Tải bản đầy đủ

luận văn dáng hình âm nhạc

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH
KHÕA Mỹ t h u ậ t CÔNG NGHIỆP

TIỂU LUẬN

LẬP ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP
CHỦ ĐỀ

Lớp
Họ và tên
MSSV
GVHD

: 07DNT01
: NGUYỄN THỊ THÊM
: 107301147
: Thầy ĐINH ANH TUẤN
Cô PHẠM THỊ NGÂN

/1 ciA - £ỊtMM ỤC LỤC
A /Đ Ặ T VÁN Đ Ề :................

3

A .ỉ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:...............
3
A.2 Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:......................................................................3
A.3 PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:............................................................. 3
B/GÌẢÌ QƯYÉT VẮN Đ È :.....................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: Tìm hiểu về M usic:.................................................................................................. 4
1.1 Music là gì:..................................................................................................................................4

1.2 Các thể loại âm nhạc:........................................................................................................ 4
1.3

Ký hiệu

âm nhạc:....................................................................................................................... 4

1.4 Các loại và thời kỳ âm nhạc:............................................................................................ 6
1.5 Nhạc cụ và sản phẩm của âm nhạc:................................................................................. 2
1.6 kiến trúc:...........................................................................................................................12
* CHƯƠNG 2: Đề xuất giải pháp thiết kế cho công trình : .................................................. 14
2.1 Hồ sơ kiến trúc công trìn h :................................................................................................. 14
2.2 Phân tích ý tưởng và công năng từng khu vực thiết k ế:................................................ 15
2.3 Mục đích của công trình thể hiện thiết kế trong đồ á n : ................................................ 20
CHƯƠNG 3: Lịch trình thực hiện đồ án tốt nghiệp:............................................................... 21
CHƯƠNG 4: c ấ u trúc bài đồ án:................................................................................................. 21
CHƯƠNG 5: Ket luận:....................................................................................................................22

2


A / ĐẶ T V Ấ N ĐÈ:
A.l LY DO CHON ĐẼ TẢI:
Âm nhạc thật sự là cái nôi của ngôn ngữ
và mãi mãi là một thứ ngôn ngữ chung của
toàn nhân loại. Nhà soạn nhạc thiên tài

người Đức Lucvichvan Beethoven đã nói:
“Âm nhạc làm trái tim của người nam sôi
sục và khóe mắt của người nữ đẫm lệ”..
Âm nhạc đã là ngôn ngữ của tâm hồn của
trái tim và nhịp đập cuộc sống, phải chăng
tất cả những điều đó đã khẳng định sự diệu
kỳ của âm nhạc trong cuộc sống loài
người.

UK'

III t e 1s MY

1

Đối với bản thân tác giả là một người rất yêu âm nhạc, xem nỏ như là cuộc sống
là hơi thở và muốn mang những điều tuyệt diệu đó vào trong công trình công cộng
dành cho thiếu nhi để làm tăng thêm tính năng thẩm mỹ nghệ thuật trong âm nhạc.
Muốn tìm hiểu và khai thác một vài khía cạnh công năng mới mẻ của nó đưa nó
đến một tầm cao mới.
A.2 Ỷ NGHĨA VẢ MUC TIỂU NGHIỀN CỨU:
- Tìm hiếu các khía cạnh thẩm mỹ của âm nhạc.
-Tạo một không gian vui chơi đầy tính nghệ thuật cho đối tượng thiếu nhi.
- Tìm hiểu về các phế phẩm của âm nhạc và vận dụng vào trong thiết kế để tạo ra
vật liệu trang trí tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
- Học được cách vận dụng ý tưởng mang tính cảm xúc vào thiết kế.
A.3 PHAM VI VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN CỨU:
- Phạm vi của đề tài: nghiên cứu về các trường phái âm nhạc theo từng thời kì và
tạo ra những nơi phù hợp với từng thể loại âm nhạc khác nhau. Nghiên cứu tất cả
các nhạc cụ và đưa chúng vào phần thiết kế không gian. Tìm hiểu ra các vật liệu
tạo nên âm thanh và đưa vào các không gian lớn tạo sự mới lạ và hứng thú cho
thiếu nhi.
- Phương pháp nghiên cứu: thực hiện việc nghiên cứu bằng phương pháp thu thập
tư liệu và tổng hợp phân tích những tư liệu thu thập được đế rút ra những kết quả
cần thiết cho việc thiết kế.
- Sưu tập toàn bộ những kiến thức về âm nhạc và nhạc cụ.
- Sử dụng những phương tiện bao gồm các trang Web trên internet, sách báo và các
công trình thực tế để nghiên cứu ý tưởng.
3


