Tải bản đầy đủ

Hội quán cafe DJ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ H ồ CHÍ MINH
—........... 0O0-----------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
{HỘI QUẢN CAFE D J )

Chuyên ngành: Thiết Kế Nội Thất
Mã số ngành:...........................(Nội thất),............ (Thòi
trang)

THU' VIỆN

T.-:ườ^GCHXỸTHUẬTCÓNGNGHẺTP.HCM
AOẮỒO57/ẮC

GVHD: Cô Ths VÕ THỊ THƯ THỦY
SVTH: LƯƠNG HẢI LONG

1Tp.Hồ Chí Minh, tháng............năm......................
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

Điểm sô bằng sô___________Điểm sô" bằng chữ.

TP.HCM, ngày........tháng............. năm 2010
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)

2


HUTECH

BM06/ỌT04/ĐT

0*1 HOC KV TllllAT CftNO NGHf TP~HCM

Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
LÀM ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

(Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với ĐA/KLTN
sau khỉ hoàn tất đề tài)

1. Tên đề tài: .....................................................................................................
2. Giảng viên hướng dẫn: .........................................................................
3. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài :

(1)........................................................... MSSV:.........................Lớp:
Khoa: ......................................................: ............................................
Chuyên ngành : .....................................................................................
Tuần
lễ

Ngày

Nội dung

Nhận xét của GVHD


(Ký tên)

1

2

3

4

5

6

7

1


HUTECH

BM06/QT04/ĐT

r* l HOC KY THlMT CflfcG HSHỆ TP HCM

Tuần
lễ

Ngày

Kiểm tra ngày:

Nội dung

Nhận xét của GVHD

(Kỷ tên)

Đánh giá công viêc hoàn thành:................. %
Được tiếp tục: □

Không tiếp tục: □

9

10

11

12

13

14

15

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn phụ (Nếu có)

Giảng viên hướng dẫn chính

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

2


LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan tự thực hiện nội dung bài đồ án và không sao chép dưới bất kỳ
hình thức nào.Các trích dẫn có trong bài là hoàn toàn trung thực. Nếu em sao
chép ý tưởng thì em xin chịu mọi trách nhiệm, bi phạt trước hội đồng chấm
thi và khoa.

3


LOI CẢM ƠN

Em xin chân thành cám ơn sâu sắc nhất đến với Cô ths Võ Thị Thu thủy
đã hướng dẫn tận tình về bài tốt nghiệp này và giúp em hoàn thảnh bài tốt
nghiệp theo đúng tiến độ.
Và em cùng cám ơn đến với Khoa mỹ thuật công nghiệp vì đã tạo điều
kiện thuận lợi để em có thể được bảo vệ thành công bài đồ án này.
Và cuối cùng là em chân thành đến với Quí thầy cô bộ môn đã dạy và rèn
luyện kỹ năng cho em và giúp em rất nhiều kiến thức quí báu để giủp ích cho
tương lai sau này.
Tuy bài đồ án của em còn nhiều mặt hạn chế nhưng xin quí thầy Cô góp
ý cho em đẻ em học hòi thêm và thêm được kinh nghiệm quí gỉá này đế làm
hành trang đi suốt cuộc đời— Em chân thành cảm ơn

4


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT

Đề T ài: HỘI QUÁN CAFÉ DJ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : PHÀN MỎ ĐẦU
1.1

Lý do chọn đề tài

1.2 Tình hình nghiên cứu
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Nhiêm
vu• của đề tài

CHƯƠNG 2 : PHẦN TÌM HIÉU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN
2.1

Tâm lý khách hàng

2.2

về hội quán café dj

2.3

Các loại hình nhạc Dj

2.4

Các phong cách nhạc của ngưòi nghệ sĩ Dj nổi tiếng

2.5

Nghiên cứu về chất liệu, vật liệu

CHƯƠNG 3 : HƯỚNG NGHIÊN CÚƯ CHÍNH CỦA ĐÈ TÀI
3.1 Nghiên cứu không gian hội quán dj
3.2 Đối tượng sử dụng
3.2.1 Đối tượng
3.2.2 Much đích


