Tải bản đầy đủ

Nội thất nhà ở

HUTECH
BẠI H ỌC K Ỹ T HUẬT C Ò N G N G H Ệ T P.H CM

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

Đ Ò Á N / KH Ó A LUẬN TÓ T N G H IỆP

ĐỀ TÀI

N Ộ I T H Ấ T N H À Ở B IỆ T T H ự

Ngành:

T H IẾ T KẾ NỘI THÁT

Chuvên ngành: T H IẾ T KÉ NỘI THÁT

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Võ Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện
MSSV: 107301008


: DƯƠNG THỊ TRÚC ANH
Lớp: 07DNT3


T H L í V 1 Ẻ N
1 TRƯỜNG 0H KỶTH.JÀT CỔNG NGHỆ TP.HCM ị

laẨj£aJ£JL3jL.

TP.HỒ Chí Minh. 2011


MỤC LỤC:

A - PHẢN MỞ ĐẦU
• Lý do chọn đề tài :
• Ý nghĩa của việc nghiên cứu:
• Mục tiêu nghiên cứu:

B - NỘI DƯNG

Chưong 1 : NHÀ BIỆT TH ự Ở VIỆT NAM
1.1 Su hình thành và nhát triền bỉẽt thư ở Viẻt Nam:
1.2 Hiẻn trang và thưc tế của biẻt thư ở Viẻt Nam:

Chuông 2 : CÁC LOẠI HÌNH BIỆT TH ự
2.1 Đinh nghĩa :
2.2Biêt thư xưa và nay:
2.2.1 Biệt thự xưa:
2.2.2 Biệt thự ngày nay:
2.3 Biẻt thư vườn:
2.3.1 Biệt thự vườn phong cách đồng quê:
2.3.2 Biệt thự vườn phong cách hiện đại:
2.4 Biẻt thư nhà phố:


2.5

Biẻt thư nhà vườn trong phô:


Chưong 3 : KIẾN TRÚC BIỆT TH ự
3.1 Kiến trúc biẻt thư theo phong cách cồ điển :
3.2 Kiến trúc biẻt thư theo phong cách hiên đai :

Chương 4 : BIỆT T H ự HIỆN ĐẠI MANG DẤU ẤN
ĐONG QUÊ
4.1 Trong các thành tố nôi thất:
4.1.1 Đồ nội thất:
4.1.2 Trần
4.1.3 Tường:
4.1.4 Sàn
4.2 Trong các thành tố ngoai thất:
4.3 ủ n g dung vảo trong thiết kế nôi thất nhả ở bỉẽt thu:
4.3.1 Đe xuất ý tưởng:
4.3.2 Cụ thể hóa ý tưởng vào thiết kế:
• Phòng khách:


Phòng thờ:Phòng ăn + bếp:
Phòng ngủ:Phòng sinh hoạt chung:Phòng tắm:

c - TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI CÁM ƠN
Đẻ hoàn thành khóa luận này, em xin tò lòng biết ơn sâu sắc đến cô.
Ths.Võ Thị Thu Thủy đã tận tình hướng dần trong suốt quá trình viết khóa luận
tốt nghiệp.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa mĩ thuật công nghiệp,
ngành thiết kế nội thất, Trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghệ đã tận tình truyền
đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá
trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là
hành trang quí báu đề em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công
trong sự nghiệp đào tạo nhữnơ người thiết kế trong tương lai như chúng em.
Trân trọng kính chào!
SVTH: Dương Thị Trúc Anh


LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này hoàn thành là do sự giúp đờ, chỉ bảo
tận tình của Th.s Võ Thị Thu Thủy và bằng chính bản thân em nghiên cứu, tuyệt
đổi không sao chép bất cứ một chuyên đề, luận văn, luận án nào. Nếu có gì sai
với lời cam đoan này em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
SVTH: Dương Thị Trúc Anh


ĐÈ TÀI: NỘI THẢT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

A - PHÀN MỎ ĐÀU


Lý do chọn đề tài :

