Tải bản đầy đủ

thiết kế cà phê sách

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------- 0O0---------

Đồ ÁN TỐT NGHIỆP

CÀ PHÊ SÁCH

Chuyên Ngành

: Thiết kế nội thất

Mã số ngành

: 301

GVHD

: CÔ VÕ THỊ THU THỦY

SVTH


: QUÁCH THỊ THANH THẢO

MSSV

.-106301124

T h Zí V IỆ ísi

Ê lS
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

o0°

BỘ MÔN: THIẾT KẾ NỘI THAT

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN:

QUÁCH THỊ THANH THẢO

MÃ NGÀNH:............. 3 0 1 ..........................................................

MSSV:

106301124


LỚP:

06ĐNT2

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: ......................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: .........................................
5. Họ tên người hướng dẫn
1/ .............................................................

Phần hướng dẫn
............. ...................

2/ ................................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
N gày
tháng
năm 20..
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi r õ h ọ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chẫm sơ bộ): ................................
Đơn v ị : .............................................................
Ngày bảo v ệ : ...........................................................
Điểm tổng kết: ...........................................
Nơi lưu trữ Đồ án tôt nghiệp: ............................

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và g h i r õ h ọ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

......................................

Điểm sô" bằng s ô_

Điểm số hằ ng c h ữ

TP. HCM, ngày.....tháng....... năm 2010
(G V hướng d ẫn ký và g h i r ổ h ọ tên)


LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn Trường Đ ại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ
Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện đồ án tốt nghiệp này.
Xin chan thành cám ơn quý thây cô trong khoa Mỹ thuật Công nghiệp trong
suot thời gian qua đã tận tình hướng dẫn, trang bị cho tôi những tri thức nền tảng
quý báu.
Xin gửi đến thầy, giảng viên, Thạc sì Võ Thị Thu Thuỷ đã không tiếc thời
gian, hướng dẫn nhiệt tình cho bài đồ án được hoàn thành tốt nhất lời tri ân và
cảm tạ sâu sắc.
Cam ơn cha mẹ đã chăm sóc, nuôi dạy con thành người
Cam ơn cac bạn bè đã nhiệt tình động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian hoàn thành đồ án.
Dù đã rất c ố gắng hoàn thành đề tài này với tất cả niềm say mê nhưng chắc
chan sẽ không tránh khỏi những thiêu sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo và
đóng góp ý kiến chân thành của thầy cô và bè bạn.

Sinh viên thực hiện
Quách Thị Thanh Thảo
Tháng 7 năm 2010


MỤC LỤC
LỜ I CẢM ƠN
M ỤC LỤ C
DANH M ỤC BẢNG
DANH M ỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: N G H IÊN C Ứ U .......................................................................................... tran g
1.1. Lý do chọn đề t à i .................................................

trang7

1.2. Tìm hiểu chung về cà phê s á c h ..........................................

trangS

1.3. Ý nghĩa và phạm vi đề t à i ..........................................................’ ..........

trangS

1.4. Hướng nghiên cứu của đề t à i ...................................................

trang9

1.5 Chất liệu sử dụng................................................

tran«9

CHƯƠNG 2: T H Ể H IỆ N ............................................................................................. tra n -10
2 -L Ý t ư ở n g ................................................................................................................... trang 10
2.2. Hồ sơ kiến trúc.....................................................................................................trangl2
2.3. Khu quầy b a r ........................................................................................................ tr a n -13
2.4. Khu cà phê và đọc sách tổng hợp.............................

tra n -15

2.5. Khu cà phê và đọc sách tự nhiên.............................................

trang 16

2.6. Khu cà phê và đọc sách văn h ọ c ........................................................

tr a n -17

2.7. Khu sinh hoạt chung.................................................

tran-18

2.8. Thiêt kê trang thiết bị nội th ất........................................

trang 18

CHƯƠNG 3: K Ế T L U Ậ N ............................................................................................ trang 19
T À I L IỆ U TH A M KH ẢO