3.3 Ý tưởng của đề tàỉ

5


3.3.1

Ngôn ngữ thiết kế

3.3.2

Đặc trưng thiết kế
Ý tường về nội dung
Ý tưởng về phân bố mặt bằng không gian chức năng
Ý tưởng về cách diễn đạt
Đường nét
Nét phác họa
Nét cách điệu trang trí

CHƯƠNG 4 : HÒ s o CÔNG TRÌNH
4.1

Mặt bằng tổng thể,hiện trạng

4.2

Các mặt đứng,các mặt cắt công trình

4.3

phối cảnh tổng thể công trình

4.4

tô chức không gian,phân khu chức năng

CHƯƠNG 5 : MẶT BẰNG BỐ TRÍ-PHỐI CẢNH CÁC KHU
5.1 Không gian quầy bar
5.2 Không Gian café chung
5.3 Không Gian trưng bày, triển lãm
5.4 Không Gian giao lưu, sân khấu
5.5 Đe xuất ý tưởng
CHƯƠNG 6: LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC

CHƯƠNG 6 : KÉT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

6


ĐẺTẢĨ : HỘI QUÁN CAFÉ DJ

CHƯƠNG 1 : PHÀN MỎ ĐẦU
1.1

Lý do chọn đề tàỉ:

Với cuộc sống ngày càng tiến bộ và áp lực công việc nên nhu cầu giải
stress là cần thiết, do đó trước tinh này em muốn nghiên cứu và thiết kế một
không gian về âm nhạc mạnh mẽ Dj nổi tiếng, mang lại lại sự năng động và
cuộc nhiệt của lứa trẻ thanh niên, và trên thế giới hiện nay thì Dj đang phát
trien rât là mạnh mẽ, đã ra đời rât nhiêu nghệ sĩ Dj và họ đã biêu diễn ờ nhiều
nơi, nhiều tụ điểm âm nhạc trên khắp đất nước và đã lan tỏa ra ngoài phạm vi
của một đất nước do đó em mong muốn có một không gian vừa để phù hợp
với phong cách Dj vừa có một không gian lý tưởng để họ thể hiện tài năng và
sự cuồng nhiệt yêu dòng nhạc Dj của giới trẻ.
Âm nhạc và sự cá tính của giới trẻ ngày càng mạnh mẽ và cuồng nhiệt và
lối sống giới trẻ ngày càng cuốn theo xu hướng phát triển của thế giới và niềm
dam mê cháy bỏng về âm nhạc không bị mất đi mà phát triển theo thời gian và
cuốn theo từng nốt bay bổng của nền nhạc cực mạnh của Dj, chính vì vậy mà
em đã đặt hết tâm huyết của em vào bài đồ án Hội quán Dj dành riêng cho
giới trẻ cúa mình sống theo lối sống mạnh mẽ và thoải niềm dam mê âm nhạc
cực mạnh Dị của mình.
1.2 Tình hình nghiên cứu :
Với sự phát triển hiện nay thì đã có rất nhiều Hội quán café về âm nhạc ra
đời để thỏa long dam mê âm nhạc, và nhu cầu giải stress và cũng như thề hiện
kĩ năng âm nhạc của giới trẻ.
Để đưa ý tường vào trong không hội quán café Dj này là một quá trình
nghiên cún về tâm lý củng như sờ thích mang cá tính mạnh mẽ của giới trẻ thì

