Tải bản đầy đủ

thiết kế biệt thự hi tech

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

DỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA : MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN : THIẾT KẾ

nội thất

NHIỆM VỤ ĐỒ ẨN TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Trần Hồng Trà My

MSSV : 106301077

Ngành : Thiết k ế nội thất


Lớp : 06DNT2

I . Đầu đề Đồ án tốt nghiệp

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu)

3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: ................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
- Hồ Thị Thanh Nhàn

Phần hướng dẫn
........................................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

Ngày

tháng

năm 20ỉ 1

CHỦ NHIỆM BỘ M ÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

T H Ư VIỆN
TRƯONG ÍÌH KỲ THUẬT CÕNG NGHỆ TD.HCM Ị

_

PHẨN DÀNH CHO KHOA, n ộ MÔN
Người duyệt (châm sơ bộ): ................................
Đơn vị: .................................................................
Ngày bảo v ệ : .......................................................
Điểm tổng kết: ....................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt n g h iệp :............................

d£ddQ O õ3?3NHẬN XÉT CỦA GIẮO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô" bằng sô"_______

Điểm số bằng chữ

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2011
Giáo viên hưởng dẫn


Lời cảm ơn
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo
trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh nói chung và
các thầy cô giáo trong khoa Mỹ thuật Công nghiệp, bộ môn Thiết kế Nội
thất nói riêng, đã tận tình giáng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức,
kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Hồ Thị Thanh
NẾn, người đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn em trong
suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
Sau cùng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người
đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn
thành đồ án tốt nghiệp này.

IV


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1- NHỮNG XÁC ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN ĐỀ t à i ...................... 6
CHƯƠNG 2- LÝ DO CHỌN ĐỀ t à i v à h ư ớ n g n g h iê n c ứ u ........ 7
CHƯƠNG 3- CÁC HƯỚNG NGHIÊN cứu

cụ TH Ể................................8

3.1. TRẦN............................................................................................. 8
3.2. TƯỜNG.......................................................................................... 9
3.3. SÀN................................................................................................. 12
CHƯƠNG 4- TRÌNH BÀY Hồ s ơ KIEN t r ú c ........................................ 15
CHƯƠNG 5- PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG CHO TỪNG KHÔNG GIAN....... 16
5.1. PHÒNG KHÁCH........................................................................... 16
5.2. PHÒNG Ă N ................................................................................... 17
5.3. PHÒNG BÉP.................................................................................. 19
5.4. PHÒNG NGỦ................................................................................. 21
5.5. PHÒNG THAY Đ ồ .....................................................................
5.6. PHÒNG SINH HOẠT ..................................................................
CHƯƠNG 6- KẾT LUẬN..............................................................................23
THAM KHẢO.................................................................................................24


DANH MỤC HÌNH

1.1 Phòng ngủ Hi-tech thiết k ế 1

.1

2.1 Phòng ngíí Hi-tech thiết k ế 2

2

3.1.1 Thiết k ế trần 1 ....................

,3

3.1.2 Thiết k ế trần 2 ....................

,4

3.1.3 Thiết kế trần 3 ....................

.4

3.1.4 Thiết k ế trần 4 ....................

.5

3.2.1 Thiết k ế tường 1................

.5

3.2.2 Thiết k ế tường 2..................

.6

3.2.3 Thiết kế tường 3..................

6

3.2.4 Thiết kế tường 4..................

7

3.2.5 Thiết kế tường 5..................

7

3.3.1 Thiết k ế sàn 1.....................

8

3.3.2 Thiết k ế sàn 2 .....................

8

3.3.3 Thiết k ế sàn 3 .....................

9

4.1 Mặt bằng bô" trí tầng trệ t.......

10

4.2 Mặt bàng bố trí tầng lửng.......

10

4.3 Mặt bằng bố trí tầng 1............

11

5.1.1 phôi cảnh 1 phòng khách ...

12

5.1.2 phôi cảnh 2 phòng khách ...

13

5.2.1 phổi cầnh 1 phòng ă n .........

13

5.2.2 phôi cảnh 2 phòng ă n .........

