Tải bản đầy đủ

luận văn khách sạn phương đông

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUTECH
t r ư ờ n g đ ạ• i h ọ• c k ỹ t h u ậ• t c ồ n g n g h ệ•

TP. HCM

THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT
TÊN ĐÈ TÀI

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG
“ORIENTAL HOTEL”

th

"

trường o;; 2 ______________

Ạ{)/\ - SSih. ---


GVHD:TH.S PHẠM THỊ NGÃN
SVTH: PHẠM HỮỲNH VÂN NHI
MSSV: 107301109
LỚP: 07DNT01

TP.HCM, THÁNG 06/2011


KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THUYẾT MINH TÓT NGHIỆP
Hệ: Chính Quy

Họ và tên sinh viên : PHẠM HUỲNH VÂN NHI
MSSV

:107301109

Lớp

: 07DNT01

Địa chỉ

: 18 - đường 25, P.Bình An, Q.2

E-mail

: vannhi_121@yahoo.com

Chuyên ngành

: Thiết kế Nội thất

Tên đề tài

: KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL

HOTEL”

Tên GVHD

: TH.S PHẠM THỊ NGÂN


1)0 ẢN TOT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỒNG - “ORIENTAL HOTEL”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỸ THUẬT CONG NGHIỆP
NGÀNH: THIÉT KẾ NỘI THẤT

Cộng hòa xã hội chủ nehĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'k i e i i 'k 'k 'k ^ c ^ e 'k

TP.HCM , ngày 28 tháng 06 năm 2011

NHIỆM

vụ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Huỳnh Vân Nhi

MSSV: 107301109

Ngành

Lớp

: Thiết kế nội thất

: 07DNT01

1. Đầu đề Đồ án Tốt nghiệp: KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỎNG “ORIENTAL HOTEL’’.
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế nội thất Khách sạn Phương Đông - “Oriental Hotel” theo đặc
trưng phong cách phương Đông.
Cụ thể thiết kế 04 khu vực:


Khu sảnh đón.Khu nhà hàng.Khu shop.Khu phòng ngủ.

3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/03/2011.
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/06/2011.

3


\

5. Họ tên người hướng dẫn

fV

Phân hướng dân

Cô Phạm Thị Ngân

Nội dung và yêu cầu Đồ án Tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
N g à y ............th á n g ............. năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

PHÀN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ) :..............................
Đơn v ị : ..........
Ngày bảo vệ: .
Điểm tồng kết:
Nơi lưu trữ Đồ án Tốt nghiệp: ..

.......


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

\

/

Điêm băng sô:

Điêm băng chữ:

TP.HCM, ngày

tháng

Giáo viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm 2011


1)0 ẢN tốt

nghiệp

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

LỜI CẢM ƠN
*********

Lý luận là nền tảng, thực tiễn sẽ bố sung và kiêm chứng lý luận đúng hay
sai. Trong quá trình thực hiện cuốn Luận văn và Đồ án Tốt nghiệp này, em đã
học hỏi được nhiều điều. Vừa học tập lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào
thực tiễn thông qua những việc cụ thế là những điều rất cần thiết và hiệu quả.
Quá trình lên Đồ án và nghiên cứu Luận văn được xem là tiền đề, là bước
đệm cung cấp kinh nghiệm cho em khi bước vào ngưởng cửa của cuộc sống
tự lập, của thực tiễn công việc.
Suốt quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu
đáo từ giáo viên hướng dẫn của mình là cô Phạm Thị Ngân. Vì thế, lời đầu
tiên em xin gửi lời cảm ơn đến cỏ Ngân - người đã dìu dắt, hướng dẫn em
trong thời gian làm Đồ án. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Mỹ thuật
công nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã giúp đỡ chỉ
dạy em trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường và đặc biệt là trong quá
trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp.