7


nội thất không gian hội quán dj này mang lại sự tinh tế, lành mạnh từ những
khu vực, khu trung tâm tạo nên sự hài hòa của nền nhạc Dj với không
gian...mang lại cảm giác người thường thức đạt đến sự lôi cuốn nhất và đạt
được nhu cầu và tính thị hiếu của người tham gia hội quán.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu:
Nhằm tạo ra được một không gian vừa giải tri giao lưu và không gian
thưởng thức âm nhạc sôi động và là sân chơi yêu thích của những người đam
mê cháy bỏng những vũ khúc mạnh mẽ đặc biệt của Dj và là nơi học hỏi nâng
cao sự hiểu biết về âm nhạc để mọi người có thể liên kết và đoàn kết với nhau.
1.4 Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài tập trung nghiên cứu , tìm hiểu về các đường nét, hiệu ứng ánh
sáng , hình dáng từ nhạc cụ Dj, nút chỉnh nhạc, khối, mảng và ngôn ngữ hình
tượng của Dj và sắp xếp hợp lý để tạo không gian sống động và mạnh mẽ vào
hội quán.

8


(Trích nguồn: http://home.manutd.com. vn/foninì/showthread.php?l=5301

Đề tài thiết kế bao gồm 4 không gian sau :
Khu quầy Bar.
Khu café thưởng thức nhạc Dj chung- giao lưu:
-Lối vào, trục giao thông
-Phòng sinh hoạt chung - khu café

Khu sân khấu.
Khu triển lãm:
-Lối vào, trục giao thông
-Khu trưng bày sản phẩm đặc biệt về Dj
-Khu sân khấu sinh hoạt chung.

CHƯƠNG 2 : PHẦN TÌM HIẺƯ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÔ ÁN
2.1

Tâm lý khách hàng:
Khi những người yêu nhạc sôi động thì họ luôn tìm đến những nơi

chuyên biệt riêng cho từng thể loại, loại hình riêng với mong muốn là được
thưởng thức và giao lưu với những nghệ sĩ, những người cỏ chung niềm đam
mê riêng và có cơ hội học hỏi và giải tỏa stress sau những ngày làm việc, học

9


tập mệt mỏi không chỉ là Hội quán hội tụ đầy đủ những nhu cầu cần thiết mà
còn là nơi học tập rất tốt và học được những kĩ năng điêu luyện trong nhạc Dj
và hội quán còn là nơi trưng bày nhừng vật phẩm nhạc cụ, hình ảnh của những
người nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và hội quán là lựa chọn tối ưu nhất cho
niềm đam mê của họ. Song song cùng với sự tiện nghi thì giá thành họp lý
cũng rất được quan tâm

2.2 v ề hộỉ quán café Dj:
Hễ nói đến hội quán thì ai cũng thường nghĩ ngay đến không gian phải nhẹ
nhàng thu thái, hoặc là nơi mang tính phong thủy để mang lại cảm giác thư
giãn dễ chịu cho mọi người, nhưng hôm nay em mang đến một hội quán nhưng
đó mang phong cách ồn à, mạnh mẽ với Hội quán café Dj
Là loại công trình phục vụ cho sự giao lưu học tập và liên kết các Dj lại
với nhau, bao gồm vừa kỉnh doanh café, khu giải trí thưởng thức âm nhạc và
khu trưng bày triên lãm và cho trien lãm các nhạc cụ chuyên vê Dj thậm chí
vừa kinh doanh, vừa quảng cáo sản phâm cho các sự kiện được diễn ra.
Ở nước việt Nam ta thì hội quán hiện đang là một trào lưu phát triển
tương đối mạnh vì cuộc sống của người Việt Nam đang được nâng cao nên cần
một khu vừa giải trí vừa kết bạn vừa mang lại lợi ích niềm vui nên hàng loạt
các sản phẩm như hội làm đẹp, hội chơi xe cổ, hội họa sĩ, hội ghita và hội
café...thì mỗi hội quán đó sẽ mang một phong cách riêng biệt cho từng loại
hình đó ví dụ như hội quán trà thì trong không gian đó thiết kế theo phong
cách dân dã, sẽ có những hàng đá tự nhiên được viết và dòng thư pháp và có
Ông Đồ đang ngồi chơi cờ...tạo được nết riêng biệt đó thì người thiết kế đã
không ngừng tìm hiểu về tập quán văn hóa cho từng thể loại và tâm lý chung
của mọi người để áp dụng thiết kế ra không gian đúng chức năng cũng như ý
nghĩa của Hội đó.

