Tải bản đầy đủ

thiết kế cafe công trường

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
--------- 0O0----------

ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP

CAFE CÔNG TRƯỜNG

Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT
GVHD:CÔ VÕ THỊ THU THỦY
SVTH: NGUYỄN TRỌNG ANH
MSSV: 106301004

T ĨT T :~ ~ :^

I________
Tp.HỒ CHÍ MINH , ngày 05 tháng 01 năm 2012

1Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA:MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
B ộ MÔN: THI ÉT KÉ NỘI THÁT

CỘNG HÒA XẦ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HỎ CHÍ MINH, ngày 5 tháng 01 năm 2012

NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN TRỌNG ANH
NGÀNH:
THIẾT KÉ NỘI THÁT
1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2.

3.
4.
5.

MSSV: 106301004
LỚP:07DNT1

CAFE CÔNG TRƯỜNG
Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế COFFE CỔNG TRƯỜNG theo phong cách nền là hiện đại, sư dụng vật
liệu tái chế.
Cụ thề thiết kế 6 khu vực:
_Khu lối vào
Khu cafe 1
khu cafe 2
_Khu bar
Khu cafe lầu 1
Khu sân vườn
Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 26-9-2011
Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 7-1-2012
Họ và tên người hướng dẫn:

Phần hướng dẫn
Cô VỎ THỊ THƯ THỦY
..............................................
Nội dung và yêu cầu ĐA/KLTN đã được thông qua bộ môn.
Ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ NHIÊM BÔ MỎN
NGƯỜI HƯỚNG DẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÀN DÀNH CHO KHOA, BỢ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):...........................
Đơn vị:.........................................................
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:..............................................
Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp:........................
1


NHẠN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HT ỎNG DẦN

(Điểm số hằng số.................................. Điểm số bằng chữ.
TP.HCMNgi y......th án g ...... năm....
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)

2Lời cảm ơn!

Khi viết về đề tài này là quá trình thu thập tìm tài liệu để bô sung kiến thức
lý luận được học ơ trường. Vừa học hòi lý luận chuyên môn vừa áp dụng
vào thực tiền bằng những công việc cụ thể là những điều rất cần thiết và hiệu
quả. Được vạch kế hoạch và lên đồ án tốt nghiệp dưới sự chỉ dẫn của cô Võ
Thị Thu Thúy, một người thầy và cũng là một người đồng nghiệp tương lai
đó là một khơi điểm vô cùng thuận lợi.
Thật là hạnh phúc khi được học về thiết kế nội thất lĩnh vực mình vêu thích
và sẽ thành công hơn nữa khi áp dụng chuyên môn để cống hiến cho xã hội.
Quá trình lên đô án và nghiên cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên để
bước ra cuộc sống dù có khó khăn nhưng không hề ngăn bước , kiến thức
học được ờ nhà trường rất nhô bé so với thực tế ứng dụng. Bước đầu vẫn
thấy mình rất nhỏ bé nhưng bù lại kiến thức học được trong 4 năm đã làm tôi
tự tin và yêu thích ngành ngề của mình hơn.
Lời đầu tiên xin chân thành cám ơn cô Vò Thị Thu Thủy, Cô đã tận tình
hướng dần và giúp đờ trong suốt quá trình lên đồ án. Xin chân thành cám ơn
các quý thầy cô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp với nhừng đóng góp to lớn
trong sự nghiệp giáo dục. Khoảng thời gian dài làm đồ án là khoảng thời
gian tông họp kiến thức , đây thật sự là là khoảng thời gian vất vả nhung thật
vui vì sắp hoàn thành công việc để ra trường. Đồ án tốt nghiệp, bước chuẩn
bị đế bước vào đời, ở đó là tất cả tâm huyết cua người sinh viên và đồng thời
cũng là tâm huyết của người hướng dẫn. Vi lẽ đó tôi luôn cố gang và phấn
đấu cho một đồ án tốt nhất, về kiến thức nhân cách và cách thể hiện đẹp nhất
đẻ không phụ long thầy cô.
Một lằn nữa xin cảm ơn Cô VÕ THỊ THU THỦYcùng các thầy cô khoa Mỹ
Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ
Chí Minh tận tinh giúp đỡ trong suốt 4 năm và đặc biệt trong quá trình làm
đồ án tốt nghiệp.

Sv. Nguyễn Trọng Anh

3


M ụ c lục
I

Lý do chọn đề tài

II Ý nghĩa và giá trị của đề tài
III Giải thích tê n đề t à i .
IV Ý tưỏ’ng, ngôn ngữ th iết k ế .
+Ngôn Neừ thiết kế
+Phong cách nền
+Vật liệu, ánh sáng
V

M ột vài n ét về công trường xây dựng .

