Tải bản đầy đủ

Nội thất bar cafe (đường cong trong nghệ thuật pop art)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỐNG NGHỆ THÀNH PHÔ H ồ CHÍ MINH
--------------oOo— ......... —

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

NỘI THẤT BAR- CAFE
( ĐƯỜNG CONG TRONG NGHỆ THUẬT POP ART )

Chuyên ngành:THIET KẾ NỘI THẤT
Mã sô" ngành: 301

Á Q A C O ĩ h^O

--I

GVHD : CÔ ĐỖ PHI ANH
SVTH : NGUYỄN TRAN n h ậ t l in h


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỎ MÔN:_. __ __________ _______

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TRÂN NHẬT LINH
NGÀNH: THIẾT KẾ NÔI THÁT

MSSV: 106301058
LỚP: 06ĐNT2

ỉ. Dâu đê Dô án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :........ ........
5. Họ tên người hướng dẫn

1

.......... 1 ............ ..............

2/

.................... ............................. ..............................

Phần hướng dẫn

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

Ngày

tháng


năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghí rõ họ tên)

(Kỵ và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ):...............
Đơn vị:.......... ................ . ......................
Ngày bảo vệ:................................... ....
Điểm tổng kết:... ....................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


A HẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm số bằng số__________ Điểm số bằng chữ._______________
TP.HCM, ngày

tháng........ năm 20 ỉ 0

(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới các Thầy Cô trong
Trường ĐH Kỹ Thuật Công N ghệ TP. Hồ Chí Minh nói chung và các Thầy Cô
trong Khoa Mỹ Thuật Công N ghiệp, bộ môn T hiết K ế N ội Thất nói riêng đã tận
tình chỉ dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt
thời gian qua.
Đ ặc biệt em xin gửi lời cám ơn đến c ỏ Đ ỗ Phi Anh, C ô đã tận tinh giúp đỡ,
trực tiếp chỉ bảo, hương dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tô"t nghiệp.
Trong thời gian làm việc với C ô, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến
thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm v iệc, thái độ nghiên cứu khoa học
nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho em trong quá trình học
tập và công tác sau này.

Nguyễn Trần Nhật Linh
Lớp : - 06DNT2
M SSV 106301058
Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp
Trường Đạỉ Học Kỹ Thuật Công Nghệ


MỤC LỤC
PHAN I

I

LÝ DO CHỌN ĐỀ T À I...

............ 1

II

GIỚI HẠNG ĐỀ T À I......

........... [

... ...1

III TÓM TẮC NỘI DUNG.....
CHƯƠNG I : CÁC HƯỚNG NGHIÊN

cứu cụ THE CỦA ĐE t à i

1.1 Phong cách Pop Art trong nội thất.
1.2 Y tưởng thiết kế.............................................— 2
CHƯƠNG II : TƯ LIỆU NGHIÊN

cứu LIÊN QUAN TỚI ĐE t à i

2.1 Các hình thức của Pop art trong nội thất.................................. -...4
2.1 Vật liệu chính trong thiết kế........................................7
CHƯƠNG III : ỨNG DỤNG CÁC NGHIÊN
TRÌNH .

cứu

Ở TRÊN VÀO CÔNG

3.1 Ưng dụng các nghiên cứu ở trên vào công trình...................-...8
3.2 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế....................................... 11
3.2.1 Hồ sơ công trình........................ ....................... 12
3.2.2 Cách thức sử lý không gian của hồ sơ.............................13
3.3 Phôi cảnh công trình...-................................ .........14
NHẬN XÉT CHUNG................................................................................................ 15
DANH MỤC CÁC HỈNH VẺ
Hình 1

2
3


....hình ý thưởng thiết kế.
Hình 7
8

9
10
11
12

13
14
....hình minh họa vật liệu sử dụng trong công trình.
Hình
15
16
Hình 17
Hình 18
Hình 19
Hình 20
Hình 21
22
Hình 23
24
Hình 25........... hình tham khảo các ứng dụng trong công trình
Hình 26
2 7 __hồ sơ công trình.......
Hình 28
29....cách thức sử lý không gian của hồ sơ.
Hình 30
31
32
33
34 .........phối cảnh công trình


I

LÝ DO CHỌN ĐỀ T À I:
- Vì Pop art là phong cách nghệ thuật rất thu hút và lôi cuốn. Trong Pop Alt
có sự trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo ( là trào lưu nghệ thuật những
năm 60 - 70)
- Là sinh viên khoa nội thất, chọn đề tài nghiên cứu Pop Art vì nó giúp mình
phát triển khả năng nhìn nhận và tiếp cận gần hơn những cái đẹp mang tính
đơn giản nhưng hiện đại lại trẻ trung pha chút phá cách.
- Trong nghệ thuật Pop art, đường cong là một hình thức trang trí rất phong
phú. Chúng chuyển động, đan xen lẩn nhau cùng với sự gắn kết của màu sắc
sẽ tạo nên những hiệu quả bất ngờ và ấn tượng mạnh cho người xem.
- Đường cong là một iếu tô" rất thu hút trong nội thất, nó hiện diện khắp nơi
và rất phổ biến. Mổi đường nét cho ta một cảm xúc khác nhau, những nét
lượn cong tự do, liên tục tạo cảm giác hài hoà, ưu mỹ, phóng khoáng và thoải
mái.