10


Nên em cũng không ngoại lệ khi vấn đề đó vi em yêu dòng nhạc Dj này
nên em đã nghiên cứu về sở thích. Tâm lý của người yêu nhạc dj này, với một
phong cách rất hiện đại được các bạn trẻ đón nhận được nhiều năm nay vì
dòng nhạc này được đưa vào Việt Nam khá muộn nhưng cũng kịp thời sờ hữu
được các tín đồ chân chính nhất, dòng nhạc nổi tiếng này đã được ra đời rất lâu
ở nước ngoài và mang phong cách là pop art. Từ những banner quảng cáo,
opphic đến không gian là theo phong cách pop art nhưng em lại mang phong
cách hitech, thứ nhất vừa cảm thấy sang trọng, thứ 2 công năng ứng dụng cao
và hiểu được một phần tâm lý chung của giới trè nữa, nên khả năng mọi người
tham gia hội quán là rất cao.

2.3

Các loại hình, phong cách Dj:

- DJ là nghề gì ?
DJ - phù thủy âm thanh
Khái niệm DJ gần đây được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực âm nhạc, đặc
biệt là thể loại nhạc Hip-hop. Tuy nhiên, có lẽ một số người chưa hiểu hết ý
nghĩa, nguồn gốc cũng như những đặc điểm của nghề đặc biệt này.
DJ là từ viết tắt của Disc Jockey, hiểu chung nhất là một người chuyên lụa
chọn và phát những thể loại âm nhạc (đã được ghi âm từ trước) cho một đổi

11


tượng khán giả nhất định, và điểu chỉnh biển tấu âm nhạc cho phù họp với
người thưởng thức. Nghề này ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước bởi
người dân Jamaica. Nhưng phải tới cuối những năm 60 sau khi du nhập vào
Mỹ, DJ mới thực sự phát triển
Sử dụng kỹ năng điêu luyện để hoà phối âm thanh
Khái niệm Disc Jockey ban đầu được dùng để miêu tả các phát thanh viên
trên sóng phát thanh làm nhiệm vụ giới thiệu những đĩa hát được ưa thích cho
thính giả. Những đĩa hát này (chạy bàng máy hát) được gọi là disc vì thế mới
có tên gọi là Disc Jockey, hay gọi tắt là DJ hoặc deejay. Ngày nay, DJ không
chỉ giới hạn trong nghĩa một phát thanh viên. Các yếu tố như thể loại âm
nhạc, đôi tượng thính giả, khung cảnh biểu diễn, phương tiện truyền thanh, và
sự phát triển của kỹ xảo biến tấu âm thanh đã hình thành nên nhiều thể loại
DJ khác nhau. Đồng thời, DJ cũng không còn mang ý nghĩa như ban đầu của
nó nữa.
DJ được ví von như một phù thuỷ âm thanh. Họ cỏ thể trộn lẫn 2 bài hát khác
nhau vào làm một cách điêu luyện mà không hề bị vênh, không để lộ những
mối nối hay như người trong nghề gọi là bị “đạp nhạc”. Ngược lại, chúng hoà
quyện nhuần nhuyễn vào thành một. Họ chính là linh hồn của những cuộc vui,
là người kiểm soát mức độ cuồng nhiệt của đám đông thính giả. Chính cách
thức pha trộn, điều chỉnh điệu nhạc của họ đã làm cho đám đông khi thì tạm
lắng, khi cuồng nhiệt, khi thì phấn khích tột độ. Một trong những nguyên tắc
của các DJ là không bao giờ lặp lại chính mình. Họ tự ví mình như một người
pha chế cocktail, với một số nguyên liệu như nhau, họ phải làm ra những loại
cocktail mang vị riêng không giống nhau.
Công việc của DJ
DJ - linh hồn của các cuộc vui
Lựa chọn, phát và điều chỉnh những thể loại âm nhạc như vậy được gọi là
DJing (hoặc deejaying), playing (chơi nhạc) và spinning (xoay tròn, ở đây ám

