Tải bản đầy đủ

Nhà ở thô mộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỔ H ồ CHÍ MINH
-------------o()o------------

A

ĐO AN TOT NGHIẸP
(NHÀ Ớ THỎ M ộ c )

Chuyên ngành:...... THIẾT k ế n ộ i THÂT
Mã sỏ ngành:...... 301......... ,

G V H D :.... THÀY...HOÀNG TUAN.......
SVTH:....HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC...

T H Ư V íệM
TRƯỜNGm KỶTHUẬT CÒNG NGHỆ TP.HCM

A Ũ A Ũ Ũ ĩM đ

Tp.Hồ Chí Minh, tháng ...07 năm...2010.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIẾT KẾ NỘI THÂT

NHIỆM VỤ DỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THAT
LỚP:

MSSV: 106301089
06DNT2

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :....................... ....................................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :............................ -...............................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn

2/.
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ lên)

NGƯỜI HƯỚNG DẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

[ta ú U H

...... :‘■•7:...

, . , f ĩ k

‘ị s,-

ỉ ầ

F

$

.

.............................

' t .................................................................................

Điểm số bằng số__________ Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngàyl^tháng....T...năm 2010
(GV hướng dẫn kỷ và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC

A.

MÓ ĐÀU

1. Lí do chọn đề tà i.......................................................................................Trang 1
2. Ý tu ỏ ng thiêt kế......................................................................................... Trang1
C huông 1- Giói thiệu so liroc về Chù Nghĩa Thô Mộc (Brutalism ). Trang 1
1.1. Tính công năng và thẫm mỹ của Chủ Nghĩa Thô Mộc............

Trang 2

1.2. Chủ Nghĩa Thô Mộc trong xu huóng ngày nay.........................

Trang 3

1.3. Các yếu tố trong thiết kế theo chú nghĩa thô mộc........................

Trang 3

C hirong2. ủ ng dụng của Chủ Nghĩa Thô M ộc....................................Trang 3
2.1. T rong kiến trú c ................................................................................... Trang 3
a) Thế giói.......................................................................................... Trang 3
b) Việt N am ........................................................................................ Trang 4
2.2. T rong nội th ấ t:..................................................................................... 1rang 6
a) Thế giới............................................................................................Trang 6
b) Tại Việt N am ................................................................................. Trang 7
C hưong 3. H uóng nghiên c ứ u ...................................................................Trang 9
3.1. Nghiên cứu về phong cách thiết kế “ thô mộc” ............................... Trang 9
3.2. Vật liệu truyền thống úng dụng trong thiết kế.............................. TranglO
3.3. Nghiên cứu về một số đặc tru n g của văn hóa V iệ t......................... Trang 11
Chương 4. Nhiệm vụ thiết ké.......................................................................Trang 13
4.1.Phưo*ng án thiêt kế:.................................................................................Trang 13
4.2. Hồ sơ kiến tr ú c ........................................................................................Trang 13
4.3. Ý tưòng thiết kế...................................................................................... Trang 15
Chưong 5. Các không gian thiết kế ứng dụng.............................................1 rang 15
5.1. Không gian phòng khách........................ ............................................. Trang 16
5.2. Không gian phòng uông trà ..................................................................Trang 17
5.3. Không gian bar + phòng ãn................................................................. Trang 19
5.4. Không gian phòng ngii........................................................................... 1 rang 21
B. KÉT LUẬN............................................................................................ Trang24


Thiết kế nội thất nhà ở " thô m ộc”

LỜI CẢM ƠN
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu trường đại học Kỹ
Thuật Công Nghệ đã tạo điều kiện, cung cấp thiết bị, cơ sở vật chất trong quá
trình học tập tại trường và tổ chức đợt làm đồ án tốt nghiệp này .
Xin gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, ,
truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học của em tại trường.
Em xin ghi ơn sự hướng dẫn tận tâm cũng như những kinh nghiệm mà thầy cô
đã truyền đạt giúp em lập kế hoạch đồ án tốt nghiệp tốt hơn cũng như tiến hành ,
thiết kế cho đồ án tốt nghiệp của mình.


