Tải bản đầy đủ

luận văn thiết kế sen spa

B ộ GIÁO DỤC VẢ ĐẢO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH
------------ oOo-----------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

SEN SPA
Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THẤT
Mã sô" ngành: 301

GVHD:Thầy PHAN TRÍ THÀNH
SVTH: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

T H U ' V IỆ N
TRƯỜNG GH KỸ THUẬT CỔNG NGHỆ TP.HCM

- 'Í G

JũũS4

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THƯÂT CÔNG NGHÊ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN:..«.... .....................................

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: NGUYÊN TIÊN TRƯỜNG
NGÀNH: THIẾT KÉ NỘI THẢT

MSSV: 106301139
LỚP: 06DNT2

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :...
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :...
5. Họ tên người hướngd^ẫn

1/ „ B u ia .: .iu l .C.l L mÁ x....

Phần hướng dẫn

.

,

....±«L.lẴÍ1...Í.CZ.Lt^...d£Ă$...ÁỖC/c

2/ ............... .............................................

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ ):..........................
Đơn vị:............................................................
Ngày bảo vệ:.................................................
Điểm tổng kết:..............................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)LỜI CẢM ƠN
Em chân thành cảm ơn khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp, trường Đại Học Kỹ
Thuật Công Nghệ Tp. HCM đã tạo điều kiện tốt cho Sinh Viên thực hiện đồ án tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy PHAN TRÍ THÀNH đã tận tình hướng dẫn,
chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Em chân thành cảm ơn quí thầy cồ trong khoa đà tận tình giảng dạy, trang bị
cho em những kiến thức quí báu trong những năm học vừa qua.
Chân thành cảm ơn các anh chị và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên em
trong thời gian học tập và nghiên cứu.
Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp trong phạm vi và khả
năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong
nhận được sự cảm thong và tận tình chỉ bảo của quí thầy cô và các bạn.


MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐẦU............................................................................................... Trang Ị
CHƯƠNG I: NGHIÊN

cứu

I. Hướng nghiên cứu
1. Lý do chon đề tài........................................................................... Trang 2
2. Ỷ nghĩa giá trị của đề tà i.....................................................................Trang2
3. Giới hạn đề tà i.............................................................................

Trang 2

II. Nội dung nghiên cứu
1. Vài nét về Sen...........................................................................

Trang 3

2. Ung dụng Sen vào Nội Thất và Kiến Trúc
2.1. Úng dụng trong Kiến Trúc........................................................Trang4
2.2. ứng dụng trong Nội Thất ......................................................Trang 6
3. Sự hình thành và phát triển của Spa
3.1. Lịch sử và nguồn gốc của Spa............................................... Trang 8
3.2. Các phương pháp trị liệu của Spa........................................ Trang 11
CHƯƠNG II: THẺ HIỆN ĐỐ ÁN
I. Công trình lựa chọn......................................................................... Trang 14
II. Mặt bàng thể hiện....................................................................
1. Khu tiền sảnh...................................................................

Trang 18
T ra n ơ

20

2. Khu reception......................................................................

Trang 23

3. Khu tắm h ơ i..................................................................

Trang 25

4. Khu tăm bùn...................................................................

Trang 28

5. Khu tăm sen......................................................................

Trang 30

KE1 LUẠN.......................................................................................................Trang32
TÀI LIỆU THAM KHẢO


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

LỜI MỞ ĐẦU
Với thời đại phát triển như hiện nay, Spa không còn xa lạ gì với chúng ta nữa,
Spa mang lại vẻ đẹp và sức khỏe cho mọi người. Nhưng song song với vẻ đẹp và sức
khỏe thì việc xây dựng một loại hình Spa nào cho hợp lý và thân thuộc với khách
hàng là một vấn đề không phải dễ dàng. Ngoài những yếu tố như: loại hình phục vụ
nhân viên, giá cả... thì vấn đề lựa chọn phong cách cho phù hợp với loại hình rất
quan trọng.
Là một Sinh Viên năm cuối em xin mạn phép góp một phần ý kiến cùa mình vào
vãn đê giải quyêt hướng đi chung, tuy không mới nhưng có khả thi của Spa thông
qua lân thực hiện Đồ Án rốt Nghiệp này. vẫn đáp ứng đầy đù những yếu tố về công
năng nhưng có phần cách cải tạo về thẩm mỹ, mang lại cho Spa một nét riêng. Trong
phần thể hiện này em đưa hình ảnh Hoa Sen vào trong nội thất Spa với phong cách
hiện đại.
Hoa Sen, thản thuộc với cuộc sông hàng ngày và tâm linh cùa mọi người Việt
chúng ta, tượng trưng cho sự thanh tao, trong sáng và cái đẹp.
Trong đầm gì đẹp bàng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gân bùn mà chăng hỏi tanh mùi bùn.