II

GIỚI HẠNG ĐỀ TÀI:
-Đồ án chuyên sâu về nghiên cứu các đặc điểm đặc trưng của phong cách
Pop art đang còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Đi sâu nghiên cứu và áp dụng
dạng đường cong của phong cách Pop art vào trong không gian nội thât của
Bar- cafe.
- Công ưình bao gồm những không gian chức năng được áp dụng trong nội
thất quán Bar- cafe: khu vực cafe ngoài ười với không gian mở thoải mái và
thư giản. Khu vực cafe Piano là không gian mới lạ, nơi mà những người
muôn tìm cảm giác nhẹ nhàng thoải mái trong tiếng nhạc êm ái có thể tìm
đến. Khu vực Bar- hát với nhau, đây là khu vực sôi động, tập trung nhiều
các bạn ưẻ nhâ"t. Khu vực giải trí billiards, môn thể thao là niềm dam mê
của rất nhiều người.
+ Khu cafe ngoài ười.
+ Khu cafe Piano.
+ Khu Bar- Hát với nhau.
+ Khu giải trí Billiards.

m

TÓM TẮC NỘI DUNG:
ĐỒ án bao gồm 3 chương:

Chương 1: Các hướng nghiên cứu cụ thể của đề tài.

1


Chương 2: Tư liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài.
Chương 3: ứng dụng những nghiên cứu ỏ trên vào công trình và công trình khai
triển.

CHƯƠNG I : CÁC HƯỚNG NGHIÊN c ứ u c ụ THE CỦA ĐE

tài

1.1 Phong cách Pop Art trong nội thất:
1.1.1 Sơ lược chung về phong cách Pop Art.
‘ ’ Pop art là phổ thông, nhất thời, có thể tiêu dùng ( tiên), chi phí thấp, sản xuất
hàng loạt, trẻ tuổi, khôi hài, sexy, phô trương và quyến rũ và các thương vụ
lớn."
Andy Warhol
- Andy Warhol, nghệ sĩ tiên phong cho trường phái này ờ Mỹ - một thiên tài
lập dị, đã thực sự mang Pop Alt đến với công chúng. Nghệ thuật của Warhol đã
loại bỏ ranh giới giữa mỹ thuật và nghệ thuật thương mại. Các nghệ sĩ Pop Alt
không tự coi mình là họa sĩ như quan niệm của các nghệ sĩ trước họ mà sử
dụng các kỹ thuật thương mại và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật được sản xuất
bằng máy với hình thức bóng mượt.
1.1.2 Pop art trong nội thất:
- Nhiều nước trên thế giới, Pop art đã được sử dụng từ rất lâu trong thiết kế đồ
hoạ, thời trang, quảng cáo, truyền thông đa phương tiện. Trong thiết kế nội thất
pop art củng được áp dụng rất nhiều với sự táo bạo và phá cách trong không
gian, bố cục, màu sắc, vật liệu và trang thiết bị.
- Màu sắc táo bạo hoặc sử dụng không gian đơn sắc kết hợp với màu sắc và
hình khối của trang thiết bị vừa thoả mãn được nhu cầu sử dụng trong cuộc
sông hàng ngày vừa tạo ra những xúc cảm đặc biệt trong những không gian
mang tính giải trí như Bar và Cafe.
- Phong cách Pop art là nghệ thuật quần chúng và mang tính chất thương mại
nên rất thích hợp với những không gian và công trình mang tính giải trí yêu cầu
đọc đáo, mới lạ và đẹp có phong cách để thu hút sự chú ý của khách hàng như
Bar, cafe, các khu trưng bày...cũng có thể sử dụng pop art để trang trí các văn
phòng và không gian khách sạn.
1.2 Ý tưởng thiết kế:
- Lấy ý tưởng từ những đường cong, tròn tự do trong phong cách Pop art.
Trong Pop art việc sử dụng chất dẻo đã cho phép những nhà thiết kế tạo ra
2