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô m ộc”

A .L Ờ I M Ở Đ Ầ U
1. Lí do chọn đề tài:
“ Thô mộc” là sự giản đơn, bản chất của nó mang những giá trí về tinh
thân rât lớn, là sự tinh giản nhưng thể hiện đầy đủ cá tính , nét thầm mỹ và giá trị văn
hóa.
Chọn đề tài “ thô mộc” cho đồ án, ngoài sự yêu thích còn chứa đựng một
ý nghĩa rất lớn đối với bản thân khi mà đời sống công nghiệp luôn vây lấy ta thi một
cảm giác bình yên, một chốn về giản dị, gần gũi thiên nhiên mà nó mang lại là một
món quà có tên cuộc sống.
2. Ý tưởng thiêt kế:
Đồ án được lấy ý tưởng từ những nét thô sơ của vật liệu tự nhiên chưa
qua tinh chế như: gỗ, đá ong, gạch đất nung, tre... kết hợp với nhau mộc mạc qua
bản chất của vật liệu.
Áp dụng các đường nét tạo khối, đưa không gian hòa hợp với môi
trường, ngoài yếu tố công năng, còn có tính nghệ thuật và đặc biệt là yếu tố văn hóa
sẽ được vận dụng trong bài qua cách sử dụng những vật liệu truyền thống, thân thiện
với môi trường.
Trong không gian thiết kế sẽ thấy được đâu đó những cái hồn của nét
Việt được trân trọng mang vào, từ đường nét uốn lượn của gạch ngói đến những thớ
gỗ không vecni, một mảng tường sần sùi bằng đất sét trộn rơm... và cố gắng tạo
những khoảng lặng trong không gian như là chốn bình tâm.
Chưong 1- Giói thỉệu sơ lưoc về Chủ Nghĩa Thô Mộc (Brutalỉsm ):
Chủ Nghĩa Thô Mộc biểu lộ sự sáng tạo dồi dào của các nhà kiến trúc
sư trẻ trên thế giới ở phương Tây vào khoảng những năm 1950 của thế kỉ 20 với
quan điểm đổi mới kiến trúc bằng cách sử dụng vật liệu ở dạng thô (như gạch để
trần, bê tông để trần tức giữ nguyên hình ván khuôn, không có lớp trát bên ngoài,
các hệ thống kĩ thuật lộ ra bên ngoài không che đậy..) trong giải pháp không gian
chú ý công năng sử dụng thiên về mặt bằng tự do .

1


Hình 1

Hình 2

1.1. Tính công năng và thẫm mỹ của Chủ Nghĩa Thô Mộc:
Vị trí độc lập trong nền kiến trúc của phong trào Chủ Nghĩa Thô Mộc,
đó là sự trong sáng, sự tự tôn của công trình khi đi với chất lượng của vật liệu xây
dựng.
Đem lại cho các công trình của các Kiến trúc sư sự gắn bó với tính
truyền thống, biểu hiện qua các phong cách và kiểu dáng .

(Trường học Hunstanton ở nước Anh (1954) của Alison và Peter Smitson là công
trình hiện thực đầu tiên theo chủ nghĩa thô mộc ).
Tương tự, trong trang trí nội thất, cũng dễ dàng bắt gặp những sàn nhà,
tủ kệ, bàn ghế... sử dụng các loại gỗ với chất liệu và màu sắc nguyên thủy. Những

2


T h iầ kế nội thất nhà ở ” thô m ộc ”

thiết kế này có thể được sử dụng phù hợp với nhiều không gian nội thất, từ cổ điển
cho đến cả hiện đại như một cách làm phá cách thú v ị , độc đáo.
1.2. Chú Nghĩa Thô Mộc trong xu hướng ngày nay:
Trong thiết kế ngày nay, những cột bê tỏng, những bức tường thô mộc
không cần tô vữa vẫn xuất hiện càng nhiều.
Tương tự, trong trang trí nội thất, cũng dễ dàng bắt gặp những sàn
nhà,tủ kệ, bàn ghế... sử dụng các loại gỗ với chất liệu và màu sắc nguyên thủy.
Những thiết kế này có thể được sử dụng phù hợp với nhiều không gian nội thất, từ cổ
điển cho đến cả hiện đại như một cách làm phá cách thú v ị , độc đáo.