+Hình ảnh công trường
+Kết cấu kỳ thuật
VI Vật liệu tái chê .
+Khái niệm chung về tái chế
+Hình thức thể hiện vật liệu tái chế
VII Hình ãnh tư liệu tham khảo.
VIII ủ ng dụng vào công trình thiết k ê '.
+Khu vực lôi vào.
+Khu vực cafe 1 và 2
+Khu vực bar
+Khu cafe lầu 1
+ Khu cafe sân vườn
IX K ết L uận

4


LỜI MỎ ĐẢƯ

Kiến trúc nội thất là kiến trúc không gian bèn trong một công trình. Khái niệm này
có phân hơi tưong đỏng với khái niệm thiết kế nội thất.
Tại Mỹ, đẽ trở thành một kiến trúc sư làm kiến trúc nội thất thì phải hoàn thành
một sô tiêu chí đặt ra đê trờ thành một kiên trúc sư cỏ chứng chi hành nghề.
ơ Việt Nam kiến trúc nội thất đã phát triển được một thòi gian khá dài, điều kiện
sông phát triên kèm theo nhu cầu làm đẹp cho Nội thất , ngoại thất nhà cửa tăng
mạnh .
Kiến trúc nội thất đã chia ra nhiều trường phái khác nhau, mồi trường phái lại
mang đậm nét khác biệt quỏc gia hoặc vùng lành thố. Như kiến trúc nội thất châu
âu, kiên trúc nội thất Pháp, (cái này hiểu !à phong cách thiết kế hay kiểu kiến trúc)

Hiêu theo cách đon giản nhất, kiến trúc nội thất là thiết kế kiến trúc xây dựng có
tính đến phương án bô trí nội thất và trang trí nội thất có liên quan đến kết cấu trần,
tường, sàn.
Vì thê , muôn đưa chính những không gian thô sơ , hoài cổ và nội thất để làm mới
them không gian . đúc kết tạo ra những không gian đẹp mang nhiều tính thẩm mỹ.
Đây cùng mờ ra nhiêu chât liệu hon cho nội thất, phát hiện nhiều vật liệu m ớ i, hơn
thê nừa là sử dụng vật liệu tái chế , tạo them nhiều phương án hơn trong thiết kế
nội thất.

5


I Lý do chọn đề tài:
Tôi muôn thể hiện những tính cách của riêng mình qua không gian cafe
công trường này , Bụi bặm , bề bộn, phá cách, đó là những đặc điểm mà
tôi muôn thể hiện trong bài tốt nghiệp này.
II Ý nghĩa và giá trị của đề tài:
+Ý nghĩa: tạo sự mới lạ trong phong cách thiết k ế của những quán
cafe, tạo được sự thú vị khác biệt bên cạnh những quen thuộc đốì với
chúng ta.
Phục vụ cho tất cả mọi đốì tượng, đặc biệt là những người trong ngành
xây dựng, kiến trúc.
+ Giá Trị của đề tài:
-Đôi với con người: Làm hài lòng người sử dụng, đáp ứng đủ về nhu
cầu về thẩm mỹ và công năng cho con người.
-Đôi với ngành thiết kế:Đúc kết đưa ra phương án giải quyết tốt khoa
học và về công năng lẫn thẩm mỹ.
III Giảỉ thích tên đề tài:
Quán cafe công trường là quán cafe mang hình dáng và một không
gian, tính chất như một công trường đang được thi công.Cafe công trường
phục vụ cho tất cả khác hàng và chủ yếu cho những người trong ngành
xây dựng kiến trúc. Một môi trường quen thuộc cho những người trong
ngành và mới mẻ với những người không thuộc lĩnh vực này.
IV Ý tưởng, ngôn ngữ thiết kế.
+ Ngôn ngữ thiết kế: Lấy những đặc điểm riêng biệt của công trường
áp dụng vào bô" chí không gian, phân khu chức năng vào đồ án. Ví dụ như
một hình ảnh công trường bừa bộn, ngổn ngang, một công trường dở dang
và một công trường có không gian mở rộng.

6


+Phong cách nền: Dùng phong cách hện đạivề mảng khối , đường nét để
áp dụng thiết kế vào không gian café công trường.Phong cách hiện đại làm cho
không gian được mở rộng, tạo sự chắc chắn trong công trình thiết kế.

