Tải bản đầy đủ

Bar coffee hải chiến caribean


ứ* *******************************

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ểH HUTECH
TRƯỜNG

đại h ợc kỹ thuật công nghệ tp. hcm*
*
*
*


*
+

*
*

**

*
*
*
*

-k

■k
■k


■k

*


*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


*


■k*


*

COFFEE BAR
“HẢI CHIẾN CARIBBEAN”


■k

NGÀNH: THIÉT KÉ NỘI THẤT

*
*
*


*
*
*

GVHD: THÀY NGUYỄN QUÓC BẢO
SVTH: NGUYỄN QUÓC DŨNG
MSSV: 107301023
LỚP: 07DNT01


•Ểr

*
*

■ầ

■ềr

*


*■
*
*

■*■


*

■ừ
**
*

it

*

*TP.HCM, THÁNG 06/2011

*

'k

★ir * * ử ử ử ử + + ử ử ử ử + ử + ử ử ử ử ử ử * * ử ử + + + * ử ử ử ử + ử + ử ử ử ử + ử + ử ử ử ử + + + i r + + ử


KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Hệ: Chính Quv

Họ và tên sinh viên : NGUYÊN QUỐC DŨNG
MSSV

:107301023

Lớp

: 07DNT01

Địa chỉ

: 92 - Nguyễn Thượng Hiền, p .l, Q.Gò vấp, TP.HCM

E-mail

: hoangtusoi73@yahoo.com

Chuyên ngành

: Thiết kế Nội thất

Tên đề tài

: COFFEE BAR - “HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

Tên GVHD

: THẦY NGUYỄN QUỐC BẢO


COFFE BAR “ HẢI CHIEN CARIBBEAN”

B ộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỸ THUẬT CONG NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KÉ NỘI THẤT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2011

NHIỆM v ụ ĐỎ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng

MSSV: 107301023

Ngành

Lớp

: Thiết ké nội thất

: 07DNT01

1. Đầu đề Đồ án Tốt nghiệp: “COFFEE BAR - HẢI CHIẾN
CARIBBEAN”.
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế nội thất Coffee bar với ý tưởng chính từ bối cảnh cuộc hải
chiến giữa hai tàu cướp biển Caribbean.
Cụ thể thiết kế 04 khu vực:


Khu bar.Khu café sân vườn.Khu café nhạc.Khu café tình nhân.

3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/03/2011.
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/06/2011.

3


5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn

Thầy Nguyễn Quốc Bảo

Nội dung và yêu cầu Đồ án Tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
N g à y ............th á n g ............. năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn

Người hướng dẫn

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chẩm sơ b ộ ):..............................
Đơn v ị : ................................................................
Ngày bào v ệ : .......................................................
Điểm tổng k ế t:....................................................
Nơi lưu trữ Đồ án Tốt n g h iệp :..........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điếm bằng số:

Điêm băng chữ:

TP.HCM, ngày

tháng

Giáo viên hướng dẫn
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

năm 2011


COFFE BAR “ HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

LỜI CẢM ƠN
*********

Lý luận là nền tảng, thực tiễn sẽ bổ sung và kiểm chủng lý luận đúng hay
sai. Trong quá trình thực hiện cuốn Luận văn và Đồ án Tốt nghiệp này, em đã
học hỏi được nhiều điều. Vừa học tập lý luận chuyên môn vừa áp dụng vào
thực tiễn thông qua những việc cụ thể là những điều rất cần thiết và hiệu quả.
Quá trình lên Đồ án và nghiên cứu Luận văn được xem là tiền đề, là bước
đệm cung cấp kinh nghiệm cho em khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống
tự lập, của thực tiễn công việc.
Suốt quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu
đáo từ giáo viên hướng dẫn của mình là thầy Nguyễn Quốc Bảo. Vì thế, lời
đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Bào - người đã dìu dắt, hướng dẫn
em trong thời gian làm Đồ án. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Mỹ
thuật công nghiệp Trường Đại học K.ỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã giúp đỡ
chỉ dạy em trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường và đặc biệt là trong quá
trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp.

