Tải bản đầy đủ

Khách sạn uchiwa (ứng dụng hình thức quạt giấy nhật bản trong khách sạn)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: TRANG TRÍ NỘI

NHIÊM VU ĐỔ ÁN TỐT NGHIÊP
HỌ VÀ TÊN: LA THI DINH
NGÀNH:
TRANG TRÍ NỘI THÁT

MSSV: 106301018.
LỚP:
06ĐNT3

1. Dầu đề Đ ồ án tốt nghiệp:

........ ........... Ẩ Â Q L Ỉ i...A ia lM tìL .m .: ,................................„ .....................

..................... L U n u ...d u m .Ẩ kn £i.JẨ ự ^ ...C lỉ^ ã...Q xũ iJS (ềâL Ìk^ ...Y ...Ấ ioũ Ịỉ- .....

I I I I I I I L ...i i i i M õ ầ i x x i . r

... ĩ z

2. Nhiệm vụ (yêụpầu về nội dipig và số liệu ban đầu):

.. Lỉy£Ì....Ẩi£..:.,... òữr.]/]..... ............ ................. .........

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp :................................. ......................
4. Ngày hoàn thành nhiệm v ụ :...........................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1/........................ ...............................
.......
.....”
2/ ............... .

.

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày

tháng

năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

NGƯỜI HƯỚNG DAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TH Ư VIỆN
TRƯỞNG 0H KỸ ĨHƯÂĨ CÔNG' NGHÊ TP.HCto

/1 0 /ic o ^ c a

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MỞN

Người duyệt (chấm sơ bộ):.............. ............ .......
Đơn vị:...................................................................
Ngày bảo vệ:.............................................. ...........
Điểm tổng kết:......................... ............................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô" bằng sô"___________ iĐiểm sô" bằng chữ.____________
TP.HCM, ngày— tháng----- năm 2010
(G V hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


M Ụ C LỤC:

LỜI MỞ ĐÀU
CHƯƠNG 1: TÌM HIẾU VÈ ĐÈ TÀI “UCHIWA” ( hay còn gọi là Quạt giấy
Nhật Bản)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

TÌM HIÈU VÈ ĐÈ TÀI
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÉN
QUY TRÌNH LÀM SẢN PHẤM
HÌNH THỨC THẺ HIỆN CỦA QUẠT GIẤY NHẬT BẢN

CHƯƠNG 2: THUYẺT MINH CHO KHỎNG GIAN TRONG ĐÒ ÁN.
2.1. KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG CỦA ĐÒ ÁN
2.2. CÁC KHÔNG GIAN NỘI THÁT TRONG ĐÒ ÁN
2.2.1. SẢNH ĐÓN
2.2.2. KHU PHÒNG VIP:
2.2.3. KHU PHÒNG ĐỒI
2.2.4. KHU CÀ PHÊ
2.2.5. SẢN PHẢM THIÉT KẾ
KÉT LUẬN:


Lời cảm ơn!
Lý luận là nền tảng, thực tiển sẽ bổ sung và kiểm nghiệm lý luận đúng
hay sai. Khi viết về đề tài này là quá trình thu thập tìm tài liệu để bổ sung kiến
thức lý luận được học ở nhà trường. Vừa học hỏi lý luận chuyên môn vừa áp
dụng vào thực tiễn bằng những công việc cụ thể là những điều rất cần thiết và
hiệu quả. Được vạch k ế hoạch và lên đồ án tốt nghiệp dưới sự chỉ dẫn tận tình
của cô hướng dẫn Đỗ Phi Anh, một người cô môt đồng nghiệp tương lai đó là
khởi điểm vô cùng thuận lợi.
Thật hạnh phúc khi được học về thiết k ế nội thất lĩnh vực mình dam mê và sẽ
thành công hơn đựơc khi áp dụng chuyên môn để công hiến cho xã hội. Quá
trình lên đồ án và nghiên cứu viết luận văn là bước tập sự đầu tiên để bước ra
biến lớn dù khó khăn nhưng không gì ngăn bước vì tôi luôn tự nhủ sẽ luôn nổ
lực hêt mình, kiên thức học ở nhà trường rất nhỏ bé so với thực tế ứng dụng
Bước đầu vẫn thây mình quá nhỏ bé nhưng bù lại kiến thức học được trong 4
năm đã làm tôi tự tin và càng yêu thích nghề nghiệp hơn.
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn đến cô Đỗ Phi Anh,cô đã tận tình hướng
dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình lên đồ án. Xin chân thành cảm ơn các quí
thây cô khoa Mỹ Thuật Công nghiệp với những đóng góp to lớn trong sự
nghiệp giáo dục trồng người.Khoảng thời gian dài 16 tuần làm đồ án là khoảng
thời gian tổng hợp kiến thức và lên tiến độ cho đồ án tốt nghiệp, đây thật sự là
khoảng thời gian vất vả nhưng thật vui vì sắp hoàn thành công việc để ra
trường. Đô án tôt nghiệp! bước chuẩn bị để tiếp bước vào đời, ở đó là tất cả tâm
huyết của người sinh viên và đồng thời cũng la tâm huyết của người hướng dam
Vì lẽ dó tôi luôn cố gắng và phấn đấu cho một đồ án tot nhất, ve kiến thức nhan
cách và cách thế hiện đẹp nhất dể không phụ lòng thầy cô.
Một lần nữa xin cảm ơn, cô Đỗ Phi Anh cùng các thầy cô Khoa Mỹ Thuật
Công nghiệp Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
tận tình giúp đỡ chỉ dạy trong suốt 4 năm và đặc biệt trong quá trình làm đồ án
tốt nghiệp!


LÒI MỞ ĐẦƯ
“Funfan” là nghệ thuật quạt giấy của Nhật Bản trong những năm gần đây đã
liên tục được giới thiệu tại nhiều nước và nhiều hội nghị quốc tế. Chiếc quạt giấy
là một phần của lịch sử văn minh văn hóa của hầu hét các quôc gia trên thê giới.
Tuy chưa có minh chứng chính xác nào về chiếc quạt đâu tiên của loài người,
nhưng có thể chắc chẳn chiếc quạt giấy đã gắn liền với đời sống thường nhật của
con người từ rất lâu. Không chỉ là vật dụng làm mát, quạt giấy còn có the là tác
phẩm dùng trang trí khá ấn tượng tạo cho khòng gian trở nên ấm cúng và tĩnh tâm.
Ban đầu. quạt giấy chỉ dùng để tạo những luồng gió nhẹ mát cho chính người
quạt hay cho người khác. Nhưng cùng với sự phát triển của lịch sử, con người
không ngừng sáng tạo ra nhừng chiếc quạt độc đáo với vô vàn những mục đích sử
dụng khác nhau. Có khi chiếc quạt tay được dùng đế che nắng, che mưa, có khi lại
biến thành chiếc khay đế cho hoặc nhận đồ ăn nhẹ. Quạt dùng đê chào hỏi, ra tín
hiệu thay lời nói, để biểu lộ tâm trạng, nhấn mạnh ý kiến, và cả đề che khiếm
khuyến trên khuôn mặt.. Ngày nay, không chỉ có mặt trong các gia đình, nhà hàng,
khách sạn, nơi trưng bày các sản phâm văn hóa, các bảo tàng , những chiêc quạt
còn có mặt trong các lễ hội văn hóa, chương trình biếu diễn ở nhà hát, chương
trình khiêu vũ, hay trên sàn diễn của các kinh đô thời trang... Nó còn là biêu tượng
thế hiện văn hóa, mang đậm bản sắc dân tộc. Ngoài ra, theo phong cách cồ, chiếc
quạt được ví như người phụ nữ (mềm mại, khiêm nhường và đôn hậu) ở bất kì nơi
đâu ta đều thấy được cái hồn của quạt giấy ở mọi nơi mà chúng xuất hiện.
Ngày nay quạt giấy đã bị thay thế bàng các vật dụng hiện đại nhưng vật
dụng mộc mạc giản dị đầy chất nghệ thuật cuả Nhật bản đó vẫn còn cân thiêt trong
nhiều căn nhà vùng sâu vùng xa, đặc biệt là trong lao động nghệ thuật tôn giáo , lễ
hội hè, sinh hoạt , tín ngưỡng. Chẳng thứ vật dụng nào có thể thể hiện tâm trạng
tính cách tâm hồn tình cám của con người hơn chiếc quạt giấy thủ công. Đó là sức
sống tiềm tàng của quạt giấy. Và chiếc quạt luôn song hành cùng với đời sông văn
hoá của con người Nhật Bản.


