Tải bản đầy đủ

Nội thất văn phòng công ty levis

m

1
B Ộ G IÁ O D Ụ C Đ À O T Ạ O
TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC K Ỹ TH UẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

'ỉs.d ^Ễ S '

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐÈ TÀI:

NỘI THẤT VĂN PHÒNG
CÔNG TY LEVPS
C H U Y Ê N N G À N H : T H IẾ T K Ế N Ộ I T H Á T
M Ã SÓ N G À N H
: 301

GVHD
SVTH

: VÕ THỊ THƯ THỦY

: ĐỎ NGỌC HẠNH


T H Ư VIỂr M

n /in o ỗ ồ ^ õ

TP. H ồ CHÍ MINH, 07/ 2010
m

m


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN:___________ _____ __.........

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: Đ ỏ NGỌC HẠNH
NGÀNH: TH IẾT K Ế NỘI THẤT

MSSV: 106301027
LỚP. 06DNT2

7. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY L E V I’S
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
Thiết k ế các khu vực chức năng của công ty Levi’s bao gồm:
_ Reception
_ Khu vực trưng bày
_ Không gian làm việc ( phòng Kinh doanh và phòng chăm sóc khách hàng)
_ Pantry
_ Phổng hợp lớn.
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :22/03/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/07/2010

5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1/ Võ Thị Thu Thuỷ
..........................................................

2 /.............. .... ..... ...........................

.I Z I

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MỒN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):..........................
Đơn vị:....... ................................ ............ .....
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:................................... ...........
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm số bằng số___________ Điểm số bằng chư.___________

TP.HCM, ngày.....tháng........ năm 2010
ịGV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


VĂN TỐT NGHIỆP
15/7/201(1 LUẬN
•____________
______ _ĩ---M ỤC LỤC

I. ĐE TÀI: “ Nội thất văn phòng công ty L e v iV ’
1. Lý do chon đề tài
2. Ý nghĩa của đề tài
3. Ý tưởng thiết kế
4. Phân tích ý tưởng
II. NGUYÊN LÝ VẬN DỤNG Ỷ TƯỞNG VÀO CHỦ ĐẾ
1.
2.
3.
4.

Đường nét
Màu sắc - vật liệu
Không gian
Phong cách nền

III. CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
IV. NHIỆM VỤ THIẾT KỂ
1.
2.
3.
4.
5.

Reception
Khu trưng bày sản phẩm
Không gian làm việc
Pantry
Phòng họp

V. KẾT L U Ậ N ___________


15/ 7/2010 LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

I. ĐẼ TÀ ĩ: “Nội thất vàn phòng công ty LEVI’S ”____________________________

1. Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sông ngày nay, nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, Việt
Nam có nhiều điều kiện dể hội nhập với quốc tế, đó cũng là điều kiện để các
công ty và tập đoàn trên thế giới vào Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác làm ăn lâu
dài. Từ đó việc tìm cho mình một nơi mở văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ là
một nhu cầu cần thiết của các công ty khi muôn ổn định làm ăn. Hoặc các công
ty, tập đoàn trong nước muốn mở rộng qui mô hoạt động. Đây là một nhu cầu tất
yếu trong xu hướng phát triển nhu hiện nay. Đó sẽ là cơ hội cho các nhà thiết kế
trong nước phát huy hêt tài năng khi mà nhu cầu của các công ty, tập đoàn cần
đến họ để thiết kế công ty cho riêng mình. Nhận thây đây là một nhu cầu rất thiết
thực của xã hội hiện nay nên em quyết định chọn đề tài “Thiết kế nội thất văn
phòng" làm đề tài tốt nghiệp. Đồng thời thương hiệu Levi’s làm đối tượng khách
hàng trong đồ án thiết kế của mình.
2. Ý nghĩa của đề tài
Tạo ra một văn phòng thân thiện với môi trường, đưa thiên nhiên đến gần
với mọi thành viên trong công ty, tạo một khỏng gian trong lành và thân thiện,
kết nôi mọi thành viên lại với nhau để tăng hiệu quả cao trong công việc. Văn
phòng xanh mát khổng chỉ tạo được một môi trường làm việc trong lành, gần gũi
với thiên nhiên mà còn làm tăng tiện nghi sống cho người lao động, nâng cao
năng suât làm việc. Mỏ cửa thây cây xanh, làm việc và nghỉ ngơi giữa cây xanh,
những mơ ước này ngày càng được thể hiện với xu hướng thiết kế bền vững và
thân thiện với môi trường. Xu hướng này đang góp phẫn cải thiện lại môi trường
đang ngày càng bị ô nhiễm ảnh hưỏng lâu dài đên đời sông của con người.

