Tải bản đầy đủ

luận văn café bóng thời gian

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
-----------oOo----------

Đ ồ ÁN TỐT NGHIỆP
(CAFÉ BÓNG THỜI GIAN )

Chuyên ngành: THIẾT KẾ NỘI THẤT
Mã số ngành: 301

GVHD: HỒ THỊ THANH NHÀN
SVTH: LÊ HỮU THƯƠNG

THU
TRIÍỜNG 3H KỸ Thi

AũÁ.OOĩHlib

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CỒNG NGHIỆP
BỘ MÔN: ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN:
NGÀNH:

LÊ HỮU THƯƠNG
THIẾT KẾ NỘI THAT

MSSV: 106301128
LỚP: 06DNT2

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:
Café Bổng Thời Gian
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):
Chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp.
Chọn hồ sơ kiến trúc phù hợp với đề tài và khốỉ lượng đồ án.
Giới hạn không gian và triển khai ý tưởng trên mặt bằng, mặt đứng và đồđạc.
Dựng phôi cảnh các không gian trong công trình.
Dàn trang đồ án và bảo vệ đề tài.
3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : 15/07/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/07/2010
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1 / ...........I ......................................................

2/

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


NGƯỜI HƯỚNG DAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (châm sơ bộ):............................
Đơn vị:.............................................................
Ngày bảo vệ:...................................................
Điểm tổng kết:................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN X ÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Diểm số bằng số_____________ Điểm số bằng chữ.
TP.HCM, ngày.... tháng........ năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình rèn luyện và học tập tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghệ, tôi đã được sự giúp đỡ sự hỗ trợ của gia đình và cũng như nhà trường rất
nhiều ...
Sau khi hoàn thành bài tô"t nghiệp tôi sẽ trở thành nhà thiết kế thực thụ.
Bao ước mơ lý tưởng hòai bão của tôi sẽ được chắp cánh , trở thành hiện thực
.Tôi sẽ làm gì ? và làm như thế nào ?.... Tất cả điều đó sẽ được đôi tay ,lý trí của
tôi quyết định . Thế nhưng qua đó những gì tôi đạt được ngày hôm nay là cả môt
quá trình chỉ dẫn tận tinh của quý thầy cô qua 4 năm học nhất là kỳ thi tốt nghiệp
này .
Trước tiên tôi xin gởi lời cảm ơn đến hội đồng nhà trường đã tạo điều
kiện cho tôi thi tốt nghiệp, và các thầy cô khác trong khoa nội thất đã giúp tôi
hòan thành bài từ giai đọan ban đầu cho đến khi tôi hòan thành bài tốt nghiệp của
mình...
Bên cạnh đó gia đình tôi đã giúp tôi ổn định về mọi m ặ t, đã luôn bên cạnh
và ủng hộ tôi xuyên suốt bài tốt nghiệp .
Một lần nữa tôi xin gởi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô trong trường Đại
Học Kỹ Thuật Công Nghệ, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay xa .
Kính chúc quý thầy cô đạt được nhiều sức khỏe!


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1- GIỜI THIỆU ĐỀ t à i , l í d o c h ọ n đ e t à i , h ư ớ n g n g h iê n
CỨU CHÍNH VÀ NHỆM v ụ THIET k ế .
1.1 Giới thiệu đề tài
1.2 Lí do chọn đề tài
1.3 Hướng nghiên cứu
1.4 Nhiệm vụ thiết kế
Chương 2- NỘI DƯNG
2.1 Hồ sơ kiến trúc
2.2 Phương án thiết ké
2.2.1 Khu vực café sân vườn
2.2.2 Khu vực café tầng trệt
2.2.3 Khu vực café tầng 1
2.2.4 Khu vực café sân thượng
2.2.5 Chất liệu sử dụng trong công trình
Chương 3- KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHU LƯC


LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc sống không ngừng phát triển cuốn theo nó là nhịp độ sống ngày càng
cao tốc độ phát triển nhanh đên chóng mặt và nhu câu vê thương thưc tạn hương
cái đẹp của con người cũng khác trước. Thực tế đã chứng minh rằng ngay từ thưở
hồng hoang, con người đã không ngừng để cải thiện cuộc sông và hoàn thiện các
giác quan của loài người, trong hành trình đó con người luôn khao khát vươn tới
cái đẹp và xây dựng cuộc sống theo quan niệm thẩm mỹ của bản thân xã hội.
Chính điều này đã làm cho cuộc sống thêm sống động, lung linh, đa dạng.
Ngày nay khi cuộc sống tất bật lo toan trong xã hội hiện đại ngày một phát
triển thì nhu cầu tìm đến một không gian thư giãn là điều thiết yếu trong môi
chúng ta.
Và để phục vụ cho một trong những nhu cầu cấp thiết của con người, ngành
thiết kế nội thất ra đời và đã trở thành một môn nghệ thuật độc lập là điều tất yếu.
Đối với Việt Nam khi đất nước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước có nhiều đổi thay và quan niệm về thẩm mỹ cũng khác trước. Từ chỏ
ăn chắc, mặc bền đên ăn ngon mặc đẹp, nhu câu trong nước ngày càng cao, thi sự
tham gia của mĩ thuật càng quan trọng; vì vậy sự xuât hiện của các nhà thiet ke
trong nước là điều tất yếu. Ngành thiết kế nội thất ở nước ta xuất hiện cách đây
không lâu còn mới mẻ và có nhiều tiêm năng, điêu côt yếu là can nhưng nha thiet
có khả năng thẩm mĩ cao và sự hiếu biêt rộng vê cuộc sông, đê có thê phục phụ
tốt nhất cho nhu cầu của con người và quá trình phát triển đât nước.
Là một nhà thiết k ế nội thất tương lai, với những kiến thức được trang bị
khá đầy đủ từ nhà trường sẽ được thể hiện thông qua bài tốt nghiệp. Cũng như một
sự kiểm nghiêm về tính ứng dụng của mĩ thuật trong thực tê cuọc song, nhưng gi
tôi thể hiện hôm nay sẽ có những cái chưa được hoàn thiện, tuy nhiên dù thanh
công hay không thì tôi cũng đã có được những kinh nghiệm bước đầu đối với
ngành để không bỡ ngỡ khi phải va chạm thực tế.

- 1-


Chương 1- GIỜI THIỆU ĐỀ TÀI, LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI, HƯỚNG NGHIÊN
CỨU CHÍNH VÀ NHỆM v ụ THIET k ế .
1.1 Giới thiệu đề tài
Có ai trong chúng ta không muốn giữ lại thời gian và những kỉ niệm đẹp
nhất trong đời? Có ai trong chúng ta không muôn ghi lại những khoảnh khắc
xúc động và hạnh phúc nhất? Ai trong mỗi chúng ta cũng đều muôn giữ lại
những khoảnh khắc ấy, nhưng thời gian cứ mãi trôi, tất cả chỉ còn là chiếc
bóng trong của mỗi chúng ta.
Caffé Bóng Thời Gian với ý tưởng được thêu dệt từ kí ức của tôi về một
miền quê thanh bình với những hình ảnh thân thương gắn bó, những kỉ niệm
tuổi thơ.
1.2 Lí do chọn đề tài
Chọn đề tài để làm đồ án tốt nghiệp.
Muôn kiểm nghiệm về tính ứng dụng của mĩ thuật trong thực tế cuộc
sông và nó là hành trang đầu tiên của tôi khi rời giảng đường đại học để
bước vào cuộc sông làm một nhà thiết kế thực thụ.
1.3 Hưởng nghiên cứu chính
Đồ án đi vào nghiên cứu tính thẫm mỹ trong thiết kế nội thất, sự hài hòa
của ánh, sáng màu sắc, chất liệu phù hợp với phong cách thể hiện. Đồng
thời đi vào nghiên cứu sự kết hợp giữa công năng và thẫm mỹ.
1.4 Nhiệm vụ thiết kế
Chọn đề tài.
Chọn hồ sơ kiến trúc phù hợp với đề tài.
Giới hạn không gian và triển khai ý tưởng trên mặt bằng, mặt đứng và
đồđạc.
Dựng phôi cảnh các không gian trong công trình.
Dàn trang các bản vẽ.
Chương 2- NỘI DUNG
2.1 Hồ

kiến trúc
Café Bóng Thời Gian được thực hiện trên thể loại café thông tầng nên
các tầng được phân chia bô" cục khác nhau và mang những nét đẹp riêng
nhưng tât cả vẫn toát lên được một phong cách mộc mạc hoài niệm về một
miền quê.
SO'

-2 -


Hình2: Mặt bằng, mặt cắt công trình

-3-


.2 Phirơng án thiết kế
2.2.1 Khu vực café sân vườn

Hình3: Mặt bằng tổng thể sân vườn
Khu vực sân vườn được chia làm các khu ngoài trời và có mái che cố
định. Lối đi thông thoáng và cũng là cái dùng để phân chia khu vực ngồi,
ngoài ra sân vườn còn đưực thiết kế thêm hồ sen.