”An Cư Lạc Nghiệp”, đó là câu châm ngôn mà mọi người dân Việt Nam, ai
cũng biết và hiểu rõ. Sâu xa hơn, nỏ thể hiện một nét văn hóa rất đặc trưng của
người Việt, luôn coi trọng ngôi nhà, không gian sống và cà mối quan hệ với
những người xung quanh. Theo thời gian, nhiều điều đà thay đổi, nhưng quan
niệm trên vẫn rất bền vững, thậm chí còn được lưu tâm hơn đối với người Việt
bây giờ.
Trong xã hội hiện nay, nhu cầu về thiết kế nhà ờ đang ngày càng trờ nên cấp
thiết. Ngôi nhà không đơn thuần chỉ là nơi để chúng ta tránh mưa, tránh nấng mà
mỗi ngôi nhà là một tâm hồn, nó phản ánh rồ nét phong cách sống, tính cách và
tâm hồn của bạn.
Nhà ở luôn là một trong những đề tài được bàn luận rất nhiều trong cuộc
sống, nó là mối quan tâm hàng đầu của mọi tầng lớp người dân trong xã hội.
Thiết kế và xây dựng như thế nào để đáp ứn£ được nhu cầu của cuộc sống
cũng như vật chất và tinh thằn. Tính năng sử dụng phù hợp với con người
cũng như thời tiết khí hậu của Việt Nam, đây là một bài toán khó đối với
người hoạ sỹ thiết kế.
Cuộc sống chúng ta chủ yếu diễn ra ờ bên trong nhừng không gian nội
thất do các cấu trúc và mái che của các công trình tạo nên. Nhừng không
gian này chuẩn bị đầy đủ nhừng gì chúng ta có thể sáng tạo ra và làm cho
kiến trúc hàm chứa chúng có hình thức sinh động. Vì thế đối với những hoạ
sĩ nội thất thì không gian là số một trong ý tường của người thiết kế và là
yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất.
Trang 1


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

• Ý nghĩa của việc nghiên cứu:
Vận dụng các kiến thức lí luận và kiến thức trong thực tế đề xuất một số ý
tưởng mới nhằm phát triền nâng cao những giá trị sáng tạo trong trang trí nội
thất nhà ờ biệt thự mà vẫn phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam (phù họp
vói phong tục tập quán, khí hậu, và tính dân tộc...) Nhưng nội thất không chỉ đơn
thuần là cách sắp xếp đồ đạc trong một mặt bằng kiến trúc có sẵn mà nói đến nội
thất là nói đến cả một không gian sống, trong đó con người thực hiện các hoạt
động như : ăn, ở, học tập, làm việc.v.v...


Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở tổ chức không gian nhà ở biệt thự, mục đích nghiên cứu

nhằm tiếp cận vấn đề về cái đẹp, cái mới và tính khoa học trong trang trí nội
thất giúp ta hình thành ý tưởng ban đầu từ phác thảo cho tới hoàn thiện
không gian mang tính thực tiễn.
Qua tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất, mong muốn đóng gỏp phần phát huy tính
thẩm mỹ, tính sáng tạo trong ngành trang trí nội thất, làm đậm nét thêm phong
cách trong các không gian sống tại các nhà ở biệt thự của người Việt Nam, góp
phần giừ gìn và phát huy bàn sắc văn hoá dân tộc, gắn cuốc sống của người Việt
trong xã hội hiện đại với thiên nhiên, môi trường. Trên cơ sở kế thừa những tinh
hoa truyền thống, tôn tạo bảo vệ sinh thái, củng cố mối quan hệ giao hoà giữa
con người với thiên nhiên. Đáp ứng đầy đủ chức năng sử dụng, phù họp với khà
năng kinh tế, đạt được độ bền vừng có hiệu quả thẩm mỹ và có nét riêng, mới lạ
phù họp với hình dáng không gian và cấu trúc cơ thể con người. Từ đó tạo ra đồ
vật có tính phù họp. Mặt bằng phải được bố trí rõ ràng, mạch lạc, có bố cục, có ý
đồ và đảm bảo giao thông thuận lợi.