B/GĨẢI Q UYẾT VẤN ĐẺ:
CHƯƠNG 1: Tìm hiểu về Music:
LỊ Music là gì:
Âm nhạc là một hình thức nghệ thuật với
âm thanh. Đó là sự xếp đặt của các âm
thanh”. Âm thanh gồm cỏ bốn tính chất căn
bản là:
*Cao Độ - trầm, trung, cao.
*Cường Độ - nhẹ, trung, mạnh;
*Trường Độ - dài, ngắn.
*Am sẳc - các thinh âm với đặc thù riêng
biệt chang hạn như tiếng đàn nghe khác
tiếng sáo.
Các âm thanh được cố tình sắp xếp đế
diễn tả cảm tưởng của người sắp xếp (sáng
tác gia) và làm người nghe ưa thích.
1.2 Các thể loại âm nhạc:
Nó được chia ra hai thể loại chính: thanh
nhạc dựa trên lời hát thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm. Còn khí nhạc là âm nhạc dựa
trên âm thanh thuần tuý của các nhạc cụ, nên trừu tượng, gây cảm giác và sự liên
tưởng.
1.3 Ky hiệu âm nhac:
Ký hiệu âm nhạc là toàn bộ các
dấu hiệu cũng như chữ viết được
dùng để ghi lại âm thanh với các đặc
tính của chúng. Có các ký hiệu âm
nhạc và khoá nhạc dùng đế quy định
cao độ, trường độ, cường độ cho bản
nhạc.

Đõ

Dố

1. Tên các dấu nhạc: có cao độ khác
nhau mà người ta thường dùng là :
DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI gốc
tiếng La-tinh. Đó là 7 bậc cơ bản
của hệ thống thất âm.

4

Rẽ

Mi

RếPha

Phá

Son

La

Si

SónSi


2. Khuôn nhạc: là hệ thống gồm 5 dòng kẻ và 4 khe nằm song song và cách đều
nhau theo phưorng nằm ngang.

dòng ke phụ trên


dỏng kẻ phụ dưới

3. Khoá nhạc là một hình vẽ nằm ở đầu mỗi khuông nhạc. Khoá nhạc giúp ta nhận
ra tên các âm (tên nốt nhạc) trên khuông nhạc.
Có nhiều loại khoá nhạc nhưng thường dùng nhất là khoá Son và khoá Pha.

4. Hình nốt nhạc: để phân biệt độ ngân dài ngắn của âm thanh người ta dùng một
số hình nốt nhạc: Có 7 loại hình nốt nhạc sau:

-Hình nốt tròn:
-Hình nốt trăng:
-Hình nốt đen:

o

J
]

-Hình nốt móc đon:
-Hình nốt móc kép:
-Hình nốt móc tam:
-Hình nốt móc tứ:

6. Cách ghi nốt nhạc trên khuôn: để việc ghi chép nhạc được đẹp, thống nhất,
người ta qui định cách ghi chép các hình nốt nhạc.

5


*Cách ghi đuôi nốt có dấu móc:
3EZI

J J1

TV

ẹ = d---Ỷ = f= \

*Cách ghi nhạc ở bài hát một bè:
0
> V -Ị----- -----------a -M- -M-

—p--- J----- w---- f----

-------- — L|—

*Cách ghi nhạc ở bài hát hai bè (tham khảo)

Ệ>:

*Gạch ngang trường độ:

ỳ J>_

n

n

1.4 Các loai và thòi kỳ âm nhac:
- Nhạc dân ca (1000) - Nhạc cổ điển (1400)
- Trung cổ (1150 - 1450) - Phục hưng (1450 - 1600)
- Baroque (1600 - 1760) - cổ điển (1730 - 1820)
- Lãng mạn (1815 - 1910) - Nhạc jazz (1900s)
- Nhạc đồng quê (1920s) - Nhạc tiền chiến (1928)
- Nhạc rock (1940s) - Nhạc cách mạng (1940s)
- Nhạc pop (195Os) - Nhạc tình (1954 - 1975)
- Nhạc vàng (1960s) - Nhạc dance (1970s) - Nhạc trẻ (1990s).
- Các thể loại: Symphony, Concertó, Sonate, Etude, Prelude, Lullaby, Overture,
Romance, Serenade, Noctume, String quatet, Variation.