1


15/ 7/2010

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP___________________

3. Ý tưởng thiết k ế
Kêt hựp giữa xu hướng thiết kế bền vững và thân thiện mồi trường với hình
ảnh cũng như đặc tính thương hiệu của nhãn hàng Levi’s làm nền tảng cho mọi
thiết kê một văn phòng đại diện của thương hiệu Levi’s tại Việt Nam.
4. Phân tích ý tưởng
Tạo ra m ột văn phòng xanh, ph át triển bền vững và thân thiện môi trường

Mảng xanh bao phủ trên các tào nhà cũng như bên trong văn phòng ngoài
khả năng làm đẹp còn có khả năng hút bụi, làm sạch không khí, làm xanh mát và
lưu chuyển không khí trong lành trong không gian khép kín tạo tâm lý thoải mái
và giảm căng thẳng cho nhân viên khi làm việc.


Đưa cây xanh vào văn phòng
_ Điểm nhân nhỏ: đây là cách thông thường và phổ biến nhất. Đó có thể là
một lọ hoa nhỏ trên bàn làm việc hay một chậu cây xanh nơi góc phòng cũng đã
làm mát không gian làm việc, và làm không khí thêm tươi mát.

2


15/ 7/2010

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

_ Sử dụng mảng xanh: cây xanh được liên kết tạo thành mảng, những mảng
xanh tươi mát và độc đáo. Đó là lá phổi của cả toà nhà để cung cấp nguồn không
khí trong lành cho mọi người đang làm việc bên trong.

3


15/ 7/2010

LUẬN VẰN TỐT NGHIỆP

_ Mảng xanh phân chia không gian: dùng mảng xanh để phân chia khu
vực, phân chia không gian trong nội thất văn phòng. Vừa tạo không gian mcf,
thông thoáng vừa tạo cảm giác mới mẻ, thư thái khi làm việc.

_ Không gian sính tháỉ giữa toà nhà: với một không gian kiến trúc mở, đảm bảo
cung cấp đầy đủ ánh sáng thì việc kết hợp với các loại cây xanh để tạo một
không gian sinh thái giữa toà nhà là rất phù hợp để điều hoà không khí sạch, cung
cấp không khí sạch luôn lưu thông trong toà nhà. Giúp toà nhà giảm bớt kinh phí
chi cho những máy điều hoà nhiệt độ. Đó là lá phổi của toàn toà nhà, là nơi nhân
viên có thể nghỉ ngơi thư giản trong giờ giải lao. Giúp giảm bớt căng thẳng sau
những giờ làm việc miệt mài.

4


15/ 7/2010LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sử dụng vật liệu thân thiện
Thiêt kê dựa trên những vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên hay những loại

vật liệu có thể tái chế thân thiện môi trường, vật liệu có thể tái chế nhiều lần,
cách âm, cách nhiệt tốt. Các vật dụng nội thất dùng vật liệu tái chế, kéo dài tuổi
thọ sản phấm. Thiết kế theo dạng mô-đun hay tái định hình theo thời gian.
5


15/ 7/2010

LUẬN VẰN TỐT NGHIỆP

6


15/ 7/2010

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

• Văn phòng tiết kiệm năng lượng
Việt Nam đang đứng trước sự mất cân đôì nghiêm trọng giữa cung và cầu năng
lượng, đặc biệt là điện. Trong khi đó, việc tiết kiệm điện từ các cao Ốc văn phòng
chưa được quan tâm. Vì vây việc thiết kế các văn phòng tiết kiệm năng lượng,
giảm thiểu tối ưu việc tiêu hao năng lượng, sử dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không
gian gần gũi với thiên nhiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong việc thiết kế hiện nay.

7


15/ 7/ 201«

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Thiết kê nhằm tôn vinh thương hiệu, dựa trên đặc tính thương hiệu làm nền
tảng cho mọi thiết k ế của văn phòng công ty LevVs.

Lây phong cách thô mộc, kiểu dáng khoẻ mạnh và hiện đại của sản phẩm Levi’s
làm đặc tính chủ đạo trong thiêt kê những không gian của văn phòng. Điều đó thể
hiện rỏ nét từ vật liệu, qua các chi tiết của sản phẩm, chi tiết trần, tường, sàn...
Qua đó thể hiện được cá tính thương hiệu với khách hàng.

