Tải bản đầy đủ

Thế giới trẻ thơ

HUTECH

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

T Ê N ĐỀ TÀI
T H É G IỚ I T R Ẻ T H Ơ

Ngành:

M Ỹ T H U Ậ T CÔ NG N G H IỆP

Chuyên ngành: T H IẾ T KÉ NỘI TH Á T

Giảng viên hướng dẫn :Th.s Phạm Thị Ngân
Sinh viên thực hiện

:Trần Thị Xuân Mai


MSSV: 107301084

Lớp: 07DNT01

Ấ'Ẹ ĩ il t

TP. Hồ Chí Minh, 2012


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do —Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÓNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIẾT KẾ NỘI THẤT

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:
NGÀNH:

TRÂN THỊ XUÂN MAI
THIÉT KÉ NỘI THÁT

MSSV:
LỚP:

107301084
07DNT01

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp: Thế Giới Tre Thơ

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :.........................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:....... ...............................................
5. Họ tên người hướng dân
Phần hướng dẫn
1 /.........................................................


2/...... IZZZZZ".....

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ):..........................
Đơn vị:................................................
Ngày bảo vệ:..................................................
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẲN

Trần Thị Xuân Mai


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

LỜI CÁM ƠN
Luận văn tốt nghiệp là một bước ngoặt đánh dấu sự chuyển tiếp từ sinh viên
trở thành kĩ sư. Quá trình làm luận văn là quá trình học tập, tích lũy và kiểm tra lại
kiến thức đã học áp dụng vào thực tế.
Trong quá trình thực hiện luận văn, sinh viên đã nhận được sự hỗ trợ và động
viên rất nhiều từ gia đinh, thầy hướng dẫn và các bạn. Nay những khó khăn đã qua,
luận văn đã được hoàn thành. Với lòng biết ơn sâu sắc, sinh viên xin chân thành gởi
lời cám ơn khoa đã tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện đố án tổ nghiệp.Đồng thời
sinh viên xin gửi đến giáo viên hướng dẫn lời tri ơn.Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình
của Cô mà sinh viên đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình.

Trần Thị Xuân Mai


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

MỤC LỤC
I. ĐÈ TÀI
1. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI
2. Ý NGHĨA ĐÊ TÀI
3. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO CỦA ĐỀ TÀI

II. HÌNH THỨC VẬN DỤNG Ý TƯỞNG
1. PHONG CÁCH,XU HƯỚNG THIẾT KÉ
2. PHONG CÁCH THIÉT KÉ
- ÁNH SÁNG
- MÀU SẮC
- HÌNH KHỐI
-CHẤT LIỆU

III. HỒ SO KIÉN TRÚC
IV.

Ý TƯỞNG VÀ CÔNG NĂNG CÁC KHU vực CHỌN

THIÉT KÉ
V. BÀI THIẾT KÉ
VI. KẾT LUẬN

Trần Thị Xuân Mai

Page 1


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

1. ĐẺ TÀI
1.LÍ DO CHỌ ĐỀ TÀI
Quan sát thế giới tự nhiên ngay từ khi biết nói luôn khiến Trẻ em luôn tò mò. Bé có
thê hỏi bạn vê tại sao Bầu trời lại xanh, tai sao con chim biết bay, tại sao con cá sống
ờ dưới nước...? Hàng loạt các câu hỏi mà ta phải trả lời.Đó là cách bạn mang thế
giới tự nhiên tới với bé thật dễ dàng.
2. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI
Khám phá thế giới Trẻ thơ
Tạo một không gian học tập tôt,tập cho bé tình yêu thiên nhiên và dạy bé cách chăm
sóc và nâng niu những gỉ thuộc về tự nhiên sẽ hình thành ở bé sự trân trọng giá trị cùa
thế giới xung quanh minh.
3. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO CỦA ĐỀ TÀI
Lây ý tưởng từ những cây xanh trong tự nhiên,qua đó chuyển hoá vào không gian
thiết kế.Bằng những hình ảnh cây và chất liệu thô mộc.bên cạnh đó vận dụng những
màu săc tươi mát ,ngọt ngào cùa trẻ thơ. Đưa vào không gian thiết kế cụ thể

Trần Thị Xuân Mai

Page 2


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

ÍI.HÌNH TH Ứ C VẬN DỤNG

1.PHONG CÁCH,XU HƯỚNG THIẾT KẾ
Chuyển hóa những hình ảnh về động vật và cây xanh thành những đồ vật và mản
không gian xung quanh.điển hình là tường và trần

Trần Thị Xuân Mai

Page 3


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

2.PH0NG CÁCH THIẾT KẾ
ÁNH SÁNG
Đèn downlight âm trần loại có kiếng:
Chóa đèn làm bàng nhôm phản quang, độ bóng cao làm tăng hiệu suất chiếu sáng.
- Thân đèn làm bằng thép, sơn tĩnh điện.
- Hộp đấu nối dây điện an toàn.
- Đuôi đèn làm bàng sứ cách điện.
- Thiết kế với nhiều kiểu dáng và kích cỡ đa dạng.