-

-

các hình dáng hấp dẫn, kỳ lạ, uốn éo. Vật liệu sáng tác củng có thể từ các
sản phẩm tiêu dùng thông dụng, dể tìm kiếm và rẻ tiền. Những đường cong,
tròn hay uông lượn là một đặc điểm rất thu hút trong nội thât.
Hình ảnh những đường cong tròn trong nghệ thuật Pop art rất thu hút và mới
lạ. Trong không gian Bar- cafe những đường cong uôn lượn tự do luôn tạo
cảm giác hài hoà, phóng khoáng và tự do kết hợp với màu sắc sẽ tạo nên
những hiệu quả bất ngờ và ấn tượng cho người thưởng thức cafe.
Không gian cafe được chia làm nhiều khu vực khác nhau và mổi khu vực
mang một tone màu riêng kết hợp cùng những nét cong ( cả về đường nét,
hình khôi và mảng) cho từng không gian.

Hình anh:

1

4

2

3


4


CHƯƠNG n : T ư LIỆU NGHIÊN

cứu LIÊN QUAN TỚI ĐE t à i

2.1 Các hình thức của Pop art trong nội thất:
2.1.1 Vật liệu:
- Việc sử dụng chất dẻo đã cho phép những nhà thiêt kê tạo ra các hình
dáng hấp dẫn, kỳ lạ, uốn éo. Vật liệu sáng tác củng có thể từ các sản phẩm
tiêu dùng thông dụng, dể tìm kiếm và rẻ tiền.
- Sự pha trộn tạo nên không gian phức hợp trong nội thât. Bằng sự khéo
léo và ngẩu hứng với vật liệu đa dạng là điều dể dàng nhận thây của Pop
art trong nội thất.
2.1.2 Màu sắc
- Màu sắc ưong không gian nội thất: Màu sắc hiện diện mọi nơi trong mơi
trường sống của con người. Nó tác đđộng đđến cuộc sống vàđđem lại những
cảm xúc cho chúng ta. Không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống màu sắc
còn nuôi dưỡng tinh thần con người. Màu sắc trong không gian nội thất
ngoài việc mang lại sự thoả mản về thị giác, vẻ đđẹp cho không gian sống
mà còn phải phù hợp với tâm lý, cá tính là một liệu pháp y học mang lại sự
cân bằng trong cuộc sống của con người.

- Màu sắc đặc trưng của Pop Art: Trong Pop art sử dụng những gam màu
tươi mới, phần lớn là những màu bậc 1 mạnh và chói.
Ưu điểm:



Tươi mới, phù hợp với những người trẻ tuổi và năng động thích sự
khác lạ và phá cách.
• Dể dàng tạo được ấn tượng mạnh.
• Trong quảng cáo, đồ hoạ, truyền thông đa phương tiện đây là
những gam màu được ưa chuộng.
Nhươc điểm:
• Trong nội thất những gam màu mạnh và chói rât khó sử dụng vì
vậy phải kết hợp với những gam màu khác để dung hoà tạo sự
cân bằng.
• ít sử dụng cho ngoại thất vì có nhiều tác động của khí hậu và
thiên nhiên đặc biệt là nắng nóng.
• Những đối tượng lớn tuổi như trung niên và người già khó sử
dụng.
- Bố cục màu sắc: Trong Pop art bố cục màu sắc củng theo những nguyên
lý cơ bản đó là đơn sắc, tương phản, tương đồng, bố trí màu bổ sung. Trong
những bô cục đó pop art sẽ mang lại những ân tượng khá mạnh mẽ và riêng
biệt trong sự táo bạo và phá cách.
- Cường độ màu sắc: Đa phần cường độ màu sắc trong Pop art khá mạnh và
rất ấn tượng.

5




Độ sáng tối của màu ( mối quan hệ giửa ánh sáng và bống tối).
Loại này có mặt hầu hết trong những loại thiết kế, không cần chú í
đến màu, đôi khi chỉ cần điều chỉn độ sáng tối củng tạo hiệu quả
khá bất ngờ.
• Mức độ phù hợp của những mảng màu, tông màu và độ tinh khiết
của chúng.
2.1.3 Anh sáng
- Các nguyên lý chiếu sáng trong nội thất:
• Chiếu sáng tổng thể
• Chiếu sáng điểm
• Chiếu sáng tập trung
- Pop Art ánh sáng:
• Ánh sáng trong pop art đa dạng, biến đổi và rất ngẩu hứng về màu
sắc.
• Kết hợp những nguyên lý cơ bản và sự ngẩu hứng phá cách trong
Pop art làm tăng hiệu quả sử dụng hình khối và màu sắc trong không
gian nội thất.
2.1.4 Hình khối:
-N ội thất bản thân nó đã có hình khối bố cục. Nếu đđược chăm chút, bố
cục nội thất có thể được nâng cao đđể vừa đđảm bảo công năng vừa có tính
thẩm mỹ.