CHƯƠNG 1:
TÌM HIẺU VÈ ĐÈ TÀI “UCHIWA” ( hay còn gọi là
Quạt giấy Nhật Bản)
1.1.

TÌM HIẾU VÈ ĐỀ TÀI

Quạt giấy Nhặt Bàn, hay còn gọi là “Uchiwa”, là sản phầm thủ công truyền
thống có từ lâu đời của Nhật Bản,nó là sự kết hợp thú vị giữa nghệ thuật làm quạt
giấy truyền thông với những
họa tiết được thiết kể bằng
phong cách hội họa mang tính
hiện đại của Nhật Bản.
“Uchivva được’' xêp vào
danh sách các biểu tượng mùa
hè là bởi vì công dụng “tạo
gió'’ biến nó trở thành một vật
dụne được sử dụng nhiều nhất
trong cái mùa oi bức này.
Ngoài ra cũng còn vì nó găn
bó với các điệu nhảy trong lễ hội mùa hè
Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người đã học được cách sống
chung hòa với tự nhiên, trong đó có cả cải biến, sáng tạo, đê cuộc sông thuận tiện
hơn. Chiếc quạt ra đời là sản phẩm tinh tế của tư duy con người, không chỉ với
tính năng vật chất thuần túy mà với người Nhật Bản, nó chứa cả những giá trị tinh
thần sâu sắc.
Không chỉ vậy ngày nay quạt giấy càng tinh tế hon bởi những nét vẽ được
trang trí trên chúng. Những hình vẽ, họa tiết trên mặt quạt cũng là một nghệ thuật
đặc sắc, thể hiện phong cách riêng của “ UCHIWA”.đó là một công việc rât thanh
cao của các nghệ nhân.Độc đáo và có hồn đó chính là bản chất chính của quạt
giây Nhật Bản. Giờ đây với chức năng thực dụng là một vật dụng đê làm mát ,
chiếc quạt đã được nâng lên thành một loại ngôn ngữ biêu tượng.
1.2.

QUÁ TRÌNH PHÁT TR1ÈN

Mặc dù quạt có từ thời cổ xưa, nhưng mãi 1700 năm trước, chiếc quạt gấp
mới được phát minh tại Nhật Bản. Nhừng chiếc quạt Uchivva có nguôn gôc từ
Trung Quốc và được du nhập vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 5 . Vào thời
Kaine thứ 10 (khoảng năm 1663) một nhà sư tên là Yuugen trong đên Konkoin
thuộc điện thờ Konbira Daigogen đã có ý tưởng về quạt giấy “Shibu Uchivva”.

2


Năm 1780, quạt giấy “Medake Marue ưchiwa” được khuyến khích làm tại
Marugame Han - một nơi chuyên sản xuất quạt giây. Đên năm 1880 một thương
gia tại Tomiyacho đã tạo ra chiếc quạt giấy “Shiyoa Hirae Uchiwa” theo kiêu quạt
giấy “Nara ưchivva”. Bắt nguồn từ những chiếc quạt như vậy, cộng với sự kêt hợp
của các yếu tố của các vùng sản xuất khác nhau, quạt giây *6Marugame Ưchivva’’’
được ra đời từ đó.
1.3.

QUY TRÌNH LÀM SẢN PHẢM

Điều thú vị của chiếc quạt Ưchiwa là nó là một sản phẩm được làm băng tay
từ A-Z, bao gồm thân làm từ tre và đằu quạt được làm từ vải hoặc giây có trang trí.
Marugame là nơi có lịch sử cung cấp nan tre đê làm quạt cho các vùng trên cả
nước Nhật. Tại đây cũng tập trung nhiều thợ làm quạt giây nên Marugame có rât
nhiều cơ hội được làm những chiếc quạt mang nhiều màu sắc đặc trưng của các
vùng. Chính sự kết hợp giữa các yếu tố của các vùng đã tạo nên chiêc quạt giây
“Marugame Uchiwa” bây giờ.
-

Phương pháp làm quat giấy thủ công:
+Xuât phát từ sự bình dị trong mỗi chiếc quạt, được kết hợp từ những
chiếc nan tre mỏng manh, dẻo dai,có tình đàn hôi được vót rât kĩ,chúng rât
vững chắc được ghép lại với nhau để tạo ra được khung xương cho mỗi chiếc
quạt giấy.Ngày nay năng động hơn thì những nan tre được ghép với nhau tai
mọt điểm đau bàng chốt nhỏ có thể giúp chúng gấp lai rất gọn gang.

