Tải bản đầy đủ

luận văn hãng game valve

w

«
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
—oOo—

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP

HÃNG GAME VALVE
GVHD

: ThS. PHAN TRÍ THÀNH

SVTH

: TRẦN XUÂN NHẤT

LỚP


: 06DNT1

MSSV

:106301091

THƯ VIỆN
TRUÔNG 0H <Ỷ THJẬT CÒN u n g h ệ TP.r.CM

A Ũ J00 5 A 0 Õ

Tp. Hố Chí Minh, thúng 07 năm 2010

m


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP. HCM

Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

._

----- 0O0......

_

KHOA MỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MỒN:

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ T Ê N :............ TRAN XUÂN N H A T......................

MSSV:

106301091


MẢ NGÀNH:............ 301........................................................

LỚP:

06DNT1

1. Đầu đề ĐỒ án tốt nghiệp:
........ Cịíưnt»... .ITclU ' ^ .......................................................................................
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

........................................................íị&mn..f..Jxp p...í

ĩ

.Í^ ÍU ... á è L ...............

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: .....^2..-..\. t....tĨ.£.AO..........................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: .....Ạ.5.~..7....7:..ẦQAQ..........................................
5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn

1/.. . ĩ Iv u * . .I m .. ..X U ớũiL ...........

...'iíứ & c \i£.'.

2/ ...............................................................

................................................................ .

...

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20..
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):............................
Đơn vị: ..................................
Ngày bảo vệ: .......................
Điểm tổng k ế t:.....................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

PƯaK In C'lwL


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

....

....

.dbữUà..
. £ U a . r t Ê LÌ . .

Điểm sô"bằng sổ'

.. ;fcjLut ĩ ỉ ... k x .../.. .^A&€U' ị...

. v u l. Ị,

teL\
.

.C a

a

/á . . .

ỵl^aUU

.................................................................................................

il_____ Điểm sô" bằng chữ.

TP. HCM, ngày..u..tháng.. .L.lh.năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phô" Hồ
Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện đồ án tốt nghiệp này.
Xin chân thành cám ơn quý thầy cô trong khoa Mỹ thuật Công nghiệp trong
suốt thời gian qua đã tận tình hướng dẫn, trang bị cho tôi những tri thức nền tảng
quy báu.
Xin gửi đến thầy, giảng viên. Thạc sl Phan Trí Thành đã không tiếc thời gian,
hướng dẫn nhiệt tình cho bài đồ án được hoàn thành tốt nhát lời tri ân và cảm tạ
sâu sắc.
Cám ơn cha mẹ đã chăm sóc, nuôi dạy con thành người.
Cảm ơn các bạn bè đã nhiệt tình động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian hoàn thành đồ án.
Dù đã râ"t cô" gắng hoàn thành đề tài này với tất cả niềm say mê nhưng chắc
chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo và
đóng góp ý kiến chân thành của thầy cô và bè bạn.

Sinh viên thực hiện
Trần Xuân Nhất
Tháng 7 năm 2010


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU.................................................................................... 1
1.1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................1
1.2. Tìm hiểu về ngành công nghiệp game.............................................................1
1.3. Tìm hiểu về hãng game V alve........................................................................ 3
1.4. High-tech - úng dụng trong cao ốc văn phòng............................................... 4
1.5 Chất liệu sử dụng.............................................................................................. 5
CHƯƠNG 2: THE HIỆN........................................................................................... 6
2.1. Ý tưởng............................................................................................................. 6
2.2. Hồ sơ kiến trú c................................................................................................. 7
2.3. Khu tiếp tâ n ...................................................................................................... 8
2.4. Khu vẽ tay......................................................................................................... 9
2.5. Khu vẽ m áy .....................................................................................................10
2.6. Khu lập trình....................................................................................................11
2.7. Khu test gam e..................................................................................................12
2.8. Khu họp............................................................................................................13
2.9. Khu giám đốc...................................................................................................14
2.10. Thiết kế trang thiết bị nội thất......................................................................15
CHƯƠNG 3: KÊT l u ậ n .........................................................................................16
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH

Trang
Hình 1

Hội chợ triển lãm game

2

Hình 2

Giai đoạn test game

3

Hình 3

Logo hãng Valve

4

Hình 4

Không gian high-tech 1

4

Hình 5

Không gian high-tech 2

5

Hình 6

Bảng vẽ sô" 1

6

Hình 7

Bảng vẽ sô" 2

6

Hình 8

Bảng vẽ sô" 3

7

Hình 9

Bảng vẽ sô"4

8

Hình 10

Bảng vẽ sô" 5

8

Hình 11

Bảng vẽ sô 6

9

Hình 12

Bảng vẽ sô" 7

10

Hình 13

Bảng vẽ sô" 8

11

Hình 14

Bảng vẽ sô" 9

12

Hình 15

Bảng vẽ sô" 10

13

Hình 16

Bảng vẽ sô" 11

14

Hình 17

Bảng vẽ sô" 12

15


LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc sông ngày nay đang ảnh hưởng và phát triển cùng với công nghiệp
công nghệ cao. Lợi ích mà công nghệ đem lại cho cuộc sồng là rât lớn, từ những
vật dụng nhỏ, cho đến không gian sông, không gian làm việc, hàng không vũ
trụ...tất cả đều có dấu ấn của công nghệ một thời. Chính vì vậy công nghệ luôn
tạo ra cái mới để phục vụ cho cuộc sông của con người. Một phần trong sô đó là
không gian làm việc của con người ngày càng được công nghệ hóa giúp thao tác
nhanh hơn, chính xác hơn, thỏa mái hơn. Đề tài “ Hãng game Valve” là sự
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong không gian làm việc, cụ
thể là công ty thiết kế game. Tạo ra không gian mới lạ mang tính chât công
nghệ cao cùng các trang thiết bị hiện đại nhất.


CHƯƠNG 1 - NGHIÊN

cứu

1.1. Lí do chọn đề tài
Mười năm trước, game Online là một khái niệm thật lạ lẫm dù cho vào thời điểm
đó chỉ cần bỏ ra một số tiền rất nhỏ là có thể có một đường ADSN về nhà để nối
mạng Internet. Ngày nay với sự cải tiến đến vượt bậc và không ngừng đổi mới
công nghệ có thể đáp ứng hầu như toàn bộ thị hiếu của người chơi, thỏa mãn đên
từng yêu cầu khắt khe nhất của các game thủ, về hiệu ứng đồ họa sống động hay
âm thanh trung thực nhất. Doanh thu ngành này tại Việt Nam liên tục phát triển
trong vài năm gần đây, có thể nói trong vài năm tới, thị trường game vẫn sẽ tiêp
tục được làm nóng bởi sự cạnh tranh khá sôi nổi của các công ty phát hành và tiêu
thụ game.
Nhận thức được đây là một xu hướng đang ở giai đoạn phát triển đỉnh cao và hứa
hẹn nhiều triển vọng lớn, việc nghiên cứu về các công ty phát hành game là một
lĩnh vực tuy không quá mới mẻ nhưng luôn có những nét mới, sáng tạo và thú vị.
Vì những lí do trên, nên tôi chọn đề tài Nghiên cứu về hãng game Valve làm nội
dung đồ án tốt nghiệp của mình, với mong muốn đóng góp thêm một sự tìm tòi và
phát hiện trong môn học.
1.2. Tìm hiểu về ngành công nghiệp game
Game hay “trò chơi điện tử ” là một tiện ích của công nghệ điện tử-tin học nhằm
phục vụ nhu cầu giải trí của con người. Đó là các phần mềm xây dựng theo một
nội dung nhất định, cho phép con người tham gia điều khiển một "nhân vật" theo ý
muốn và tuân theo các quy tắc của trò chơi đã được cài đặt. Thông qua một màn
hình các dữ liệu đã mã hóa được đưa ra dưới dạng hình ảnh, cho người chơi quan
sát các diễn biến của trò chơi.

1


Hình ỉ. Hội chợ triển lãm game

Kèm theo đó lavmột hệ thống âm thanh được cài đặt để phát âm theo sự điều
khiển của người sử dụng đồng thời với hình ảnh trên màn hình. Như một bộ phim
hấp dẫn mà người chơi có thể thay đổi theo ý muốn. Hấp dẫn ở hình ảnh sống
động và âm thanh kích thích bản năng hiếu thắng và trí tưởng tượng của con người,
buộc họ chinh phục trò chơi. Trò chơi điện tử theo sự phát triển của công nghệ tin
học, chia làm nhiều loại: theo nội dung, theo hình thức...
Như vậy, trò chơi điện tử ra đời và phát triển theo sự phát triển của tin học. Theo sự
phát triển của công nghệ tin học, ngày nay game đã trở thành một ngành giải trí
mang lại lợi nhuận cao, một ngành công nghiệp không khói nhiều sức hút.

