Tải bản đầy đủ

luận văn pipe recycled cultural center

HUTECH

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠt HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PIPE RECYCLED CULTURAL CENTER

Ngành:

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Giảng viên hướng dẫn : THs ĐING ANH TUẤN
Sinh viên thực hiện
MSSV: 107301035


:

v ũ ĐOÀN VIỆT HÀ
Lớp: 07DNT3

TP. Hồ Chí Minh, 6/2011


®HUTECH
í^ í íiỌC KV THUẬĨ CỎ&G

BM14/ỌT04/ĐT

nmị \p.nm

Khoa: .. .MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP...................................

ĐÈ CƯƠNG ĐỎ ÁN/ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

Hệ: ...CHÍNHQUY................................(CQ, LT, B2, VLVH)

Họ và tên sinh viên: v ũ ĐOÀN VIỆT HÀ............................................................
MSSV

: .......107301035......................................Lớp: 07DNT3...........

Địa chỉ

: 27/25 đường 120,khu phố 2,p.Tân Phú,q.9,tp.Hồ Chí Minh ....

E-mail

: vu_doan_viet_ha@yahoo.com.................................................

Ngành

: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP..................................................

Chuyên ngành : THIẾT KẾ NỘI THẤT............................................................

Tên đề tài: TRUNG TÂM VĂN HÓA PIPE RECYCLED( PIPE RECYCLED
CULTURAL CENTER)............................................................................................
Giảng viên hướng dẫn: THẠC sĩ ĐINH ANH TUẤN

1


HUTECH

BM14/QT04/ĐT

«Ạ! W0C KV ị HUẬÍ cếtịíị ỊỊOHỊr ỈP .ii (:w

NỘI DUNG ĐẺ CƯƠNG
Chương 1: Tính cấp thiết của đề tài
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Ý nghĩa của đề tài này
1.3. Tính ứng dụng cao của đề tài:
Chươn 2: hình nghiên cứu về vật liệu tái chế
2.1 .Thế nào là vật liệu tái chế?
2.2. Các phương thức tái chế vật liệu
2.3 Những lợi ích của hoạt động tái chế:
2.4. Các hoạt động tái chế và thu hồi chất thải
2.5. Thu hồi và tái chế các loại ống, nhựavà chất dẻo PVC.
2.5.1. Lịch sử cá chất dẻo ở VIỆT NAM
2.5.2. Các loại chất dẻo mà ta thường gặp hàng ngày có thể tái chế được
2.6. Tính đa dạng của cách tái chế vật liệu trong trang trí và thiết kế nội thất
2.7. Bạn có biết?
Chương 3: Mục đích nghiên cứu:
3.1 .Mục đích nghiên cứu
Chương 4 : Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Tìm hiểu kĩ những vấn đến vật liệu tái chế và đặc biệt là ống nước.
4.2. Ưu điểm của những chiếc ống nước
4.3. Vật liệu ống nước có thể là những gì mà nhiều người còn chưa biêt đến nó
như loại ống nước mới xuất hiên
Chương 5:Phương pháp nghiên cứu:
5.1. Phương pháp nghiên cứu thông qua việc tìm kiểm thông tin trên mạng
internet
5.2. Phương pháp tìm hiểu thực tế
Chương 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:

Chương 7. Tài liệu tham khảo:
Chuông 8 Kết cấu của ĐA/KLTN:

2


®HUTECH

OẠÌHO.C KY ÍMŨậĩ CONG NOHỆ VP.HC?*

BMI4/QT04/ĐT

Chương 1: Tính cấp thiết của đề tài....
1.1. Lý do chọn đề tài
- Đây là đề tài tài yêu thích cuả em.Một đề tài mà em có thể sáng tạo được khả
năng tạo hình của mình trong việc thiết kế các trang thiết bị nội thất mà không bị
gò bó quá mức những yêu cầu của thực tế bởi lẽ sáng tạo là không giới hạn của
con người.Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới những người sống và hoạt động trong
các lĩnh vực hoạt động sáng tạo đặc biệt là trong ngành thiết kế nội thất này.Tất cả
những yếu tố đó đã thôi thúc em lựa chọn đề tài này .Và ngôn ngữ mà em chọn đế
thiết kế cho dồ án lần lày đó chính là một trong những loại vật liệu tái chế: những
chiếc ống nước bỏ đi của những công trình xây dựng mà người ta không còn dùng
đến nó nữa.
- Loại hình công trình nghiên lựa chọn rất đa năng với nhiều phân khu chức
năng trong đó
1.2.Ý nghĩa của đề tài này
-Đây là đề tài không mới mẻ nhưng lại rất cấp thiết trong thời đại ngày nay khi
mà các vật liệu tự nhiên sẵn có trong tự nhiên ngày càng ít đi khi mà con người ta
đang ngày một khai thác một cách bừa bãi.Việc tái sử dụng những vật liệu là điều
hết sức cần thiết cho những thế hệ mai sau.
1.3.Tính ứng dụng cao của đề tài:
- Kinh tế đang phát triển ở đất nước ta đi kèm theo nó là sự ô nhiễm môi
trường ngày càng trở lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Một trong những yếu tố
làm cho môi trường trở lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Một trong những yếu tố
làm cho môi trường trở lên ô nhiễm đó là rác thải
- Dân số ngày càng đông thì lượng rác thải ra ngày càng nhiều. Vì thế chúng ta
cần phải biết xử lí lượng rác thải ra hàng ngày
- Rác cũng là một tài nguyên quý giá. Tận dụng loại tài nguyên này bằng cách
tái sử dụng chúng cũng là một phuong pháp bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu
nhất. Không những thế với bàn tay của các nhà thiết kế thì từ những đống rác xấu
xí vô dụng. Cũng trở thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt...

3


A

hutech

íỉậi HỘCK
VThuậtCỒN6HGHÍVP.HCM

BM14/QT04/ĐT

Chương 2: Tình hình nghiên cứu
2.1 .Thế nào là vật liệu tái chế?
- Tước khi nghiên cứu bắt đầu đồ án chúng ta phải tìm hiểu xem thế nào là vật
liệu tái chế.Theo định nghĩa của trang web :“tailieu.vn“ thì tái chế là hoạt động thu
hồi lại các chất thải thành phần có thể sử dụng đế chế thành các sản phẩm mới sử
dụng lại cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.Việc tái chế vật liệu bao gồm các
hoạt động thu gom vật liệu có thể tái chế từ dòng“nguyên liệu vô tận“ là rác qua
các khâu sử lý trung gian và sử dụng vật liệu này để tái sản xuất các sản phẩm mới
hoặc sản phẩm khác
2.2. Các phương thức tái chế vật liệu
- Các phương thức tái chế vật lệu hay nói cách khác chính là các khâu trung
gian để biến các chất thải rắn đế có thể trở thành vật liệu tái chế
Tái chế vật liệu: bao gồm các hoạt động thu gom vật liệu có thế tái chểqua
các khâu xử lý trung gian và sử dụng vật liệu này để tái sản xuất các sản phấm
mới hoặc các sẳn phẩm khác.Các loại ống nước được sử dụng làm ngôn ngữ thiết
kế trong đồ án lần này chính là loại được tái chế theo cách này
Tái chế nhiệt: bao gồm các hoạt động khồi phục năng lượng từ rác
thải.Cũng có thể coi hoạt động tái chế nhưn hoạt động tái sinh lại chất thải thông
qua:
Tái sinh các sản phẩm chuyể hóa sinh học: chủ yếu thông qua quá trình
lên men,phân hủy chuyển hóa sinh học, để thu hồi các sẩn phẩm như phân bón khí
metan, protein, các loại cồn và nhiều hợp chất hữu cơ khác
Tái sinh năng lượng từ các sản phẩm chuyến hóa : từ các sản phấm
chuyển hóa quá trình sinh học, hóa học có thể tái sinh năng lượng bằng quá trình
đốt tạo thành hơi nước và phát ra điện
2.3 Những lợi ích của hoạt động tái chế:
- Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bởi việc sử dụng vật liệu tái chế thay cho
việc sử dụng vật liệu gốc luôn tôn kém
- Giảm lượng rác thải thông qua việc giảm chi phí đổ thải, giảm tác động
môi trường do đổ thải gây ra, tiết kiệm được diện tích chôn lấp