6


1.5 Nhạc cu và sán phẩm của âm nhac:
1.5.1 Các nhac cu phố biến:
* Guitar: Đàn ghi-ta ngày nay thường có 6 dây, tuy nhiên vẫn tồn tại những loại
đàn ghi-ta có 4, 7, 8, 10 và 12 dây. Nó là một loại nhạc cụ cỏ phím và dây, có ứng
dụng rộng rãi trong các loại nhạc.

* Trống: là một nhạc cụ quan trọng trong bộ gõ, nó quyết định khá nhiều về nhịp
nhạc, làm cho nhạc sinh động horn cũng như giữ nhịp cho nhạc. Một bộ trống hoàn
chỉnh thường có những dụng cụ như: trống cái có nhỉệm vụ âm chính và các trống
con, cymbol.

7


* Dương cầm, tên trong tiếng Việt của piano, là một nhạc cụ thuộc bộ gõ, rất phô
biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới.

* Vĩ cầm là loại đàn có kích thước nhỏ nhất và có thanh âm cao nhất trong họ vĩ
cầm. Có chiều dài khoảng 60cm, rộng khoảng 20cm, và luôn có kèm một cây vĩ có
căng dây làm bằng lông đuôi ngựa,loại cao cấp hơn có thê làm băng vi của cá voi.

1.5.2 Các nhac cu dân tỏc:
* Sáo là nhạc cụ thổi hơi có từ
thời kỳ cổ đại, rất nhiều nước
trên thế giới sử dụng sáo với
nhiều hình dáng và cấu tạo có thể
khác nhau


* cồng chiêng là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng thau, hình tròn
như chiếc nón quai thao, đường kính khoảng từ 20 cm đên 60 cm, ở giữa có hoặc
không cỏ núm.

* Đàn bầu, tên chữ là độc huyền cầm, là loại đàn một dây của người Việt, gảy bằng
que hoặc miếng gảy. Đàn có hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gô.

* Đàn tranh, còn được gọi là đàn thập lục, là nhạc cụ của người Việt (Kinh). Đàn
thuộc họ dây chi gảy. Vì có 16 dây nên đàn còn có tên chữ là Thập lục.

8


1.5.3 Nhac cu cồ :
* Đàn vielle, đàn psaltery, đàn Lyre, đàn Harp được biết đến như trong những loại
nhạc cụ cổ nhất của loài người, ra đời tại Ai Cập vào khoảng 6.000 năm trước
Công nguyên. Hình ảnh hạc cầm thường gợi lên trong trí tưởng tượng của chúng ta
về khung cảnh tráng lệ của cung điện, đền đài, nơi mà các vị vua chúa, giới quý tộc
thời cổ đại thường tụ tập, vui chơi ca hát.
* Đàn psaltery

* Đàn vielle.

*Đàn harp

* Đàn Lyre

9


1.6 kiến trúc:
*Ngôi nhà hình piano:
Một tòa nhà có hình dáng của một chiếc dương
cầm vĩ đại mới được xây dựng tại thành phố
Huainan, tinh Anhui, Trung Quốc. Đặc biệt hơn nữa
là cầu thang của tòa nhà có hình của chiếc violin.

10


*Wilkinson - Ngôi nhà âm nhạc:

Ngôi nhà Wilkinson nằm tại
Portland, OR do kiến trúc sư
Robert Harvey Oshatz thiết kế
có hình dáng giống như một
phím đàn piano. Ngôi nhà được
xây dựng trên một mảng đất
phẳng, với độ dốc cho phép
tầng chính của ngôi nhà lọt
thỏm giữa lưng chừng các vòm
cây, mang lại cảm giác như
đang ở ừong một ngôi nhà cây.