12


chỉ việc các DJ thường cho quay các đĩa hát theo ý mình để tạo ra hiệu ứng
âm thanh như ý muốn). Âm nhạc có thể tồn tại dưới dạng đĩa hát, file nhạc
trong máy tính, jingle hoặc bất kỳ một phương tiện ghi âm sẵn nào khác.
Họ sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo ra âm thanh như ý muốn như:
phân nhịp, cắt, đảo nhịp, trộn lẫn, thả kim đĩa hát, chuyển đoạn, quay ngược
đĩa hát... khiến cho các bài hát được chuyển đổi nhuần nhuyễn theo một cách
thức mới lạ, sáng tạo. Nhiều DJ chuyên nghiệp sử dụng harmonic mixing - có
nghĩa là trộn các bài hát cùng một âm điệu, hay các âm điệu có thể phối bè
với nhau.
Những thiết bị âm thanh thông thường nhất mà một DJ phải có bao gồm:Những bản ghi âm âm nhạc tuỳ thuộc vào phương tiện phát thanh thích hợp.
Nếu sử dụng máy hát thì đỏ là các đĩa hát vinyl, sử dụng vi tính thì đó là các
file nhạc số, hay đTa c o m p a c t . . ít nhất 2 phương tiện đế phát những bản ghi
âm trên đây để tạo ra sự liên tục khi pha trộn các bài hát khác nhau cùng môt
lúc.-Một hệ thống khuếch đại âm thanh
Với những DJ mixer, (những DJ pha trộn giai điệu của các bài hát khác nhau)
thì cần cỏ thêm một headphone (để DJ mixer có thể nghe được một điệu nhạc
này khi điệu nhạc kia đang phát cho thính giả, do đó có thể bắt nhịp được cả 2
điệu nhạc dễ dàng); cần một microphone (để khuếch đại tiếng nói bởi một DJ
cũng gần giống như một MC, họ sẽ làm chủ cả sân khấu, khuấy động bầu
không khí của người tham gia).
Sử dụng các thiết bị vi tính đế trộn nhạc
Ngoài những thiết bị cơ bản trên thì một DJ có thể cỏ thêm những thiết bị tạo
hiệu ứng âm thanh (như tạm dừng, lùi, hồi âm, ngắt quãng, chorus...); một hệ
thống biểu diễn vi tính hoá điều chỉnh âm nhạc trên các file nhạc số với tốc độ
của máy vi tính; một thiết bị Headshell với nhiều kim máy hát như R.A.K.E
cho phép DJ phát nhiều bài hát trên nhiều đường rãnh của một đĩa hát cùng
một lúc.