14

5.2.3 phôi cảnh 3 phòng ă n .........

14

5.3.1 phôi cảnh 1 phòng b ế p .......

15

5.3.2 phôi cảnh 2 phòng b ếp .......

15

5.3.3 phôi cảnh 3 phòng b ếp .......

16

5.4.1 phôi cảnh 1 phòng ngủ.......

17

5.4.2 phôi cảnh 2 phòng ngủ.......

17


Hình 5.4.3 phôi cảnh 3 phòng ngủ.................................................................................................... 18
Hình 5.5.1 phôi cảnh

1 phòng thay đ ồ ............................................................................................ 18

Hình 5.6.1 phôi cảnh

1phòng sinh hoạt.......................................................................................... 19

Hình 5.6.2 phôi cảnh 2 phòng sinh hoạt.......................................................................................... 19
Hình 5.6.3 phôi cảnh 3 phòng sinh hoạt..........................................................................................20

vỉỉ


CHƯƠNG 1
NHỮNG XẮC ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN ĐỀ

tài

Phong cách Công nghệ cao ( phong cách HI-TECH ) được gọi là phong cách
cực kỳ hiện đại của thiết kế, là sự kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại với hiệu ứng ánh
sáng rực rỡ (đèn tường, đèn trần và các nguồn sáng tự nhiên), điều khiển không khí,
và hệ thống giải trí kỹ thuật số thành một nền tảng thống nhất dễ sử dụng, phối hợp
với nội thất của căn phòng.

Hình 1.1 Phòng ngủ Hi-tech khổng gian ì
(h ttp ://in íeriors - loun ge. com /ỉ 14)

1


CHƯƠNG 2
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN c ứ u
Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật bắt đầu vào khoảng thời gian
đầu thế kỷ trước làm xuâ't hiện rất nhiều phong cách hiện đại, trong đó có phong
cách HI-TECH. Ý tưởng chính của phong cách này được phản ánh ngay từ trong tên
gọi: Hi-tech = Công nghệ cao.
Người ta thường bắt gặp những hình ảnh tiêu biểu cho không gian Hi-tech là
những thiết kế tràn ngập ánh sáng rực rỡ, với chất liệu và kỹ thuật thi công tối tân.

về tạo hình, phong cách

Hi-tech có hình khôi mạnh mẽ, táo bạo, phô trương

kỹ thuật tạo hình, hoặc phô trương kết cấu hiện đại.

Hình 2. ỉ Phồng ngủ Hi-tech không gian 2
[http://interiors-lounge. co m /l 14)

2


CHƯƠNG 3
CÁC HƯỚNG NGHIÊN c ứ u c ụ THỂ
3.1 TRẦN
Trong Hi-tech, trần không phải là một “nắp đậy” phẳng lì cho cả không gian
sống. Nó đôi khi là những mảng giật cấp, những khối lồi lõm được trang bị với hệ
thống đèn rực rỡ, luôn luôn đáp ứng vừa đủ cho nhu cầu chiếu sáng cần thiết trong
khỗng gian nội thất.
Hoặc đôi lúc trần được kết hợp với kết cấu, tạo nên những “ nắp trần” lấy
sáng, lấy gió cho cả một khoảng không gian.

Hình 3.1. ỉ Trần có khỉ là những mảng lồi lõm chiếu sáng rực rỡ
(hJíp://\\'\\’Yv.archiĩecỉlines.com/íurnilure/simone-micheỉi-cỉesigniníỉ-ĩhe-interiors-ofthe-spa-e.xedra-nice-h()ỉeỉ/#more-378I)

3


Hình 3.1.2 Cũng có thể dùng cả mảng ảnh sảng xanh làm trần trang trí
(hỉ1n://boeiníỉbloíỉs.com/rand\'/archives/2()()8/()4/inside the 787.html)

Hình 3.1.3 Hoặc với cả mảng trần như th ế này, đã toát lên vẻ Hi-tech cho toàn không gian
( http://forum s.triinvỉreìnterac 'tive.com /sho\vthreaứ.php?t= 29180)

