Tải bản đầy đủ

Nội thất nhà hàng phương đông

p

m
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NỘI THẤT NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

thư v iệ n

— !

TRƯỜNG ĐH KỸ ĨHUÀĨ CỒNG NGHỆ TP.HCM ;

s in / ir n h ò S 5
GVHD

: Thầy Đinh Anh Tuấn


SVTH

: Phạm Trung Duy Vũ

MSSV

: 106301153

Lớp

: 06DNT2

TP.HCM 01/2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: THIẾT KẾ n ộ i t h á t

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHẠM TRUNG DUY v ũ
NGÀNH: Thiết Kế Nội Thất
HỌ VÀ TÊN:

106301153
06DNT2

MSSV:
LỚP:

ỉ. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

Nội thất nhà hàng Phương Đông
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

- Tiền sảnh
- Sảnh chính
- Bar
- Hoa viên
- Khu vệ sinh
3. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 03 tháng 01 năm 2011
4. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn

Thầy Đinh Anh Tuân

thiết kế nội thất 100%

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ mồn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN

Người duyệt (chấm sơ b ộ ):..........................
Đơn vị:....... ....................................................
Ngày bảo vệ:.............................................. .
Điểm tổng kết:...............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC

A. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài

2 -3

2. Mục đích - Ý nghĩa thực tiễn của đề tàỉ

4 -5

B. Nộỉ dung nghiên cứu của đồ án
1. Tổng quan về nhà hàng
1.1. Định nghĩa nhà hàng

6

1.2. Lịch sử nhà hàng

7 -9

1.3. Phân loại nhà hàng
2. Giới hạn của đồ án

10 - 12
13

3. Hưđng nghiên cứu cụ thể - Ý tưởng thiết k ế
3.1. Vật liệu
3.2. Họa tiết - hoa văn
3.3. Ánh sáng

c . Thuyết minh đồ án

D. Kết Luận

1 3 -1 5
15 - 16
17

18-44

45


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

A. Phần m ở đầu :
1. Ly do chon đề t à i :

“Phương Đông” là một thuật ngữ bao hàm rất rộng rãi đề cập tới
nhiều nền văn minh, nền văn hóa, tư tưởng và tập tục, vật chất, hội họa,
kiến trúc, tôn giáo, cấu trúc xã hội, triết học và địa lý phương Đông. Mà
cụ thể là Châu Á : các tiểu lục địa Ẩn Độ, các vùng Viễn Đông, các khu
vực Trung - Cận Đông, Trung Á, và đôi khi bao gồm nhiều vùng Thiên
Chúa giáo chính thông như Nga, các nước Đông Âu.

Hình 1: Một công trình điển hình của Phương Đông


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Hình 2: Công trình điển hình của Án Độ

Là một trong những nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại, Phương
Đông mang trên mình nét cổ kính và huyền bí. Người phương Đông chú
trọng phía trong bản thân, thầm kín chịu đựng, và có một ý thức hệ đoàn
kết xã hội cao. Các tôn giáo chủ yếu tại phương Đông đó là: Phật giáo,
Nho giáo, Lão giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo,...v..v... pha trộn lẫn nhau đưa
ra một cái đẹp tinh túy của phương Đông, v ẫ n còn nhiều bí ẩn của
phương Đông mà phương Tây nói riêng và nhân loại nói chung chưa thể
khám phá ra được.


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

2. Mục đích - Ỷ nghĩa thực tiễn của để t à i :
Đem nét đẹp cổ kính và huyền bí Phương Đông vào không gian nội
thât hiện đại, tuy không mới, nhưng luôn là một ý tưởng mang lại nhiều
đột phá. Trong bôi cảnh hiện đại ngày nay, khi mà các phong cách thiết
kê mới mang hơi hướng, dáng dâp của phương Tây ngày càng nhiều thì
việc lưu giữ những tinh tuy tinh hoa của văn hóa phương Đông vào kiến
trúc - nội thât mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là bảo
tồn một nền văn hóa lâu đời và còn là phát huy được cái hay cái đẹp của
nền văn hóa đó vào hơi thở của cuộc sông hiện đại.