VỚI sự phát triên nhanh của đô thị thì loại hình Spa Ngày rất thích hợp tiết kiệm
dược thời gian. Có thề chăm sóc sức khỏe hàng ngày sau những ngày làm việc căng
thẳng và mệt mõi.
Sau đây là phân thê hiện một Sen Spa với phong cách hiện đại tiện nghi nhung
vẫn mang sự ấm cúng thân quen cùa Sen.
SVTH: NGUYỄN TIÉN TRƯỜNG

Trang 1


SEN SPA

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

CHƯƠNG I: NGHIÊN c ứ u
I. Hướng nghiên cứu
1. Lý do chọn đề tài
Vài năm gần đây, Spa đã trở thành một trong những ngành công nghiệp
phát triển nhanh nhất toàn cầu bởi lợi ích sức khỏe cho con người mà Spa
đem lại.

VỚI

nhiêu mức giá khác nhau, dịch v ụ Spa ngày càng gần gũi hơn

Nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, kinh tế của người dân tốt
hom kèm theo là những căng thẳng do áp lực công việc tạo ra, điều này ảnh
hưomg đen sức khỏe cơ thê, đông thời nhu câu làm đẹp ngày càng tăng
Các yểu tố trên dẫn đến việc du nhập loại hình Spa vào Việt Nam và loại
hình nay dang ngày càng phát triển, nhất là đối với các đô thị phát triển.
2. Ý nghĩa giá tri của đề tài
'lliực tế đâ chứng minh, Spa là loại hình dịch vụ không thể thiếu trong đời
sông đang phát triển như hiện nay. Nhàm tôn vinh vè đẹp và sức khỏe cho
cuộc sống, nhưng làm thế nào để đưa loại hình này phát triển thì không
phải dễ. Để tạo ra một Spa riêng mà vẫn thân thuộc với mọi người, khi đến
đây Spa tạo cho cảm giác khách hàng thoải mái, thư giãn và thân thuộc.
Tìm tòi và nghiên cứu những cái mới lạ và độc đáocho Spa mà vẫn giữ
được nét thân quen cho mõi người khi đến đây.
3. Giói hạn đề tài
Đô án tập trung nghiên cứu và khai thác hình ảnh Sen vào trong nội thất
Spa với phong cách hiện đại.

GVHD: Thầy PH AN T R Í THÀNH
SVTH : N G V YẺ N TIẾN TRƯỜNG

Trang 2


SEN SPA

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

II. Nội dung nghiên cứu
1. Vài nét về hoa Sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Hoa Sen là biểu tượng cho sự thanh cao theo người Việt và nhiều nước
khác ở Châu Á. Không riêng gì ở Việt Nam mà dường như ở tất cả các
nước châu Á, ai ai cũng yêu thích và trân quí một loài hoa bình dị mà thanh
cao, giản đơn nhưng quyến rù, rất thực tế đời thường nhưng đồng thời cũng
rất siêu thoát thiêng liêng: Hoa Sen.

Được cho là có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Án Độ và đã lan xa đến Trung
Quốc nơi mà hạt sen đã được tìm thấy ở thời kỳ đồ đá mới cách đây 7000
năm ở Yaoxian, tỉnh Zhejiang. Hoa sen nở rộ trong mùa hè ở nhiệt độ từ 23
tới 30 độ c. Ở Châu âu, khi thời tiết không lạnh lắm thì hoa sen sẽ nở.

GVHD: Thầy PHAN T R Í THÀNH
SVTH: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 3


ĐÒ ÁN TÔT NGHIỆP:

SEN SPẢ

0 7 -2010

Tên khoa học của hoa sen là Nelumbo nucifeca Gaertn và thuộc chủng lọai
Nymphaeaceae thường được thấy trong các ao hồ khắp vùng Châu Á, màu
sắc và hình dáng tươi đẹp của hoa sen đã tô diêm thêm cho vẻ đẹp của cảnh
quan. Với sự phát triền của khoa học kỹ thuật,ngày càng có nhiều loại sen
được nhân giống, như sen màu hồng trắng, sen màu xanh nhạt hơi pha đỏ,
một vài loại lúc mới nở thì có màu hồng nhạt rồi sau đó chuyển sang màu
hồng thắm, có loại hoa đơn, hoa kép và ngay cả loại không có hạt mà có
đến 2000 cánh hoa cho mỗi bông. Nhụy hoa trở thành giống như cánh hoa
với vô số màu sắc.
Sen là biểu tượng cùa sự thanh tịnh và an lạc, họa tiết hoa sen trong trang
tri là hiện thân của cái đẹp, cái thẳm mỹ, đó là kết quả của sự dung hòa
đồng điệu giữa tinh thần Phật giáo và tinh thần dân tộc Việt Nam. Nó thực
sự bổ ích thiết thực cho cuộc đời, là một nét đẹp.