4


HUTECH

BM14/QT04/ĐT

- Một lợi ích quan trọng là có thể thu lợi nhuân cao từ hoạt động tái chế ;
hoạt động tái chế lúc này sẽ mang tính khinh doanhh và vì thế có thế giải thích tại
sao các vật liệu có thể tái chế được thu gom ngay từ nguồn phát sinh cho tới khâu
xử lý và tiêu hủy cuối cùng
2.4.

Các hoạt động tái chế và thu hồi chất thải được thực hiện thông qua hệ

thống chất thải rán theo mạng lưới 3 cấp gồm: người thu gom, đồng nát và buôn
bán phế liệu . Công nghiệp thu hồi 3 cấp được chia thành 6 nhóm nghề

:

1. Cấp thứ nhất ( gồm người đồng nát và người nhặt rác): hai nhóm người
này có chức năng trong hệ thống thu gom , nhưng lại khác nhau về địa diểm thu
gom cũng như công cụ làm việc và nhu cầu vốn lưu động
2. Cấp thứ hai (gồm những người thu mua đồng nát và người thu mua phế
liệu từ người thu nhặt từ bãi đổ rác, ngưởi nhặt rác và đồng nát tróen vỉa hè trong
toàn thành phố): Những người thu mua phế liệu này cũng tiến hành theo cách
tương tư tại những nơi cố định.
3.

Cấp thứ ba: bao gồm những người buôn bán hoạt dộng kinh doanh với

quy mô lớn hơn ở nhiếu điếm cố định hơn và các đại lý thumua thuong2 là điểm
nút đặc biệt trong buôn bán như các bên trung gian giữa các nhành công nghiệp và
người bán lại.
Tùy thuộc vào vị trí, nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, thành phần
chất thải mà lựa chọn các phương pháp tái sinh khác nhau.
Các loại chất thải rắn và xỉ không thể sử dụng được nữa được đổ bỏ ở bãi
chôn rác hoặc đổ xuống biển.
Tất cả các vật liệu trước và sau khi sử dụng có thế cần cho hoạt động kinh
doanh, trong rác thải đô thị như các chất hữu cơ, kim loại, nhựa,giấy, kính ÔNG
NƯỚC v.v... được gọi là“ vật liệu có thể tái chế“
Hoạt động tái chế cũng cần chi phí để thu gom, vận chuyển, chế biến và
ngăn chặn các tác động tiêu cực lên môi trường do quá trình tái chế gây ra, do đó,
nếu như chi phí tái chế cao hơn lợi ích tái chế thì lúc đó hoạt động tái chế không
còn được coi là hoạt động kinh doanh nữal. 1.1....
2.5. Thu hồi và tái chế các loại ống, nhựavà chất dẻo PVC.
2.5.1. Lịch sử cá chất dẻo ở VIỆT NAM
5


m

T§ịsỆỆ*

HUTECH

«ẠỊHỌCkỹYhuỊĩ c6m tiủnị rp.HCM

BM14/QT04/ĐT

- Ớ Việt Nam các sản phẩm chất dẻo bắt đầu xâm nhập vào cuộc
sống của người dan từ những năm 1960. Một số vật dụng gia đình trước đây chế
tạo từ tre, nứa, sợi tự nhiên...lần lượt được thay thế bằng nhựa và các loia5 ống
dẫn nước cũng không phải là ngoại lệ khi mà các vật dụng làm từ loại vật liệu này
luôn có nhiều ưu điểm.Ví dụ như bao gói thực phấm bàng lá cây ,giấy đã đươc
thay thế bằng plastic
- Đặc biệt trong công trình xây dựng và công nghiệp, vật liệu plastic
cũng chiếm lĩnh thị trường trong nhiều lĩnh vực như cấp thoát nước , trang trí nội
thất..
- Vật liệu plastic đã góp phần nâng cao mức độ văn minh của cuộc
sống nhưng cũng đặt ra không it vấn đềrắc rối liên quan đến công tác bảo vệ môi
trường.Và việc cần tái chế những loại vật liệu này trở lên cấp bách và rất cần thiết
-Tuy nhiên, mặc dù bị chì trích nhiều nhưng vật liệu plastic vẫn được
sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày do nhiều tính năng ưu việt của nó cả
về mặt kinh tế cũng như kĩ thuật. Với những tính năng ưu việt đó.Plastic dẫn đầu
so với những vật liệu cạnh tranh với nó trong lĩnh vực bao gỏi như thủy tinh, năng
lượng cần thiết tạo ra nó cũng nhỏ hơn 2 lần, khối lượng vật liệu ban đầu cần thiết
để tạo ra nó cũng thấp hơn 20 lần, nhu cầu nước cần cho chế tạo giảm đi 1,5 lần và
chất thải rắn giảm đi một nửa. Mặt khác,so với túi xách catton thì quá trình chế tạo
túi xách plastic thải ít ô nhiễm hơn đối với môi trường
- Tính bền vững của chất dẻo dẫn đến sự tồn tại dai dẳng của chúng
trong thiên nhiên sau khi sử dụng. Vì thế vấn đề tái sử dụng chúng tỏ rahetó 1 sức
cần thiết trong việc bảo vệ môi trường cũng như đối với việc xử lý chúng .Thông
thường đế phâ rã sih hoạt hoàn toàn plastic có nguồn gốc từ hóa dầu ngày nay có
một thời gian từ 2-4 thế kỉ.Vì thế nếu ta biêt cách tái sử dụne chúng thì chúng ta
đã góp phần làm rút ngắn đi rất nhiều thời gian để phân hủy nó
2.5.2.Các loại chất dẻo mà ta thường gặp hàng ngày có thế tái chế được
Chất thải điện tử đang gia tăng theo cấp số nhân, và như
vậy là ngành công nghiệp tái chế điện tử. Tivi được sử dụng, trung bình, ít hơn hai
năm. Đối với máy tính, đó là ba.