Hỉnh ảnh tham khảo
+ Vật liệu, ánh sáng:
Vật liệu chủ yếu là những vật liệu có sằn, được tái chế lại. Màu sắc
gồm những màu: vàng, trắng và xám..
Ánh sang:Sử dụng ánh sáng tự nhiên là chủ yếu về ban ngày, một
phân ít ánh sáng nhân tạo sử dụng trong không gian nhỏ, không phức tạp về ánh
sáng nhân tạo .

7


V Môt vài nét về công trường xây dựng
+Hình ảnh một cong trường bề bộn, ngổn ngang, dở dang.

Hình ảnh trên cho ta thấy đăc điểm rõ nét về một công trường, những kết
cấu, giai đoạn thi công đều có thế lấy làm ý tưởng xây dựng một phong cách mới.
+K.ết cấu kỹ thuật: kết cấu kỹ thuật là một lĩnh vực kỹ thuật xử lý phân
tích và thiết kế của các cấu trúc hỗ trợ. Kết cấu kỹ thuật được xem như một đặc
8


điểm trong công trình dân dụng, nhưng nó cũng có thể được nghiên cứu theo đúng
nghĩa của nó. Kết cấu phải đàm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn thiết kế đưa ra, dự
báo về an toàn. Kết cấu lý thuyết được dựa trên định luật vật lylva2 thực nghiệm
kiến thức của việc thực hiện cấu trúc của cảnh quan khác nhau và vật liệu. Trong
nội thất, dựa vào kết cấu của tường, trần, người thiết kế có thể phá cách, dung
chính những kết cấu đó để thể hiện lên môt không gian nội thất. Nhờ việc sử dụng
kết cấu, tạo cảm giác chắc chắn, thô sơ cho môt không gian nội thất nào đó.

VI Vật liệu tái chế.
+Khái niệm chung:
Tái chế không cùng nghĩa với việc tái sử dụng lại. vật liệu tái chế là những
nguồn phế phẩm từ những vật liệu đã được sử dụng qua, qua sử lý chế biến thành
sàn phẩm mới với mục dích sử dụng mới.
+Hình thức thể hiện vạt liệu tái chế:
-Hình thức trang trí giữ nguyên sơ hiện trạng: Với hình thức trang trí
được giữ nguyên hình dáng vật liệu đưa vào bên trong nội thất cho một công năng
mới, với một hình thái khác tạo một hiệu quả mới trong trang trí.

9


Kết họp bánh xe và kính
-HÌnh thức biến đổi từ vật liệu cũ đến thành vật liệu mới : Hình thức
trang trí qua sử lý công nghệ máy móc hiện đại qua nhiều công đoạn sử lý sau khi
thành phấm sử dụng thành một loại vật liệu mới.

10


Vật liệu kiếng chế biến từ nhựa thải:
-Hình thức tận dụng nguyên liệu thừa:
Cũng như các hình thức tái chế vật liệu trên, nhưng hình thức tái chế này là hình
thức tái sử dụng qua các vật liệu các dồ dung thừa không còn khả năng sử dụng với
mục đích nữa và được tận dụng vào mục đích mới với một công năng mới

Những tấm ván gỗ thừa thải đã được tận dụng lắp ghép lại với nhau tạo nên tủ
trưng bày tạo sự mới lạ và độc đáo.
-Hình thức sử dụng vật liệu cũ: Hình thức này được sử dụng bằng cách
tận dụng các vật liệu không còn sử dụng nữa , tù những đồ dung cũ tháo gỡ bị hư
hỏng hoặc không còn mục dích sử dụng.
11


12

mm'


VII Hình ảnh tư liệu tham khảo:
Một số hình ảnh về vật liệu tái chế:

13


Một sô hình ảnh vê công trình :

-

Ss3FKc7ĩ

-

M

VIII ứng dụng vào công trình thiết kế:
+ Khu vục lối vào:
Là khu vực đầu tiên khi khác đạt chân tới quán cafe, để tạo cám giác than quen
với công trường ngay từ những cái nhìn đầu tiên , trong không gian lối vào sẽ có
những đặc điểm từ xa đã có thế nhận biết đó là một công trường

14


15


không gian trên, đầu tiên, có một cái cổng , được hàn bang những thanh
sát,mỗi một công trình, luôn có những cổng kiểu này.Thứ 2 là từ xa, khi đi
bất cứ đâu, nếu ta nhìn thấy có những cánh tay cần cẩu, những thang máy
đưa vật liệu hang hóa, ta đều biết nơi đỏ có một công trình đang được xây
dựng. Vào trong them một chút, ta bắt đầu thấy những chiếc barie, biển báo,
ngan chia từng khu vực. Tiếp theo, có những tấm bê tong, xi măng nằm
ngổn ngang nơi công trường
+Khu cafel:

Phối cănh cafel nhìn từ lối vào

16


Khu san dien ó* cafe 1

17


18


Ở không gian cafe này, với không gian rộng và cao, tôi sử lý bàng những
mảng trần hạ, những mảng trần với cao độ khác nhau, thể hiện sự dở dang ngay
trên cách bố trí tràn, những tấm trần đang được đưa lên, treo bằng những sợi cáp,
để khoảng chống giữa những tấm tràn với nhau, để lộ ra khung trần sắt bên trên
cho thấy một chút kết cấu vững chác.
Khu cafe 1 có thêm sàn diễn, nơi tất cả khách có thể thể hiện bản thân, phong
cách. Một chút hiện đại ở đây khi cây cột ở bốn góc sân được cách điệu từ cây cột
bê tong lõi thép.
Màng tường ở đây cũng không được hoàn thiện, dở dang trong lúc xây dựng,
tạo sự bụi bặm, nét thô sơ, chuyển tiếp từ khu cafel ra ngoài sân vườn một cách
thoải mái khi chỉ cần bước chân qua hang gach thấp dở dang kia là sang một không
gian khác.
Ở khu vực giữa, đèn trần được sắp xếp lên xuống cùng với độ cao của trần, ánh
sang đơn giản nhưng không đơn điệu khi cao độ được thay đổi.Bên cạnh đó sát
bên, những chiếc đèn tròn được treo một cách tự do, rối rắm. Nhưng dây điện
chằng chịt chạy qua lại cho ta thấy sự bề bộn đặc chưng của một góc nhỏ công
trường.
Những chiếc ghế được thiết kế từ những chiếc lốp xe hư,sắp xếp lên nhau, cắt
ghép,là môt sản phẩm tái chế, xếp không hàng lối trên mặt bằng , có thể dịch
chuyển đi đến nơi minh muốn, trên sàn nhà, có những màu sắc của barie giúp phân
biệt khu vực. Có thể theo cách khác, những chiếc ghế lốp được sắp xếp không hàng
lối này, chính là những chiếc xe chay và tạm dừng trên công trường.
Tất cà chất liệu bê tong, lốp cũ, tường xây dụng dở dang,những cây cột, sàn, tạo
sự thô sơ, bụi bặm cần thiết cho ý tưởng công trường cafe này

19


+ Khu cafe 2

20


Khu cafe 2 được nâng cao hơn so với cafe 1, nâng cao hơn là một cách để phân
biệt với khu vực 1.ơ đây trần cũng được nhắc lại như khu vực một, đèn chỉ đơn
giản là những chiếc xô cũ, tạo sự bụi bặm.
Tường là những tấm sắt lưới được đóng khung, đặt lệch gỏc, tạo cảm giác xô
lệch, nhưng vẫn chăc chắn, một phần để ánh sang tự nhiên được tự do vào, dễ cảm
nhận thời tiết nơi công trường.
Dưới chân tường xếp những bao bọc, càng gần gũi với những hình ảnh công
trường hơn, xếp lóp barie ở trên để ngăn cách và làm an toàn hơn khi tren cafe2.

21

M il2lậL


+Khu quày bar:

22


Khu quầy Bar gồm có quầy bar và một góc cafe nhò.
Khu quầy bar đươc sắp đặt từ những bao bọc, những thứ này sẳp xếp lộn xộn tạo
thành quầy bar, bên cạnh đó, đạt những chiếc thùng phi ở đẩu, đặt tấm ván lên trên
thật đon giản, nhung nó cũng có giá trị nhất định của nó, bụi bặm và phá cách.
Trần quầy bar để lộ kết cấu trần sắt, vũng chắc, đang chờ được đóng trần hoàn
thiện, chiếc ghế được làm từ những thanh sát thép đã cũ , tạo dáng lại có thẩm mỹ
và công năng.
Góc nhỏ cafe o quầy bar: tường được xây bằng gạch cũ, lớp lưới sắt bên ngoài
bọc lạ i, treo biến báo thay cho tranh như những quán cafe bình thường. Trần lam
giả giai đoạn chờ khô bê tong, bằng những tấm ván cũ kỹ ốp lên tràn, và hai cột gỗ
đỡ lại, vừa cảm thấy nguy hiểm vừa cảm thấy vững chác.
Bên cạnh đó, khu pha chế và kho là những thùng container, dựng lên, như một
nơi làm việc của các kiến trúc sư trên công trình.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×