DANH MỤC BẢNG

TỜI

TỜ 3

TỜ 5

TỜ 7

TỜ 9

T Ờ 11

T Ờ 13

TỜ 2

TỜ 4

TỜ 6

TỜ 8

T Ờ 10

T Ờ 12

T Ờ 14


CHƯƠNG 1 - NGHIÊN
1.1.

cứu

L ý do chọn đề tà i

Văn hóa đọc ngày càng mở rộng, nhu cầu chia sẻ sách ngày càng khác
xưa. Nếu ngày xưa sách là của riêng mình với những thư phòng cá nhân thì ngày
nay sách được đem vào quán xá, một thư viện công cộng.
Tìm hiểu và thiết k ế một không gian yên tĩnh để đọc, nghiên cứu, viết bài
luận, họp mặt, trò chuyện ... Cà phê sách với không gian rộng, thoáng, với máy
lạnh mở suốt, với nhạc nhẹ êm ả, với wifi và với hàng dãy kệ dài gồm rất nhiều
tựa sách thuộc các lĩnh vực sẽ thật lý tưỏng .
1.2.

Tìm hiểu chung về c à phê sách

Ngày nay con người có thể học tập trên nhiều phưong diện như : tivi, đài,
báo, từ người thân, bạn bè... nhưng sách vẫn là 1 nguồn kiến thức vô tận không
thể thiếu đốì với con ngưòi.

Sách là một tập hợp các thông tin dạng chữ viết, hình ảnh được lưu trong
các tờ giấy, giây da hoặc những vật liệu khác. Sách là cái hộp đựng mọi thứ,


trong đó có kiên thức, kinh nghiệm sông và cả cảm xúc con người. Ngoài ra nó
còn là những viên gạch xây nên những thành tựu của con người.
Khi nền công nghiệp hiện đại, con người đứng trước những áp lực nặng nề
mô hình cà phê sách ra đời và được đón nhận nồng n h iệ t.

Thông thường, chỉ khi đến trường hoặc thư viện bạn mới có thể đọc được
sách trong khi nhu cầu đọc sách của mọi người có ở khắp nơi. Khi đọc sách ở
nhưng nơi như thư viện, nhà sách bạn thực sự bị gò bó do bàn g h ế chật chội
ngươi đọc lại quá đồng, điêu này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đên việc tiếp thu kiến
thức đồng thời làm m ất dần mong muôn được đọc sách của bạn đọc .

Hầu hêt các quán cà phê sách có không gian rộng, yên tĩnh, chỗ ngồi được
sap đạt rieng tư, tiện lợi. Không gian âm cúng bởi cách cách bài trí sáng tạo bởi
những bản nhạc hay, du dương, bởi đồ uống ngon và th ế giới sách phong phú.
Nhưng cung co quan rât độc , dù không gian nhỏ nhưng nhờ óc sáng tạo và ý
tương đọc đao cua chu quán mà nơi này trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều bạn
sinh viên. Đến với cà phê sách, dù bất kỳ nơi đâu bạn cũng tìm được không gian
cho riêng mình . Bởi đọc sách cũng cần không gian lắm, vì nếu nó thích hợp, nội
dung sách sẽ dễ "đi" vào tâm hồn và ở lại trong ấy lâu hơn .

1.3.

Ý nghĩa và phạm vi đề tài

Như mọt thư viẹn thu nho, tât cả các bạn trẻ đều say mê bên những trang
sách, báo, thỉnh thoảng cao hứng, cùng nhau bàn luận một vài vân đề. Không ỏ
đâu văn hóa đọc lại hiển hiện một cách rõ ràng như ở quán café sách .
1.4.