6


©

HUTECH
NGHỆ

«Ạl HỌC HV ÌHŨệĩ CỒNG

VF.HCW

BM14/QT04/ĐT

E chất thải nói chung được công nhận là một trong những nhanh nhất các thành
phần chất thải rắn ngày càng tăng của thành phố. Con số này chỉ là dự kiến sẽ tăng
lên khi tiến bộ công nghệ được thực hiện và các thị trường tái chế điện tử là hy
vọng để phát triển nhanh.

Điện thải bao gồm đồng hồ kỹ thuật số, tủ lạnh, TV, máy tính và đồ chơi mặc dù
mọi thứ không thể được tái chế. Đối với thiết bị tái chế tại nhà, tivi, máy giặt, điều
hòa không khí được tái chế. Đây không chỉ là dòng thải khác nhau về chức năng,
nhưng các tài liệu mà họ là bao gồm thay đối đáng kể. Các mảng phức tạp của các
loại sản phẩm và nguyên liệu làm điện tử , thiết bỉ tái chế khó quản lý. Một vấn đề
lớn là chất độc hại của nhiều chất, trong đó có asen, brôm, cadmium, halogen hóa
chất chống cháy, chlorofluorocarbons thủy (HCFCs), chì, thủy ngân của PCB. Hệ
thống xử lý tái chế điện tử đã trưởng thành trong những năm gần đây, một phần
của sự tiến hóa này đã tham gia lớn hơn của dòng tái chế điện tử sử dụng quy trình
cơ khí, điện tử, nơi tái chế thiết bi được chuyển thành một dạng nguyên liệu thô.
Trong thị trường tái chế điện tử, tái chế được chia thành các quá trình khác nhau
do các biến chứng liên quan
Đối với chất thải mà các thế hệ không thể được ngăn chặn, điều quan trọng
là tái chế chất thải đến bất cứ mức độ có thể, và đó là lý do tại sao nhựa tái chế là
rất quan trọng. Trong các nhà máy tái chế, chất thải plastic được tạo thành viên sử
dụng như nguyên liệu thô. Trong một dây chuyền tái chế nhựa, các sản phấm nhựa
chất thải được cẩn thận tách ra và chuyển thành dạng viên cho sử dụng thêm.
Trong quá trình tái chế nhưa , các chất thải nhựa được rửa trong một xô nước bàng
thép không gỉ, và trong các thùng nhựa 2 nước được tách ra thành các loại nhựa
như PE và PVC. Trong máy giặt, máy rửa ra cát và bụi bẩn từ PE và gõ một
squeeze de-nước máy ép ra nước có trong PE. Sau khi sử dụng máy de-nước tiên
tiến để siết chặt trong nước, chỉ có 7% lượng nước còn lại. Cuối cùng, granulator
được sử dụng để thoát khỏi phần còn lại của nước.
Các máy nhựa là đặc biệt cho PE, pp phim nghiền, rửa và sấy dây chuyền sản
xuất, bởi vì nó có thể dễ dàng rửa sản phấm nhựa chất thải. Xử lý chất thải nông

7


m
*^g3s"

HUTECH
Ä6 HOHf

«AỊ HOC SY YMU|Y

ÏP.KCÂ

BM14/QT04/ĐT

nghiệp và phim bẩn, vật liệu đóng gói chất thải và nhựa cứng có thể được xử lý
từng bước với các cơ sở này.
Việc tái chế nhưa dây chuyền sản xuất được sử dụng để rửa và tái chế của bộ phim
PE và pp.
Crusher là một phần cần thiết của máy tái chế nhựa. Nó được sử dụng cho chai
PET, PE, PP chai, PE, PP film, PS, PVC, và các vật liệu nhựa một số khác
Xử lý chất thải tái chế lốp
Vì số lượng người mua trong ngành công nghiệp ô tô tiếp tục tăng trên toàn cầu,
số lượng lốp xe tái chế được đưa về chăm sóc đang gia tăng, tái chế lốp xe là rất
quan trọng vì lốp xe là một trong những vấn đề và hầu hết các nguồn chất thải lớn
nhất, do sản xuất khối lượng lớn và độ bền. Có một tỷ lốp xe phế thải trên toàn thế
giới mỗi năm, tiếc là lốp xe tái chế chỉ được 10% và hầu hết trong số họ hoặc là bị
chôn vùi trong các bãi chôn lấp hoặc đốt. Do nhận thức của người dân, đốt hoặc
chôn lấp đang trở thành phương pháp không thể chấp nhận đối với môi trường của
chúng tôi, vì vậy một hệ thống tái chế lốp xe lớn là quan trọng và cấp bách. Điều
đó cũng cho biết, lốp xe tái chế là rất mong muốn và lợi ích to lớn trong ý thức
của mồi trường xã hội ngày nay.
Việc tái chế lốp chuỗi cung cấp được chia thành ba giai đoạn: Thu thập và giai
đoạn chế biến, lốp xe có nguồn gốc từ giai đoạn sản phấm có nguồn gốc từ các sản
phẩm lốp xe. Các giai đoạn chế biến lốp xe được sắp xếp thành bốn hoạt động:,
lốp đóng dấu (cắt) lốp xe, sứt mẻ (băm nhỏ) lốp xe, và mặt đất (mảnh vụn) cao su.
Toàn bộ lốp xe tái chế sử dụng ba công nghệ khác nhau để chuyển chúng thành
các hình thức khác nhau, bao gồm tất cả các môi trường xung quanh cơ học mài ,
cryogenically, làm lạnh và điều trị nghiền, và lò vi sóng để làm tan chảy cao su
2.6. Tính đa dạng của cách tái chế vật liệu trong trang trí và thiết kế nội
thất
Công nghệ cũ trở thành nguyên liệu hữu ích
Khi một loại công nghệ cụ thể nào đó trở nên lỗi thời, nó không còn được sử dụng
trên thị trường nữa và nó trở thành gánh nặng về rác thải. Ví dụ đó là công nghệ
đĩa mềm, đèn giao thông lạc hậu, các phim cũ... Thay vì chất đống công nghệ này

8


g» HUTECH
m HOC KV ÏHUÂÏ CONÖ HtìỉH: IP.HSf*.