2. ủ ng dụng Sen vào trong nội thất và kiến trúe
2.1.

Trong kiến trúc

Với nhưng đường cong gợi cảm, màu sắc quyến rủ và sự thanh tao trong
sang... Hoa Sen là đề tài bất tận cho các kiến trúc sư. Được những bàn tay
tài hoa của các nhà thiết kế, Hoa Sen mang một dáng dấp mới lạ và đẹp
hơn.
GVHD: Thầy PH AN T R Í THÀNH
SVTH : NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 4


ĐÔ ẢNTÔT NGHIỆP:

SEN SPẢ

07-2010

Đen Sen ở Ân Độ

Đền Sen về Đêm

GVHD: Thầy PH AN T R Í THÀNH
SVTH : NGUYỄN TIÈN TRƯỜNG

Trang 5


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

Với hình dáng một đóa sen nờ cách điệu,Grand Lishoa nổi bật giữa trung
tâm Macao hoa lệ.
2.2.

Trong nội thất

Được cách điệu từ những đường cong cũa cánh Sen, vân cùa lá và sự đa
dạng vầ màu sắc. Sen mang lại sự ấm cúng, thanh tao và vẻ đẹp tinh khiết
cho nội thất

Cách điệu từ những đường cong gợi cám của Sen

SVTH : NGUYỄN T IÊ N TRƯỜNG

Trang 6


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

SENSPA

07-2010

GVHD: Thây PH AN TRI THANH
SVTH : NG U YỄN TIÊN TRƯỜNG

Trang 7


ĐỎ ẢN TÓT NGHIỆP:

SEN SPẢ

0 7 -2010

Tông màu đặc trưng đem lại vè sang trọng va ấm cúng
3. Sự hình thành và phát triển cúa Spa
3.1.

Lịch sử và nguồn gốc của Spa

Không ai biết chính xác Spa có nguồn gốc tại đâu, nhưng có hai giả thuyết.
Một là từ “SPA” có từ chữ “salus per aquae”, hay “heath through water”.
Những người khác thì tin ràng gốc ban đầu của từ “SPA” bắt nguồn từ
nước Bỉ thành phố của spa., được biết từ thời La Mă họ biết tận dụng việc
GVHD: Thày PHAN TRI THANH
SV TH ỉ NG U YỄN TIỀN TRƯỜNG

—— — ——
Trang 8


SEN SPẢ

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

tắm rửa. Họ nghiên cứu thị trấn này rất tuyệt vời mà từ spa lại đồng nghĩa
với tiếng Anh và nó được dùng và được yêu chuộng.

Những mẫu spa hiện đại đều có nguồn gốc từ thành phố cổ danh tiếng này
vì việc chữa bệnh hiệu quả bằng nguồn nước khoáng và nguồn nước suối
nóng. Khách du lịch thuờng tới đây để tẳm và để phục hồi sức khoé của
họ. Trong thế kỷ thứ 19, những trung tâm Spa hàng đầu là điểm đến cho
những người giàu có muốn tắm. Việc trị liệu chừa bệnh bằng nước được
nhìn nhận là điềm quan trọng nhất của Spa ở Châu Âu. Cho đến ngày nay
việc massage cơ thể và xoa bóp mặt là phương pháp điều trị Spa phổ biến
nhất.
Người xưa đánh giá cao và tôn sùng dòng nước chảy. Người Nhật, Trung
Quốc, Hy Lạp, La Mã dùng nước ấm từ hàng nghìn năm trước để điều trị
.

'P1—

V- .............. .......