Hưứng nghiên cứu của đề tài
T hict kê một không gian café độc đáo và tiện nghi phục vụ nhu cầu đọc

sách và thưởng thức café . Nghiên cứu cách bố trí khổng gian café vừa hợp lý mà


vẫn thể hiện được ý tưởng . Ý tưỏng từ hình dạng cuốn sách thể hiện theo phong
cách hiện đại đưa vào thiết k ế quán café sách .
1.5 V ật liệu sử dụng

V ật liệu gỗ nâu đỏ , màu sơn nước , giấy dán tường , đá trang trí


CHƯƠNG 2 - TH Ể HIỆN
2.1. Ý tưởng

Nội thất Các không gian được thiết k ế với những ý tưởng theo như các
dạng của cuốn sách . Thiết k ế không gian nội thất quán café ứng dụng đừơng
cong , thẳng và hình khối . Có thể ứng dụng những đường nét của cuốn sách từ
nhiều góc độ tạo thành ngôn ngữ thiết k ế cho trần , sàn , tường , những sản phẩm
như kệ để sách , bàn , g h ế n g ồ i, đèn trang t r í... cho không gian quán café .

9


Phân luồng giao thông giữa các khu vực rõ ràng , không gây cản trở cho
khách hàng
Tông màu chủ đao cho không gian là màu nâu đỏ cũng là màu của hạt cà
phê . Không gian với tông màu âm tạo cảm giác ấm áp . Màu sắc trong cuộc sông
thường nhật thường rơi vào phạm trù màu sắc an toàn hay cổ điển. C ác màu xanh
lá cây, nâu, đỏ, đen, xám,

nói chung vẫn thường gặp nhất. Đấy là những gam

màu khiên mọi người có thể nhận ra ngay lập tức và thấy quen thuộc.
V ật liệu gỗ nâu đỏ , màu sơn nước , , đá trang t r í , giấy dán tường
Ảnh sáng được bô trí thích hợp cho việc đọc sách .
Quầy bar : Được thiết k ế lạ và độc đáo
C ác khu cafe : là không gian chính bô trí chỗ ngồi hợp lý cần có sụ khéo
léo tạo dược không gian rộng rãi , thoáng mát, mang lại sự thư giãn thoải mái
phân chia khu dành dành riêng cho mọi lứa tuổi . Không gian yên tĩnh, rộng rãi
thoải mái. Không gian hiện đại kêt hợp với màu sắc nâu đỏ , ánh sáng lung tinh
cho ta cảm giác sang trọng .Thích hợp họp mặt , thư giãn đọc sách . Phong cách
hiện đại pha cổ kính thích hợp cho các bạn trẻ họp nhóm hoặc tổ chức sinh nhật..
2.2. Hồ sơ k iến trú c


HỒ S ơ KIẾN TRÚC


1: KHU QUẢY BAR2: KHU CÀ PHÊ & ĐỌC SACH TÔNG HỢP3: KHU CA PHÊ & ĐỌC SÁCH Tự NHIÊN4: KHU CẢ PHÊ & ĐỌC SÁCH VẢN HỌC5: KHU SINH HOẠT CHUNG

MẠT BÀNG TỒNG THÊ CÔNG TRỈNH

MẠT BÀNG BỐ TRÍ NỘI THÁT TL: 1/100

MẠT ĐỨNG CÔNG TRÌNH

Quán dược chia làm 5 khu

Mặt bảng bố trí
V iệc thiết k ế phân chia khu vực đ ế phù hợp cho nhiều đ ố i tượng khách đến
với quán không phải là vấn đề đơn giản, phân chia cho phù hợp không bị loãng sẽ
tạo cho khách tới quán cảm giác thoải mái, thân thiện .

11


Công trình cà phê sách diện tích 35X 35 m . Đ ược chia làm 5 không gian
1. Khu Quầy bar
2 . Khu cà phê và đọc sách tổng hợp
3 . Khu cà phê và đọc sách tự nhiên
4 . Khu cà phê và đọc sách văn học
5 . Khu sinh hoat chung
2 .3 . K hu quầy b a r


Quầy bar được thiết k ế khác lạ , hạ trần thấp và hệ thống neon trần thâ'p để tạo
cảm giác trần không quá cao , gần gũi hờn .