+ Sau đó khung xương quạt được phơi khô một nắng đến khi nhìn
những thanh tre đanh hơn.

3


+ Tiếp đó là chúng được quết hồ và phủ lên một lớp giấy washi (một loại
giấy truyền thống có hoa văn rất đẹp) đề tạo nên phần đầu quạt song phô biến hơn
cả là dùng loại vải hoa (vải cotton thường dùng đê may các bộ yukata) nên hoa
văn trên quạt cũng rất phong phú, tạo ra đường cong doãi thoải mái cho môi chiêc
quạt, giấy không nhăn và thật phang đều, khi sử dựng chúng tạo ra những nhịp đêu
thật linh hoạt, mềm mại. Những chiếc quạt “sông” khi gặp gió có thê rung động và
lúc đó nó trở thành một bức tranh sinh động. Các mẫu vải hoa dùng đê tạo ra quạt
uchiwa thường có hoạt tiết hình chuồn chuồn, chuông gió, bông lúa, cỏ lau, hoa
bìm bìm .. .Chúng đều là những hình ảnh thân quen của mùa hạ không chỉ của Nhật
Bản mà còn đối với Việt Nam.

+ Cuối cùng chúng được phơi thêm một nẳng để cho lớp hồ và giấy kết
hợp với nhau tốt hơn, tạo ra độ căng phẳng cho mỗi chiêc quạt giây.

1.4.

HÌNH THỨC THE HIỆN CỦA QUẠT GIẤY NHẬT BẢN

-Ban đầu. chúng được sử dụng như một vật thiêng liêng trong các buồi lễ của
tín ngưỡng Phật giáo. Chiếc quạt đầu tiên được làm ra tại Nhật Bản có hình chừ
nhật thay vì hình dáng tròn như ngày nay.
- Vật liệu: . Ngày xưa, quạt giấy được làm giản đơn từ những chât liệu có thớ như
giấy, vỏ cây khô hay lá cọ... Xuất phát từ thiên nhiên và thô mộc, thê hiện được
4


bản chất thật của vật liệu tạo ra một chiếc quạt giấy mang tính thiền định và gân
gũi với thiên nhiên, về sau, khi chiếc quạt được cải từ một tấm đơn sang loại có
nan và gấp gọn được, nhiều chất liệu khác được sử dụng như ngà voi, xương, mi
ca, mai rùa, vải, lụa, the, gấm, lông công cùng nhiêu phụ kiện trang trí như pha lê,
ngọc trai, và các loại đá quý để tạo ra những chiêc quạt tinh xảo và đẹp măt.
- Kích thước và hình dạng của chiếc quạt giấy Nhật Bản nhiều như chính khả
năng tưởng tượng phong phú của con người. Chúng có thê được làm băng như bât
kv loại vật liệu nào như mong muốn với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người
nghệ nhân

- Màu sấc: nhẹ nhàng và giản dị, chủ yêu và gam màu vàng âm và màu tôi.
- Hình thức trang trí: thì không quá nhiều,chi tiết hoa văn được giảm thiêu, có sự
chăt lọc.

& ĩ m

v cvk u
- Yếu tố truyền thống văn hóa: luôn được biểu hiên trên mỗi chiếc quạt giây.
- YÉU TÒ KHẠI THÁC QUẠT GIẤY NHẬT BẢN ĐƯỢC s ử DỤNG CHO
NỘI DUNG ĐÒ ÁN:
+ Dạng nét:

1

[ ¿ ìẩ i/ii
ỉ : -•

Ếầ

%
[{ />

• r . - -H
i Ĩ!

l i r l i ĩ t l L Ìirà L i L ĩV .váu

%

1
1 c= -. 1
ỉ> > ' [ { '/ ' '
V - [' ầ :

5


+ Dạng

máng:
Từ một điêm tâm lan tỏa ra các mảng khác nhau.