GVHD: Thầy PHAN TRÍ THÀNH
SVTH: NGUYỄN TIÊN TRƯỜNG

1—g— —
Trang 9


ĐÔ ẤN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

giảm mệt mỏi, làm lành vết thương và xua đi tinh thần suy sụp. Tiên
phong khám phá mối liên hệ giừa tinh thần và thể chất là người Hy Lạp,
họ đã cho xây dựng nhưng phòng tắm và thư giàn ở những khu vực có
sông, hồ hoặc suối. Người La Mã phát minh ra nhiều kiểu tắm, từ tắm
nóng đến tẳm ấm, lạnh. Một số phòng tẳm cổ do người La Mã xây dựng
hiện vẫn còn vết tích tại Châu Âu. Từ liệu pháp nước bắt nguồn từ Hy Lạp
HYDOR (nghĩa là nước) và THERAPEIA (chữa bệnh), nước nóng và
nước lạnh có tác dụng kích thích hệ thần kinh và tuần hoàn. Spa có 2 ý
nghĩa chính. Một là nơi chăm sóc sức khỏe và sác đẹp. Hai là nơi chuyên
biệt về an dưỡng. Như vậy, đặc trưng của Spa là mang lại cho bạn sự thư
giàn và thoải mái cho tinh thần, đồng thời kích thích các giác quan bằng
những không gian và âm thanh riêng của các Spa. Vì lẽ đó, Spa đặc biệt
đuợc ưa chuộng ở nhiều nước phương Tây, do người nước ngoài đánh giá
rất cao yêu cầu thư giãn về mặt tinh thần và tri óc, mặc dù Spa phương
Tây không được huyền bí và hấp dẫn như phương Đông. Vậy có thể nói:
Spa là một liệu pháp dùng nước để điều trị cơ thể. Khi nói đến spa ta có
thể hình dung Spa như một dường đường thoáng mát, giàu chất thiên
nhiên, đem lại sức khỏe thể chất và tinh thần thư thái cho con người.

SVTH : NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 10


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

3.2.

SENSPA

0 7 -2010

Các phưưng pháp trị liệu của Spa
• Tri tiêu hương thơm: Trị liệu bàng tinh dầu để cơ thể thư giãn.
• Tri liêu thủy hóa: Dùng muối khoáng hay tắm khoáng nhằm tẩy da
chết, kích thích tuần hoàn máu.
• Liêu pháp thảo duơc: Dùng nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược.
• Liêu pháp sử dung bùn: Dùng các loại bùn khác nhau điều trị giảm đau
nhức, tẩy da chết, làm sạch sâu.
• Liêu pháp dùnz sản phầm từ biển: Dùng nước biển và tảo biển giúp
giải độc và cung cấp dinh dường cho các cơ quan.
• Liêu pháp hydro: Dùng nước trong trạng thái bốc hơi, giúp thư giãn,
giải độc tố.
• Liêu pháp nhiệt: Dùng hơi nóng đê trị liệu.

Vì cuộc sống hiện đại ngày càng làm con người bị căng thẳng hơn, người
ta nhận thức tốt về sức khỏe, sự cân đối, lựa chọn cách điều trị, ăn uống và
thể dục... do đó nhu cầu đến spa để được thư giãn, cân bằng sức khỏe với
cuộc sống ngày càng tăng cao. Ngày nay, spa không chỉ dành cho những
người giàu có. Spa đã trở thành một phần của cuộc sống. Dự đoán trong
tương lai, spa sẽ phát triển theo những xu hướng sau:


MEDICAL SPA: Khách hàng đến spa để làm đẹp (như tiêm chất Botox
vào cơ thể). Medi Spa phát triển rất nhanh, hiện đã có 700 Medi Spa
trên toàn thế giới.

SVTH : NGUYỄN TĨÊN TRƯỜNG

Trang 11


ĐÒ ẤN TÓT NGHIỆP:SEN SPA

07-2010

SPA dành cho các công ty: Các công ty này dùng spa để mở rộng mối
quan hệ trong kinh doanh dồng thời là nơi để nhân viên phục hồi sức
khỏe.DAY SPA (SPA ngày): Khách đến spa trong ngày sẽ được phục vụ
trọn gói.SPA ĐANG MỜ RỘNG: Đến nhừng người thu nhập trung bình. Spa
tại gia cũng bắt đầu phổ biến.SPA quốc tế phát triển: Các liệu pháp như massage Thái, Balinese
Rituais và Ayurve đang ngày càng được ưa chuộng.SPA trong khách sạn: Là yếu tố để thu hút khách du lịch.SPA Cho phép mang theo thú cưng: Những spa này cho phép khách
mang theo thú vật nuôi tới, có chỗ giừ và chăm sóc chúng trong khi họ
được điều trị.SPA dành cho phái mạnh: Với nam giới, cỏ lẽ sự thư thái tinh thần,
thoải mái đầu óc, không stress, không áp lực công việc, khỏng đau đầu
chuyện gia đình có lẽ còn quý hơn rất nhiều những thứ họ kiếm được
hàng ngày...SPA dành cho cả gia đình.