Hình4: Chi tiết mặt cắt sân vườn

-4 -


Hình5: Phôi cảnh sân vườn góc 1
Sân vườn được thiết kế mang phong cách mộc mạc, với hình ảnh ao
sen khá thân thương, nó như gắn liền với hình ảnh của một vùng quê đã ăn
sâu vào trong tiềm thức của mỗi chúng ta.

Hình6: Phôi cảnh sân vườn góc 2

-5-


Mái hiên được thiết kế với đường nét cồ xưa mà ta hay nhìn thấy trên
một số cổng làng thời trước với những cây cột gỗ có nước sơn cũ kĩ. Bên
cạnh đỏ là hình ảnh những chiếc đèn lồng chim lủng lẳng trên trần đem đến
cho ta một cảm nhận thú vị về một văn hóa chơi chim ngày xưa.

>

Hình7: Mẹ gánh con đi
Ghế ngồi được thiết k ế từ cảm hứng bập bênh thú vị đầy thương nhớ
khi ngồi trong quang gánh trên đôi vai gầy của mẹ khi đi làm đồng hay đi
những phiên chợ xa.

Hình9: Phôi cảnh sân vườn góc 3
-6-


Khu bên trong của sân vườn với dãy bàn ghế được đặt dưới những
hốc tường trang trí có đèn hắt sáng.

Hình 10: Bắp treo giàn bếp

Hình 11: Đèn treo trên trần

Những chiếc đèn treo trên trần với hình thức tỏa sáng khá lung linh
được thiết k ế với kiểu dáng của những trái bắp, ý tưởng này được nảy sinh từ
kí ưc của tôi về những ngôi nhà mà khi bước vào luôn đập vào mắt tỏi là hình
ảnh những trái bắp giống khô luôn được treo trên trần nhà.

Hình 12: Phôi cảnh sân vườn góc 4
-7-


Góc sau sân vườn là một thảm cỏ xanh hên cạnh các bức tường đá vơí
những dây leo chằng chịt. Bên cạnh đó là hình ảnh những cây tre tựa lưng
vào bức tườn đá làm tôn thêm nét thôn quê dân dã cho không gian sân vườn.
2.2.2 Khu vực café tầng trệt

Hình 13: Mặt bằng tổng thể tầng trệt

Hình 14: Chi tiết mặt cắt tầng trệt

-8-


Hình 15: Phối cảnh tầng trệt góc 1
Khu vực tầng trệt được chia làm 3 khu vực ngồi và quầy thu ngân, không
gian với ánh đèn lung linh nhưng ấm áp. Chât liệu sử dụng chủ yêu là gỗ thô
nên toát lên được tính chất hoài niệm cho không gian.
Khu vực quầy thu ngân nổi bật với hình ảnh những chiếc la' rơi trên
phông nền caro. Cảm giác động của chiếc lá như sự trôi đi của thời gian thật
nhẹ nhàng yên ả.
Khu vực ngồi này ấn tưựng
với sự sắp xếp của các thanh gỗ,
một mảng tường loang lổ tạo nên sự
mộc mạc cho không gian.

Hình 16: Một góc phối cảnh của tầng trệt
-

9

-


Hình 17: Phối cảnh tầng trệt góc 2
Bộ bàn ghế là hình ảnh những chiếc lu gạo với chất liệu chủ yếu làm từ
lục bình, một chất liệu khá mộc mạc của miền nông thôn nó tạo nên nét đơn
sơ hiền dịu cho không gian.
Khu vực này với hình
thức ngồi bệch, khôn g gian
thoáng đãng ngăn cách với
sân vườn bằng những rèm
sáo tre

- 10-


2.2.3 Khu vực café tầng 1

Hình 19: Mặt bằng tổng thể tầng 1
Khu café tầng 1 các khu vực ngồi được phân chia khá rõ trên chất liệu
và hình thức.

