tiên nên cần chú ý đến cách bố trí giao thông và cách trang trí không gian sao cho
ấn tượng và đầy đủ chức năng. Nên tập trung vào khu vực bàn tiếp tân và các
mảng tường dành đế quảng bá thông tin.
2.1.2 Không gian game :
_Không gian game là nơi dành cho các game thủ luyện tập kĩ năng, không gian
này cần chú ý đến cách bố trí sao cho phù hợp đầy đủ chức năng để giúp người
chơi cảm thấy thoải mãi và không làm mất tập trung của tầm mắt.

24


2.1.3 Không gian thi đấu:
Nơi các game thủ có thễ thi tài và khắng định khả nắng của mình nên cần tập
trung vào yếu tố nhấn trong khu thi đấu và để làm cho không gian trờ nên sinh
động và bắt măt hon ta nên tận dụng các mảng tường và trần ở khu vực này.
2.1.3 Không gian cà phê :
Chức năng cua không gian cà phê trong câu lạc bộ cũng như chức năng cùa các
không gian cà phê bình thường khác đó là nơi giao lưu trao đổi thông tin với nhau
nơi giải khát và vì là một không gian chủ yếu để các game thủ có thế giao lưu với
nhau nên cần chủ ý đến việc bổ trí bàn ghế sao cho phù hợp với số lượng đông
người nhưng vẫn tạo nên được một không gian cà phê game.
2.1.4 Các không gian phụ :
Ngoài các không gian chính thì còn có các không gian phụ như không gian
phòng quản lý, phòng kế toán và khu vệ sinh...dù là các không gian phụ nhưng
cũng cần chú ý đến cách trang trí sao cho phù hợp với các không gian chính khác.
2.2 Nghiên cứu về vật liệu và ánh sáng
2.2.1 Vât liêu
_Sử dụng thạch cao để tạo dáng các khối trên mảng tường và trấn bế măt được
sơn bóng mờ chống thấm, sử dụng loại sơn Epoxy.
Sàn được trải thảm màu và các màng nhấn giữa nền nhà sử dụng sơn Epoxy
chống bóng mờ , chống thấm và chống bào mòn.
_ Ngoài ra còn sử dụng các loại vật liệu khác như kính bóng và kính mờ và các
loại đèn màu âm để chiếu sáng và trang trí thêm cho không gian trờ nên sinh động
và hấp dẫn hơn.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×