Chù nhân cùa ngôi nhà vốn là người yêu thích âm nhạc nên muốn ngôi nhà của
mình không chỉ trở thành một phần cùa khung cảnh thiên nhiên xung quanh và còn
muốn thêm vào đó “dòng chảy âm nhạc”. Vì vậy ngôi nhà có hình dáng như một
phím đàn piano.Thiết kế của ngôi nhà này khá khép kín vì vậy rât khó có thê nhìn
thấy phần nội thất bên trong từ ngoài. Nhưng từ bên trong lại có những những góc
nhìn tuyệt đẹp ra khung cảnh xanh tươi xung quanh.

11


Hình dáng và kết cấu những như sự kết nối giữa không gian nội thất và ngoại thật
của nó khá phức tạp.

Trần nhà được làm từ gỗ tự
nhiên được đỡ bởi những
thanh xà gỗ uốn lượn. Một
bức tường kính bao quanh
phần chính phía trên của ngôi
nhà tạo ra một không gian
tràn đầy ánh sáng và sở hữu
một tầm nhìn lý tưởng ra
ngoài.

* CHƯƠNG 2: Đề xuất
giải pháp thiết kế cho công trình :
2.1 Hồ sơ kiến trúc công trình:
Công trình là Trung Tâm Văn Hóa Thiếu Nhi Hà Nội nằm trong bài đồ án tốt
nghiệp kiến trúc sư của sinh viên Nguyễn Tuấn Thành thuộc Đại Học Kiên Trúc
Hà Nội khóa 1995 - 2000. Công trình sẽ được cải tạo để trở thành “ Học viện âm
nhạc quốc gia”

12


13


Nhiệm vụ thiết kế gồm bốn khu vực: Khu sảnh hàng lang tầng 2, thư viện, khán
phòng và một phòng học

2,2 Phân tích ý tưỏTig vả công năng từng khu vuc thiết kế:
* Khu sảnh hành lang tầng 2: là nơi lưu thông chính quan trọng trong trường học
viện âm nhạc. Nó đòi hỏi phải được thiết kế một cách hiện đại, sang trọng và nghệ
thuật, với những mảng miếng hình khối đẹp lấy ý tưởng từ những nhạc cụ.
Khu vực tầng 2 là khu của khoa đàn đây nên sẽ được lấy ý tưởng từ hình dáng
của đàn guitar để tạo nên không gian sảnh.

14


015011

Mät bäng bö tri khu sänh hänh lang

15


10000

2100.C
5100.0

>700

MẶT CẮT KHU HÀNH L M G

16


* khán phòng: là sân khấu chính của trường học viện âm nhạc. Khán phòng được
sử dụng làm nơi biểu diễn các buổi hòa nhạc, các chương trình ca nhạc giao lưu,
trình diễn của trường. Nên đòi hỏi một không gian hiện đại, thoáng với các vật liệu
an toàn theo tiêu chuẩn.
Lấy ý tưởng từ các loại nhạc cụ đàn dây, khán phòng sẽ là sự pha trộn của nhiêu
loại nhạc cụ, đàn guitar, violin và đàn harp.

QO o o

17


MẬT CẮT KII A.Y PHÒX4Ỉ

*Thư viện: là nơi lưu trữ hồ sơ và các loại đĩa nhạc cho sinh viên tham khảo tìm
tòi học hòi. được lấy ý tưởng chính từ đàn Harp, thư viện sẽ được thiêt kê hiện đại
bằng những đường cong, gấp khúc và hệ thống dây của đàn Harp.ịỉ1

Mặt bàng bố trí
18


* Phòng học: cụ thể sẽ là phòng học dành cho đàn violin nên sẽ được thiết kế
mang hơi hướng của đàn. Bằng những đường cong mêm mại của thân đàn, những
sợi dây điểm kết nối để tạo lên một không gian phòng học hiện đại mà tiện ích.

MẬT BA.VG b o

tr i ph o a g bọc

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ THƯC HIÊN CỒNG TRÌNH:
KHÁN PHÒNG

19


20


21

A M ^ĨIỘ Ầ


22


23


24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×