Trang 2


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

• Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tàỉ :
Biệt thự:
Biệt thự được giải thích là” nhà ở biệt lập

Nó xuất hiện từ nhu cầu cuộc

sống hưởng thụ của con người với mục đích giải phóng con người thoát khỏi một
cuộc sống tù túng chật hẹp mà chính một xã hội phát triển đã đem lại. Đó là một
không gian biệt lập, đẹp từ kiểu dáng đến không gian nội thất bên trong. Khi xã
hội phát triển đô thị hoá thì loại hỉnh biệt thự ngày càng phổ biến. Kiến trúc biệt
thự được tự do sáng tạo bởi nó còn phụ thuộc vào trình độ và thu nhập của từng
chủ nhân. Đồ đạc có thể được thiết kế mans cá tính của chủ nhà và người thiết
kế. Biệt thự thường gắn liền với thiên nhiên, phong cảnh đẻ người sử dụng có thể
hường thụ và thư giãn. Kiến trúc và nội thất thường gắn liền với nhau tạo nên
một tổng thể hài hoà.
B - NỘI DUNG

Trang 3


ĐÉ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VỖ THỊ THU THỦY

Chương 1 : NHÀ BIỆT T H ự Ở VIỆT NAM
1.1 Sự hình thành và phát triền biẽt thự ở Viẽt Nam:
Đà Lạt là đô thị duy nhất ở Việt Nam được quy hoạch bài bàn ngay từ khi
hình thành. Vào năm 1906, khi nơi đây vẫn còn là một địa điểm hoang vắng, thị
trưởng đầu tiên của Đà Lạt Paul Champoudry đã thiết lập một đồ án tổng quát
kèm theo Dự án chỉnh trang và phân lồ cho thành phố tương lai, áp dụng phương
pháp quy hoạch phân khu chức năng rất hiện đại thời kỳ đó. Năm 1921, thời
điểm công cuộc kiến thiết thành phố bước vào giai đoạn mạnh mẽ nhất, kiến trúc
sư nôi tiếng Emest Hébrard nhận nhiệm vụ xây dựng đồ án quy hoạch vớỉ định
hướng Đà Lạt cỏ thể trở thành thù đô của Liên bang Đông Dương trong tương
lai.

Nhà ga xe lứa Đà Lạt, xây dựng từ năm Ị 932 đến năm 1938, ngày nay trở thành một địa điểm
du lịch.

Trang 4


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHẢ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VỒ THỊ THU THỦY

Thành phố Đà Lạt được ví như một bảo tàng kiến trúc phương Tây đầu thế
kỷ 20 với nhiều công trình nổi tiếng và những biệt thự xinh đẹp. Các công trình
kiến trúc tiêu biểu nơi đây đều chọn lựa bố cục tổng thể theo hình khối nằm
ngang ổn định, gắn kết chặt chẽ với địa hình và hòa hợp với thiên nhiên. Những
công trình xây dựng dưới thời thuộc địa đều có cơ sở thiết kế phù hợp với điều
kiện tự nhiên cùa địa phương và điều kiện sinh hoạt cùa cư dân.

Trải qua một thời gian dài xây dựng thành phổ, phong cách kiến trúc đã có
nhiều thay đổi, từ phong cách kiến trúc thuộc địa tiền kỳ đơn giản với những cửa
cuôn vòm và hành lang bao quanh, tới phong cách tân cổ điển với những trang trí
phong phú, đến phong cách kiến trúc địa phương Pháp của những ngôi biệt thự,
và phong cách kiên trúc hiện đại với nhiều hình khối, bố cục phi đối xứng ở các
dinh thự.
ĩuy Đà Lạt mang đậm dấu ấn của những kiến trúc sư người Pháp, nhưng
các nhà kiến trúc này khi thiết kế những công trình cho Đà Lạt cũng đã chịu ảnh
hưởng của đặc điểm thiên nhiên, đặc biệt là các điều kiện về khí hậu thời tiết,
cảnh quan môi trường của thành phố. Hiện tượng giao lưu này đã đem lại cho Đà