Hĩnh 5

Hìnhó

1.3. Các yếu tố trong thiết kế theo chủ nghĩa thô mộc:
_Sử dụng vật liệu ờ dạng thô, các hệ thống kĩ thuật lộ ra bên ngoài
không che đậy...như gạch để trần, bê tông để trần, gỗ không sơn phết, vecni...
_ Những kiểu dáng thiết kế đơn giản, thanh lịch và chân thực, tuyệt đối
không chứa đựng sự giả tạo, che đậy.
_ Yếu tố truyền thống là một phần trong thiết kế theo chủ nghĩa thô mộc

Chưong2. ứ n g dụng của Chủ Nghĩa Thô Mộc:
2.1. Trong kiến trúc:
a) Thế giới:
Kết cấu bêtông xi măng để trần, tạo dáng vẻ cứng cáp, đường nét tạo khối
3


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô mộc”
Tấị¿¿LkẲtịoU Ỉ ^ n hà {£' tkQMiôc^ ^

Hình 7

Hình I ỉ

Hình 8

Hình 12

4


b) Việt Nam:
Mái ngói, cột gồ , tường rêu luôn là những hình ảnh quen thuộc bắt
gặp trong những nét nhà Việt xưa, một phong cách thô mộc luôn chứa đầy cảm xúc,
đom giản mà ấm áp.

Hình 13

Hình 14

Hình 15

5


Thiết k ế nội thất nhà ở ” thô m ộc99

Hình 16
Bar Gió và Nước là một trong những công trình kiến trúc sử dụng vật
liệu truyền thống như tre, nứa, mái tranh... thể hiện nét kiến trúc và vật liệu theo chủ
nghĩa thô mộc và còn có cả yếu tố sinh thái trong thiết kế. .

Hĩnh 17

Hĩnh 18

2.2. Trong nội thất:
a) Thế giới:
Không gian đom giản được tạo dựng bởi vật liệu tự nhiên không tinh
chế, vẫn còn ở dạng thô sơ, lộ rõ bản chất mộc mạc của vật liệu, đá, gỗ tạo sự tương
phản về chất liệu nhưng đóng vai trò tốt trong việc nhấn nhá , tạo nét thu hút rất lạ ,
trong nét bình dị có sự tinh tế, như được sống trong không gian thiên nhiên.

6


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô m ộc ”

Hình 22

Hình 23

Hình 24

Tường đất, mái lau sậy, đà nhà bọc cói , cột gỗ... nhũng vật liệu đậm
chất truyền thống như thể hiện hết bản sắc văn hoá của những con người sông ở vùng
miền đó. Tạo cảm giác chân thật, ấm áp, mộc mạc, gần gũi và không thiêu nét đẹp
mang phong cách rất riêng,
b) Tại Việt Nam:
Nét Việt ẩn hiện trong mỗi không gian nội thất, sự mộc mạc mà bản
chất của người Việt luôn cỏ đã truyền tài khéo léo qua mỗi chi tiết thiết kế. Vật liệu
cũng đóng một vai trò quyết định thể hiện sự thô mộc , giản dị, chân thật với tường
gạch đất nung còn lộ vẻ thô ráp, tường đất bùn trộn rơm toát màu dân dã, vân gô tự
nhiên làm mảng trang trí cho bàn ghế ...

7


Hình 26

Hình 27

H ình 33

Hình 28

H ình 31

Hình 29

H ình 32

8


Thiết k ế nội thất nhà ở ” thô m ộc”

Chuông 3. Hướng nghiên cứu:
3.1.Nghiên cứu về phong cách thiết kế “thô mộc”:
Nghiên cứu về các yếu tố chính, các phong cách của chủ nghĩa thô
mộc và ứng dụng của nó trong thiết kế nội th ấ t.