6


ĐỔ ÁN TÓT M .IIIẸP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

MỤC LỤC

A . MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu
7. Tài liệu tham khảo
8. Kết cấu của Luận cương Tốt nghiệp

B . NỘI DUNG
Chương ỉ : Giới thiệu đề tài
1.1. Xác định đề tài
1.2. Phân loại khách sạn
1.3. Giới thiệu công trình tiêu biểu
Chương I I : Hướng nghiên cứu chính —Nghiên cứu phong cách Ả
Đông đương đại
2.1. Sơ nét về phong cách phương Đông
2.2 . Phong cách Á Đông đương đại

7


1)0 ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

Chương I I I : ủng dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tưởng thiết kế
3.2. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc
3.3. Nhiệm vụ thiết kế
3.4. Phương án thiết kế
3.4.1. Khu sảnh
3.4.2. Khu nhà hàng
3.4.3. Khu shop
3.4.4. Khu phòng ngủ

c . KẾT LUÂN

8


1)0 ẢN tỏi

nghiệp

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

A.MỞĐẢU:
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Du lịch là một ngành chủ chốt và đang phát triển của ngành kinh tế Việt
Nam giống như hầu hết các nước châu Á và thế giơi.
Ngành du lịch bao gồm một loạt các lĩnh vực trong đó mỗi lĩnh vực có vai
trò quan trọng trong việc làm hài lòng khách. Việc tìm kiếm nơi ăn nghỉ là
nhu Cầu cần thiết với mỗi người xa nhà đến Việt Nam hay bất cứ nơi nào
khác, bất cứ với lý do công việc hay giải trí. Vì thế, dịch vụ ăn uống, nghỉ
ngơi là trọng tâm, là nhu cầu thiết yếu so với các nhu cầu khác của khách.
Là một người thiết kế, em chọn đề tài này để thông qua đó tìm hiểu và
nghiên cứu thêm những đáp ứng yêu cầu về mặt ăn uống, ngủ, giải trí và các
dịch vụ cần thiết khác nhằm đáp ứng được các tiêu chí về công năng, kỹ thuật,
thi công, an toàn, khả thi, tính thực tế và thấm mỳ.

2. Tình hình nghiên cứu:
Từ năm 2009 đến nay, ngành du lịch Việt Nam đang hồi phục kéo theo
kinh doanh ngành khách sạn cũng cỏ bước phát triển đáng kể. So với các
nước trong khu vực, thị trường khách sạn nước ta vẫn sôi động hơn hăn dù
trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 06 tháng
đầu năm 2011, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 2,97 triệu lượt
khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo CBRE Hotels
khu vực châu Á Thái Bình Dương (công ty khảo sát nghiên cứu thị trường
khách sạn khu vực châu Á Thái Bình Dương), so với các nước Singapore và
Thái Lan, Việt Nam vẫn còn thiếu sự đa dạng về các thương hiệu khách sạn.
Tuy nhiên, phần đông các khách sạn ở Việt Nam khá phong phú về lối
kiến trúc cổ điến phương Tây (Majestic, Sheraton, Riverside, Continental)
hoặc hiện đại (New World, Windsor Plaza, Sofitel) mà mảng trang trí theo
phong cách phương Đông đậm đà bản sắc dân tộc Việt hiện vần còn thiếu.
Do đó, em chọn nghiên cứu mảng đề tài khách sạn với phong cách
phương Đông là chính nhằm góp phần đa dạng hóa không gian trang trí khách

9


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

sạn và thong qua đó giới thiệu nét văn hóa đặc sấc của Việt Nam nói riêng và
văn hóa Á Đông nói chung đến các bạn bè quốc tế trên toàn thế giới.

3. Mục đích nghiên cứu:
Thông qua Đồ án Tốt nghiệp này, em mong muốn được tìm hiểu sâu về
thể loại công trình khách sạn, từ đó đưa ra phương án mới khả thi cho loại
hình này, đồng thời thổi hồn dân tộc vào khách sạn vừa thể hiện lòng tự hào
dân tộc vừa tạo nên “thương hiệu” đậm đà bản sắc Việt.

4. Nhiệm vụ nghỉên cứu:
Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng và thâm mỹ của cỏng trinh
khách sạn để từ đó đưa ra giải pháp thiết kế ứng dụng theo phong cách văn
hóa phương Đông.

5. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng một số phương pháp như :
- Phương pháp phân tích tổng họp.
- Phương pháp thu thập tư liệu qua các nguồn từ tạp c h í, mạng thông tin
từ xâm nhập thực tế , từ các thông tin thống kê , điều tra ...
- Phương pháp so sánh đối chiếu .
Từ đó rút ra kết luận từ quá trình phân tích trên để từ đấy có thế đưa ra
những phương án và đề xuất thích họp .