8


15/7/2010 LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP___________________

II. NGUYÊN LỶ VẬN DỤNG Ý TƯỞNG VẢO CHỦ Đầ__________________
Thiết kế “ Nội thất văn phòng công ty Levi’s ” đáp ứng tính khả thi tromg thực tế,
đảm bảo nhu cầu của một văn phòng xanh và thân thiện môi trường, đồng thời
thể hiện được cá tính của thương hiệu.
1. Đường nét:
Những biên động về kinh tế thế giới thời gian gần đây ít nhiều đã ảnh hưởng
vào việc đầu tư cho khồng gian văn phòng làm việc ở các công ty. Vì vậy, khi bắt
đầu tính toán cho việc thiết kế văn phòng thời điểm hiện nay thì tiết kiệm là một
tiêu chí quan trọng, cần phải khai thác hiệu quả từng mét vuông của văn phòng.
Đe đáp ứng được nhu cầu đó thì việc sử dụng tôi đa những đường thẳng vào trong
thiết kế là rất cần thiết.

2. Màu sắc - vật liệu
Màu sắc chủ đạo sẽ là hai màu trắng và đỏ trên logo của công ty Levi’s.
Trong đó màu trắng chiếm tỉ lệ cao nhâu sẽ là màu nền cho tất cả các vật dụng
bên trong, màu đỏ sẽ là điểm nhân cho không gian. Ngoài ra còn kết hợp với các
màu khác, trong đổ màu gỗ tự nhiên trên các vật dụng nội that... sẽ tạo cảm giác
một văn phòng âm cúng và thân thiện môi trường.

9


15/7/2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Vật liệu được sử dụng sẽ là những vật liệu thân thiện môi trường có nguồn
gôc tự nhiên hoặc công nghiệp với qui trình sản xuất an toàn với con ngươiì và
môi trường. Đặc biệt được sử dụng nhiều nhất là gỗ tự nhiên hoặc gỗ công
nghiệp.

10


15/7/201 (t

LUẬN VĂN TỎT NGHIỆP

3. Không gian
Đưa thiên nhiiên vào trong văn phòng. Không gian thiết kế mở liên kết mọi
người lại gần nhau hơn.

4. Phong cách nền
Ngoài tiêu chí tạo dựng một văn phòng thân thiện thì phong cách chủ đạo
trong thiết kê sẽ là phong cách thô mộc và hiện đại. Thế hiện được cá tính vừa
thồ mộc vừa hiện đại của các sản phẩm mang thương hiệu Levi’s. Điều đó thể
hiện qua cách thiết kế trần, tường, sàn và đồ nội that văn phòng...

11


15/ 7/2010

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

III. CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ

Tên công trình: VẦN PHÒNG VINAMIT
Người thiết kế: Kts Trần Bá Thảo
Năm thiết kế: 2008
Toà nhà được thiết kế theo lối kiến trúc mỏ, với những vách kính cách nhiệt,
tiết kiệm năng lượng khi sử dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Toà nhà có 3 tầng
liên thông nhau bằng một giếng trời tại trung tâm của toà nhà. Không gian thiết
kê mở, các bộ phận trong công ty có thể giao tiếp với nhau thông qua khoảng
giêng trời đó. Đặc biệt tại khoảng giếng trời có trồng dây leo tạo mảng xanh cho
toà nhà, đó là lá phổi của cả văn phòng, nó giúp thanh lọc không khí, tạo ra luồng
không khí trong sạch lưu thông trong toà nhà. Mảng xanh là nơi thư giản cho nhân
viên công ty sau những giờ làm việc mệt nhọc.
12


15/ 7/ 201 »

LUẬN VẮN TỐT NGHIỆP

IV. NHIỆM VỤ THIẾT KÊ
Thiết kế văn phòng đại diện cho công tv Levi’s tại Việt Nam với chỉ tiêu tạo
một khôn gian làm việc mở, thân thiện, kết nối mọi nhân viên trong công ty lai
với nhau, một không gian làm việc hiện đại và thoang mát. Đồng thời kết hợp với
việc trưng bày sản phẩm mẫu tại tầng trệt của văn phòng nhằn để giới thiệu
những sản phẩm mơi đến với khách hàng. Các không gian thiết kế bao gồm:
_ Reception -tiếp khách
_ Khu trưng bày sản phẩm
_ Không gian làm việc ( P.Kinh doanh và P.CSKH )
_ Pantry
_ Phòng họp

13


15/ 7/ 201«

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

MĂT BẰNG TẦNG ì - TL1/200

14


15/7/201» LUẬN VẰN TỐT NGHIỆP

15


15/ 7/2010

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

1. Reception
An tượng đầu tiên íà rất quan trọng. Khu tiếp tân bao giờ cũng được xem là
nơi quan trọng nhất của công ty về mặt ngoại giao, với vai trò là trung tâm, là
cánh cửa đầu tiên tiếp xúc khách hàng khi đến với thế giới riêng của công ty. Đó
là nơi đón tiêp khách, và tên của công ty được giới thiệu, cho nên cần thiết kế
không gian này với tông màu chủ đạo thể hiện đặc điểm nhận biết của công ty
thông qua màu sắc, logo và tên công ty.