13


Ngày nay, có rât nhiêu loại hình DJ khác nhau. Theo trình tự thời gian xuât
hiện có thể kể đến Radio DJ (những người lựa chọn các bài hát để phát trong
các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh), Bedroom DJ (DJ tại nhà),
Club DJ (DJ trong các câu lạc bộ, các quán bar, họ đóng vai trò là linh hồn
của cả sàn nhảy, làm chủ sự phấn khích của đám đông bằng cách phối, trộn
giai điệu của 2 bài hát khác nhau một cách điêu luyện), Digital DJ (DJ nhạc
điện tử, sử dụng các thiểt bị kỹ thuật số hoá trong hoà phối các bàn nhạc tồn
tại dưới dạng file điện tử), Hiphop DJ và mobile DJ ( Dj lưu động, phục vụ
khi có yêu cầu, có thể ờ các đám cưới, buổi biểu diễn trong trường học, các
bữa tiệc, trong các quán bar, câu lạc bộ đêm...).
DJ - nghề yêu thích của giói trẻ hiện nay
Tiêu chuẩn để đánh giá một DJ giỏi theo tiêu chí chấm giải cuộc thi “Ai là DJ
Số 1 VN”, bao gồm:
• Trình độ sàn xuất nhạc (Existing level of Production skills).* Kỹ năng phối
nhạc, các mẫu nhạc phải được sấp xếp và liên kết một cách hài hòa, sáng tạo,
lôi cuốn... (Song structure/ Music arrangement). • Tính sáng tạo độc đáo.
(Originality of piece of music).* Nội dung lời bài hát (Lyrical content).* Tạo
mức độ ảnh hường của khúc nhạc đến người nghe (Accessibility).* Khả năng
chơi nhạc cụ, hát hoặc đọc rap sẽ càngbđược người nghe tán thưởng nhiệt liệt
hơn.
2.4 Cách nhận biết về các dòng nhạc.
House : là một TL nhạc mang tính chất sỏi động, huyền bí kì ảo, bởi những âm
thanh đặc trưng trống và bass dồn dập. House chứa đựng những cảm xúc sâu
lăng, hoang đường ,u ám...

Với dòng nhạc đều đều lặp đi lặp lại nhiều lần , có thể chia TL house ra thành
8 kiêu chính như : Progressive house,Tribal house,Deep house, Electro house,

14


Funky house ,Latin house ,Pro_Tribal house, Vocal Tribal house.

L Progressive house
Là một kiểu nhạc thiên về cảm xúc mang nhiều tính chất mãnh liệt dữ dội,
cũng như mang đậm nét huyền ảo kỳ bí, mang cho ta nhiều ảo giác và hoang
tưởng bời những âm thanh nhạc cụ của nó.
Pro house được đánh với tốc độ rất đều nhưng thỉnh thoảng củng rất sốc và
đảo nhịp. Chủ lực là tiếng bass và trống , được phối trên nền keyboard độc đáo
cộng hường với những hiệu ứng âm thanh sắc sào, với 50% bộ gõ. Đã tạo nên
cho Pro house một nét rất riêng biệt trong TL house.
Pro house sử dụng vocal đế tăng thêm sức sáng tạo, sự tùy biến nhưng chỉ
khoảng 40%.
Tempo:126-136 bpm

2. Deep house
Cũng là một kiểu giống như Pro house nhưng sâu và ảo giác hơn. Deep House
ko dồn dập như Progressive House, trái lại nó có phần gián hơn. Giới Dj
thường gọi kiểu này là tăm t ố i , địa ngục... bởi vì nội dung nhạc luôn hướng ta
tới một cái gì đó ko thật rất sâu và rất huyền bí.
Vocal và giai điệu của dòng nhạc Deep house rất lạ , đc sử dụng bởi nhiều kỷ
sáo âm thanh kỳ bí có khi ghê gợn. Depp house rất được ưa thích ờ Châu Âu
nhưng lại gây nhàm chán ở Châu Á.
Tempo: 126-133bpm

3. Electro house
Là kiểu nhạc nặng nhất trong TL House. Nó đc áp dụng bời những thiết bị
công nghệ cao rất máy móc phức tạp, mạnh bạo dồn dập , nặng về âm thanh
điện tử vì đây là chủ lực chính trong Electro.

15


v ề giai điệu có khi rổng và mịt mù về tiết tấu.
Electro là một hóa thân của Pro_House nhưng tươi hơn, ngầu hơn và mạnh
hơn. Nhưng ko sâu lắng và cảm xúc như Pro House
Tempo: 130-137bpm

4. Funky house
về phần nền trống và bass tương đối giống pro house nhưng nghe có vẻ liên
tục hơn đc sử dụng rất nhiều nhạc cụ đặc biệt là nền nhạc jazz cho người nghe
cảm giác vui tươi, rộn ràng, nhưng tuyệt đối ko ảo giác như những kiểu khác.
Tempo :130-137 bpm