6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
Với Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất, em tìm hiếu nghiên
cứu về nội thất công trình khách sạn và nét đẹp của phong cách phương Đông.
Bốn khu chính em thể hiện bao gồm:

10


ĐO ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - ‘‘ORIENTAL HOTEL”

• Khu sảnh.
• Khu nhà hàng.
• Khu shop.
• Khu phòng ngủ.
Trang nhã, lịch sự, mang đậm dấu ấn phương Đông là những gì em muốn
chuyển tải vào thiết kế của mình. Từ những cảm nhận riêng của cá nhân về
kiến trúc, đường nét, màu sắc, ánh sáng, vật dụng nội thất mà em cụ thể hóa
vào khỏng gian khách sạn đế tạo nên nét riêng cho thiết kế của mình. Nhiệm
vụ thiết kế là thể hiện cho ra tính chất của nhà hàng vừa mang nét đẹp Á
Đông. Đây là điều mà nhà thiết kế phải làm cho ra cho tới nhằm đem lại cho
công trình không những vẻ đẹp - thấm mỹ mà còn phải đáp ứng cỏng năng sử dụng.

7. Tàỉ liêu tham khảo:
[1 http://tailieudulich.wordpress.com
[2] http://vi.wikipedia.org
[3] http://www.vietnamtourist.com/muine
[4] http://www.vietnam.vn
[5] http://www.nhatrangreal.com.vn
[6] http://asimax.vn
[7] http://tailieudulich.wordpress.com
[8] http://www.ohsingapore.com
[9] http://www .mandarỉ nori ental.com
[ 10] http://www.cuocsongdep.vn
[11] http://adspace.vn
[12] http://www.primegroup.com.vn


ĐO ÁN TÓT NGHỈ ẸP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

8. Kết cấu của Luận văn Tốt nghiệp:
Gồm 03 chương.
• Chương 1: Giới thiệu đề tài.
• Chương 2: Hướng nghiên cứu chính.
• Chương 3: ủ n g dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp.

12


1)0 ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - ‘‘ORIENTAL HOTEL”

B. NỘI DUNG
Chương I: Giói thiệu đề tài
1.1. Xác định đề tài:
Thiết kế nội thất khách sạn Oriental Hotel theo phong cách phương Đông
đương đại.

1.2. Phân loai
khách •san:

Các khách sạn rât đa dạng và thường thì được phân loại theo:
- Quy mô.
- Chất lượng, phạm vi kinh doanh và dịch vụ.
- Theo người sở hữu và điều hành khách sạn.
- Theo trọng tâm kinh doanh.
4- Quy mô:
v ề phương diện quản lý và điều hành các khách sạn được phân loại theo
quy mô và tiện nghi như sau:
- Loại nhỏ: 5-40 buồng.
- Loại vừa: 40-50 buồng.
- Loại lớn: trên 150 buồng.
Ví dụ: ở Anh và Ailen, quy mô trung bình cua khách sạn khoảng 30-35
buồng, trong khi ở Singapore là khoảng 150 buồng.
Ặ-SỞ hữu và quản lý khách sạn:
Trên thế giới có rất nhiều hình thức sở hữu và quản lý khác nhau trong
ngành kinh doanh khách sạn, một vài trong số đó sẽ được mô tả dưới đây.
Không phải các hình thức này đều cỏ ớ Vệt Nam . Cho dù điều này có thể có
thay đối. tại Việt Nam có một vài hình thức sở hữu khách sạn, bao gồm sở
hữu nhà nước , sở hữu tư nhân, liên doanh hoặc công ty con thuộc tập đoàn
13


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL’’

nước ngoài. Ví dụ khách sạn Majestic TP HCM, là một trong số các khách
sạn 5 sao của nhà nước. Hầu hết các khách sạn trực thuộc tập đoàn khách sạn
quốc tế ở Việt Nam là liên doanh do nhà nước và đối tác nước ngoài chung
vốn sở hữu. Ngoài những hình thức sở hữu nói trên còn có những khách sạn
hoạt động dưới một hợp đồng quản lý hoặc theo thoả thuận đứng tên
(franchie) - mô hình này đặc biệt phổ biến ở nước khác.Tập đoàn khách sạn quốc tế