2


Hình 2. Giai đoạn test game

1.3. Tìm hiểu về hãng game Valve
Valve là một hãng trò chơi có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Valve do Gabe
Newell và Mike Harrington vào năm 1996. Gabe Newell là nhân viên thứ 11 của
hãng Microsoft và quyết định đầu tư sang ngành giải trí sau 13 năm làm việc tại
đại bản doanh của nhà tỷ phú Bill Gates.
Valve nổi lên sau khi tung ra game Half-Life, một thể loại mới về FPS, không
những cho người chơi ở dạng cốt truyện mà còn cho họ chơi qua mạng. Với hình
ảnh chân thực, sông động Half Life đã đem lại cho nhà sản xuât nhiều lợi nhuận,
trong thời kỳ hoàng kim doanh số công ty có thể tính theo từng giờ.
Half-Life, tiêu đề của trò chơi điện tử nổi tiếng nhât của hãng, đã giành được trên
50 giải thưởng Game của năm và được đặt tên là "Best PC Game Ever" trong
Tháng Mười Một năm 2005, Tháng Mười 1999, và tháng tư 2001, trên tạp chí PC
Gamer, tạp chí PC games bán chạy nhất của thế giới.

3


Hình 3. Logo hãng game Valve

Ngoài ra Valve còn là nhà phát triển công nghệ hàng đầu ngành bao gồm cả động
cơ Nguồn trò chơi.
1.4. High-tech - ứng dụng trong cao ô'c văn phòng
High-tech ( công nghệ cao) đã được ứng dụng rộng rải trong các công trình kiến
trúc, phần lớn là các công trình cao ốc. Một phần do tính chât dễ thi công, hiệu
quả thẩm mỹ cao, sang trọng và hiện đại nên ngày càng nhiều công trình được thi
công theo dạng high-tech này.

Hình 4. Không gian high-tech I

4


Kiểu thiết kế 44hi-tech”: đây là kiểu thiết kế hiện đại, là sự kết hợp kỹ thuật hiện
đại với các hiệu ứng ánh sáng khác nhau.
Đặc trưng của thiết kế : sử dụng kỹ thuật cao để khoa trương tính thẩm mỹ của vật
liệu thông qua việc sử dụng những thông tin kỹ thuật trong cuộc sống đời thường,
bằng việc trộn lẫn không gian và công nghệ mới. Thiết kê kêt câu bên ngoài với
khung kim loại được sơn màu sáng, các loại đèn đơn giản, màu sắc sử dụng có hạn
chế, dùng màu nguyên thủy và màu bê tông, không sử dụng tranh ảnh và các
thành phần trang trí. Cách trang trí nội thât văn phòng là bằng phẳng, trơn láng,
bóng bẩy, các vật dụng kim loại hay vật dụng khác có tính sáng bóng.

Hình 5. Không gian high-tech 2

1.5 Chất liệu sử dụng
Vật liệu sử dụng là: thép, nhôm, inox (kim loại), aluminum, composite, nhựa,
kính, polycacbonat ( vật liệu nhân tạo) và các vật liệu đá, gỗ ( tự nhiên).

5


CHƯƠNG 2 - THỂ HIỆN
2.1. Ý tưởng
TRƯONG ĐA I HỌC KỶ THUẠT CÓNG NGHẸ THANH PHO HO CH Í MINH
KHOA MY THUẠT CÔNG N G H IẸ P

ĐÒ ÁN TÒT NGHIẸP
CHUYÊN NGÀNH THIẺT KÉ NỘI THẢT KHÓA 2 0 0 6 - 2 0 1 0

HÃNG GAM E VALVE

CVHC : 7 .1 .5 7
7 F : 7 .H-VIH
3 >'TH: TRAU MriEV: ' . C i r i o ;

Hình 6. Bảng vẽ số I


Hình 7. Bảng vẽ số 2

2.2. Hồ sơ kiến trúc

Hình 8. Bảng vẽ số 3

Hồ sơ công trình kiến trúc Vinamilk Tower, gồm 12 tầng, 1 tầng lửng và 2 tầng
hầm. Tổng chiều cao 51,8m, các tầng có cốt cao độ 3,8m.
Sử dụng mặt bằng tầng 2 của công trình để bô trí nội that cho đồ án “ Hãng game
Valve”. Gồm các khu chính: giám đốc, họp, tiếp tân, vẽ tay, vẽ máy, lập trình, test
game, kế toán, kinh doanh và marketing. Các khu phụ: cà phê, kho, vệ sinh + hành
lang cầu thang máy.
Các không gian thiết kế chính cho đồ án gồm 7 khu: tiếp tân, vẽ tay, vẽ máy, lập
trình, test game, họp, giám đốc.