Hình20: Chi tiết mặt cắt tầng 1

-11 -


Hình21: Phối cảnh tầng 1 góc 1
Với ánh sáng lung linh, hòa sắc trầm ấm hoài niệm nhưng không quá
buồn. Trung tâm là khu vực vừa café vừa đọc sách được thiết kế với ý tưởng
từ hình ảnh đài sen vươn lên khỏi mặt nước, là điểm nhấn cho cả không gian.
Không gian với các
hình thức phân chia khá
thông thoáng như sự phân
chiagiữa bên trong nhà và
ngoài trời qua lớp kính
trong có phủ một lớp màn
sáo tre vừa mộc mạc vừa
thông thoáng, hay sự phân
chia khu vực vừa café vừa
đọc sách với khu vực ngôi
khác bằng một lớp rèm
nhựa đem lại một chút
riêng tư cho không gian.
Hình22: Phối cảnh tầng 1 góc 2

- 12-


Hình23: Tổ mối

Hình24: Một góc phôi cảnh tầng 1

Mảng tường gạch loang lổ để lộ ra tổ mốì, hình thức sử dụng chất liệu
này mang lại một nét độc đáo cho không gian.

Hình25: Phối cảnh tầng 1 góc 3
Trên trần với các đèn hình trái bắp treo lủng lẳng, trôn tường là hình
thức sắp xếp các đèn hình nón. Tất cả làm nên một hòa sắc lung linh ấm áp
bằng hình thức tỏa sáng lung linh của minh.
- 13-


2.2.4 Khu vực café sân thượng

Hình26: Mặt bằng tổng thể sân thượng

Hình27: Chi tiết mặt cắt sân thượng

- 14-


Hình28: Phối cảnh sân thượng góc 1
Không gian được thiết k ế với trung tâm là các đài phun nước và các
mảng tường trang trí bởi vật liệu đá. Khu quầy thu ngân với tông màu tím là
điểm nổi bật cho cả không gian.
Anh sáng chan hòa
ấm áp với các đèn trang trí
trên trần, bên cạnh đó là
một mảng tường đá trang
trí làm nên nét thanh nhã
cho không gian.

Hình29: Phối cảnh sân thượng góc 2

- 15-


Bộ bàn ghế với chất liệu lục bình được thiết kế từ ý tưởng những lá
sen vây quanh đài sen trên mặt hồ.
2.2.5 Chat liệu sử dụng trong công trình

Hình32: Bảng vật liệu sử dụng
Tât cả vật liệu được sử dụng trong công trình được chọn lọc phù hợp
với phong cách, tất cả mang đậm nét mộc mạc đem lại cảm giác bình yên.

- 16-


Chương 3- KẾT LUẬN
Thiêt kê nội thât là một lĩnh vực nhưng không còn xa lạ đốí với xã hội
Việt Nam. Đây là nghành có nhiều tiêm năng ở nước ta , tuy nhiên để trở
thành một design interior thực thụ có lẽ tôi còn phải học nhiều điều từ chính
nghề nghiệp mình chọn. Bài tốt nghiệp của tôi là một mảng của mĩ thụât
ứng dụng , đó là nơi gặp gỡ giữa nhà thiết kế mĩ thuật với kiến trúc.
Cả hai cùng có những mục đích chung là tạo ra những đứa con tinh thần
hoàn thiện về nội dung và hình thức thể hiện , đó là nơi mĩ thuật và kĩ thuật
cùng thăng hoa trong ý tưởng sáng tạo.Sự hạn chế của đồ án chắc chắn có
nhiều , do hạn chê về hiểu biết cuộc sông. Tuy nhiên tất cả điều nằm trong
mọi nổ lực với mong muôn mang lại thành quả cao nhất. Xin chân thành
cảm ơn.

Tb
TRƯỞNG ĐH :<

Ĩ Ệ. M
ÕNG NGHỀ TP.HCM

/IU u 5lí h ± ____

- 17-


TÀI LIỆU THAM KHẲO

l / Trang Trí Nội Thất Hiện Đại Thế Kỉ 21 (tâpl 1)- Nxb Mỹ thuật-Tác giả :
Phạm Cao Hoàn,Phạm Kim Khải.
2/ Thiết Kế Không Gian Nội Thất ( Những Phong Cách Trang Trí Nhà Cửa Thời
Thượng)-Tác giả: Nhất Như, Phạm Cao Hoàn-Nxb Mỹ thuậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×