Hình 3 : Không gian nhả Việt Nam c ổ


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Người Á Đông luôn yêu và tự hào với nền văn hóa của mình. Được
đắm chìm trong một không gian nội thất đậm đà hương vị Á Đông mang
lại cho con người Á Đông những cảm xúc nồng nàn, vừa yên bình vừa
tĩnh tại. Còn đốì với nhửng người khách đến từ phương Tây, không gian
Đông Phương đó sẽ là một sự huyền bí, cổ kính và đầy thú vị, một
phương Đông mà họ luôn tôn trọng và tò mò khám phá.

Hình 4, 5: Văn hóa Á Đỏng

Hình 7 : Tôn giáo


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

B. Nôi dung nghiên cứu của đồ án :

L Tổng quan vế nhà hàng :

LI. Đinh nghĩa nhà hàng :
Nhà hàng là nơi phục vụ các món ăn, nước uống và các món tráng
miệng cho khách hàng.Nhà hàng có thể phục vu bữa ăn ngay tại chỗ
nhưng cũng có một sô" mô hình nhà hàng phục vụ bữa ăn để khách mang
đi hoặc giao hàng trực tiếp.Tùy vào đối tượng hướng đến mà nhà hàng rất
đa dạng về hình thức dịch vụ cũng như phong cách các món ăn.

Hình 8 : Nhà hàng phục vụ tại chỗ


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

1.2. Llch sử nhà hàng ;
Châu Á :
Nhà hàng đã xuâ"t hiện ở Trung Quốc từ rất lâu nhưng được coi là
hoàn thiện và có nhiều nét tương đồng với mô hình nhà hàng hiện đại
nhất thì được biết đến ở thế kỷ XI ở Khai Phong, đời nhà Tống(960 1279).Với dân sô" hơn 1 triệu người, nền văn hóa của khách sạn và các
loại tiền giây, Khai Phong đã chín muồi cho sự phát triển của mô hình
nhà hàng.Nhà hàng phục vụ các món ăn theo thực đơn khác nhau, khung
giá và yêu cầu tôn giáo.

Hình 9 : Hình vẽ nhà hàng thời Tống


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Châu Âu :
Theo sách kỷ lục Guinness, các Sobrino de Botin ở Tây Ban Nha là
những nhà hàng có lịch sử lâu đời nhất. Được mở ra vào năm 1725, ở
nhiều nơi khác nhau. Năm 1784, Bồ Đào Nhà xuất hiện các Tavares tại
Lisbon, được coi là mô hàng nhà hàng lâu đời thứ 2 tại bán đảo Iberia.
Tuy nhiên, các bằng chứng khác lại cho thấy tại Paris, Pháp thì nhà
hàng Tour d’Argent đã được thành lập vào ngày 4 tháng 3 năm 1582.Mặc
dù vậy, vẫn còn nhiều tranh cãi cho rằng vào năm 803 ở Salzburg, Áo đã
có nhà hàng Stiftskeller St. Peter tồn tại như một quán trọ.

Hình 10 : Nhà hàng Stiftskeller St. Peter, Áo

8


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Bắc Mỹ :
Mô hình nhà hàng nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Tại Hoa
Kỳ, nhà hàng đầu tiên được thành lập năm 1794 tại Boston. Sau đó, nhiều
nhà hàng khác tiếp tục đưực mở ra vẫn theo tiêu chuẩn ban đầu nhưng
khách hàng tự phục vụ bữa ăn cho mình, đây được coi là mô hình Buffet
đầu tiên.

Hình ì Ị : Bữa tiệc Buffet


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

1.3. Phân loai nhà hàng :
Nhà hàng bình thường:
Là nhà hàng phục các món ăn có giá vừa phải. Thực đơn có thể
thay đổi theo thời gian trong năm. Nhà hàng thường có kèm theo một
quầy bar với nhiều loại thức uống phục vụ cho yêu cầu của khách hàng.