7


Hình 9. Bầng vẽ sô' 4

2.3. Khu tiếp tân

8


Hình 10. Bảng vẽ sô' 5

khu tiếp tân được bố trí gần hành lang cầu thang máy, quầy tiếp tân được thiết kế
với kiểu dáng hiện đại mạnh mẽ, một hình nền làm chât liệu kính có đính logo của
hãng, tên hãng.
Bên cạnh quầy tiếp tân là khu vực khách chờ, có thể ngồi nhìn thây các poster và
sản phẩm game mới trưng bày.
2.4. Khu vẽ tay

Hình 11. Bảng vẽ sô' 6

Khu vẽ tay gồm chức năng vẽ tay ( ý tưởng), viêt kịch bản, kê hoạch, phân tích
yêu cầu. Gồm 8 bàn ghế vẽ tay, có vách ngăn lửng tạo sự riêng tư thỏa mái thiết
kế. Cách bố trí 2 người tạo một nhóm nhỏ, hệ thống dụng cụ vẽ được treo trên 3
khối hình cầu, có thể tự động đóng mở, hạ thấp lên cao theo nút điều khiển.
Trong phòng còn bố trí 2 máy viết kích bản, kế hoạch. Một bàn họp nhóm hình đa
giác cho 8 chổ ngồi, 1 bàn ghế của trưởng phòng.

9


2.5. Khu vẽ máy

Hình 12. Bảng vẽ số 7

Chức năng chính của khu vẽ máy làm nhóm thiêt kê nhân vật, nhóm thiêt kê dụng
cụ-đạo cụ, nhóm thiết kế không gian game, bộ máy xử lý trung tâm hình đa giác,
với màn hình treo cảm ứng. Các vạch đừng dẫn màu vàng dưới sàn như là các bo
mạch điện tử, dẫn dắt từ các máy con về máy chủ trung tâm.

10


2.6. Khu lập trình

Hình 13. Bảng vẽ số 8

Chức năng làm lập trình chuyển động, âm thanh,ngôn ngữ, hiệu ứng...là khâu
quan trọng để chuyển các hình ảnh đồ họa thành game. Không gian được thiêt kê
với các hệ thống máy lập trình 2 màn hình, và 1 máy chủ hoạt động kiểm tra các
máy con.

11


2.7. Khu test game

Hinh 14. Bang ve so 9

Khu test game la khu Idem tra lai tat ca cua loai game, tif khu nay se diidc chinh
thufc tao ra san pham game hoan chinh. Gom he thong may test khac nhau cho
tifng game, tifng hieu ling khac nhau. (3 gifta khu co 1 bo ban ghe hop nhom, khi

12


có vân đề về lỗi trong game sẽ được hội ý tại đây và đưa ra cách xư lý,hoặc tra lại
về bộ phận thiết kế hay bộ phận lập trình làm lại.

2.8. Khu họp

Hình 15. Bảng vẽ số 10

Khu họp được thiết kế với không gian như khoang tàu phi thuyền vũ trụ, và 1 hình
nền cảm giác như ko gian bao la của vũ trụ ta nhìn ra. Bàn họp được thiêt kê hình
chữ V. khu họp được trang bị hệ thống điện tự động gồm màn hình, micro, bực
thuyết giảng, màn hình lớn.

13


2.9. Khu giám đốc

Hình 16. Bảng vẽ số 11

Phòng giám đốc là khu làm việc, tiêp khách của giám đốc, với không gian được
thiết kế cho sự riêng tư. Ngoài ra bộ bàn ghế salon cũng được thiêt kế với dáng
hiện đại, lưng tựa chữ V như phần tường sau của bàn giám đốc.

14


2.10. Thiết k ế trang thiết bị nội that

Hình 17. Bảng vẽ số 12

Với 2 sản phẩm được chọn thiết kế chính là quay tiếp tân và máy test game. 2 sản
phẩm này là đại diện chung cho toàn đồ án. Với thiết kế hiện đại, chất liệu sáng
bóng phù hợp với phong cách hitech

15


CHƯƠNG 3 - KẾT LUẬN
ĐỒ án là sự nghiên cứu và có tính ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam, khả năng
thành công của đồ án còn phụ thuộc vào tính chất công nghệ hiện tại. Đồ án là
thiết kế Hãng ga me Valve, là một hãng nổi tiếng của Mỹ. Đặt điêu kiện Hãng
Valve đặt chi nhánh tại Việt Nam thì người Mỹ sẽ đem công nghệ mới từ Mỹ và
ứng dụng trên đất Việt.
Đồ án là sự thỏa mãn về dam mê công nghệ mới của sinh viên, tạo một không
gian làm việc hiện đai cùng với những máy móc trang thiêt bị mới sẽ la mọt khong
gian lý tưởng để hoàn thành nhanh, hoàn thành tốt công việc.

16


i

TÀI LIỆU THAM KHẢO
t

1. Tạp chí kiến trúc.
2. Tạp chí nội thất.
3. Tài liệu tìm hiểu từ internet

THƯViỆN
TRƯƠNG 8H KỸTHU ÀTCỚ NG NGHỆ TP.HCM

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×