Tải bản đầy đủ

thiết kế câu lạc bộ cờ vua

HUTECH
ĐẬI H Ọ C K Ỹ THU Ậ T C Ò N G N G H Ệ T P.H CII

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

T Ê N Đ È TÀI
CÂU LẠC Bộ C Ờ VUA

N gành:

M Ỹ T H U Ậ T C Ô N G N G H IỆP

Chuyên ngành: T H IÉ T KÉ NỘI TH Ấ T

Giảng viên hướng dẫn :Th.s Phạm Thị Ngân
Sinh viên thực hiện


:VŨ Bảo Nguyên

MSSV: 107301104

Lớp: 07DNT1

TP. Hồ Chí Minh, 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÕNG NGHỆ TP. HCM

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:VŨ BẢO NGUYÊN
NGÀNH: THIẾT KÊ NỘI THÁT

MSSV: 107301104
LỚP: 07DNT1

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:
CÂƯ LẠC Bộ CỜ VUA.
2. Nhiệm vụ: Sinh viên thực hiện đồ án trong thời gian 12 tuần, được chia thành 3
giai đoạn.
1/ Giai đoạn 1: ( 2 t u ầ n )

,
- Tuần 1-2:*Tham khảo tài liệu và thu thập tư liệu, hồ sơ cân thiêt liên quan đên đê
tài.
>
Gặp giảng viên hướng dẫn, điều chỉnh tên đê tài hoặc thay đôi đê tài (nêu có).
- Kê khai phiếu đăng ký đê tài tôt nghiệp .
- Duyệt tiến độ lần 1 .
2 / Giai đoạn 2: ( 5 tuần )
,
- Tuần 3 - 7 : Giáo viên hướng dẫn định hướng, góp ý và kiêm tra tiên độ thực
hiện đồ án của sinh viên ( sinh viên chuẩn bị đây đủ hô sơ và khôi lược công
việc đã thực hiện cho bài làm của mình )

- Tuần 7: Kiểm tra tiến độ .
3/ Giai đoạn 3: ( 5 tuần )
- Tuần 8 - 1 2 : Tiếp tục thể hiện bản vẽ, triển khai thiết kế kỹ thuật, mô hình ( hay
sản
phẩm m ẫ u ).
r
- Trình bày, in ấn, chuẩn bị phần thuyết minh tốt nghiệp, sản phẩm theo yêu câu
để nộp đồ án đúng ngày quy định.
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp -.24-10-2011
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05-01-2012
5. Họ tên người hướng dẫn:
Phần hướng dân:
Th.s Phạm Thị Ngân
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

24

tháng 10

năm 2011

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (châm sơ b ộ ):..........................
Đơn vị:............................................................
Ngày bảo vệ:..................................................
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm số bằng số.

Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CÁM ƠN

Em xin chân thành cám ơn các thầy cô đã tận tình dạy bảo, giúp đỡ và chỉ bảo trong suôt
thời gian bốn năm học tập.
Chân thành cám ơn cô Phạm Thị Ngân, người đã hướng dẫn em trong thời gian làm bài
tốt nghiệp. Cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, đưa ý kiến để em có thê hoàn thành bài tôt
nghiệp được trọn vẹn. Từ lúc hình thành ý tưởng đến lúc thê hiện bài hoàn thành.
Bài tốt nghiệp chắc chắn vẫn còn có những thiếu sót không thê tránh khỏi, do kinh
nghiệm của em vẫn còn ít. Mong thầy cô góp ý và bỏ qua, em xin tiêp thu ý kiên đê lây
đó là kinh nghiệm cho việc sau này ra đời thực hành nghê.


MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐÀU.

CHƯƠNG 1: CHESS CLUB
1.1. Lý do chọn đề tài.
2.2. Ý nghĩa của đề tài.
3.3. Ỷ tưởng chú đạo của đề tài.

CHƯƠNG 2: Hình thức vận dụng ý tưởng vào đề tài:
2.1. Hình khối.
2.2. Màu sắc.
2.3. Ánh sáng.
2.4. Chất liệu.
2.5. Lối đi.

CHƯƠNG 3 : Hồ sơ kiến trúc.

CHƯƠNG 4: Phân tích ý tưởng từng không gian thiết kế.
1.
2.
3.
4.

Sảnh + Khu giải lao.
Khu thi đấu.
Khu lớp học + Thư viện.
Khu coffe.

KẾT LUẬN.