Hình ì I : Một nhà hàng hình thường

10


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Nhà hàng gia đình :
Là loại nhà hàng có thực đơn và bản giá cô" định. Nhà hàng thường
là được các hộ gia đình mở ra để kinh doanh.
Nhà hàng thức ăn nhanh :
Nhà hàng phục vụ thức ăn mang đi, chú trọng vào tốt độ phục vụ.
Hoạt động từ quy mô nhỏ như các điểm bán hàng lưu động cho đến các
thương hiệu lớn có nhượng quyền thương mại như KFC, McDonald’s.
Theo xu hướng của thời đại, nhà hàng thức ăn nhanh không những chỉ
phục vụ thức ăn mang đi mà còn phục vụ bữa ăn tại chỗ hay giao hàng
tận nơi.

Hình ¡2 : Cửa hàng KFC


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐỎNG

Nhà hàng sang trọng kiểu Mỹ :
Là nhà hàng phục vụ những bữa ăn sang trọng, thức ăn cũng như
đồ uống là những loại cao cấp nhất .Với thực đơn cực kỳ phong phú và
thay đổi hàng tuần. Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục, lịch thiệp và được
đào tạo chuyên nghiệp. Khác hàng thường chọn nhà hàng này cho những
dịp đặc biệt.

Hình ỉ 3 : Phong cách phục vụ của nhà hàng sang trọng kiểu Mỹ

Ngoài những phân loại trên, tùy vào văn hóa và đốì tượng thương mại
mà nhà đầu tư hướng vào, nhà hàng còn có những biến thể đa dạng khác
như nhà hàng Buffet, Cafehouse, Cafeteria...

Hình ¡4 : Cafeteria


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

2. Giđi han của đổ án :
Với nền cơ sở văn hóa khổng lồ và đa dạng phong phú như Phương
Đông, việc truyền tải hết toàn bộ khôi lượng đồ sộ tinh thần và chi tiết
vào một không gian là điều không thể. Vì vậy, trong phạm vi đồ án, chỉ
tập trung vào nền văn hóa Đông Á, với các chi tiết, họa tiết, phong cách,
tinh thần, tôn giáo,... đặc thù riêng biệt của vùng Đông Á.
Hạng mục mà đồ án chọn đó là nhà hàng, có phần khuôn viên ngoại
cảnh và cả khu vực bar ở bên trong. Đây sẽ là nhà hàng cao cấp, sang
trọng, ý tưởng chủ đạo xuyên suốt đó là văn hóa Phương Đông, mà cụ thể
là Đông Á.
3. Hưởng nghiên cứu cu thể - Ỷ tưởng thiết k ế :
Ý tưởng của đồ án là kết hợp phong cách Đông Phương với phong
cách hiện đại. Không gian nhà hàng được thiết k ế vừa hiện đại, sang
trọng, nhưng cũng vừa thể hiện được nét đẹp cổ điển huyền bí, làm tôn
lên được tinh thần, cái “hồn”, cái “chất” của văn hóa phương Đông.

3.1. Vât liêu :
Để tạo nét cổ điển truyền thông cho không gian, không thể thiếu gỗ
và đá, nhửng vật liệu rất đỗi quen thuộc. Dù là được dùng với vai trò gì,
bằng nhiều cách sử dụng biến tấu khác nhau, gỗ và đá luôn có một vị trí
quan trọng nhất định trong không gian nội thất.

13


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Hình ¡5 : GÕ và đá kết hợp

Đặc biệt, trong thiết k ế có sử dụng các vật liệu hiện đại, mà điển
hình là kính màu. Các lớp kính màu có in hoa văn họa tiết vừa có tác
dụng lấy sáng, vừa như một món trang trí lạ , mang lại hơi thở hiện đại
cho công trình.

Hình 16 : Kính màu trong nội thất

14


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Ngoài các vật liệu cơ bản như gỗ, đá, kính,... thì đồ án còn sử dụng
các yếu tô" phong thủy vào không gian như nước (thủy), cây xanh (mộc),...
như những vật liệu thú vị tham gia vào thiết k ế khỗng gian công trình.