6


COFFE BAR “HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

MỤC LỤC

A. MỞ ĐÀU
1. Tính cấp thiết cùa đề tài

9

2. Tình hình nghiên cứu

9

3. Mục đích nghiên cứu

10

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

10

5. Phương pháp nghiên cứu

10

6. Dự kiến kết quả nghiên cứu

10

7. Tài liệu tham khảo

11

8. Kết cấu của Luận cương Tốt nghiệp

12

B . NỘI DUNG
Chương I : Giới thiệu đề tài
1.1. Xác định đề tài

13

1.2.Giới thiệu công trình tiêu biểu

13

Chương l ì : Hướng nghiên cứu chính
2.1. Tính ứng dụng của nghệ thuật cách điệu và mô phỏng trong thiết kế
nội thất
17
2.2 . Màu sắc và ánh sáng trong nội thất

19

Chương H I : ửng dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tưởng thiết kế

21

3.2. Giới thiệu hồ sơ kiến trúc

25

7


COFFE BAR “ HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

3.3. Nhiệm vụ thiết kế

30

3.4. Phương án thiết kế

30

3.4.1. Khu 01 - “Khu café nhạc”

33

3.4.2. Khu 02 - “Khu café văn phòng”

35

3.4.3. Khu 0 3 - “Khu bar”

37

3.4.4. Khu 04 - “ Khu café sân vườn”

40

c . KÉT LUẬN

43

8


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “ HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

A. MỎ ĐẦU:
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Cuộc sống hiện nay rất nhiều áp lực trong công việc vì vậy nhu cầu về
việc thư giàn ngày càng cao . Bar coffee là một trong những không gian được
người dàn ưa chuộng để đáp úng về nhu cầu thư giãn và giải t r í . Kết hợp với
không gian biển mang lại cảm giác mát mẻ , dịu nhẹ giúp tinh thần sản khoái
thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc .
Vì thể, em chọn nghiên cứu đề tài Coffee Bar này nhàm thỏa mãn niềm
yêu thích cùa mình đồng thời qua đó đưa vào những ý tưởng táo bạo, độc đáo
nhằm tạo nên không gian mới mẻ, thú vị cho công trình.

2. Tình hình nghiên cứu:
Hiện nay, TP.HCM được xem là nơi thu hút nguồn nhân lực - đầu tư từ
nước ngoài và trong nước, nhiều dự án kinh doanh được làm ra - chế độ làm
việc cũng sẽ trở nên đầv tính cạnh tranh hơn, sẽ kéo theo áp lực trong công
việc và cuộc sống, nhưng bên cạnh đó thu nhập cho người dân cũng từ từ tăng
lên rõ ràng. Và hiển nhiên loại hình dịch vụ bar café cho sự thư giãn - giải trí
từ bình dân đến cao cấp cũng ồ ạt mở ra để phục vụ cho nhu cầu người dân về
một không gian giải tỏa stress.
Cũng chính vì thế, Sài Gòn ngày càng có nhiều loại hình Bar café đa dạng
những phong cách khác nhau. Có những người thích một không gian thật lãng
mạn để làm nơi hò hẹn cùng nửa kia của mình, nhưng cũng có những người
chọn làm nơi gặp đõ đối tác, đồng nghiệp; hoặc là nơi thư giãn cùng bạn bè
cuối tuần... Do đó, nhu cầu về loại hình này rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế,
phần lớn Coffee Bar này chỉ phần nào đáp ứng được về dịch vụ, về nghe (các
bán nhạc chơi trong khu café, bar, âm thanh ồn ào náo nhiệt) nhưng chưa thỏa
mãn về nhìn (sự độc đáo, sáng tạo về nội thất, kiến trúc).

9


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

3. Mục đích nghiên cứu:
Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng và thẩm mỹ của loại hình bar
café để từ đó đưa ra giải pháp thiết kế ứng dụng vào công trình Coffee bar Hài chiến Caribbean theo phong cách hiện đại với ý tưởng dựa trên bối cảnh
cuộc chiến giữa hai con tàu cướp biển trong phim “Cướp biển vùng Caribê”.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Đưa ra giải pháp mới cho loại hình Coffee Bar (giải quyết vấn đề bố cục,
mảng, khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng, vật liệu...).

5. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng một số phương pháp như :
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp thu thập tư liệu qua các nguồn từ tạp c h í, mạng thông tin
từ xâm nhập thực tế , từ các thông tin thống kê , điều tra ...
- Phương pháp so sánh đối chiếu .
- Từ đó rút ra kết luận từ quá trình phân tích trên để từ đấy có thế đưa ra
những phương án và đề xuất thích hợp .

6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
Với Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành thiết ké nội thất, em tìm hiểu nghiên
cứu về loại hình bar café. Giới hạn đề tài thiết kế nội thất khu bar café nhắm
vào đối tượng phục vụ chính ở độ tuổi từ 18-35. Bốn khu chính em thể hiện
bao gồm:
• Khu bar.
• Khu café sân vườn.
• Khu café nhạc.

10


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “HẢI CHIÊN CARIBBEAN”

• Khu café văn phòng.
Hiện đại, trẻ trung là phong cách em chuyển tải vào thiết kế của mình. Từ
những cảm nhận riêng cùa cá nhân về kiến trúc, đường nét, màu sắc, ánh
sáng, vật dụng nội thất mà em cụ thể hóa vào không gian bar café để tạo nên
nét riêng cho thiết kế của mình. Nhiệm vụ thiết kế là thể hiện cho ra sự vui
tươi, trẻ trung nhưng cũng không kém phần độc đáo cho công trình.

7.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://www.modresdes.com
[2] http://www.trungnguyen.com.vn
[3] http://www.cafesangtao.com
[4] http://www.x-cafevn.org
[5] http://vi.wikipedia.org
[6] http://vietbao.vn
[9] http://movie.zing.vn
[10] http://www.thienduongcafe.com
[12] http://disney.go.com
[13] http://www.pacificplace.co.id
[14] http://allthingabout.blogspot.com
[15] http://inhabitat.com
[17] http://athome.kimvallee.com
[ 18] http://unclutteredwhitespaces.com
[19] http://www.streetlevelcoffee.com

11


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “ HẢI CHIÊN CARIBBEAN”

8. Kết cấu của Luận văn Tốt nghiệp:
Gồm 03 chương.
- Chương 1: Giới thiệu đề tài.
- Chương 2: Hướng nghiên cứu chính.
- Chương 3: ứ n g dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp.

12


COFFE BAR “ HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

B. NỘI DUNG:
ChưoTig I: Giói thiệu đề tài
1.1. Xác định đề tài:
Thiết kế nội thất coffee bar.
1.2. Giói thiệu công trình tiêu biểu:
ị - Pacific Bay ịJakarta!, Indonesia):
Nhà hàng nổi Pacific Bay nằm trong khuôn viên Pacific Place Mall
(Trung tâm mua sắm Pacific Place) tại Jakarta, Indonesia.

Pacific Bay lấy ý tường từ những du thuyền lẻn đênh trên mặt biển
Nhà hàng như một thiên đường cung cấp những món ăn, café dành cho
đối tượns khách hàng cao cấp. Pacific Bay nằm ờ vị trí thông tầng, là trung
tâm nối kết khu mua sắm với khu ăn uống là một điểm nhấn thú vị của Trung
tâm mua sắm Pacific Place.

13


COFFE BAR “HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

Pacific Bay trông như một tàu thu nhỏ

Sau khi mua sắm, khách có thể dừng chán ghé qua nhà hàng nổi
ăn một chút gì đó hoặc nhảm nháp một tách café

14


COFFE BAR “ HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

4- 15th Avevue Coffee and Tea (Seattle, My):
Cửa hàng Trà và Café của hãng
Starbuck danh tiếng tọa lạc tại sổ 15
Avenue E, Seattle (Mỹ).
Các vật dụng nội thất (bàn ghế, quầy
bar, khung tranh, gỗ ốp tường) được lấy
từ những con tàu cũ. Sự tận dụng những
đèn kiểu cũ có dây treo, những chiếc
thùng rượu tái chế, bản đồ thế giới cổ
xưa, những chiếc ghế nhà hát bị bỏ phế
đã tạo cho cửa hàng nét độc đáo, mộc mạc và mang đậm tính chất sinh thái
thân thiện với môi trường.