LỜỈ MỞ ĐÀU
Dân số nước ta ngày càng đông, xã hội ngày càng phát triên. Nhu câu giải trí
của mỗi người ngày càng cao. Chúng ta thường nghe nói thiêu sân chơi, ở đây mọi
người phải hiểu là chúng ta đang thiếu những sân chơi bô ích. Chính vì điêu đó mà
em muốn tạo ra một sân chơi bô ích cho mọi người.
Người ta thường gọi những nơi tụ tập một nhóm người có cùng sở thích lại với
nhau được gọi là câu lạc bộ. Có nhiều kiêu câu lạc bộ với những tên gọi khác
nhau: câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ dance...
Có câu lạc bộ nào có thể giúp người tham gia có thê phát triên các kĩ năng sau:
Sự tập trung.
_ Trí tưởng tượng theo logic.
Khả năng tư duy cụ thể.
Khả năng đánh giá tình huống.
Khả năng phân tích.
Khả năng tư duy trừu tượng.
Khả năng lập kế hoạch.
Khả năng cân nhắc đồng thời nhiều vấn đề.
_ Khả năng sáng tạo.
_ Tính kỉ luật.
Đó chính là môn cờ vua, theo nghiên cứu môn thê thao này hội tụ đây đủ các kĩ
năng trên. Đầy trí tuệ và bổ ích.


CHƯƠNG 1: CHESS CLUB
I.L LÍ do:
Học mà chơi, chơi mà học. Câu nói mà ai đã từng căp sách đên trường đêu được
ñghe đến. Chúng ta thực hành câu nói đó như thế nào? Liệu có môn thê thao nào
mà hội tụ đầy đủ ý nghĩa của câu nói đó không? . Theo em là có, đó chính là môn
cờ vua.
Cờ vua, trước kia còn được gọi là cờ quốc tế, là một trò chơi trên bàn và là môn
thể thao trí tuệ cho hai người chơi. Ngày nay, cờ vua là một trong những trò chơi
phổ biến nhất Thế Giới với hàng triệu người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực
tuyến, từ xa và trong các giải đấu.
Chính vì điều đó mà em chọn đê tài này với mong muôn tạo thêm được mọt san
chơi mới bổ ích cho mọi người, cho đủ mọi độ tuôi có thê đên giải trí.
1.2. Ỷ nghĩa của đề tài:
Nhằm phồ biến môn chơi bổ ích này đến nhiêu người hơn.
Giúp các bạn học sinh, sinh viên, giới trẻ thực hành đúng câu nói Học ma chơi,
chơi mà học” ngay trong thời điểm mà xã hội bị ảnh hưởng của những trào lưu
mới mà quên đi những cái vốn có từ lâu và bô ích.
1.3.Ỷ tưởng chủ đao của đề tài:
,
Láy ý tưởng từ bộ bàn cờ vua chuân quôc tê mà chúng ta thường thay pho bien
nhắt. Khai thác hình dáng, đường cong của con cờ để áp dụng vào trong việc thiêt
kế không gian: trên các mảng tường trang trí, trần nhà, đền,... trong việc thiêt kê
đồ nội thất.

2


CHƯƠNG 2: Hình thức vận dụng ý tưởng vào công trình:
2.1.Hình khối:
Hình khôi tròn , đường cong của con cờ được vận dụng vào trong việc thiêt
kế.
Bàn cờ vua 8 “ 8 ô vuông..

2.2.IMàu sắc:
_Trong thiêt nội thất, màu sắc là yếu tố quan trọng. Theo xu hướng hiện đại,
những màu sẩc trung tính được các nhà thiết kê nội thât chuyên nghiệp sử dụng
nhiều. Gam màu này có tác dụng duy dường vê tình cảm, cho ta ý niệm vê sự
thanh bình, ấm áp.
_ Sử dụng màu trung tính trong nội thất tạo ra nhiều hiệu quả nhât định, từ sự
tinh tế mượt mà đến sự đon giản, thô sơ.
Màu trung tính có ưu điểm là khó lôi thời, không làm nhân mạnh hay lam mơ
nhạt chất lượng những màu xung quanh. Hơn thế nữa, những màu này rât dê
kết hợp với các vật liệu hiện đại như kính, đô nội thât băng da, bóng. Màu
trung tính có thể làm phông nên cho các màu đậm, sự kêt hợp cac mau săc
khác như điểm nhấn, trang trí cho ta cảm giác không bao giờ nhàm chán.
_ Màu chủ đạo của câu lạc bộ là đen - trắng, kết hợp với những màu trung tính
khác. Tạo chio không gian trong câu lạc bộ nhìn có vẻ hơi cổ điển nhưng rât
hiện đại. Phù hợp với mọi lứa tuôi.