- Là một tập đoàn lớn kinh doanh dưới tên rất thông thường như : Accor
với các chi nhánh Sofitel, Mercure, Novotel và Ibis ( http:// WWW.
Hilton.com). Holidaylnn ( http:// www.basshotel.com.holidayinn).
- Các đặc điếm chính của các khách sạn kiểu này là sự tiêu chuẩn hoá
các dịch vụ, tiện nghi và giá cả. Các khách sạn này có lợi thế nhờ sự có mặt
trên toàn cầu của mình vì khách khách hàng có thế tìm đến với họ ở bất kỳ
nơi nào minh đặt chân đến. Hầu hết các tập đoàn khách sạn lớn đề cố gắng có
mặt ở các thành phố lớn, ví dụ ở Hà Nội có Hanoi Opera Hilton.Các công ty khách sạn quốc gia

- Một số nước có công ty khách sạn quốc gia chủ yếu điều hành khách
sạn trong nước và có thể có một vài khách sạn ở nước ngoài, ví dụ như Days
Inn ở Mỹ (http:// W W W . Daysinn.com/ ctg-bin) và De Vevere.com).
- Ở Việt nam, các cơ quan, tổ chức thuộc sở hữu nhà nước điều hành một
số khách sạn nhà nước như Sở du lịch Sài Gòn là cơ cấu giống với loại hình
này nhất.Nhóm các khách sạn loại nhỏ

Không phải các nhóm khách sạn đều có quy mô lớn và phân bổ rộng. Một
sống công ty có thể sở hữu một nhóm 4-5 khách sạn, các khách sạn này có thể
tập trung ở một vùng nào đó như vùng biến hoặc các bãi tắm, hoặc trải rộng
hơn ờ một số địa phương. Khách sạn Sunw hà Nội (www.
Asiatralvel.com/vietnam/sunway) là một trong số mười khách sạn quốc tế
Allson ở khu vực Đông Nam Á.

14


DO ẢN rỏinghiệp

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

Các khách sạn độc lập

Ở Việt Nam và nhiều nước khác có khá nhiều các khách sạn tư nhân
không thuộc một công ty nào cả, ví dụ như khách sạn De syloia Hà Nội
(http://www.vietnamadventures.com/des.../desylioa.html). Nhiều khách hàng
thích chọn những nơi này hơn vì tính độc lập của chúng.

• Các tập đoàn khách sạn
Các tập đoàn khách sạn độc lập thường liên kết với nhau tạo thành một
liên minh, điều này mang lại cho họ một số lợi thế trong việc chia sẻ chi phí
quảng cáo, mua hàng khối lượng lớn, và chuyển các cuộc đặt buồng cho nhau.
Thu nhập chính là từ tiếp thị và các khách sạn riêng lẻ trả một khoản phí hàng
năm cũng như một số tiền hoa hồng phầm trăn cho tổ chức mẹ. Tập đoàn
khách sạn nổi tiếng nhất là Best Western (www.hestwestem.com) gồm hơn
300 khách sạn độc lập trên khắp thế giới.
X- Theo chất tượng và phạm vi kinh doanh:
- Các khách sạn thường được phân biệt dựa trên cơ sở số sao của chúng.
Thường thì người ta xếp hạng từ 1 đến 5 sao, hay như ở Mỹ từ 1 đến 5 viên
kim cương. Cách xếp hạng đó chủ yếu nhằm cung cấp thông tin cho khách
hàng về tiện nghi và dịch vụ họ sẽ thấy ờ khách sạn. Việc xếp hạng khách sạn
còn có thể thực hiện nhiều chức năng luật pháp khác, ví dụ như xác định mức
thuế khách sạn phải trả ( ví dụ ớ Tây Ba Nha).
- Ở Việt Nam cỏ một hệ thống xếp hạng khách sạn có một hệ thống
khách sạn chính thức do TCDLVN cấp giấy chứng nhận dựạ trên hệ thống
xếp hạng theo sao. hệ thống xếp hạng này dựa theo cơ sờ tiện nghi và dịch vụ
của khách sạn. Nó cỏ thế chỉ đơn giản là nới nghỉ với một bữa sang, hoặc có
thể là các dịch vụ sang trọng trong một khách sạn năm sao.
- Việc xếp hạng khách sạn không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi tính đa
dạng của ngành kinh doanh này. Nhiều khách sạn không thuộc một chủng loại
nào. Cách xếp hạng chung thường dựa trên địa điểm, giá cả, mục dịch vụ và
tiện nghi/ phương tiện đựoc cung cấp. Việc khách quyết định nghỉ tại một
khách sạn nào đó chiụ ảnh hường của nhiều yếu tố như giá cả, địa điếm , tiện
nghi, tiêu chuẩn dịch vụ...