5. Tribal house
Là một kiểu nhạc ồn ào nhưng rất sôi động của của TL house. Mang đậm nét
tự nhiên bởi vì nó được phối bởi những bộ gò của nền văn hóa cổ xưa, của
những bộ lạc. Được chia thành 2 phong cách Châu Phi và Nam Mỹ.
- Châu Phi : bộ gõ mang đậm nét tự nhiên hoang dã.
- Nam Mỹ : bộ gõ và âm thanh mang đậm nét Latin vui nhộn và có vũ điệu
riêng biệt.
Tribal mang đậm nét nghệ thuật biểu diễn.
Tempo : 128-136 bpm

6. Latin house
Là một kiểu nhạc tương đối giống Tribal, mang phong cách của Nam Mỹ và là
kiểu nhạc thuần khiết nhất ko giống bất cứ kiểu house nào khác. Latin House
đc ra đời trước Tribal và Pro House. Nó đc thể hiện bời cộng đồng những
người nói tiếng latín nên về phong cách và VH rất ấn tượng, đặc biệt vocal đc
trao chuốt rất kỹ lưỡng , đc sử dụng nhừng bộ gõ truyền thống theo kiểu
Latin.

16


Latin House mang phong cách vui nhộn có một chút hoang dã nhưng cũng ko
kém phân hiện đại. Một khi dòng nhạc latin house nỗi lên chúng ta ko thễ ko
nhảy theo một phong cách rất thân thiện và tươi., vì nó là tiếng nói của cộng
đồng.
Tempo:128-13 8bpm

7. Pro Tribal house
Chúng ta nghỉ đơn giãn là do 2 kiểu pro house và tribal house kết hợp nên. Nó
có thể đáp ứng ,phục vụ ,cho hai giới hâm mộ. Pro tribal house vừa mạnh vừa
ảo. Mạnh vì do tiếng bass và trống liên hồi, dồn dập của pro_house. Ảo vì đc
cộng hường bởi những âm thanh bộ gõ đặc sắc của tribal và thêm nữa là những
kỷ sảo tiếng đặc biệt
Pro tribal house rất phổ biến.
Tempo: 127-138bpm

8. Vocal Tribal house
Là một kiểu nhạc góp phần thêm phong phú và tăng thêm sức mạnh cho Tribal
house. Đặc trung của nó chính là phần kỷ thuật về Vocal và Keyboard đệm
(vocal và keyboard thường đc phối song song với nhau) và đc cộng hưởng bởi
một nền nhạc độc đáo rất riêng biệt cho người nghe một cảm giác rất phấn
khích, kích động, lôi cuốn. Nó làm giảm bớt sự nhàm chán khi nghe Tribal
House nguyên thủy.
- Khuyết điểm chính là điểm mạnh của nó bởi khi nghe rất kích động, lôi cuốn.
Nhưng khi nghe nhiều thì có cảm giác ồn ào, ngột ngạt
- Một kiểu khác đc tách ra từ Vocal Tribal House là Tech House mang đậm nét
tính chất quốc gia.
Tempo : 128-140bmp

17


2.4 Các phân khu chức năng:
-Lối vào,khu café chung.
-Phòng sinh hoạt, quầy Bar, khu sân khấu
-Bộ phận phục vụ chung ( quản lý + khách + nghệ sĩ Dj..)
2.5

Nghiên cứu về chất liệu, vật liệu:

Sử dụng những vật liệu như sắt, inox, kính chịu lực và thạch cao.. Chất liệu
bao gồm 4 lóp chính : khung xương và u , bông thủy tinh, thạch cao, sơn sần
& mầu. Ngoài ra có thể thêm một số vật liệu khác nhàm đảm bảo yếu tố cách
âm và tiêu âm trong quán café.