2.3.Ảnh sáng:
,
^
Ánh sáng là một yếu tố không tách rời của kiến trúc, làm tăng giá trị của
công trình kiến trúc ở cả khía cạnh công năng và thâm mỹ.

3


vấn đề ánh sáng và chiếu sáng luôn quan hệ chặt chẽ với các thành phần kiến
trúc liên quan như tường, mái, cửa... Thiết kế chiếu sáng cũng không thể tách
rời hoàn toàn với thiết kế kiến trúc, nội thất. Một công trình tốt đồng nghĩa với
việc có một hệ thống chiếu sảng tốt - cả chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng
nhân tạo.
_ “ Chess Club “ chủ yếu sử dụng ánh sáng nhân tạo, chiếu sáng chung.

Ánh sáng nhấn ở các bức tranh trên các bức tường.
2.4.Chẳt liêu:
Vì là một không gian công cộng, Chess Club sử dụng các loại vật liệu bền, đẹp,
chịu được những tác động ở nơi công cộng và đặc biệt an toàn với sức khỏe
của mọi người. Những vật liệu mới lạ sẽ được ứng dụng vào nhằm tạo ra một
không gian hơi có chút cố điển nhưng vẫn rất hiện đại và nồi bật.
2.4.1. Polycarbonate: sẽ được sử dụng vào vật liệu nội th ấ t.
Vật liệu này sẽ được sử dụng trong việc thiết kế ghế ngồi thi đấu, ghế ngồi coi
thi đâu, ghê ngồi chờ, ghế ngồi học, ghế ngồi coi phim,....
Những đặc tính của vật liệu polycarbonate:
_ Khồng độc.
_ Độ chiêu sáng cao ( đạt 12-88% phụ thuộc vào màu sàn và độ dày )
_ Độ trong.
_ Độ cách nhiệt tốt.
_ Bền với thời tiết.
_ De gia công ( có thề uốn nguội hoặc nóng )
_ Màu đẹp và phong phú.
_ Tác động kháng 250 - 300 lần hơn so với thủy tinh thông thường và 20 - 30
lần hơn của tấm acrylic.
_ Trọng lượng nhẹ và dễ dàng cài đặt trọng lượng của kính cùng độ dày.
_ Kháng tia cực tím.
_ Ảm thanh và bàng chứng nhiệt.

4


2.4.2. Trần nhà:
Hiện nay, thạch cao hiện là vật liệu được sử dụng khá nhiêu trong lĩnh vực
trang trí nội thất bởi sự đa dạng, đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ
thuật như chống cháy, chống ẩm, cách âm và tiêu âm, thi công nhanh gọn, tính
thẳm mỹ cao, không độc hại.
Đặc tính của thạch cao:
Be mặt mịn, phẳng, đẹp mắt, dễ dàng trang trí và có độ cứng tôt.
_ Dễ dắng ghép nối các tấm lại với nhau, tường nhà và trần sẽ rất phăng mịn.
Hơn nữa vì bề mặt của tấm thạch cao mịn láng hơn tât cả các loại tường be
tong nên nó tạo cho công trình một dáng vẽ vượt trội.
Đặc tính hừu cơ của tấm thạch cao là mềm dẻo nên không bị nứt dù được sử
dụng một thời gian dài, đó là một lợi thế đáng kể trong việc sử dụng tấm thạch
cao cho các công trình xây dựng.
Tấm thạch cao cũng có thể dễ dàng ứng dụng cho các trân nhà và tường có
độ cong vênh.

2.4.3. Kỉnh cường lực:
,
, ,
_ Kính cường lực có tính chịu lực cao gấp nhiều lần so với kính nôi thường
cùng loại và cùng độ dày.
Kính cường lực có độ bền này là do ứng suât lên bê mặt kính được ép lại lam
cho các mạnh liên kết cực nhỏ kêt hộp với nhau tạo thành hên kêt vựng chac
hơn, giúp cho kính cường lực chịu được rung chấn, sức gió lớn và va đập
mạnh.
5


Ngoài ra, kính cường lực còn có tính năng thoát hiêm trong các tòa nhà khi
xảy ra hỏa hoạn.
Vì vậy, quá trình tôi cường lực là thực sự cần thiêt đê đảm bảo độ an toàn
cũng như đặc tính cơ học của kính kiến trúc và kính trang trí nội thât.
Sử dụng kính để làm vách ngăn vừa tạo cảm giác kín đáo nhưng cũng rât
thoáng, không bị ngộp ngạt trong một không gian kín mít.