Hình 34

Hĩnh 36

9


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô m ộc ”

3.2. Vật liệu truyền thống ứng dụng trong thiết kế:

Vật liệu tre :

Hình 38

Hĩnh 39
Vật liệu gồ:Đay, cói:R H H B n K
Hình 43
Đá ong:

Hĩnh 44

10


Hình 45

Hình 46

Hĩnh 47
3.3. Nghiên cứu về một số đặc trưng của văn hóa V iệ t:

Văn hóa ở:

Hình 49

Hình 48

'

tị

Hình 50

H ình 5 ỉ

H ình 52

H ình 53
11


Thiết kế nội thất nhà ở 99thô mộc 99Văn hóa dân gian:

-Tranh thờ:

Hình 54

Hình 55

-Tranh dân gian:

Hình 57

Hình 58

Hình 59

-Múa rối nước:

Hình 60Hình 66

Hình 67

Nghiên cứu về các họa tiết trên gốm hoa nâu , hoa văn hoa sen cách điệu của
nền mỹ thuật thời Trần.

12


Thiết kế nội thất nhà ở " thô mộc ”

Hình 68

Hình 69

* Hình 70

Hình 71

Chương 4. Nhiệm vụ thiết kế:
4.1. Phương án thiêt kế:
Áp dụng phong cách thiết kế của Chủ Nghĩa Thô Mộc trong nội thất nhà ở
cùng với sự kết hợp của các vật liệu truyền thống và yếu tố văn hóa đã nghiên cửu ở trên
vào trong từng không gian thể hiện.
4.2. Hồ sơ kiến trúc

:
®

3tt
m

t
XX

3

(Ị)

5

J*
l

XÊ X

6

Mặt bằng tổng thể tầng trệt.
Hình 72

13


Thiết k ế nội thất nhà ở ” thô m ộ c”

Mặt bằng tổng thể tầng 1
Hình 73

u

&&

ệy

nm

ế

®

0

Mặt bàng bố trí tầng trệt
Hình 74

14


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô m ộc”

'm

à>

-

-


rnj rn m .m m m .m w

®

0

m

,JP-. —

m

j_

®
®
0
Mặt bằng bố trí tầng 1
Hình 75

> -Chủ thích: Giới hạn không gian thiết kế
Phòng khách
Phòng ngủ
Bar + phòng ăn
Phòng uống trà
4.3. Ý tường thiết ké:

Hình 76

Hình 77

Hoa văn trang trí xuyên suốt trong bài được lấy ý tưởng từ sự cách điệu về
đường nét của hoa văn mây trên bình Kendi( một dạng linh vật dùng để thờ cúng của đạo
Bà-la-môn), cùng sự kết hợp về vật liệu đã nghiên cứu ở trên.

15


Thiết k ế nội thất nhà ở ” thô m ộ c 99

Chương 5. Các không gian thiết kế ứng dụng:
5.1.Không gian phòng khách:
Phòng khách được thiết kế tạo không gian mở, thoáng rộng, dùng kính thay
cửa gỗ để lấy sáng, đưa vật liệu đá ong và gỗ chưa tinh tế vào khồng gian, tạo điểm nhấn và
tương phản giữa sần sùi của gỗ, đá với kính trơn phẳng.

Hình 78

Hình 79

Hình 80

16


Thiết k ế nội thất nhà ở ” thô m ộ c ”

Hĩnh 81
5.2.Không gian phòng uống trà:
1 ạo sự yên tĩnh, thanh thoát, gần gũi với thiên nhiên, là chồ đề thư giãn
thưởng thức một tách trà ngon.

Hình 82

Hình 83
17


Hình 84

Hình 85

Hình 86

1$


Hình 87

Hình 88

Hình 89

19


Thiết kế nội thất nhà ở ” thô m ộc”

Hình 90
-Không gian phòng ăn:

hình 91

Hình 92

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×