BM14/ỌT04/ĐT

tại các bãi rác, các kiến trúc sư đã sáng tạo biến chúng thành đồ nội thât ví dụ như
đèn ngủ, đèn trang trí rất dễ thương như trong ảnh.
Các băng cassette cũ và một iMac G4 cổ điển được chuyển thành những chiếc đèn
thật sự độc đáo dùng tại gia đìnhhoặc nơi làm việc. Điều quan trọng không nằm ở
chất liệu mà nằm ở trí óc sáng tạo để nhận biết tính hữu ích của những vật dụng
mà hầu hết mọi người không thể nghĩ ra.
Từ rác thải trở thành những chiếc đèn lộng lẫy
Trong số những chiếc đèn hấp dẫn nhất là những chiếc đèn tái chế từ đống rác
thực tế hoặc lấy từ thùng rác lưu trữ đặc biệt. Những vật dụng đa dạng như các
hộp sơn xịt (phía trên bên trái), chai thủy tinh rỗng (trên cùng bên phải), bật lửa
dùng một lần (giữa trái), bìa hộp chuối (giữa bên phải) và hộp mực máy in mực đã
dùng hết (bên dưới) được biến đổi thành những chiếc đèn trang trí một cách thú
vị.
Một trong số những thiết kế đáng kể khác thể hiện tính sáng tạo cao, đó là những
chiếc đèn được tạo ra từ nhiều cốc nhựa, từ những tạp chí, báo giẫy cũ, thậm chí
cả bóng đèn cũ.
Đôi khi, các vật liệu tái chế và sản phẩm hoàn thành có tầm quan trọng ngang
nhau, chẳng hạn như trong trường hợp của những bóng đèn tái chế từ nắp mở chai
Soda, chai rượu cũ và các bộ phận máy tính bỏ đi đều trở thành những vật dụng
hữu ích và mang tính giáo dục cao.
Trong tay của các nghệ sỹ sáng tạo, bất cứ vật gì cũng có thể trở thành những
chiếc đèn tuyệt đẹp. Sử dụng vật dụng thìa dĩa nhựa, chai nước bàng nhựa cũ, và
thậm chí bằng cả ống mút nhựa đều chuyển thành sản phẩm hoàn toàn mới.
2.7.Bạn có biết?
Lạ lẫm nhưng đánh yêu
Một số nhà thiết kế tạo đèn tái chế bằng các vật liệu như kỳ lạ khó có thể tưởng
tượng nổi. Từ góc trên bên trái: đó là những miếng Lego bị méo mó, những chiếc
thìa bằng nhựa dùng để ăn kem, những quả bóng bàn, con búp bê cũ kỹ, đĩa nhựa
và những chiếc ô giấy (thường để trang trí cocktail hoặc nước cam) tất cả đều là
cơ sở cho một số các loại đèn tái chế kỳ lạ có thể dùng để trang trí ở phòng khách.

9


HUTECH
lỉm
xỹẶỊiẽ

®
Dây thừng, dây nhựa, thậm chí cả... quần áo cũ tưởng chừng bỏ đi đã được nhà
BAI BỘC B í 'ÍHIỈẤĨ

«'Bít'

BM14/ỌT04/ĐT

thiết kế sáng tạo thành những chiếc ghế thư giãn ngộ nghĩnh, xinh xán. Có thể bạn
sẽ chưa thật sự thoải mái khi ngồi lên đó, nhưng ý tưởng để sáng tạo nên chúng
trước tiên sẽ làm bạn phải thán phục.
Không chỉ có thể tái chế trong việc thiết kế nội thất mà vật liệu tái chế còn
được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế khác nữa như trong việc chế tạo robot mà
cuộc thi robocon la một ví dụ điển hình và ai cũng có thể sáng tạo từ loại vật liệu
tái chế mà một 9X chế tạo robot từ đồ tái chế là một ví dụ tiêu biểu cho nhận định
này
Sau 3 tháng miệt mài nghiên cứu, lắp ráp từ vật liệu phế thải, Vũ Văn Thắng (Thái
Bình) đã hoàn thành "Robot hướng tới tưong lai", với khả năng chuyển động gần
với cử động của cánh tay, bàn tay con người...
Ngày 23/9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối họp với Bộ
Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ
trao thưởng cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 5.
Theo Ban tổ chức, đã có gần 300 đề tài dự thi (tăng 11% so với năm 2008), trong
đó nhiều nhất là TP HCM với 51 đề tài, Đà Nang 38 đề tài. Hà Nội có 14 đề tài...
Với đề tài Robot gắp hàng 1 và 2, Phan Văn Mầm (17 tuổi, ở Nam Định) đã đoạt
giải đặc biệt. 5 giải Nhất được trao cho "Máy tạo cầu vồng" của Bùi Phước Lai
(18 tuổi, Đà Nằng), "Máy vệ sinh trang trại gà vịt" của Nguyễn Vũ Hoàng (15 tuổi
ở Thanh Hóa), "Mạch điện chống trộm" của Trần Thanh Phong (17 tuổi, ở Tiền
Giang), "Robot hướng tới tương lai" của Vũ Văn Thắng (19 tuổi, Thái Bình) và
phần mềm "Sự kiện lịch sử" của Huỳnh Đức Lợi (16 tuổi, ở TP LICM).
Với ý tưởng chế tạo robot giúp việc gia đình, sau 3 tháng miệt mài nghiên cứu, lắp
ráp, Vũ Văn Thắng (19 tuổi, quê Thái Bình, vừa trúng tuyển ĐH Công nghiệp TP
HCM - Cơ sở Thái Bình) đã làm thành công "Robot hướng tới tương lai", với khả
năng di chuyển, cử động khớp tay. Robot này đã giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo
thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2009.
( theoVnExpress.net giới thiệu một số đề tài đoạt giải được làm chủ yếu từ phế
liệu:)

10


jfil HUTECH

8AỈKỊK rt ÍKUAT cow M>tf rp.HCM

BM14/QT04/ĐT

2.7.Bạn có biết?
Rất nhiều đồ dùng tại ú c như các loại bao bì, giấy, chai nhựa... có ghi rõ
“được tái chế”. Vấn đề tái chế rác thải ở úc hiện nay ra sao và bạn có thể làm gì
đế giúp cho môi trường sống tốt hơn?
99% dân úc sử dụng đồ tái chế
Nhà báo Tanya Ha, chuyên gia về môi trường trong chương trình ‘Catalyst’ và
‘Can We Help?’ của Hãng truyền thông Quốc gia úc ABC, đồng thời là thành
viên Ban giám đốc của Trung tâm Bang Victoria Ben vững, trình bày một số ý
kiến về vấn đề tái chế rác thải ở ức hiện nay.
Theo Tanya Ha, rác thải có tác hại nhưng việc tái chế chúng lại có tác dụng tích
cực. Thật vậy không? Người dân ủ c có lẽ tin như thế và họ không sợ dùng đồ tái
chế từ rác thải. Cục Thống kê úc cho biết khoảng 99% dân úc sử dụng đồ tái chê
hoặc tái sử dụng rác thải.
Mặc dù có thể có nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng biến đổi khí hậu và quyên
sử dụng nước, người dân úc đã cho thấy họ đầy ‘tinh thần trách nhiệm’, luôn tán
thành việc tái chế rác thải và thậm chí rất nhiệt tình khi chấp hành rất tốt việc đổ
vỏ chai, vỏ lon và giấy vào thùng rác tái chế (thường có nắp thùng màu vàng để
phân biệt với thùng chứa loại rác tạp cần tiêu hủy).
Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi nhận thấy việc tái chế và vấn đề rác thải
thu hút sự chú ý của những người dân úc trong khi những vân đê khác không mây
được quan tâm, chẳng hạn như cỏ dại mọc đầy ngoài sân nhà hay con số thống kê
chỉ có 11% hộ gia đình ít ỏi chịu mua điện được sản xuất theo công nghệ Năng
lượng Xanh (GreenPower).
Tại sao người ú c chịu dùng đồ tái chế nhưng không mua năng lượng xanh? Tại
sao người ú c quan tâm tới khăn giấy nhưng không để ý tới cỏ dại mọc ngoài sân?
Tanya Ha cho rằng: “Câu trả lời rất phức tạp nhưng tôi cho rằng một phần nguyên
nhân là người ủc đã tận mắt nhìn thấy rác thải”.
Với nhiều người, họ sẽ không hiểu được một tấn cac-bon đi-ô-xít có nghĩa là gì,
đặc biệt nếu nó được thải ra từ một nhà máy điện cách họ hàng trăm kilomet. Họ
không nhìn thấy C02, không chạm vào được và không thể tương tác với nó. Nếu