- Đặc trưng của Pop Art là sử dụng khối mô phỏng:
Lấy ý niệm tử những gì có

trong cuộc sông hàng ngày, ví dụ như : vỏ

bánh xe tải, hình ảnhđđôi m ôi, bàn tay . . . có thể trở thành 1 cái ghế bành
trong phòng khách, hay quả trứng cũng có thể thành 1 cái ghế nghỉ ngơi,
thư giản, ... . Hình khối Pop A rt sẽ đđược vận dụng vào hình khối của
không gian và của trang thiết bị nhằm vừa đđảm bảo công năng, sự quen
thuộc vừa gây ra cảm xúc đặc biệt cho người sử dụng.

2.2 Vật liệu chính ưong thiết kế:
- Thạch cao để sử dụng tường, khối .Giải pháp giảm thiểu chi phí đối với
công trinh.

6


- Gạch, đá, dùng để lót sàn, nền.

7


- Innox dùng để trang trí không gian...

CHƯƠNG m : ỨNG DỤNG CÁC NGHIÊN
T R ÌN H .

cứu

Ở TRÊN VÀO CÔNG

3.1 ứng dụng các nghiên cứu ở trên vào công trình:
Không gian ứng dụng những đường nét, hình khôi và mảng có dạng cong tròn
trong nghệ thuật Pop art. Kết hợp vđi những iếu tố về ánh sáng, màu sắc, vật
liệu và những tranh ảnh mang phong cách đặc trưng của Pop art.
Hình minh hoạ:

8


Một quán cafe mang phong cách Pop art trang trí những mảng tường với những
bức tranh lớn, những hình vẽ trong truyện tranh. Những bộ bàn ghê màu hồng
nổi bật trong không gian.

Những màu sắc chói và mạnh là đặc điểm nổi bật của Pop art, ở đây hảng thời
trang thể thao nổi tiếng NIKE đã thành công với hình thức trang trí và trưng
bày của mình bởi màu sắc, hình khối rất thu hút thị giác và tạo được ấn tượng
mạnh.

9


10


3.2 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế:
- Trong hồ sơ kiến trúc lớn với nhiều không gian, mục đích iêu cầu đề ra là
cải tạo khu vực tầng trệt thành khu giải trí Bar- cafe và đưa được toàn bộ ý
tưởng của mình vào không gian này.
- Khu vực tầng trệt chọn thể hiện với bốín không gian. Mổi không gian phải
tạo được một nét riêng biệt và ấn tượng về công năng củng như tính thẩm
mỹ.
- Khu cafe ngoài trời: tone màu chủ đạo là xanh lá, là màu của thiên nhiên
phù hợp với không gian ngoài trời, tạo cảm giác tươi tắn và an toàn.

-

Khu cafe Piano: Màu cam, là màu của niềm vui, sự đam mê và hạnh phúc.
Trong không gian ấm áp này thưởng thức những bản nhạc của những nhạc

11


công chơi piano chuyên nghiệp hàng đêm là một loại hình giải trí rất được

-

-

mọi người đón nhận hiện nay.
Khu Bar- hát với nhau: đây là nơi thể hiện mình của những bạn trẻ yêu sự
sôi động. Với màu đỏ là màu của lửa, năng lượng và tình yêu cháy bỏng.

Khu giải trí billiards là không gian của những bạn trẻ yêu thể thao với màu
sanh dương là của chiều sâu và sự khôn ngoan...những iếu tô" quyết định cho

môn thể thao này.
3.2.1 Hồ sơ công trình

26
Tầng trệt, tầng triển khai.

12


Mặt cắt một phần của công trình.
3.2.2 Cách thức sử lý không gian của hồ sơ:

28
Nêu rỏ chức năng của từng không gian riêng. Phân khu thiết kế rỏ ràng.

29
3.3 Phối cảnh công trình:
- Khu cafe ngoài trời:

-

Khu cafe Piano:

13


-

Sản phẩm thiết kế:

14


NHẬN XÉT CHUNG:
Thời gian làm bài tốt nghiệp, với sự giúp đở và chỉ dẩn tận tình của giáo viên
hướng dẩn và quá trình nghiên cứu về Đường cong trong nghệ thuật Pop art đã
thây được rât nhiều điều thú vị về phong cách nghệ thuật này.
Nắm bắt được những iếu tố chính để đưa vào trong không gian nội thất.
Những cách thức về màu sắc, hình khối và đường nét luôn tạo nên được những
điều thú vị và ấn tượng nếu biết khéo léo kết hợp chúng lại với nhau.

TH Ư VIỆN
TFV0NG 0H KỶ THUẬT CÒNG NGHÉ TP.HCII

1C l C C ĩ h ĩ ĩ

15



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×