Trang 5


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Lạt một phong cách kiến trúc riêng độc đáo và nhiều bản sắc. Tuy vậy, sau nhiều
thập niên phát triển thiếu quy hoạch và buông lỏng quản lý, kiến trúc đặc sắc của
Đà Lạt đã chịu nhiều biến dạng. Tình trạng xây cất trái phép, không phù họp với
quy hoạch, lấn chiếm những khu vực trống, tàn phá rừng nội ô... khiến bộ mặt
kiến trúc đô thị của Đà Lạt ngày nay trở nên nhem nhuốc. Không ít công trình
kiến trúc giá trị không được bảo tồn tốt phải hứng chịu sự tàn phá của thời gian.
Trong khắp thành phố, nhiều ngôi biệt thự cổ bị bỏ hoang hoặc biến thành chung
cư, nhà trọ. Năm 2010, chính quyền tinh Lâm Đồng thông báo quyết định mời
một nhóm kiến trúc sư thuộc Viện Thiết kế quy hoạch đô thị Paris và một công
ty thiết kế quy hoạch khác của Pháp thực hiện quy hoạch lại Đà Lạt.
1.2 Hién trang và thuc tế của biêt thu ở Vỉẻt Nam:
Trong xu thế đô thị hoá phát triển mạnh mê ở Việt Nam, các thành phố
lớn ngày càng đất chật người đông, không gian thiên nhiên ngày một thu hẹp
nhường chỗ cho các chung cư cao tầng, những biệt thự xen giữa những khu
chung cư thiếu những khoảng không gian xanh cho ngôi nhà và trở nên khô
cứng thiếu hơi thờ thiên nhiên. Đồng thời xã hội đã xuất hiện nhiều tầng lớp
cư dân đô thị có điều kiện hưởng thụ khác nhau về một chỗ ở có tiện nghi
cao hơn, có cá tính hơn. Những biệt thự kiểu cũ với lối kiến trúc và nội thất
rập khuân khô cứng đã không còn thích hợp .
Từ tình hình đó, nhiều nhà ờ biệt thự kiểu mới mọc lên với nhiều dáng
vẻ khác nhau nhưng chủ yếu với hai hình thức hoặc là những nhà ở biệt thự
hoàn chỉnh cho thuê, hoặc là những nhà ở biệt thự chỉ xây bán phần thô, còn
phần nội thất tuỳ người sờ hừu đầu tư theo khả năng và sờ thích. Có tổ ấm
biệt thự kiểu “ Hạnh phúc mưa” trên Đà Lạt, có “ nét Huế ở Vũng Tàu” hoặc

Trang 6


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

“ Nhà thành phố - phong cách Nam bộ ”, hay “ hơi thở SaPa” trên SaPa,
biệt thự vườn ở một làng quê phía bắc ....
Trong xu thế đô thị hoá phát triển mạnh mẽ ờ Việt Nam, các thành phố
lớn ngày càng đất chật người đông, không gian thiên nhiên ngày một thu hẹp
nhường chỗ cho các chung cư cao tầng, những biệt thự xen giữa những khu
chung cư thiếu những khoảng không gian xanh cho ngôi nhà và trờ nên khô
cứng thiếu hơi thở thiên nhiên. Đồng thời xã hội đã xuất hiện nhiều tầng lớp
cư dân đô thị có điều kiện hưởng thụ khác nhau về một chỗ ở có tiện nghi
cao hơn, có cá tính hơn. Những biệt thự kiểu cũ với lối kiến trúc và nội thất
rập khuân khô cứng đã không còn thích hợp .
Từ tình hình đó, nhiều nhà ờ biệt thự kiểu mới mọc lên với nhiều dáng
vẻ khác nhau nhưng chủ yểu với hai hình thức hoặc là những nhà ở biệt thự
hoàn chỉnh cho thuê, hoặc là những nhà ở biệt thự chỉ xây bán phần thỏ, còn
phần nội thắt tuỳ người sở hừu đầu tư theo khả năng và sở thích.