Việc tái sử dụng những mảnh ván thuyên tạo cảm
giác
r
như đang lạc vào khoang ăn cùa một chiêc tàu

15


COFFE BAR “ HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

Màu sắc chủ đạo của Coffee and Tea Shop là nâu nhạt
mang chút gì hoài cô và thân quen
Trong quá trình tham khảo và nghiên cứu đề tài, khi bắt gặp hai công trình
tại Jakarta và Seattle này, em chợt nghĩ tại sao không kết hợp chúng lại với
nhau vì mỗi công trình đều có ưu điểm riêng của mình.
- “ 15th Ave Coffee and Tea” có lợi thế là sử dụng những mảnh ván
thuyền của những con tàu cũ, chính màu sắc tự nhiên của các ván thuyền đã
tạo vẻ đẹp mộc mạc, đầy chất hoài niệm cho không gian nội thất đồng thời
cũng giải quyết vấn đề vật liệu thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường.
- “Pacific Bay” với ý tường là những con thuyền trên biển, với tạo hình
đẹp bắt mắt, nhấn nhá ánh sáng đúng lúc đúng chỗ tạo sự hấp dẫn cho ánh
nhìn.
^ T ạ o hình của “Pacific Bay” + vật liệu “ 15th Ave Coffee and Tea” =
Cofffee Bar “Hải chiến Caribbean”.

16


COFFE BAR “ HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

C huông II: Huótig nghiên cún chính của đề tài
2.1. Tính ứng dụng của nghệ thuật mô phỏng trong thiết kế nội thất:
Trong Đồ án Tốt nghiệp em sử dụng nghệ thuật mô phỏng đưa vào trong
thiết kế của mình (mô phỏng hình ảnh con tàu và những vật dụng đặc trưng
thường thấy trên tàu như: mỏ neo, thùng rượu, rưoTig châu báu, cánh buồm,
họng súng đại bác...).
Vậy, nghệ thuật mô phòng là gì?
Nghệ thuật là mô phỏng - tức là bắt chước, chỉ cần nghe như vậy, rất
nhiều người đã phản ứng quyết liệt rằng: sáng tạo của con người mà lại là thứ
bắt chước ư? Thật ra, sáng tạo không có cách nào khác lại chính là mô phỏng.

Esplanade - Nhà hát trên Vịnh (Singapore)
mô phỏng hình dạng trái sâu riêng
Từ “sáng tạo” có gốc tiếng Latinh là ’’Creation"- còn có nghĩa là “sáng
thế” tức “đấng sáng thế” tạo ra vũ trụ này, từ đó áp dụng cho con người là
sáng tạo - tức là tạo ra vật này vật kia, bởi lê, chắc hắn không một ai thuộc
con người có thể sáng tạo ra vũ trụ.
17


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

w

COFFE BAR “HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

__

X

ì

Cao ôc Dragonfly mô phỏng cánh chuôn chuôn (New York, Mỹ)
Theo Aristote, có rất nhiều cấp độ mô phỏng, đó cũng là cái tạo ra đẳng
cấp của nghệ sĩ. Ông cho rằng, một hoạ sĩ mà vẽ một chiếc giường thiếu tính
sáng tạo thì còn thua một người thợ mộc. Người thợ mộc làm ra chiếc giường,
đó là hình thức mô phỏng một bãi cỏ phẳng phiu giúp người ta ngả lưng
nhưng vì người ta không thể bưng bãi cỏ vào trong nhà, người ta đành tạo
thành mặt phẳng nhỏ hon - là chiếc giường và kê trong nhà. Chiếc giường của
người thợ mộc còn ngả lưng được, còn chiếc giường của hoạ sĩ vẽ treo lên
tường không nằm được, vì thế muốn vượt qua cấp độ mô phỏng chức năng sử
dụng của thợ mộc, người hoạ sĩ phải tạo ra chức năng ngắm nghía liên tưởng
cao hơn cho chiếc giường chỉ là hình ảnh.
Do đó, nghệ thuật là mô phỏng còn được nhấn mạnh xác tín hơn ở thời
hiện đại khi mà hầu hết nghệ sĩ và các học giả đều thừa nhận: khoa học là
phát minh, nghệ thuật là trải nghiệm.