Trần Thị Xuân Mai

Page 4


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

MÀU SẮC

Trần Thị Xuân Mai

Page 5


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP

Trần Thị Xuân Mai

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

Page 6


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

HÌNH KHÓI

Trần Thị Xuân Mai

Page 7


ĐỎ ÁN TỐT NGHIỆP

Trần Thị Xuân Mai

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

Page 8


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

Trần Thị Xuân Mai

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

Page 9


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

CHẤT LIỆU
Tường và trân Chủ yếu là trần thạc cao,dùng son nước

Trần Thị Xuân Mai

Page 10


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THỂ GIỚI TRẺ THƠ

Giấy dán tường

Trần Thị Xuân Mai

Page 11


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

Sàn lót gạch và trong nhũng không gian chức năng riêng thi dùng thảm trài sàn

Trần Thị Xuân Mai

Page 12


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

«M D'XfMC SẢN Hơu TSAN«

III.HỒ Sơ KIẾN TRÚC

MẶTBẦNOUuI

Trần Thị Xuân Mai

Page 13


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

MẶT BẢNG LÂU 3
ĩi t

ra

Trần Thị Xuân Mai

Page 14


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THỂ GIỚI TRẺ THƠ

MẢTBẰNC U

n thuợhc

mẠt bảng mải

I** va

Trần Thị Xuân Mai

Page 15

I


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

MẶT DỨNG TRỤC A - J
t+LE
vu

llXMCC4/PNIẲŨ**

Ç—

ÎUÎNC OAP MIẦ OAN
Uui ¿ĩìì>.

tA m n r n

----------m---------■■— ■ — ■ — a t

<ỉ><^^> 4HỈ>

*m

4 a m },

_

<ị>

MẬT ĐỨNG TRỤC J-A
IỶLÍ:

Trần Thị Xuân Mai

V U

Page 16


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

Trần Thị Xuân Mai

Page 17


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

Trần Thị Xuân Mai

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

Page 18


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

IV. Ý TƯỞNG VÀ CÔNG NĂNG KHU v ự c CHỌN THIẾT KẾ
Lây ý tưởng từ những hình ảnh của hệ sinh thái cây trong rừng xanh và những màu
sắc ngọt ngào của những giấc mơ trẻ thơ, đưa vào thiết kế không gian cụ thể.
KHU V ự c SẢNH
Lấy ý tưởng từ những cây xanh xum xê, đưa vào không gian thiết kế. Với mong muốn
tạo một không gian thoáng mát, đưa thiên nhiên gần với trẻ hơn.Tạo không gian sành
đón gần gũi và thân thiện.
KHU V ự c PHÒNG ÃN
Từ những hình ảnh về ngôi nhà,cây cỏ,con vật. Được vận dụng triệt để vào không
gian .tạo cho trẻ không gian ấm cúm,ngọt ngao.
KHU V ự c PHÒNG HỌC VẼ
Trong thế giới đầy thô mộc,về với thiên nhiên.Trẻ sẽ thoải sức sáng tạo theo cách
riêng của mình.
KHU CHƠI
Nhằm tạo cho trẻ có một không gian vui chơi thoải mái.sinh đã đưa vào đây những
hình ảnh gàn gũi nhất : ngôi nhà,cây cỏ, động vật.Với những chất liệu thô mộc,trẻ sẽ
thoải mái vui chơi trong không gian tuyệt vời

Trần Thị Xuân Mai

Page 19


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THẾ GIỚI TRẺ THƠ

V.BÀI THIẾT KẾ

ìốếVÁOhệỴ
f
MẺM17T*ẮMkO«J« ang®

®

sm

**

. .Gt . . <5 -

\

-4 )

MẶT •Ẳ N G »Ổ Trt VẢT DỤNG TRỆT

T*4 Đ tttN G TRẤN HỮU TRANG

»•í *»

Trần Thị Xuân Mai

Page 20


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP
KHU

THÉ GIỚI TRẺ THƠ

Vực SẢNH

t h ư

v i ệ n

TPƯÕN-Gàíì KỶThUẬTCJSU

A ‘ 5Ĩ C h

Trần Thị Xuân Mai

Page 21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×