Trang 7


ĐÈ TẢI: NỘI THẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Chương 2 : CÁC LOẠI HÌNH BIỆT TH ự
2.1 Đỉnh nghĩa :
Biệt thự là mẫu mô hình nhà ờ đã có cách đây hàng thế kỷ, với những phong
cách khác đa dạng mang đậm dấu ấn văn hóa, khí hậu, địa lý của mỗi vùng, trải
qua những chặng đường thời gian và lịch sử, kiến trúc biệt thự đã có sự thay đối
lớn, góp phần vào sự thay đổi diện mạo của đô thị.
2.2 Biêt thự xưa và nay:
2.2.1 Biêt thư xưa:
Biệt thự Việt Nam xưa chịu ảnh hường nhiều từ những tinh hoa kiến trúc
pháp, trong tồng thể kiến trúc và quy hoạch Hà Nội, khu vực nhà biệt thự kiểu
pháp chiếm một vị trí quan trọng. Không riêng những người dân và khách du
lịch cũng đặc biệt ấn tượng bởi phong cách đa dạng và duyên dáng của nhừng
công trình này.
Sự thay đôi phong cách kiến trúc của biệt thự chia làm 2 giai đoạn :
Giai đoạn / . 1890 —1918
Giai đoạn này biệt thự mang dáng dấp đon giản, mang kiểu dáng tiền thực
dân, thề hiện sự tìm tòi và thích nghi với điều kiện Việt Nam.
Giai đoạn 2 : 1918-1945
Biệt thự mang kiểu cổ điển chủ nghĩa, chú trọng đến đối xứng, nhấn mạnh
diềm mái. Biệt thự theo phong cách kiều địa phương pháp chủ yếu là phong cách
vùng Bretagne và Normandie. Thời kỳ này, những ngôi nhà có tháp và dạng lâu
đài rất đặc trưng, trong kiến trúc chủ nghĩa cồ điển, một số biệt thự mang phong
cách đế chế, rập khuôn hình thức kiến trúc thời kỳ vua Louis XVI ở pháp, trang
Trang 8


ĐÊ TẢI: NỘI THÁT NHÀ Ớ BIỆT THỰ

GVHD.Ths.VỖ THỊ THU THỦY

trí chi tiết phần cửa sổ và gờ phào nhấn mạnh sự phân tầng rất phong phú và và
có phần phô trương. Từ 1925 trở đi có 2 loại biệt thự, đó là kiểu hiện đại và tìm
tòi phong cách Á Đông. Sau những năm 1935 trở đi xuất hiện kiểu biệt thự hỗn
hợp thê hiện sự chuyên hóa giữa 2 nền văn minh pháp và Việt Nam.

Minh họa : Biệt thự kiêu lâu đài

Phân loại biệt thự pháp theo mặt bằng và sổ tầng, có hai loại chủ yếu. Loại
hai tầng, mối tầng có hai phòng lớn và có một số phòng nhò cùng khu phụ kèm
theo, cỏ một nhà phụ phía sau ; loại thứ hai là nhà ba tầng, mỗi tầng có thể có 3,
4 phòng chính, một số phòng nhỏ và khu phụ kèm theo.
Màu sắc trang trí ưu tiên sử dụng gam màu vàng tạo cho “không gian kiến
trúc” này mang màu sắc sang trọng và cổ điển. Cửa thường làm bằng chất liệu
gô màu cánh gián. Biệt thự xưa thường chú trọng đến hình thức bên ngoài và có
phần cầu kỳ hơn.

Trang 9


ĐỀ TÀI: NỘI THẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

2.2.2 Biệt thự ngày nay:
Do diện tích ở những khu vực trung tâm thành phố lớn đang ngày càng bị
giới hạn, một xu hướng mới đó là mờ rộng về những vùng lân cận nhằm tạo ra
không gian rộng mở, có thể thiết kế gần gũi thiên nhiên tạo ra những không gian
xanh. Yêu cầu của biệt thự là phải có ít nhất 3 mặt tiếp xúc với khoảng trống sân
vườn và lối đi. Kích thước khu đất đủ để xây nhà biệt thự là : 8
10x1 5m (150 m2), 12