11


ft, HUTECH
mi#00

XV VMMÍ c o m Hfiitf VP.HCM

BM14/QT04/ĐT

sử dụng khăn giấy, người ta có thể nhận ra ngay, có thể cảm thấy khó chịu khi
nhìn thấy túi rác hoặc xúc động mạnh khi xem nhữns bức ảnh về động vật biển.
Vấn đề rác thải điện tử
Rác thải điện tử thường được gọi bằng thuật ngữ 4e-waste’. Mặc dù có một số
người tân trang và sử dụng lại máy tính hoặc tivi vì không muốn vứt bỏ những thứ
đắt tiền này, phần lớn người ú c gặp vấn đề với việc vứt bỏ những thiết bị này.
Thật khó tin khi một chiếc máy tính trị giá hàng ngàn đô-la không thể đem cho ai
được chỉ sau một vài năm.
Trên thực tế, một số cơ sở từ thiện có quá nhiều rác thải điện tử được Tốt bụng’
đem cho, chủ yếu là tivi kiểu cũ với màn hình sử dụng bóng hình CTR, loại giờ
đây không thể bán hay đem cho ai.
Có thể nói ràng nước ủ c cần phải có chương trình tái chế cho rác thải điện tử bởi
chúng rất phức tạp. Người ta không thể tái chế những rác thải này thông qua việc
thu nhặt rác thải tái chế hàng ngày. Lý do là các dịch vụ này được thiết kế để thu
nhặt những vật riêng biệt chủ yếu có cấu tạo từ một loại nguyên liệu, ví dụ sách
báo, vỏ chai đồ uống làm bằng nhựa hoặc vỏ hộp đò ăn làm bằng thiếc.
Trong khi đó máy tính lại chứa hỗn hợp nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm nhựa,
nhôm, chì, kẽm, tantali, nickel, vàng, Pa-la-di và rất nhiều nguyên liệu khác. Các
nguyên liệu này cần được tách ra, phân loại để có thể phục hồi từng loại và tái sử
dụng. Quy trình phân loại có thể tốn nhiều công sức hoặc những khoản đầu tư lớn
để xây dựng nhà máy và mua sám trang thiết bị.
Như vậy, một chương trình thu nhặt rác thải an toàn và hiệu quả cần được thiết kế
và thực hiện. Đó là lý do tại sao các chương trình tái chế đèn huỳnh quang, máy
tính và tivi cần một khoảng thời gian mới có thể triển khai.
Sáng kiến về tái chế
Có bốn yếu chính tố thúc đẩy việc phát triển các sáng kiến về tái chế.
Thứ nhất là phải có những chính sách hoặc ít nhất là nhu cầu cần phải có các quy
định về vấn đề tái chế.
Yeu tố thứ hai là việc ngăn chặn ô nhiễm. Ví dụ, một phần lý do các chương trình
tái chế đèn huỳnh quang đang được phát triển là việc ngăn chặn được thủy ngân
thải ra môi trường.
12


HUTECH
@
Yếu tố thứ ba là tiền. Rác thải điện tử có thể gồm những kim loại là hàng hóa có
ÍJ Ạ | í | p c KÝ 'fHLĩẠ -T iyàm t m ị : W .ỈÌW

BM14/QT04/ĐT

thể buôn bán. Nếu những kim loại này có thể phục hồi bàng phương pháp tiết
kiệm, người ta có thể kiếm được nhiều tiền và tiết kiệm được chi phí cho khu vực
chứa rác thải.
Yếu tố thứ tư chính là bạn. Các chính khách muốn biết mối quan tâm của bạn và
mọi người dân. Đó là lý do tại sao những vấn đề được nhiều người quan tâm, như
túi nhựa hoặc tiền đặt cọc cho vỏ đồ uống, thường xuất hiện trong chương trình
nhóm họp giữa những Bộ trưởng Môi trường các tiểu bang và liên bang.
Sử dụng khôn ngoan tài nguyên
Trong chương trình ‘Can w e Help’ trên kênh truyền hình ABC1, nhà báo Tanya
Ha đã tới thăm một cơ sở tái chế đĩa CD và DVD và đặt ra câu hỏi ràng “Liệu có
nên tái chế những thứ như đĩa DVD hiếm khi bị vút đi?”.
Hiện tại, thay cho việc tìm các bãi đổ phế thải, người dân có lựa chọn khác là
kiểm soát giấy rác và các bao bì cũng như một số rác thải điện tử. Liệu chỉ nên
dừng ở đó? Có loại rác nào khác có thể là một nguồn nguyên liệu tái chế tiềm
năng hay không? Thậm chí người ta đã biết rằng trong tương lai nước tiểu cũng có
thể là nguồn phốt-pho thay thế mà người nông dân cần sử dụng cho công việc
đồng áng.
Táo bạo hơn, con người có nên ứng dụng ý tưởng ‘tái sử dụng và tái chế’ với
những tòa nhà tương tự như chai lọ và túi? Hơi viển vông, nhưng câu trả lời nằm ở
tương lai.
ứng dụng tái chế là sử dụng khôn ngoan nguồn tài nguyên của Trái đất, giúp phục
hồi những nguyên liệu không thể tái tạo và trong nhiều trường hợp, đó chính là
tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải nhà kính. Tái chế phần nào giúp con người
đáp ứng nhu cầu nguyên liệu trong tương lai.
Một người bình thường sẽ sử dụng gạch, xi măng, sơn... đế xây dựng ngôi nhà
của mình, nhưng luôn luôn có những ngoại lệ, chẳng hạn như trên một chương
trình truyền hình kể về một thì trấn nhỏ ở Arizona, Mỹ, nơi đây có những người
dân xây nhà bằng cách sử dụng những chất liệu như lốp xe, báo cũ... những thứ
mà họ cho là đủ. Có rất nhiều cách để xây dựng nhà, chúng ta hãy cùng xem
những ngôi nhà tái chế tuyệt vời dưới đây nhé.
13