4


Hình 3.1.4 Trần kết hợp với kết cấu đ ể lấy sáng cho toàn khổng gian
(hítp:/Av\Y\v.exỉnỉenordesiíỉn.com/architecỊs-and-desiíỉners-led-backlil-made-ofdunonì°/vli2 %84%A2-corian %C2 %AK/)

3.2 TƯỜNG
Để hoàn thành các bức tường, như một quy luật, áp dụng sơn hình nền dạng
lỏng, ta có thể để lại một bức tường gạch, bê-tông. Ngoài ra các bức tường đã được
đơn sắc, tươi sáng và mịn. Chùm, ống dẫn, cột, van và các chi tiết khác của các cấu
trúc kỹ thuật có thể là yếu tố thú vị bên trong, nhấn mạnh sự khởi đầu Hitech.

Hình 3.2.1 Ân tượng với cả khôi tường mạnh m ẽ
(http://www. egodesign. ca/en/article.php ?article_i
d=166)

5


Hình 3.2.2 Dùng gỗ đ ể phô trương phô trương
kết cấu hiện đại
(http.v/interỉors-lounge.com /ỉ 14)

Hình 3.2.3 Độc đáo với hình khối lạ mắt, tuy hơi lạnh, không có nét thân thiện nhưng đem lại cảm
giác thú vị như đang được ở trong một không gian Hi-tech của tàu vũ trụ
(http://interiors-lounge.eom/114)

6


Hình 3.2.4 Một kiểu chiếu sáng âm tường độc đáo
(http://camerapholodiíỉiĩaỉ.com/2()I()/l l/()3/amaziníỉ-kiìchen-island-desÌ2n-with-hitech-element/)

Hình 3.2.5 Hay tường cũng có thể là những mảng vật liệu thô nguyên chất , tạo nên nét
đặc trưng cho phong cách Hi-tech

7


3.3 SÀN
Các vật liệu phù hợp nhất cho sàn nhà là đá tự nhiên, gạch men, thảm...

Hình 3.3.1 Sàn đá Granite là loại vật liệu thường được sử dụng trong Hỉ-tech
(hltp:/A\’\vw.e.xinỉerỉ()rdesỉíỉn.com/archỉtects-and-desỉí>ners-led-backlil-made-ofdupont %K2 °/(>84%A2-co rian %C2 °/(Ai J )

Hình 3.3.2 Có vẻ như sàn là sự lựa chọn kê' đến cho không gian
(hỉĩp:/Av\v\v.exinterìordesiíỉn.conƯarchitecĩs-cind-desỉíỉners-led-hacklit-made-ofdupont 7(12 %84%A2-co rum %C2 %AK/)
8


Hình 3.3.3 Marble sẽ đáp ứng cho những ai yêu thích sự bóng láng
(ht 1p:/Av\v\v.archilectlines.c()m/[urniture/the-interi()r-desÌ 2 n-of-the-suỉte-holel-inrim ini-sÌỊined-bx-simone-m icheliV)

9


CHƯƠNG 4
TRÌNH BÀY HỒ s ơ KIẾN TRÚC

Hình 4.1 Mặt hằng hố trí tầng trệt

\

r

\

Hình 4.2 Mặt hàng hô trí tâng lưng
10


_ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o i

- &_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ílL I

lj
í *

1
- ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - —A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


1

,

1

1

.
*¿1 _

II

tr"1

— 1
i>


1
LỊí

w

J _

n

1 ■!
1 1 ___ =
1 •ì

II

h

<)

1
<>

ị»

<►

Hình 4.3 Mặt hằng bố trí tầng ỉ

■ Đây là mặt bằng bô" trí của toàn bộ căn hộ sẽ được ứng dụng giải quyết
vân đề không gian theo đề tài “ Biệt thự Hi-tech”
■ Các khu vực thực hiện của tầng trệt: Phòng khách, Phòng ăn, Phòng
bếp.
■ Các khu vực thực hiện của tầng lửng: Phòng ngủ, Phòng thay đồ.
■ Các khu vực thực hiện của tầng 1: Phòng sinh hoạt.