X

X

15m (120 m2),

15m (180 m2). Kích thước thích họp để xây dựng một

biệt thự đẹp và rộng là 15

X

I5m (225m2), 15

X

20m (230 m2), 20 x20m

(400m2).
Kiến trúc hiện đại không làm theo lối đối xứng mà thay bằng những hình
thức trang trí cách tân, đường nét khỏe khoắn, tự do, đường nét mang tính hình
học. Biệt thự ngày nay thể hiện những nét thiết kế lạ và độc đáo, như lệch cốt,
thông tầng, so le.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, các nhà sản xuất
liên tục cho ra đời loại vật liệu mới và trang thiết bị mới phục vụ xây dựng. Diện
tích đất để xây dựng biệt thự không còn rộng nừa... Vì vậy kiến trúc của những
ngôi biệt thự cũng thay đôi theo đế phù họp với nếp sống của con người thời đại
mới.

Trang 10


ĐÈ TẢI: NỌí THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Minh họa: Biệt thự hiện đại với những đường nét khỏe khoắn

Thiết kế hiện đại thiên về sự thông thoáng, rộng mở và giao hòa với thiên
nhiên. Vì vậy, kính được sử dụng nhiều trong các ô cửa lớn, nhờ đó có thể view
ra những khuôn viên đẹp bên ngoài. Nếu xưa phòng ăn và phòng khách được
ngăn nhau bời cửa, thì ngày nay chủng lại được thông nhau để tạo không gian
liên hoàn rộng. Màu sắc cũng có sự thay đồi rố rệt. Gam màu sáng được sử dụng
nhiêu hơn, đặc biệt là vàng kem nhạt, hay ghi sáng. Mái ngói dốc luôn tạo được
sự ấm cúng và thể hiện nét văn hóa Việt.
Với nguyên tắc “tổng thể đơn giàn, chi tiết phong phú”, “không gian kiến
trúc” bên ngoài của biệt thự khá đơn giản, nhưng cô đọng. Đời sống hiện đại đòi
hỏi các chủ nhân của các ngôi nhà mới có quan niệm thẩm mỹ mới, biệt thự
thiên về công năng sử dụng bên trong hơn là trang trí bên ngoài, trang trí quá rối
ren có thể gây mất mỹ cảm.

Trang 11


ĐÉ TẢI: NỘI THÁT NHÀ Ớ BIỆT THỰ

GVHD.Ths.VÕ THỊ THU THỦY

2.3 Biệt thư vườn:
2.3.1 Biệt thự vườn phong cách đồng quê:
Với xu hướng tìm về những mảnh đất yên ả ờ thôn quê, biệt thự nhà vườn
phong cách đông quê được nhiều người ưa chuộng. Một ngôi nhà đẹp là nhờ có
sự kêt hợp hài hòa giữa yếu tố cảnh quan và thiết kế. Khung cảnh đồng quê đã
góp phần quan trọng, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút của nhà vườn mang phong cách
này.

Bao quanh ngôi nhà là cánh đồng lúa xanh mượt. Nhờ đó, các không gian
cỏ thê được tận dụng góc view, tiếp cận nhiều với thiên nhiên, đề cảm nhận khí
hậu trong lành, sự thanh bình của thôn quê rõ nét nhất.
Biệt thự phong cách đồng quê có lối kiến trúc gần gũi, thôn dã cho ta cảm
giác dê chịu, tâm hôn thanh tịnh. Từ hình dáng bên ngoài, chọn vật liệu trong và
ngoài nhà, thiết kế nội thất, cho tới cảnh quan bên ngoài đều được chọn lựa theo
chủ đề đồng quê.

Trang 12


ĐÈ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHDiThs.VÕ THỊ THU THỦY

Hàng hiên là một đặc điểm nổi bật trong những ngôi nhà mang phong cách
đồng quê. Mái hiên không chỉ thể hiện nét gần gũi của thôn quê, mà còn là biện
pháp xử lý khí hậu trước khi dẫn vào nhà.
Vật liệu cho ngoại thất như đá, sỏi, gạch, mái ngói, vật liệu trong nhà là
gỗ, tre, mây... làm cho không gian thoáng mát và nhẹ nhàng. Thiết kế kiến trúc
không quá cầu kỳ, nhẵn nhụi mà thể hiện được sự thô mộc, gần gũi. Nội thất
trong nhà thuân với sinh hoạt của người dân quê. Những tiểu cảnh tái hiện lại
những hình ảnh ngày xưa như chum nước, ao cá, w ... là yếu tố mang nét đặc
trưng của vùng quê.
23.2 Biệt thự vườn phong cách hiện đại:
Xu hướng chung của những căn biệt thự vườn là nghiêng về tính chất dân
giã để có thể cảm nhận hết những dự vị mộc mạc của thôn quê.