18


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

2.2. Màu sắc và ánh sáng trong nội thất:
2.2.1. Màu sắc:
Màu sắc đóng một vai trò rất quan trọng trong thiết kế nội thất. Bố cục
màu sắc trong nội thất phải đảm bảo được sự hài hòa, tạo cảm giác hứng khởi
cho con người. Với những không gian bar café (dành cho đối tượng từ 18 35), màu sắc đi kèm thường là tươi vui nhưng nhã nhặn với những tone vàng,
nâu, xanh lam.
- Màu xanh lam đem lại không gian thoáng đãng, tạo ra sự yên bình, có
tác dụng hồi sinh cơ thể và trí óc.
- Nâu là màu duy nhất trong bảng màu mang tính tao nhã của thiên
nhiên, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái cả về thể chất lẫn tâm hồn.
- Màu vàng có tác dụng tạo sự thân thiện, đem lại cảm giác ấm áp và
không khí tươi vui tràn đầy sức sống. Nó đem lại hiệu ứng bùng sáng cho các
không gian nhỏ và tạo cảm giác rộng rãi trong trang tri nội thất. Vì thế, vàng
là màu sắc khá phổ biến và được ưa chuộng trong các công trình bar café .

2.2.2. Ánh sáng:
Ánh sáng là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một không gian nội
thất nào. Trong thiết kế nội thất, ánh sáng phải đáp ứng được yêu cầu về công
năng và thẩm mỹ của con người. Các nguyên lý chiếu sáng thường được vận
dụng vào các công trình nội thất, kiến trúc:
- Chiếu sáng tổng thể.
- Chiếu sáng điểm.
- Chiếu sáng tập trung.
Ta có thê ứng dụng những nguyên lý này vào những không gian mang
tính chất giải trí, giúp con người giải tỏa những mệt nhọc, căng thảng trong
cuộc sống hàng ngày như bar café. Tính chất này sẽ được bộc lộ rõ nét hơn,
hoàn chỉnh hơn dưới ánh sáng đèn dược bố trí hợp lý, có sự tính toán kỹ càng
và chuẩn mực.

19


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

Một chút ánh sáng nhẹ nhàng, tinh tế của ánh sáng vàng sẽ làm tăng thêm
sự lãng mạn cho Khu café tình nhân - nơi dành cho các đôi lứa yêu nhau hẹn
hò. Ánh sáng xanh nhấn nhá ở Khu bar vừa tạo chiều sâu cho không gian vừa
thu hút mắt nhìn... Do đó, sự lung linh của ánh sáng tạo sự hấp dẫn cho
không gian, làm nổi bật hình khối và màu sắc, mang lại hiệu quả lớn về thị
giác và cảm xúc cho con người.

20


COFFE BAR “ HẢI CHIEN CARIBBEAN”