6


+ Nếp gấp:

- Hình thức quạt giấy trong cuộc sống.
Đó là những thanh nan quạt và những nếp gấp trên trần nhà được lặp lại nhưng
không làm cho không gian bi nhàm chán.

7


Chúng có thể là những mảng nhỏ trí trên tường làm cho không gian thêm sinh
động.

Sán phẩm mang đường nét vả máng của 'Uuchiwa' đơn gián trong từng đồ vật
Những chiếc thiệp xinh xắn

8


Chỉ với 3 chiếc quạt giấy nhỏ đã làm cho không gian phòng ngủ thèm sinh động
và ấm cúng hơn.
*NHỮNG SẢN PHÁM “UCHIWA” HIÊN NAY.


CHƯƠNG 2
THƯYÉT MINH CHO KHÔNG GIAN TRONG ĐỒ
ÁN.
2.1.

KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG CỦA ĐÒ ÁN

ĐỔ ÁN TỐT NGHIÊP

Để tài: KHÁCH SẠN " UCHIVVA

TRANG 3

CÔNG TRÌNH ỨNG DUNG

MẨT BẢNG KHU THIẾT KẾ

MẶT ĐỨNe TRỤC D-A TL-1/100

PMüto

Ị. Ị

2.2. CÁC KHÔNG GIAN NỘI THÁT TRONG ĐỐ ÁN
-Với hình thức “ uchivva”, kết hợp tất cả các yếu tố về mảng , nét, hình khối, nêp
gâp nhận thây trong quạt giây Nhật Bản hướng tới một không gian đơn giản, thoải
mái cho người sử dụng, ấm cúng mà vẫn sang trọng.
-Màu săc:chủ đạo trong không gian nội thắt khách sạn là màu nâu và màu vàng

10


-Chất liệu: vì quạt giấy Nhật Bản rất đom giản và vật liệu chủ yếu là gần tre, gỗ
gần gũi với thiên nhiên nên vật liệu chủ yếu của đô án được sử dụng là gô.
-Ánh sáng: kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên( với phân chiêu sáng từ cửa
sô) và ánh sáng nhân tạo( đó là hệ thống bong đèn dây tóc, đèn huỳnh quang và
đèn chiêu rọi chuyên dụng) đề tạo ra ánh sáng tốt nhât cho không gian.
2.2.1. SẢNH ĐÓN
Là nơi không thể thiếu trong mọi không gian, nó là nơi kết nối giữa nội thất và
ngoại thất, nó cũng là bộ mặt chính của khách sạn nơi thu hút mọi người.

11


2.2.2. KHU PHÒNG VIP:
- PHÓI CẢNH KHU NGỦ:

Trong không gian với cái nền tổng thể là khung xương của môi chiêc quạt, được
kết hợp với hình thức chia mảng rõ ràng, với điêm nhân ánh sáng năm ở giữa quạt
tạo ra được một khôi quạt vững chăc.

12


-CÁC GÓC PHÓI CẢNH TRONG KHÔNG GIAN PHÒNG VIP:
Khung xương của chiếc quạt giờ đây đã trở thành khung của nhừng thiêt bị trong
không gian, vẫn giữ được sự mộc mạc , tôi giản họa tiêt đường nét của
“ ƯCHIWA

13


2.2.3. KHU PHÒNG ĐÔI
Điểm xuất phát của không gian phòng đôi vẫn là khung xương của chiêc quạt,
nhưng giờ đây nó không còn là sự xoay tròn quanh trục của khung xương nữa, mà
là chiếc quạt tròn mang dáng dấp hiện đai của “ ƯCHIWA”, có cán được nhân ở
chính giữa và dàn đều ra hai bên không gian, kêt hợp với hình thức bo mảng viên
quanh quạt .