Trang 13


ĐỂ TẢI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Thế nhưng với những người yêu thích cuộc sống tiện nghi, hiện đại thì
việc đưa ra một thiết kế nhà vườn đi theo hướng này mà vẫn tạo cảm giác nhẹ
nhàng, thoáng đãng là điều không có gì khó khán.
Khác với những ngôi biệt thự mang phong cách thôn quê khác, biệt thự
vườn hiện đại có gì đỏ kiêu sa pha chút mộc mạc của cỏ cây hoa lá, không khí
trong lành, thoáng đãng của một vùng quê kết hợp với nội thất sang trọng, tiện
nghi khiến cuộc sống của con người giống như trên thiên đường.
Ngoài sự khác nhau về cách thể hiện, biệt thự mang nét hiện đại cũng có
cách bài trí, bố cục hoàn toàn khác so với biệt thự vườn dân dã. Cụ thể từ những
chi tiết đơn giản như màu sắc, chất liệu sử dụng, nội thất, cách trang trí và đường
nét kiên trúc. Thông thường với kiểu biệt thự này KTS lựa chọn tông màu trắng
ghi ở phòng khách nhằm tôn lên vẻ thạnh lịch cho không gian nội thất. Các gam
màu tươi sặc sỡ ít được sự dụng bởi ngôi nhà đã nằm giữa khoảng không xanh
ngát, muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, việc sử dụng thêm những gam màu đó
khiến ngôi nhà trong giống như một con tắc kè sặc sỡ.

Trang 14


ĐÉ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Chất liệu dùng trong nhà cũng là phương tiện thể hiện nét lịch lãm, sang
trọng và tiện nghi cho biệt thự. Nét hiện đại pha lẫn tự nhiên, vừa hài hòa, vừa
không bị lạc lõng với không gian xung quanh. Ví dụ, sự ấm cúng của sàn gỗ kết
họp với vật liệu inox bòng bẩy, hiện đại; bộ ghế sofa kết hợp với thám sàn bằng
mây, cói....

Các không gian sử dụng trong nhà không tách biệt nhiều tạo một cảm giác
dàn trải. Đặc biệt là phòng khách và bếp ăn được liên thông với nhau, khiến
không gian như được mở rộng một cách tối đa. Phòng ngủ thường được coi là
không gian riêng tư kín đáo nhưng với kiểu biệt thự vườn thì chúng được thiết kế
mởi với không gian bên ngoài, từ căn phòng cỏ thể thông ra sân vườn xung
quanh. Việc sử dụng vách kính tạo góc view rộng cũng là ưu điểm của kiến trúc
hiện đại so với chất liệu gỗ, gạch hay đá ong.
2.4 Biêt thir nhà phố:
Biệt thự phố là loại hinh nhà ở mới xuất hiện theo nhu cầu phát triển của
đô thị. Biệt thự phố giúp cho bộ mặt đô thị thoát khỏi cảm giác chật chội của
những căn nhà chia lô san sát mà không chiếm quá nhiều diện tích như những
căn biệt thự vườn.

Trang 15


ĐÈ TÁI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHDiThs.VÕ THỊ THU THỦY

Góc nhìn của ngôi nhà chủ yếu là từ mặt trước nên thiết kế không phức tạp
như biệt thự vườn. Ngôi nhà có thể giáp với công trình khác ở mặt bên, mặt sau
nhưng mặt trước vẫn có thể mang phong cách của những ngôi biệt thự kiểu mới
- biệt thự phố.
Biệt thự phố thường có đặc điểm chung là mặt tiền hẹp, thường từ 6m lOm. Những ngôi nhà mặt tiền dưới 8m thì khó có điều kiện thiết kế sân bên
hông nhà.