Hình 16 : Hổ nước phong thủy

3,2, Hoa tiết - hoa văn :
Văn hóa Phương Đông nổi tiếng với một nền văn hóa, nghệ thuật lâu
đời và vô cùng công phu, tỉ mỉ. Vì thế, nếu không có những tác phẩm
điêu khắc, hình tượng, hoa văn, tranh ảnh... đậm chất Á Đông thì sẽ là
một thiếu sót to lớn.

Hình 17: Nhà hàng Huangpu Wiỉl

15


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Các họa tiết hoa văn này, tự bản thân chúng, thể hiện lên một bề dày
lịch sử văn hóa nghệ thuật lâu đời và vô cùng phong phú của vùng đất
phương Đông. Đó không chỉ là phản ánh ý thức hệ, phản ánh cuộc sống
xã hội, phản ánh tôn giáo, mà còn là phản ánh lên một nét tinh hoa thâm
thúy độc đáo, một nét đẹp rất đặc trưng và là hơi thở nghệ thuật Á Đông;
toát lên được cá tính, tâm hồn người Á Đông, tinh tế, nhẹ nhàng và sâu
sắc.

Hình Ỉ S : Cửa gỗ cơ như một tác phẩm nghệ thuật


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

3.3. Ảnh s á n g :
Anh sáng trong công trình đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó có thể
tạo cho món ăn thêm phần ngon miệng, tạo cho không gian ấm cúng hơn,
gần gũi hơn hoặc có thể trở nên sang trọng hơn.
Trang trí bằng ánh sáng có thể tạo nên một nét đặc trưng cho công
trình, giúp nó thêm phần ấn tượng cho khách hàng.

Hình 19 : Ánh sáng tạo điểm nhấn ấn tượng

17


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

c. Thuyết minh đổ án :

Hồ sơ kiến trúc :
Đồ án được thực hiện dựa trên hồ sơ kiến trúc thực tế của nhà hàng
Hoàng Lan, một trong những nhà hàng nổi tiếng của Nha Trang. Công
trình xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2.1 ha, địa chỉ sô" 3 Phạm
Văn Đồng, thành phô" Nha Trang, địa thê" vỗ cùng đẹp và lý tưởng.
- Mặt trước là đại lộ Phạm Văn Đồng, con đường đẹp nhất Nha Trang
với một bên là những bãi tắm đẹp, các khu du lịch, và một bên là khu dân
CƯ, buôn bán sầm uâ"t.
- Mặt sau giáp biển, cổ Bãi Tiên vđi bờ cát vàng trải dài và mặt biển
trong xanh thơ mộng.

18


cT“tao 3~E

NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Hình 20 : Mặt hằng tổng thế

Hình 2 ì : Phối cảnh công trình

Nhiệm vụ thiết k ế :

19


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Đồ án mang tính ứng dụng cao, dành cho nhu cầu cao cấp, sang trọng.
Thiết k ế và bô" trí 5 không gian trong nhà hàng :
- Tiền sảnh
- Sảnh chính
- Bar
- Hoa viên
- Khu vệ sinh
Thiết kê dựa theo ý tưởng và hướng nghiên cứu đã nêu. Hạn chế tôi
đa tác động đến kết câu kiến trúc và phải đảm bảo được các yêu cầu về
công năng, các nguyên tắc thiết k ế trong không gian nhà hàng.

Hình 22 : Mặt bằng phân khu

Tiền sánh :


NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Cổng của nhà hàng được thiết k ế theo dạng Tam Quan (hay còn gọi
là Tam Môn), tức có ba lối đi : một lối chính và hai lối ngách. Bôn cột
lớn, tạo cho cổng vẻ uy nghi, bệ vệ, đồ sộ. Ngay trước cổng có khu vực
giữ xe rộng rãi, để được xe hơi. Từ cổng nhìn vào có thể thây được tiền
sảnh uy nga, tráng lệ của nhà hàng.

Hình 23 : Mặt tiền công trình

Hình 24 : Phôi cảnh tiền sảnh

T H Ư VIỆN
TRUÔNG ĐH KỲ THUÀT CỔNG NGHÈ ĨP.HCM

21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×