#

HUTECH
'fị
W íH )f

5M«|i C0N6 S«H| v y ic w

BM14/QT04/ĐT

1. Ngôi nhà container

Ngôi nhà này rất ấn tượng, nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật mà bạn
có thể sống trong đó. Ngôi nhà này được xây dựng bằng những container hàng tái
chế, ngôi nhà có tất cả các tiện nghi hiện đại của một ngôi nhà truyền thống,
nhưng bên cạnh đó nó còn có những yếu tố độc đáo và phong cách tuyệt vời. Ngôi
nhà có 1 nhà bếp hiện đại, mặt sàn có thể được mở rộng, cửa sổ khổng lồ mang lại
ánh sáng tự nhiên... đây chỉ là 1 phần trong số các tính năng tuyệt vời của ngôi
nhà này. Chi phí xây dựng tương đối rẻ so với xây dựng truyền thống.
2. Nhà máy bay
Điều gì có thể tốt hơn so với một ngôi nhà tuyệt vời được dụng nên trong một
chiếc máy bay ??? Giá của chiếc máy bay là 2.000ƯSD (tương đương 42 triệu
VNĐ), việc di chuyển nó mất 4.000 USD (tương đương 84 triệu VNĐ) và sửa
chữa nó để ở mất 24.000 - 30.000 USD (tương đương 500 đến 630 triệu VNĐ).
Thang gấp vẫn được giữ lại và được điều khiển để mở nhà xe. Nhà vệ sinh trên
máy bay vẫn làm công việc mà nó phải làm... Mọi thứ rất ổn phải không?
3. Khách sạn của những thẻ chìa khóa
Có một khách sạn ở New York, Mỹ được xây dựng bởi 200.000 thẻ chìa khóa. Tất
cả mọi thứ trong khách sạn này, từ giường ngủ, sàn nhà cho đến ghế ngồi toilet
cũng được làm bằng thẻ chìa khóa. Khách sạn được tạo nên bởi người giữ kỷ lục
thế giới trong việc xây dựng nhà bằng thẻ khóa là Bryan Berg.
4. Ngôi nhà nhỏ trong 1 chiếc tàu
Benson Ford là một con tàu tuyệt đẹp, sau 50 năm phục vụ, con tàu được tìm thấy
trên một vách đá cao chót vót trên đảo South Bass ở Bắc Mỹ. Sau đó vào năm
1986, sau khi bị tước bỏ động cơ, Frank J Sullivan đã mua con tàu sang trọng từ
một công ty cứu hộ, đưa nó lên đảo và biến nó thành nơi ở cho gia đình mình.

14


HUTECH

BM14/QT04/ĐT

Chưong 3: Mục đích nghiên cứu
3.1.Mục đích nghiên cứu
- Từ những vật liệu tái chế có thể dùng làm ngôn ngữ thiết kế trong nội
thất.Có bao giờ bạn tự hỏi và nghĩ rằng minh có thể sử dụng vật liệu tái chế trong
việc thiết kế nội thất chụja đặc biệt là những chiếc ống nuớc.
Chương 4: Nhiệm nghiên cứu
4.1.Tìm hiểu kĩ những vấn đến vật liệu tái chế và đặc biệt là ống nuớc.
- Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi sinh viên.Tìm hiểu ống nuớc chính
là tìm hiểu về ngôn ngữ thiết kế trong viểc thực hiện đề tài
Những chíêc ống nuớc là gì và làm gì để có thể đua nó vào trong công trình nội
thất?Mục đích của việc nghiên cứu là ta phải trả lời đuợc câu hỏi này
Ống nuớc là những khối hình trụ rỗng bên trong làm nhiệm vụ làm đuờng luu
chuyển cho các loại chất lỏng đi qua nó.Hiểu rộng ra những chiếc ống nuớc là
những vật thể dùng để đựng chất lỏng.Nó có thể là những chiếc lon bia,hay cũng
có thể là thùng ruợu nho hat cũng có thể là những chiếc ống nuớc cứu hỏa mà ta
hay thấy chúng trên các công trình công cộng,những chiếc chai đựng nuớc
ngọt.Khi chúng không còn hữu ích với nhiệm vu“nguyên thủy“ của nó là dùng đê
dụ trữ và dẫn nuớc vì những lý do nhu thủng hoặc bịt ăn mòn bởi các yếu tố môi
truờng thì đó chính là lúc chúng đuợc sử dụng trong công việc tái chế mà trong
nhiệm vụ tái chế chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều vật dụng hừu ích khác.
4.2. Ưu điểm của những chiếc ống nuớc: Với hình dạng là khối trụ vì thế những
chiếc ống nuớc luóon làm cho ta liên tuởng đến hình ảnh những chiếc cột trụ đầy
vững chắc trong các đình làng,chùa mà ta thuờng hay gặp khi một lần nào đó
đuợc ghé thăm.Nhung những chiếc ống nuớc này không chỉ tạo cho nguời ta sự
liên tuởng ấy mà bằng chính cách sắp xếp và gia công của chúng mà ta có những
đồ vật đẹp cũng nhu đầy sức sáng tạo trong đó
Không chỉ là phuơng pháp tạo hình mà bằng chính những phuong
pháp gia công nhu cắt ,đục đẽo uốn,chúng ta cũng có thể tạo ra những hình dáng
đẹp và đầy lạ mát tù chính sự đơn giản về hình dáng của các chiếc ống nuớc này
-

Những chiếc ống nuớc không chỉ có thể thiết kế và tạo dáng trong các vật dụng
hàng ngày trong đời sống mà nó còn có thể đuợc sử dụng nhu một loại vật liệu
15


HUTECH
Bậityè Kíiwofri&Mis^ fftac*

©xây dựng.Chính nhờ yếu tố mà ban đẩu ai cũng nghĩ đến các chiếc ống nước là

BM 14/QT04/ĐT

sự chắc chắn mà người ta đã dùng nó như là một loại vật liệu xây dựng và quả
thật vật liệu xây dưng này tạo ra một sự chắc chắn đến kinh ngạc
Ngôi nhà của những chai nhựa
. 4.3. Vật liệu ống nước có thể là những gì mà nhiều người còn chưa biết đến nó
như loại ống nước mới xuất hiên
Ổng nano cácbon
iPMô hình 3D của ba loại ống nano cacbon đơn lóp.
íPHoạt hình cho thấy cấu trúc 3 chiều của một ống nanô.
Các ống nanô cácbon (Tiếng Anh: Carbón nanotube - CN F) là các dạng thù hình
của cacbon. Một ống nano cachón đơn lớp là một tấm than chì độ dày mộtnguyên-tử cuộn tròn lại thành một hình trụ liền, với đường kính cỡ nanomet. Điều
nàv xảy ra trong các cấu trúc nano mà ở đó tỉ lệ giữa chiều dài và đường kính vượt
trên 10.000. Các phân tử cacbon hình trụ đó có các tính chất thú vị làm cho chúng
có khả năng hữu dụng cao trong rất nhiều ứng dụng của công nghệ nano, công
nghiệp điện tử, quang học, và một sô ngành khoa học vật liệu khác. Chúng thê
hiện độ bền đáng kinh ngạc và các tính chất điện độc đáo, và độ dẫn nhiệt hiệu
quả. Các ống nano vô cơ cũng đã được tổng hợp.
Ống nano là một loại cấu trúc fullerene, trong đó cũng bao gồm cả buckyball.
Trong khi buckyball có dạng hình cầu, một ống nano lại có dạng hình trụ, với ít
nhất một đầu được phủ bởi một bán cầu có cấu trúc buckyball. Tên của chúng
được đặt theo hình dạng của chúng, do đường kính của ống nano vào cỡ một vài
nanomet (xấp xỉ nhỏ hơn 50.000 làn một sợi tóc), trong khi độ dài của chúng có
thể lên tới vài milimet. Các nhà nghiên cứu ở đại học Cincinnati (ƯC) đã phát
triển một quá trình để xây mạng thẳng hàng các ống nano cachón cực dài. Họ đã
có thể sản xuất các ống nano cachón dài 18mm và có thể xoắn lại thành các sợi
nano cacbon. Có hai loại ống nano cacbon chính: ống nano đơn lớp (SWNT) và
ống nano đa lớp (MWNT).
Bản chất của liên kết trong ống nano cacbon được giải thích bởi hóa học lượng tử,
cụ thể là sự xen phủ orbital. Liên kết hóa học của các ống nano được cấu thành
hoàn toàn bởi các liên kết sp2, tương tự với than chì. cấu trúc liên kết này, mạnh
16