Biệt thự phô cũng có rất nhiều kiểu dáng không kém những biệt thự lớn

Nhàm chán với những ngôi nhà ống đơn điệu ngày càng vươn cao như
những “cây sào” ở phô phường đông đúc, sự hòa trộn giữa hai kiểu dáng khác
nhau của nhà ông và biệt thự đã tạo nên một phong cách riêng và sức hút cao với
nhiều người.
Có thể nói ý tường của những căn biệt thự phố được bắt đầu từ mong
muôn cải thiện hình ảnh cứng nhác cùa những ngôi nhà ống vốn hạn chế về
chiều ngang và thiếu thốn ánh sáng. Cách kết hợp “2 trong 1” làm nên một hình
ảnh vừa mềm mại lại vừa sang trọng, tao nhã. Vườn cây xanh trong khuôn viên
nhà mang lại cảm giác trong lành, mát mẻ, đem hơi thở thiên nhiên tràn ngập
không gian ngôi nhà. Sở hữu một ngôi biệt thự phố chính là bạn đã sở hữu một

Trang 16


ĐỂ TÁI: NỘI THÁT NHÁ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

không gian sống hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi, nâng cao chất lượng sống của gia
đình.

Cỏ những kiêu dàng đơn giản

Vẻ đẹp của những căn hộ biệt thự được tạo bởi sự liên kết, mỗi ngôi nhà là
một kiểu dáng riêng biệt khắc lại dấu ẩn phong cách của gia chủ. Biệt thự có thể
là hình chữ u , chữ L...tùy theo hình dáng và kích cỡ khu đất.
Biệt thự phố đang là kiểu kiến trúc đang là trào lưu của nước ta hiện nay,
nhât là ờ những khu đô thị mới bởi khi được quy hoạch hoàn chỉnh nó sẽ tạo nên
vẻ đẹp hiện đại của cà khu vực, đề cao nếp sống văn mình, sạch đẹp.
Hình thức biệt thự phố rất đa dạng, từ phong cách hiện đại với các khối,
mảng miếng đến phong cách cổ điển hơn với mái dốc, vòm, cột... Nhưng ờ
phong cách nào thì bạn cũng cần chú ý để phù hợp với kiến trúc xung quanh vì
biệt thự phố nằm gần những ngôi nhà khác trong một quần thể kiến trúc chứ
không độc lập như biệt thự vườn.

Trang 17


ĐÉ TÀI: NỘI THÁT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Dáng dấp nhẹ nhàng của một ngôi biệt thự Cháu Ẩu

Biệt thự phố thường có diện tích sân vườn hẹp hơn biệt thự vườn, giải
pháp không gian xanh cho biệt thự phố là tận dụng tối đa các khoảng xanh ở
vườn trước, giếng trời, ban công hay sân thượng. Hiện nay, rất nhiều nhà quan
tâm đến không gian xanh đã biết cách đưa không gian xanh lên sân thượng như
hồ nước, bề bơi, vườn cảnh... hiệu quả không kém gì không gian vườn ở tầng 1.

Trang 18


ĐÉ TÁI: NỘI THẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ

GVHD:Ths.VÕ THỊ THU THỦY

Phong cách kiên trúc cô điền của biệt thự phổ

Vật liệu, màu Sắc trong thiết kế biệt thự phố cũng rất đa dạng. Thông
thường màu sắc sử dụng cho biệt thự phố là những gam màu nhẹ nhàng. Có thể
kêt hợp những vật liệu đặc biệt như giàn hoa gỗ, nhôm ốp mặt ngoài hoặc mái
che thông minh để mặt tiền ngôi nhà thêm sinh động.
2.5

Biêt thư nhà vườn trong phố:
Biệt thự - Nhà vườn trong phố đơn giản là những căn hộ có diện tích tương

đôi lớn so với nhà liền kề, tận dụng tối đa diện tích sân vườn, cây xanh, tiểu
cảnh, mặt nước v.vv nhằm làm phong phú tầm nhìn, đa dạng không gian chức
năng và nâng cao chất lượng sống.

Trang 19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×