14


KHÔNG GIAN KHƯ PHÒNG ĐOI

15


2.2.4. KHU CÀ PHÊ

Đơn giản chỉ là sự quay tròn quanh tâm của nhừng thanh nan và nhừng nếp gấp
của quạt đã được nhấn chính vào quày Bar của không gian cà phê

16


17


Trong hai không gian này những chiếc quạt đã được dựng lên trở thành mái vòm
cho không gian, nó thể hiên được sự uyển chuyển , dẻo dai ân trong chât liệu của
“UCHIWA”
_____________

18


Mồi sàn phẩm là một sự kết hợp riêng của hình thức quạt

Khung xương quạt giờ đây đã trở thàn 1 khung cho chiếc ghế. Nó là sự kết hợp
của mảng và nét, đăc và rỗng, mang t<5ri sư lien kết chặt chẽ trong sản phẩm.

Chân bàn đó là điểni tụ của mỗi chiếc quạt, chúng là sụ gấp nếp được tạo nên
từ ba chiếc quạt.

19


KÉT LUẬN:


Trong cuộc sống có lẽ 46 quạt giấy Nhật Bản'’ không có gì là xa lạ với môi
chúng ta nhưng để nhận ra một trào lưu mới hay trước tình trạng ngày càng nóng
lên của trái đất, nhừng sản phẩm “ UCHIWA” sẽ hướng tới là những chiêc quạt
mà “chỉ nhìn thôi cũng thấy mát”, với những họa tiết vui măt đê mọi người có thê
sử dụng quạt một cách hữu ích, thay cho việc sử dụng điều hòa nhăm bảo vệ môi
trường. Chúng đang dần khẳng định lại những mặt tốt đẹp của văn hoá truyên
thống bắt đầu được khơi nguôn của “ uchiwa” có lẽ là rât khó.
Hướng tới nét đẹp, sự giản dị mộc mạc là điều mà mỗi “ ƯCHWA” hướng tới.
Nhưng ngày nay, phần lớn xưởng sản xuât thường nhập các thân quạt băng nhựa
có xuất nguồn từ Trung Quốc. Tại Việt Nam, chúng ta cũng thường băt gặp loại
quạt uchiwa được sản xuất theo kiểu này. Và càng ngày, khi mà cuộc sông hiện
đại cứ cuốn người ta đi nhanh hơn khiến Nhật Bản cũng như nhiêu quôc gia khác
bao gồm cả Việt Nam đều phải đối mặt với việc mai một dân những sản phâm
truyền thống mang đầy tính văn hóa của mình.
Liệu đó chỉ là một trong những xung đột nhỏ bé giữa truyên thông và hiện đại
khi mà vẫn còn có rất nhiều những người trẻ yêu mên những nét đẹp truyên thông
của quốc gia mình. Bởi “uchiwa”không chỉ có vai trò của một biêu tượng mùa hè
mà đó còn là một biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại cũng như đê găn kêt
các thế hệ khi họ cùng hòa mình trong điệu nhảy rộn rã của lê hội mùa hè.
Hãy cùng gìn giữ và bảo vệ nét truyền thông.

t h u *v i ệ n
TRUÔNG f)H KỸ THUÀT CÔNG N G HẸTPKM

20


PHỤ LỤC:
LỜI MỞ
ĐÀU.............................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1:
TÌM HIẺU VÈ ĐÈ TÀI “UCHIWA”( hay còn gọi là Quạt giấy Nhật Bản)...2
1.1. TÌM HIẺU VÈ ĐÈ T À I.................................................................................... 2
1.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÉN............................................................................. 2
1.3. QUY TRÌNH LÀM SẢN PHẨM................. ............. ...................................... 3
1.4. HÌNH THỨC THẺ HIỆN CỦA QUẠT GIẤY NHẬT BẢN........................ 4

CHƯƠNG 2:
THUYÉT MINH CHO KHÔNG GIAN TRONG ĐỎ ÁN.................................10
2.2. KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG CỦA ĐÒ Á N ........................................... 10
2.2. CÁC KHÔNG GIAN NỘI THÁT TRONG ĐÒ ÁN...................................10
2.2.1. SẢNH ĐÓN................. .................................................................................. 11
1.4.1. KHU PHÒNG VIP:....................................................................................... 12
1.4.2. KHU PHÒNG ĐÔI........................................................................................ 14
1.4.3. KHU CÀ P H Ê .............
10
1.4.4. SẢN PHẢM THIÉT KÉ................................................................................18
KÉT LUẬN................................................................................................................20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×