15


1)0 ÁN TOT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - ‘‘ORIENTAL HOTEL”

4- Theo trọng tâm kinh doanh hay vị trí của khách sạn:Khách sạn thương nhân

Những khách sạn này chủ yếu phục vụ khách thương nhân, nhưng thường
được các nhóm khách hội nghị, khách du lịch và khách riêng lẻ thuê. Khách
sạn thường có dịch vụ buồng ngủ, quán cà fê ( có thế mờ cửa 24/24 giờ), quán
bar/ cocktail, và có the có cả phòng ăn sang trọng. Các dịch vụ có thể gồm
giặt là/ dọn buồng, trung tâm dịch vụ phục vụ kinh doanh, câu lạc bộ sức
khoẻ... các tiện nghi cho khách thường bao gồm báo miễn phí, cà fê sáng và
dịch vụ đánh giày.Khách sạn sản bay

Nằm gần sân bay, các khách sạn này thường hoạt động gần hết công suất
vì nó thuận lợi cho lữ khách. Mức độ dịch vụ và tiện nghi có thế chênh lệch
rất lớn. Khách hàng bao gồm các hành khách đi máy bay, phi hành đoàn và
các du khách thương nhân. Các khách sạn sân bay thường hoạt động24/24h,
nhận và trả buồng bất kỳ thời gian nào trong ngày và thường phải phục vụ
những vị khách bất ngờ bị hoãn chuyến bay. Sân quốc tế Don Muang
Bangkok có khách sạn nằm ngay trong khu vực các toà nhà sân bay.Khách sạn bình dân

Những khách sạn này dành cho những nguồi có mức thu nhập không cao,
chúng có chất lượng được tiêu chuẩn hoá cao, nhưng với các phưong tiện, ăn,
ở có thế cỏ hoặc không dịch vụ ăn uống. Các khách sạn bình dân thường ở xa
trung tâm thành phố, gần các đường cao tốc hoặc các điểm nút giao thông (
nhà ga xe lửa, sân bay). Khách hàng của loại khách sạn này thường là các gia
đình, lữ khách bình dân và các nhóm du khách/ hội nghị.Khách sạn căn hộ

Loại hình khác sạn căn hộ mới phát triển, chúng cung cấp chỗ ăn ờ rộng
rãi, một phòng khách riêng và các đồ dùng thiết yếu cho nhà bếp ( bếp nhỏ)
trong phạm vi một căn hộ, khách sạn bao gỏm những nguời trọ lâu, những
người đi nghỉ hoặc thương nhân. Loại khách này đang phát triến ớ các thành
phố lớn, nơi mọi nguời chuyển đến và không tìm được một chỗ ốn định lâu
dài. Một trong những công ty cung cấp sản phẩm này ở Mỹ là Embassy Suites
16


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỎNG - “ORIENTAL HOTEL”

( http:// www.embassuites.com). Khách sạn duy nhất ở Sài gòn thuộc loại này
là Sai Gon Chancery Best wester.Khách sạn sòng bạc Casino

Trong các khách sạn casino, các phòng ở và hoạt động ăn uống chủ yếu
phục vụ cho việc đánh bạc. Những khách sạn này thường rất xa hoa và phục
vụ những trò giải trí, các cuộc trình diễn cao cấp nhằm thu hút khách hàng.
Một số khách sạn casino nối tiếng như LasVergas ở Mỹ (www.lg.hilton.com)
và Maco, đặc khu hành chính của Trung Quốc (http://www.
greatchina.net/get/macau/macau_hotel.htmt).Khách sạn nghi dưỡng

Những khách sạn này dành cho những người đi nghỉ thư giãn, hoạt động
theo mùa hoặc quanh năm, tùy theo các hoạt động gải trí có thể có. Khách sạn
nghỉ dưỡng thường ở xa thành phố nhưng dễ tìm. Phạm vi dịch vụ và tiện
nghi có thế khách nhau nhưng các khách sạn nghỉ dưỡng có xu hướng sang
trọng hóa. Chu trình kinh doanh của loại khách sạn này đối lập với tru trình
của khách sạn sân bay ở chỗ nó dễ dự tính trước lượng khách đến và đi trong
một khoảng thời gian ấn định. Một ví dụ ở Vệt Nam là nhà nghỉ bên bờ biển,
Bambo Village Seaside Resort ờ Phan Thiết.