HUTECH
(.«na

©

f lÿ HOC KV ÏH Slfï

HBiỉír' IP.ftóM

BM14/QT04/ĐT

hơn các liên kết sp3 ở trong kim cương, tạo ra những phân tử với độ bền đặc biệt.
Các ống nano thông thường tự sắp xếp thành các "sợi dây thừng" được giữ với
nhau bởi lực Van der Waals. Dưới áp suất cao, các ống nano có thể trộn với nhau,
trao đổi một số liên kết sp2 cho liên kết sp3, tạo ra khả năng sản ra các sợi dây
khỏe, độ dài không giới hạn thông qua liên kết ống nano áp suất cao.

Cách đặt tên ống nano (n,m) có thể tưởng tượng như là một vector (Ch) trong một
tấm than chì vô hạn mà mô tả cách "cuộn" tấm than chì đế tạo ống nano. T thế
hiện trục của ống, và ũ\ với a2 là các vector đơn vị của graphene trong không gian
thực
Phần lớn các ống nano đơn lớp (SWNT-Single Wall Nanotube) có dường kính gần
1 nanomet, với độ dài đường ống có thể gấp hàng nghìn lần như vậy. cấu trúc của
một SWNT có thể được hình dung là cuộn một lớp độ dày một-nguyên-tử (còn gọi
là thành một hình trụ liền. Cách mà tấm graphene được cuộn như vậy được biểu
diễn bởi một cặp chỉ số {run) gọi là vector chiral. Các số nguyên n và m là sô của
các vector đơn vị dọc theo hai hướng trong hình tổ ong của graphene. Neu m=0,
ống nano được gọi là "zigzag". Neu «=/n, ống nano được gọi là "ghế bành". Neu
không, chúng được gọi là "chiral".
Ống nano đơn lớp là loại ống nano cacbon cực kì quan trọng bởi chúng thế hiện
các tính chất điện quan trọng mà không ống nano đa lớp nào có được. Các ống
nano đơn lóp là ứng cử viên sáng giá trong việc thu nhỏ kích thước sản phẩm
ngành cơ điện từ cờ micro hiện nay xuống còn nano. Sản phấm căn bản của ngành
này là dây điên, mà SWNT lại dẫn điện rất tốtMột ứng dụng hữu ích khác của
SWNT là trong việc phát triển các (FET-field effect transitor) nội phân tử. Việc
sản xuất (logic gate) đầu tiên sử dụng FET làm bang SWNT gần đây đã trở thành
hiện thực1. Bởi vì SWNT trở thành p-FET khi tiếp xúc với oxy và n-FET khi
không tiếp xúc với oxy, chúng đều có thể bảo vệ một nửa SWNT khỏi bị tiếp xúc
vói oxy, trong khi cho tiếp xúc với oxy nửa còn lại. Kết quả là một SWNT đơn có
thể hoạt động như một cửa luận lý NOT với cả loại FET n và p trong cùng một
phân tử.

17


ftH
UTECH
TSỆỆg*
'vịGỊcâỊ
«Ạí HỌC KV ÍHUẶT ỌONC HỌHf

BM14/QT04/ĐT

Ống nano đơn lớp vẫn có chi phí sản xuất cao, khoảng $1500 mỗi gam vào năm
2000, và việc phát triển các phương pháp tổng hợp hiệu quả hơn là rất cần thiết
cho tương lai của công nghệ nano. Nếu không thể phát hiện các phương pháp tống
hợp rẻ hơn, nó sẽ trở thành cản trở về mặt tài chính trên con đường đưa ống nano
đơn lớp ra ứng dựng trong thực tế. Một vài nhà cung cấp phân phối SWNT arc
discharge với khoảng $50-100 vào năm 2007.
Đa lớp
Ống carbon nano đa lớp (MWNT) gồm nhiều lớp than chì(graphite). Có hai mô
hình được sử dụng để mô tả MWNT. Trong mô hình thứ nhất có tên gọi:Russian
doll, MWNT gồm nhiều ống SWNT đơn lồng vào nhau. Trong mô hình thứ hai:
Parchment, MWNT được mô tả như một tấm graphite cuộn lại. Khoảng cách giữa
các lớp trong MWNT tương đương lớp khoảng cách các lớp graphite trong cấu
trúc than chì, xấp xỉ 3.4 Ả.
MWNT có đường kính lớn hơn SWNT, và có độ trơ với hóa chất cao hơn. Năm
2009, nhóm nghiên cứu của giáo sư James Tour ở ĐH Rice dùng KMn04 trong
H2S04 đặc để mở ống MWNT tạo nên Graphene nanoribbon, công trình được
đăng trên tạp chí nature. MWNT hai lớp được gọi là DWNT, được tổng hợp trên
quy mô gram vào năm 2003.181 by the bằng phương pháp CCVD.
Vòng
líPnanobud cấu trúc của mầm ống carbon nano
Ống carbon nano vòng được tiên đoán bằng lý thuyết với nhiều tính chất đặc biệt.
Ống carbon nano mầm và một dạng đặc biệt, kết hợp bởi ống carbon nano và
fullerene. Trong vật liệu composite, mầm Mlerene đóng vai trò như là mỏ neo,
giúp các ống carbon nano không trượt, giúp tăng cường độ bền của vật liệu.
ểPCyc1oparaph eny 1ene
Ống carbon nano dài 18.5 cm được báo cáo vào năm 2009, được tổng hợp trên
nền Silic bằng phương pháp CVD cải tiến. Ống carbon nano ngắn nhất được biết
đến là phân tử cycloparaphenylene, được tổng hợp vào đầu năm 2009. ống carbon
nano mỏng nhất là loại ghế bành (armchair) (2,2) với đường kính 3Ả, được tổng
hợp trong lòng ống carbon nano đa lớp. Việc xác định loại ống được thực hiện

18


HUTECH

BM14/QT04/ĐT

u»! «ỌC
CỀNC H6KỆ
IP.HCM
BA
íịgc Kỹ
;ị i ã ặ ì cõng
tỊÕịt| rp.HCM

bằng kính hiển vi điện tử quét truyền qua độ phân giải caornáy quang phổ raman
và lý thuyết mật độ chức năng
Ống nano cacbon cũng được triển khai trong các hệ thống