Quây reception thiết k ế vổi kiểu dáng hiện đại, đường nét mạnh khoẻ,
vật liệu vẳi jean vởi nhường đường chỉ may được nhắc đến ở bức tường phía
sau quầy tiếp tân, logo và tên công ty Levi’s cũng dược thể hiện ở dây.

16


15/ 7/2010

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Thiết k ế vđi việc đưa mảng xanh vào trong văn phòng, mảng dây leo
tại quầy tiếp tân như là lá phối của cả văn phòng. Tại ghế đợi của khách
hàng cũng bồ' trí một bồn cây xanh vừa làm tươi mát không gian vừa phân
chia giữa lô'i đi với ghế đợi. Xung quanh tầng trệt là bô' trí các kệ trưng
bày sản phẩm dể gỉơí thiệu những sản phẩm mới đến khách hàng. Trên
mái có một giếng trơi để lấy ánh sáng cung cấp cho cây đầy đủ ánh sáng
để quang hợp và sinh trưởng tốt. Đồng thời giếng trởỉ cũng cung cấp ánh
sáng tự nhiên cho văn phòng, giảm bđt việc sử dụng nhiều đèn chiếu sáng.

17


15/ 7/2010

LUẬN VẰN TỐT NGHIỆP

2. Khu trưng bày sản phẩm
Các kệ và bệ trưng bày sản phẩm quần jean, giày dép, palo... được bô" trí
xuyên suốt tại tầng trệt của văn phòng nhằm giới thiệu những sản phẩm đặc trưng
của thương hiệu Levi’s đến khách hàng.

sản phẩm quần jean đặ trưng mang thương hiệu Levi’s dưực trung bày
tại tầng trệt của văn phòng. Cùng vđỉ đó là những sản phẩm thời trang
khác nhu nón, túi xách, balo, giày dép... cũng đưực trưng bày trên các kệ tủ
chạy dọc các bức tường hoặc những bệ trưng bày đưực bô' trí xuyên suốt
tầng trệt.
Phong cách thô mộc thể hiện rỏ ở trên tầng nhà với hệ thống trần bằng
khung sắt để lộ các đương ổng kỹ thuật. Vệt liệu gã ấm cúng kết hựp với
màu xám, đỏ và với chất liệu jean đã tạo nên một không gian trưng bày
thật gần gũi, thân thiện.

18


19


15/ 7/ 201 »

LUẬN VẤN TỐT NGHIỆP

3. Không gian làm việc
Không gian làm việc được thiết kế mỏ, các bộ phận không bị ngăn cách
bằng những bức tường kín nữa. Thay vào đó là những vách kính trong suốt, bàn
làm việc thiết kế khoẻ mạnh, mỏ rộng khổng gian làm việc đến tối đa, ngăn cách
giữa các bàn chỉ là những tấm kinh mờ. Cây xanh len lỏi đến từng ngỏ ngách của
công ty khi mà tại bàn làm việc vẫn có một bễ trồng cay xanh, những chậu cây
được bô" trí tại những góc phòng làm cho không gian làm việc trong lành và thoải
mái hơn.

20


15/ 7/2010

LUẬN VẰN TỐT NGHIỆP

Thiết k ế theo iổi làm việc mở, bàn làm việc thiết k ế vđi đường nét khoẻ
mạnh, sắc gỗ nhẹ nhàng như hoà nhịp vđi màu sắc của vách tường và
những vật dụng trong phòng. Cây xanh được đưa vào phòng làm vỉệc dể
làm mát không gỉan, thanh lọc không khí và tạo điểm nhân co bàn làm
việc. Ngoài ra nhân viên còn cổ thể thư gian mắt sau nhiều giờ tập trung
len màn hình bằng cách nhìn ra mảng xanh ngoài thiên nhiên thông qua
những ồ cửa sổ mở rộng để lấy ánh sáng tự nhiên cho phòng làm việc, giảm
bứt sự hao phí điện nâng khỉ phải mở đèn vào ban ngày.

r

THU

I TRƯỞNGSHKỸTHL

21

••'>•••


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x