1.3.GỈÓÌ thiệu công trình tỉêu biểu:
Khách sạn Mandarin Oriental (Singapore).
Khách sạn Mandarin Oriental (chi nhánh tại Singapore) thuộc Tập đoàn
Khách sạn Mandarin Oriental (Mandarin Oriental Hotel Group). Đây là Tập
đoàn kinh doanh khách sạn, khu nghi dưỡng (resort) và căn hộ cao cấp uy tín
nhất trên thế giới.
Hiện nay, Tập đoàn Mandarin Oriental hoạt động và phát triển được 41
khách sạn với hon 10.000 phòng tại 25 quốc gia, với 17 khách sạn ở châu Á,
14 ở châu Mỹ và 10 ở châu Âu và Bắc Phi. Ngoài ra, tập đoàn còn kinh doanh
ở lĩnh vực căn hộ cao cấp.

17


1)0 ÁN TOT NGIIIẸP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

Khách sạn Mandarín Oriental (chi nhánh Singapore) là khách sạn 5 sao
nằm ớ vị trí trung tâm Singapore, đồng thời rất thuận tiện giao thông (gần
thành phố Ngee Ann và đường Orchard) và gần các địa điểm tham quan lớn
như Bảo tàng Ọuốc gia Singapore (Singapore National Museum).
Các tiện nghi ở khách sạn bao gồm:
- Nhà hàng, bar, phòng ngủ, phòng tập thế dục,spa, sân tennis, bể bơi,
khu café, khu mua sắm (shop lưu niệm, nước hoa, quần áo...), bãi đỗ xe...
- Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói hạng sang (business center) và
cung cấp các phòng họp nhò, dịch vụ thư ký, xe limo, xe ô tô hạng sang; dịch
vụ Internet tốc độ cao ờ các khu vực công cộng.
- Không gian tô chức sự kiện như phòng tỏ chức tiệc, hội nghị, phòng
khiêu vũ; các dịch vụ kinh doanh như tiệc cưới, tour du lịch.
Dưới đây là một số hình ánh của khách sạn Mandarín Orental
(Singapore):
• Sảnh đón:

18


1)0 ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỒNG - “ORIENTAL HOTEL”

Nội thắt bài trí theo kiêu đăng đổi tạo sự trang trọng, uy nghiêm

19


1)0 An tot

nghiệp

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

• Khu Café:

Sử dụng 3 tone màu chính: nâu nhạt - trăng - đo
tạo sự sang trọng, nhã nhặn
• Khu nhà hàng:

r

r

•>

Tone nâu cùng lôi kiên trúc phương Đông tạo cám giác hoài cô
20


1)0 ÁN TOT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG “ORIENTAL HOTEL”

Những nét thăng , mang
khôi hình\ vuông
—chữ nhật tạo
\
r
sự thiên định, trám lăng
• Phòng dành cho khách:

Mandarin Oriental gồm ỉ. 051 phòng dành cho khách (guestroom)
với tầm nhìn đẹp có thê quan sát được thành phô

/V 'í-^yũ'7)


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - "ORIENTAL HOTEL”

Chương II: Hưóng nghiên cứu chính - Nghiên cứu phong cách Á
Đông đưong đại
2.1. Sơ nét về phong cách phưo’ng Đông:
Là một trong nhừng cái nôi văn hóa của nhân loại, có thể nói phương
Đông luôn tự hào mang lại cho con người một nền văn minh rực rỡ. Với cách
sống đầm ấm, nhẹ nhàng và đề cao sự "yêu thương - đùm bọc" dường như
mọi hoạt động hàng ngày đều bộc lộ ra những cách sống, những bước đi và cả
những hành động rất "Phương Đông".
Tuy hơi cứng rắn trong lối sống nhưng nét văn hóa Phương Đông luôn tỏa
sáng, sự kết hợp tài hoa trong đôi mắt nghệ thuật và trang trí nội thất đã biến
không gian trở nên mềm mại hơn và mang chút hoài niệm. Ngày nay, với óc
sáng tạo và say mê tìm tòi, những nhà thiết kế nội thất đã kết hợp phong cách
phương Đông truyền thống với vẻ đẹp hiện đại, tạo nên phong cách Á Đông
đương đại - vẫn là Á Đông nhưng hiện đại, trẻ trung, thanh thoát hơn, vẫn
mang vẻ đẹp hoài cô.