CHƯƠNG 3 : HƯỚNG NGHIÊN CƯU CHÍNH CỦA ĐÈ TÀI
3.1 Nghiên cứu không gian hội quan café Dj
Đây là một không gian mở bao gồm hai tầng riêng, mỗi tầng có những
chức năng riêng ngoài khu vực Café chung. Và phân khu chia các khu vực
chức năng sao cho hợp lý vừa đạt được chức năng cần thiết và đem lại không
gian thoải mái để đáp ứng nhu cầu của người khách hàng.
Quầy Bar: Là nơi pha chế và hướng dẫn, đón tiếp khách hang đến thưởng
thức café và nhạc Dj là không gian chính và nét nổi bật đặc trưng cho quán
café Dj và là bộ mặt, diện mạo công trình...

18


Không gian sinh hoạt: Đây là khu khá quan trọng nhằm giao lưu học hỏi
kinh nghiệm, trao đổi kiến thức và nơi hụ tụ những người yêu nhạc Dj.

Không gian Café chung, hang lang: Được thiết kế sao cho tiên lợi nhất
tận dụng không gian sao cho thoải mái từ lối đi giao thông và không bị che
tầm nhìn về khu sân khấu để theo dõi người nghệ sĩ chơi nhạc Dj. Và có thể đi
từ riêng rẽ đến nhóm clan.

19


Không sân khấu : Là không gian các nghệ sĩ chơi nhạc thể hiện từng bài
nhạc qua phong cách mạnh mẽ, sôi động của nhạc Dj.

3.2 Đối tượng sử dụng:
3.2.1

Đối tượng :

Các thanh niên và các người yêu âm nhạc mạnh mẽ, sôi động Dj. Các
tầng lớp thanh niên thể hiện được cá tính riêng của từng người.

3.2.2

much đích:

Tạo ra một không gian vui chơi nhưng bao gồm cả thưởng thức nhạc,
café, và là nơi giao lưu kết bạn lại với nhau, cùng chung niềm đam mê âm
nhạc.
3.3 Ý Tưởng Của Đề Tài:
3.3.1

Ngôn ngữ thiết kể:

Sử dụng những hình ảnh của nhạc cụ Dj:

20


mạnh mẽ từ đường, nét

Những hình

THƯ VIỆN
TRƯƠNGQH,<ỶTHUẬTCỔNGNGHỆTP.HCM
AOÁOOĩỉt bG

21


3-4 Đặc Trưng Thỉết Kế :
Ý tưởng về nộỉ dung:
Các không gian thiết kế trên nền tảng ánh sáng mạnh đi kèm với các tia
ánh sáng đèn led, tạo ra không gian sống động để mọi người cảm nhận được
nét đặc trưng riêng cho từng khu vực, từ quầy bar, không gian sảnh, không
gian sân khấu, cùng với tông màu tương phản nhẹ nhàng, kết hợp với chất liệu
bạc, nhôm và kết hợp với chất liệu thô, để tạo ra nét phong trần làm cho không
gian sinh động, và linh hoạt chung cho không gian công cộng với lứa trẻ.

22


Ý tưởng về phân bố mặt bằng không gian chức năng:
Với lối giao thông linh hoạt, địa hình cao.giựt cấp thể hiện riêng cho
tùng chức năng như hội họp, giao lưu với nhóm vừa và nhỏ, với lối nội thất
hiện đại tạo sự mới lạ và thẩm mỹ, hình ảnh lấy từ dụng cụ nhạc Dj như đĩa
Cd, mạch điện và những điểm nút trên phím Dj hiện đại.
Ý tưởng về cách diễn đạt: Lấy phong cách trẻ trung, sinh động ánh
sáng mạnh làm nền tảng thiết kế, Các thủ pháp và chất liệu thô, kim loại.
Đường nét: Có thể tạo điểm nhấn, tạo màng trang trí và tạo khối là cách
thức diễn đạt nhằm tạo sự độc đáo cho đồ án.
Nét tạo khối: Nhàm tạo sự thanh thoát và nhịp điệu cho không gian.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×