2.4.4. Trang trí:
,
_ Từ xưa đến nay, mỗi khi nhắc đến vật liệu thảm thì người ta nghĩ ngay đên
chức năng độc nhất của nó là dùng đê lót sàn nhà, giúp đi lại êm ái... nhưng
hiện nay, các nhà thiết kế người nước ngoài đã đưa ra một thiêt kê mới, một
giải pháp mới, giúp cho nó có thêm nhừng chức năng khác nừa như tranh treo
tường, và mới nhất đó là ốp tường bàng cách thiêt kê ra những sản phâm thảm
nhẹ. Với bản thạn mèm mại. Với bản than mêm mại, chât liệu này giúp cho
không gian ấm cúng hơn, khả năng cách nhiệt cao.
Da cũng có thể áp dụng vào trong việc trang trí các mảng tường.
Kết hợp với inox, kim loại và gỗ...

Thảm
6


Da

Inox
2.5. Loi di:
Su dung thàm , dâ granité lot sàn dê ngàn câch loi di.

7


CHƯƠNG 3 : Hồ sơ kiến trúc.

Phối cảnh tổng thể

Góc phối cảnh 1

8


Góc phối cảnh 2

c#

<3ữ

Mặt bằng tổng thể

9


Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng một

10


Các mặt đứng

Mặt cắt

11


CHƯƠNG 4 : Phân tích ý tưởng của từng không gian.
4.1. Các không gian thiết kế:
Sảnh + Khu giải lao.
Khu thi đấu.
Khu lớp học + Thư viện.
_ Khu coffe.
4.2.. Phản tích V tương từng không gian:
4.2.1. Sảnh + Khu giải lao:
4.2.1.1. Sánh:
Sảnh là một không gian đón và chào tạm biệt khách, là không gian gây ấn tượng
đầu tiên khi khách bước đến. Vì vậy phải tạo được một không gian ân tượng cho
khách khi mới bước đến.
Khi bước vào sảnh khách sẽ biết được họ dang đi vào một nơi nào.
_ Sảnh gồm hai khu vực, khu vực quầy reception và khu vực bảng thông tin và bản
đồ chỉ dẫn của câu lạc bộ.
Bước vào sảnh bên phải là quầy reception đón tiêp, bên trái là khu vực bảng thông
tin để mọi người có thề biết được thông tin của câu lạc bộ, thông tin thi đâu, bảng
hướng dẫn lối đi.
Lối chính giữa bước vào khu thi đấu, quẹo bên tay trái là đi vào khu coffe của
câu lạc bộ, quẹo bên tay phải là vào khu giải lao.

12


13


PHÓI CẢNH CHÍNH CỦA SẢNH

Mảng tường chính của sảnh bước vào khu thi đấu, được lây ý tưởng từ quân cờ
Vua” áp ở hai bên mảng tường như thể hiện sức mạnh của chính quân cờ “ Vua
mang lại, vì quân cờ “ Vua “ là con mạnh nhất trong bàn cờ.

GÓC RECEPTION
Góc bên quầy reception là nơi đón chào khách khi mới bước vào câu lạc bộ,
những thắc mắc cần chỉ dẫn có thê hỏi tại đây.
14


009c

GÓC THỐNG TIN

15


3600

Gôc thông tin khi ban burac vào thê tim hiêu lich thi dâu, nhung thông tin
lac bô, sa dô hirang dân ban dên câc khu vue trong câu lac bô.

CHI Tl ET SAN PHÀM QUAY RECEPTION

*r,

S
400

1800
2600

M Â T B A N G Q U Â V T L : 1/50

4

I 100

Phối cảnh quầy reception

1 loo

200

1ÌOO

2600

M ẬT Đ Ú N G QUẦY T L :l/5 0

17


-

o
o
n

o
o

X
s

Ị-—645— ị
M Ặ T B Ê N Q U À Y TJL: 1 /5 0

4.2.1,2.Khu giàỉ lao:

Lối vào khu giải lao

18


19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×