11


CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH Ý TƯỞNG CHO TỪNG KHÔNG GIAN

5.1 PHÒNG KHÁCH
Là nơi gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ ai vừa bước vào không gian sống, vì thế
phòng khách luôn được ưu tiên nhiệm vụ thiết kế sao cho tạo được vẻ ấn tượng tốt
cho bất kỳ người nào.

Hình 5.1.1 Những mảng màu đối lập mạnh m ẽ của tường, sàn tạo nên được cái vừng
chắc cho không gian phòng khách. Mảng trần và tất cả các chi tiết được tạo khối gần
như nội thất của một phi thuyền không gian. Đặc biệt ấn tượng với thiết k ế cho hể cá gia
đình. Nó như m ột cánh cửa mở đ ể nhìn ra một th ế giới khác khi ta ngồi thư giản ở vị trí
đó. Như vậy chắc chắn đáp ứng được về yếu tố thẩm m ỹ lẫn công nâng của phong cách
Hi-tech.

12


Hình 5.1.2 Đây là góc nhìn còn lại của phòng khách, ta có th ể nhìn rõ hơn từ thiết k ế bô'
cục không gian cho đến các chi tiết đồ đạc, tất cả đều tuân thủ theo đúng yêu cầu của
phong cách công nghệ cao.

5.2 PHÒNG ĂN

Hình 5.2. ỉ Đây là phòng ăn Hi-tech. vẫn với tông màu chủ đạo trắn đen nhưng nó
vẫn mang sức sống.
13


Hình 5.2.2 Một góc nhìn chính của phòng ăn Hi-te ch.

Hình 5.2.3 Góc camera nhìn vào khu bar của căn hộ Công nghệ cao.

14


Hình 5.3.1 Mầng tường với
chi tiết hoa văn mang đậm
nét cộng nghệ của khu vực
nấu bếp, trần trang trí cấu
tạo vòm có ánh sáng xanh,
hệ thống ánh sáng chính
nằm ngay trên hai đường
ống dẫn ... Tất cả tạo nên
một không gian lý tưởng
cho chủ nhân đam mê Hitech.

Hình 5.3.2 Tuy tất cả
đều
nghệ

mang

nét

cao nhưng

công
với

những màng cửa kính
kích thước lớn, vừa đón
ánh sáng thiên nhiên,
vừa đón khí trời của
mảnh

sân

nhỏ xung

quanh. Nó đã kéo lại
độ thăng bằng cho nét
thân thiện của khu vực
phỏng bếp.

15


5.4 PHÒNG NGỦ
Những máng tường không phẳng, những nếp gấp được sử dụng chủ yếu trong
phòng ngủ này, bởi vì theo ngôn ngữ của hi-tech, không có gì là phẳng hoàn hảo,
đôi khi những đường nét, hình khối tự do lại tạo nên sự khác biệt cho phong cách
công nghệ cao. Kết hợp với đèn âm tường có ánh sáng xanh dịu nhẹ. Cả phòng ngủ
đơn sắc không còn tẻ nhạt, màu xanh từ các điểm nhấn như tạo thêm sức sông cho
cả không gian nội thất.

16


Hình 5.4.1 Góc nhìn tổng quan của phòng ngủ Hi-lech

Hình 5.4.2 Chiếc giường đen dường như nổi bật giữa không gian trắng tinh của căn phòng

17


Hình 5.4.3 Tuy mang đậm nét công nghệ cao đến từng chi tiết nhưng phòng ngu vẫn mang
nét than thiện với những ổ kính lấy sáng

5.5 PHÒNG THAY Đ ồ

Hình 5.5. ỉ Dù diện tích không lớn nhưng điều này không khó đ ể ta có được một không
gian chơ phòng thay đổ Hi-tech
18


5.6 PHÒNG SINH HOẠT

Hình 5.6.1 Với diện tích khá nhỏ nhưng công năng của phòng sinh hoạt vẫn được đáp
ứng đầy đủ.

Hình 5.6.2 Bộ salon có góc nhỉn ra ngoài trời tạo cho chủ căn hộ cảm giác than thiện
hơn với thiên nhiên.
19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×