CO’ điện

nano, bao gồm

các thành phần bộ nhớ Cơ học phát triển bởi và motor điện cỡ nano
Có thể loại vật liệu này không phổ biến
Chương 5: Phương pháp nghiên cứu
5.1. Tìm hiểu các thông tin nghiên cứu trên internet.Có thể nói đây chính là
khênh thông tin mà được rất nhiều bạn lựa chọn để có thể nhiên cứu vấn đề
một cách nhanh nhất.Cũng giống như các loại vật liệu khác thì ống nui7cl là
một trong những vật liệu mà em đã tìm kiếm khá nhiều trên mạng
5.2. phương pháp tìm hiểu thực tế
- Đây là môt phương pháp nghiên cứu rất tốt đối với mỗi người khi tìm hiểu
một vấn đề nào đó.Tìm hiểu thực tế đó chính là việc chúng ta đi đến những
công trình thực tế ngoài đời thực để tìm hiểu nó và quan sát nó,hay thậm chí đó
chính là việc chúng ta.Ngoài việc quan sát thực tế thì chúng ta cũng có thể tìm
hiểu thực tế bàng cách tham gia vào các chương trình triển lãm hay những
công trình đang xây dựng mà hàng năm người ta vẫn tổ chức để làm giàu thêm
kiến thức của mình.Nhưng tìm hiểu thực tế cũng sẽ mau quên nên chúng ta hãy
cố gắng giữ lại những hình ảnh đó để lưu lại làm tài liệu nghiên cứu sau này
- Phương pháp thực tế là chúng ta tự tìm lấy nguyên vật liệu và sáng tạo cho
mình một tác phẩm thực tế mà chúng ta tìm hiểu và có thể sáng tạo ra.Ở đây
với vật liệu là những chiếc ống nước chúng ta có thể tạo cho mình những dụng
cụ học tập hoặc những thiết bị nội thấ cũng rất đẹp.ví dụ như chiếc đèn làm từ
ống nước mà ta có thể dùng các dụng cụ như cưa,kéo hay keo để tạo racho nó
những lỗ thủng hình hoa văn đẹp mà đưa vào đó những bóng đèn và từ những
chiếc lỗ thủng hình hoa văn đó ánh sáng của đèn hắt ra hình hoa văn rất đẹp.
-Đây có lẽ là việc nghiên cứu vừa học vừa làm cực kì hiệu quả đối với mỗi
sinh viên Việt Nam khi mà kiến thức thực tế của chúng ta và sự sáng tạo của
chúng ta rất hạn chế.Đôi khi chúng ta có ý tưởng nhưng việc không tìm ra cách
thể hiện đó chính là thieeóul sót rất lớn của chúng ta.Qua việc nghiên cứu đồ

19


# HUTECH
ĨHUẬTtỒW
GHOM


BM14/QT04/ĐT

án lần này em có thể biết thêm được khả năng sáng tạo cảu con người là rất
lớn.mọi ý tưởng luông ở quanh chúng ta.
Chương 6. Dự kiến kết quả của đồ án

-

Với việc tìm hiểu kĩ lượng về vấn đề của đề tài thì đồ án hi vọng sẽ tạo ra một
đồ án tốt nghiệp mmang tính thực tế cao.Không chỉ mang tính thực tế cao mà
đề tài có thể trở thành một xu hướng thiết kế mới trong tương lai.Vật liệu tái
chế luôn là một tài nguyên rẻ, dễ tìm dễ kiếm mà chúng ta có thể thỏa sức sáng
tạo vào đó.Chính vẻ đẹp của những vật liệu mà in dấu thời gian này mà không
có một vật liệu mới nào có thể có được.Nó luôn mang đến sự độc đáo và mới
lạ cho mỗi không gian cũng như cái vật dụng nội thất mà chúng ta tạo ra
nó.Tận dụng và tái sử dụng những vật liệu tái chế cũng là một cách đế chúng ta
tuyên truyền cho cộng đồng biết để bảo vệ môi trường sống.Chỉ có khi môi
trường sống được đảm bảo thì những giá trị nghệ thuật khác mới đáng được
tôn vinh và trong thiết kế nội thất cũn£ vậy.Đề taì còn có mong muốn tạo ra
được sự hăng hái sáng tạo trong giới trẻ

-

Chương 7. Tài liệu tham khảo
- Đe tài nghiên cứu lần này có sự sáng tạo vô biên cho nên chúng ta không có
những tài liệu viết tay để tham khảo một cách chính thống.nơi mà chúng ta có
thể tham khảo hửu hiệu nhất bằns thông tin đó chính là mạng inter net
Các trang web tham khảo
- www.tailieu.vn
- www.vnexpress.vn
- www.kenhl4.vn
Chương8 . kết cấu của đồ án

-

Đồ án thiết kế với 3 khu chức năng chính
1.Khu vực sảnh trung tâm nơi trưng bày triển lãm những trang thiết bị nội thât
được làm từ vật liệu tái chế4
2. Khu vực khán phòng là nơi tổ chức hôi thảo về triển lãm cũng như là nơi
biểu diễn văn nghệ để cổ động cho triển lãm
3. Khu vực Bar cafe giải khát là nơi mà người đến trung tâm có thể nghỉ ngơi
giải trí cũng như giải khát
20


II
HUTECH
sy** Õậĩ^CK
Y'ÍH
U

TCỎ
M
6_jK
Q
ịỆ"ịĩị^H
C^

BMI4/QT04/ĐT

4. phối cảnh ngoại thất nếu có thời gian và thời lương để thể hiện nó
Bảng 1: giới thiệu về ý tưởng đồ án và phối cảnh ngoại thất nếu có
Bảng 2: mặt bằng chi tiết các khu chức năng cần the hiện
Bảng 3: phối cảnh sảnh là nơi trung bày triển lãm các trang thiết bị nội thất
được làm từ vật liệu tái chế và mặt cắt chi tiết của sảnh
Bảng 4: phối cảnh phụ sảnh trưng bày triển lãm và chi tiết sản phẩm của bục
trưng bày
Bảng 5: phối cảnh phụ sảnh trưng bày 2
Bảng 6: phối cảnh chính khu vực khán phòng và mặt cắt chi tiết
Bảng 7: phối cảnh phụ và chi tiết của ghế khán phòng
Bảng 8: phối cảnh phụ khán phòng
Bảng 9: phối cảnh chính khu vực barcafe giải khát và mặt cắt chi tiết
Bảng 10: phối cảnh chính 2 khu vực barcafe giải khát và mặt cắt chi tiết 2
Bảng 11: phối cảnh phụ và chi tiết sản phẩm ghế của bar ca phê giả khát
Bảng 12 : phối cảnh phụ của bar cafe

L

ắ iĩ

21


m HUTECH

ĐẠI HỘC KỸ THUẬT CỐNG nghệ tp HCM

BM14/QT04/ĐT

1. Phối cảnh đại diện của khu vực sảnh trung tâm

22


BM14/QT04/ĐT

ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CỒNG NGHỆ TP.HCM

Phối cảnh đại diện khu vực khán phòng

23


HUTECH

BM14/QT04/ĐT

OẠI HỌC KỸ THUẬT CỔMG NGHỆ TP HCM

Phối cảnh đại diện khu bar cafe giải khát

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×