Spa là một liệu pháp dùng nước để điều trị cơ thể với không gian thoáng
mát, giàu chất thiên nhiên, đem lại sức khỏe thề chất và tinh thần thư thái
cho con người. Từ “Spa” hay là liệu pháp nước bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp,
nước nóng và nước lạnh đều có tác dụng kích thích hệ thần kinh và tuần
hoàn. Spa hưởng đến mục tiêu cuối cùng là “khôi phục nguồn năng lượng
_ Á_

sông .

GVHD: Thầy PH AN T R Í THÀNH
SVTH: NG U YỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 12


SEN SPA

ĐÓ ÁN TÓT NGHIỆP:

0 7 -2010

Hiện nay, tại Việt Nam, kinh doanh spa dần trở thành một ngành kinh
doanh thời thượng với ngày càng nhiều spa và beauty salon xuất hiện tại
các thành phố lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của khách
hàng đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều Spa đã được ra đời
nhưng người quản lý đã thực sự hiểu thế nào là một Spa tiêu chuân về cả
không gian và dịch vụ chưa?
Nhận thức của người Việt về spa và làm đẹp tại spa đã dần dần thay đồi.
Từ việc coi spa là một điểm đến xa xỉ, giờ đây, làm đẹp da tại spa, phục
hồi năng lượng sống tại spa sau những giờ làm việc căng thẳng đã dần ưở
thành nhu cầu thiết yếu trong quỹ thời gian của mỗi người.
Tuy nhiên, làm thế nào để thành lập một spa, quản lý một spa, tuyển dụng
nhân viên, đào tạo nhân viên và quan trọng nhất là sử dụng sản phẩm nào
cho spa dề mang lại lợi ích lớn nhất cho người kinh doanh cũng như khách
hàng thì lại không phải là một vấn đề đơn giản. Và làm thế nào để có một
spa thực sự mới mẻ và có phong cách riêng độc đáo để thu hút khách hàng
còn là một vấn đề khó khăn hơn rất nhiều. Vì người ta không chỉ đến để
thưởng thức dịch vụ mà còn thưởng thức cả không gian trong đó...


^

GVHD: Thầy PHAN TRI THANH
SVTH: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

“ ——— —

—————— — —
Trang 13


SEN SPA

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

CHƯƠNG II: THẺ HIỆN DÒ ÁN
I. Công trình lựa chọn
Hỗ sơ kiến trúc hiên trane:
TRUNG TÂM CHĂM SÓC sức KHỎE THẨM MỸ

Phối cành công trình

GVHD: Thây PH AN TRI THANH
SVTH : NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 14


SEN SPA

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

Các mặt đứng công trình:

MẶT ĐỨNG TÂY BẲC TL: 1/100

MẬT ĐÚNG ĐÔNG NAM TL: 1/100

MẶT ĐỨNG TÂY BẮC TL: 1/100

MẬT Đủ n g đ ô n g BẨC TL: 1/100
GVHD: Thầy PHAN T R Ĩ THÀNH
SVTH : NGUYÊN TIÊN TRƯỜNG

Trang 15


ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

Phối canh công trình hiên trang:

KHU CÀ PHẺ NGOÀI TRỜI

GVHD: Thầy PH AN TRÍ THÀNH
SVTH : NG U YỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 16


ĐÔ ÁN TÔT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

GVHD: Thầy PHAN T R Í THÀNH
SV TH ĩ NG U YỄN TIẾN TRƯỜNG

Trang 17


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

II. Mặt bầng thể hiện
Mặt bằng thể hiện:

r

T

r

MẬT BẰNG TÔNG THỂ TL: 1/100

GVHD: Thẩv PHAN T R Í THÀNH
SVTH : NGUYÊN TIÊN TRƯỜNG

Trang 18


SENSPA

ĐÔ ÁN TÓT NGHIỆP:

07-2010

MẶT BẰNG BÔ TRÍ PHÂN KHU TL: 1/100

GVHD: Thầy PHAN TRÍ THÀNH
SVTH : NG U YỄN TIÊN TRƯỜNG

Trang 19


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP:

SEN SPA

07-2010

Các khu thê hiên:
1. Tiền sảnh

MẶT BẰNG TIỀN SẢNH TL: 1/100

GÓC PHÔI CẢNH ì ẢNH SẢNG NGÀY
GVHD: Thầy PH AN T R Ì THANH
SVTH : NGUYÊN TỈÊN TRƯỜNG

Trang 20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×