2.4. K hu c à phê và đ ọc sá ch tổng hợp .

13


Ở đây ý tưỏng được nhắc lại ở trần và kệ sách
Khu cà phê và đọc sách tổng hợp được bô" trí một dãy ghê ỡ giữa ở 2 bên là
4 kệ sách với các loại sách khác nhau . Dãy cột cũng được chiếu sáng với đèn
h ắ t.
Ý tưởng được đưa vào trần và kệ sách
Phía trước là sân khâu dành cho buổi toạ đàm .

14


Cũng trên dãy này có một quay tiếp tân để phục vụ khách hàng
L à nơi đón tiếp k h ách , hỏi kh ách đi b ao nhiêu n g ư ờ i, hay có đ ặt chỗ
chưa, hay tìm b ạn .
2.5. K hu c à phê v à đọc sá ch tự nhiên .

Khu vực ngồi g h ế cao tạo cảm giác sang trọng và tinh tê


Không gian được thiết k ế với kệ sách chạy dọc phía trên tường . Khu này
được chia làm 3 dãy g h ế . Mỗi bàn gồm 2 người n g ồ i. Dùng đèn treo cho mỗi
bàn để chiếu sáng . M ột dãy được treo tranh để trang trí cho không gian thêm
sinh động .
2.6 . K hu c à phê và đ ọc sá ch v ă n h ọc


Tiếp theo là khu vực cà phê sách văn học
Mảng tường màu đỏ với ánh sáng trang trí tạo điểm nhấn cho không gian .
Khu này được chia làm 3 d ãy g h ế với 2 lối đi thuận tiện cho việc di
chuyển giữa các khu và lấy sách .

17


2.7. K hu sinh h o ạ t chung

Không gian ấm cúng tao cảm giác thân mật cho một buổi họp mặt .Không
gian này chỉ có một dãy g h ế . Một nhóm người có thể cùng hội tụ để thảo luận .
Ở giữa là đèn trần treo vừa có tác dụng lây sáng vừa để trang trí .

2.8 . T h iết k ế tra n g th iế t bị nội th ấ t

Sản phẩm th ỉế t k ế hiện đại


CHƯƠNG 3 - K Ế T LUẬN

Đ ê tài mơ ra một hướng nhìn mới về loại hình café sách đang ngày càng
phô biên . Cà phê sách phù hợp với cuộc sông hiện nay khi nhu cầu đọc ngày
càng được chú trọng . Đ ọc sách cũng cần một không gian t ố t , thoải m ái mới tập
trung thu hút người ta vào những trang sách . T hiết k ế không gian cà phê vừa
sang trọng , thoáng mát và tiện n g h i, vừa là nơi tụ họp cũng la nơi riêng tư để thư
gian ben trang sách . Đên với quán cà phê sách để một lần tram mình trong
khong gian sach VỚI nhiêu loại truyện tranh, sách văn học đ ã giúp nhiều người có
cam giác , không chỉ đơn thuân là đi uông cà phê mà là hai trong một . Vừa
thưởng thức cà phê vừa được mở mang trí tuệ.

THƯ VIÊN
TRƯỜNGOM KỶ THUẬT CÒNG NGHỆ TP.HCM

19


TÀI L IỆ U THAM KHẢO
http://www.thuvien-ebook.com
http://rorum .sachhav.com
http://w w w .thanhnien.com .vn
http://thienduongcafe.com
http://w w w .vnexpress.net/G L/D oi-som z/2Q 09/08/3BA 12543/
h ttp ://m fo.m qu iz.n et/N ew s/?Fu n ction =N E F& tab =V an -h oa& file=25063
http.7/w w w .nh and an.com .vn/tỉnbai/?article=126345& su b=77& top =43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×