Bộ bàn ăn phong cách các vị vua chúa
của thời kỳ phong kiên xưa cô kính
Người Á Đông thường quan niệm ràng màu đỏ sẽ mang lại tất cả những
điều đó cho họ trong cuộc sống, nhất là những ngày đầu năm mới, màu đỏ

22


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỒNG - “ORIENTAL HOTEL”

được xem như là những lời hay ý đẹp, "xông đất" cho gia chủ được vạn sự
như ý.
Phần lớn, phong cách Phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa
Trung Hoa và Nhật Bản. Người Nhật có khuynh hướng trang trí nhà cửa có
màu sắc trung tính, hài hòa và tối giản còn người Trung Hoa lại ưa chuộng
màu sắc sáng sủa và sặc sờ với những vật dụng bằng sơn mài hay sơn phết
màu đỏ rất rực rỡ.
Phông nền chung thường là sử dụng những màu sơn đen hoặc sơn gỗ màu
tối. Những ngôi nhà phương Đông thường có nền màu khá nhã nhặn điểm
xuyết những nội thất màu sắc nổi bật làm điếm nhấn cho căn phòng.


Nội thất:

Người Nhật thường sử dụng đồ nội thất đơn giản nhưng cho nhiều mục
đích khác nhau. Ví dụ như bộ đệm phu-tông (là loại đệm dày, có nhồi bông)
vừa có thể để ngồi hay trải xuống sàn để ngủ. Tương tự, một chiếc rương
bằng gỗ có thể dùng làm bàn hay chiếc tủ đựng đồ. Trong khi đó, nội thất
Trung Quốc thường ưa chuộng nét cố kính với những đường nét chạm trỗ
hoặc những họa tiết trên chất liệu tơ lụa sang trọng.

Những chiêc tủ với hoa văn câu kì tinh tê

23


DO ÁN TỎT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐỒNG - “ORIENTAL HOTEL”

Đối với người Phương Đông, thảm thường được chú ý đầu tiên trước khi
tiến hành lựa chọn đồ nội thất. Những vật dụng trong nhà từ đỏ sẽ được kết
họp hài hòa với màu sắc, kiểu dáng và chất liệu của chiếc thảm. Ví dụ, một
chiếc thảm hoa với những họa tiết màu vàng sẽ được kết họp với bộ bàn ghế
cùng tông màu hay một bức vách tao nhã treo những bức tranh cùng họa tiết.
• Cửa và ánh sáng:
Đây là điểm mấu chốt trong việc trang trí nhà theo phong cách Á Đông
bởi người phương Đông rất chú trọng về yếu tố cân bằng, đặc biệt là trong
việc sắp xếp cửa nẻo và ánh sáng.
Ví dụ: Nếu căn phòng đầy ắp những họa tiết trang trí ở thảm, hay đồ nội
thất thì các cánh cửa nên thiết kế thật đơn giản, không cầu kỳ, màu sắc phải
hài hòa với tông màu sáng .

Những chi tiết cửa
đi, cửa so được giảm thiểu các hoa >văn họa tiết
r
khiên cho không gian căn phòng đỡ nặng nẻ
Một căn phòng theo phong cách Nhật Bản sẽ nghiêng về nét giản dị và
đồng thuận cùng thiên nhiên. Ví dụ như người Nhật hay dùng những chiếc
màn cửa bằng tre hay mành gỗ. Trong khi đó, người Trung Quốc lại thích
trang trí cửa với những chiếc đèn lồng hay những tấm màn thêu hoa màu sặc
sỡ.
24


1)0 ÁN TÓT NGHIỆP

KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG - “ORIENTAL HOTEL”

• Vật trang trí thủ công mỹ nghệ:
Bên cạnh đặc trung về hoa văn họa tiết và màu sắc, không gian theo
phong cách Á Đông không có nhiều không gian rộng như lối thiết kế của
người phưong Tây. Các khoảng trống thường được trang trí với những vật
dụng như mành tre, bình gốm hay thác nước phong thủy, một vật dụng được
quan niệm là nguồn cung cấp năng lượng, sự giàu có và thịnh vượng.

Bình gốm và thác nước phong thúy

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×