C hương III: ủ n g dụng những nghiên cứu vào Đồ án Tốt nghiệp
3.1. Ý tưởng thiết kế:
Dựa trên bộ phim “Pirates of the Caribbean”
(“Cướp biển vùng Caribê”) do hãng phim Walt
Disney bắt đầu sán xuất từ năm 2003. “Pirates of
the Caribbean” với thể loại hành động, phiêu lưu,
hài hước kết hợp viễn tướng Walt Disney (Mỹ)
đều đặn tung ra các series vào dịp hè các nă m
gần đây (năm 2003, 2006, 2007 và 2011 ).
- Năm 2003: “Pirates of the Caribbean 1 The curse of the Black pearl” (“Cướp biển vùng
Caribê 1 - Lời nguyền của tàu Ngọc trai đen”).
Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ 17, những tên
cướp biển lộng hành tại vùng biển Carribe.
Elizabeth Swann- con gái của một gia đình quyền
thế bậc nhất bị bát cóc. Hai chàng trai Jack
Sparrow và Will Turner quyết giải cứu cho cô.
Ngược thời gian mười mấy năm về trước, khi chiếc thuyền sang trọng của
hoàng gia Anh đi qua vùng biển những tên cướp thường hoành hành, họ vớt
được một chú bé đang ngất xỉu. Elizabeth (Keira Knightley) nhìn thấy sợi dây
chuyền có biểu tượng cướp biển trên cổ cậu bé, lo sợ người ta phát hiện ra cậu
là hậu duệ của cướp biển, cô đã giấu sợi dây đi mà không biết đó là khởi đầu
cho mọi sự rắc rối sau này.
Elizabeth lớn lên, nàng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết và lọt vào mát
xanh một vị tướng của Anh. Còn Will Turner (Orlando Bloom) trở thành một
anh thợ rèn bình thường không hề biết mình chính là người con trai độc nhất
của tướng cướp nối danh vùng Caribê William Turner. Xưa kia trước khi qua
đời chính ông đã để lại một lời nguyền trên những thủy thủ con tàu Ngọc Trai
Đen khiến cho chúng phải sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đoàn
thủy thủ này trông vẫn như những người bình thường, chỉ đến khi trăng lên
chủng mới trớ thành những bộ xương chết chóc.
Chuyện bắt đầu khi một lần vô tình Elizabeth bị ngã xuống biển sâu. Jack
Sparrow (Johnny Depp) đã lieu mình nhảy xuống cứu cô nhưng vẫn bị bắt
t h ư v TỊTn
TRuÒNC CH Ỡ THOÁT CO N a

21

S e SỐC Ç < w


T3
COFFE BAR “HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

giam vì xâm phạm khu vực cấm. Sau khi thoát khỏi nhà tù, Jack chạy trốn vào
một xưởng rèn vũ khí, đó là nơi Will Turner làm việc. Nhờ đó họ có cơ hội
giáp mặt nhau và một trận chiến nhỏ xảy ra giúp Jack tìm được hậu duệ của
người bạn William Turner.
Cũng lúc này, tay cướp biển khét tiếng Barbossa (Geoffrey Rush), kẻ bị
ám bởi lời nguyền của William, ra tay bắt cóc Elizabeth. Để giữ lấy mạng
sống của mình cô đã đưa ra sợi dây chuyền nhằm chứng minh mình cũng là
“dòng dõi” cướp biền. Chúng tưởng cô đúng là con của William Turner nên
giữ cô lại để dùng máu của cô giải lời nguyền oan nghiệt kia.
Vốn có cảm tình với Elizabeth từ lâu, Will Turner lo lẳng cho sự an nguy
của cô nên đã cùng Jack Sparrow lên đường đuổi theo toán cướp Barbossa.
Một cuộc chiến cam go diễn ra trên biển nhằm giải cứu cho Elizabeth. Đồng
thời, phe Barbossa cũng đã phát hiện ra Will mới là con trai của huyền thoại
William Turner...
- Năm 2006: “Pirates of the Caribbean 2 - Dead man’s chest” (“Cướp
biển vùng Caribe 2 - Chiếc rương của người chết”).
Truyền thuyết kể rằng có một linh hồn bị đày đọa tên là Davy Jones sống
dưới đáy biển sâu, trái tim cùa hắn nằm trong một chiếc rương và dưới tay
hắn là một con quái vật biển hung dữ. Thật không may cho thuyền trướng
Jack Sparrow, truyền thuyết không còn là truyền thuyết, câu chuyện này đã
trở thành hiện thực. Davy Jones là thuyền trưởng của con tàu ma quái Flying
Dutchman. Nhiều năm trước, Jack có giao kèo trao linh hồn cho hắn để đánh
đổi chiếc thuyền buồm đen và phải tìm cách thoát khỏi Davy, nếu không sẽ bị
nguyền rủa đến hết đời, ngay cả khi sang thế giới bên kia cũng không thoát
được.
Nếu như “ân oán” này không được giải quyết, bản án dành cho Jack đó là
“anh sẽ trở thành nô lệ và chịu đọa đày vĩnh viễn”. Vì thế mà một đám cưới
hạnh phúc giữa Will Turner và Elizabeth Swann càng trở nên xa vời do những
vấn đề của Jack...
- Năm 2007: “Pirates of the Caribbean 3 - At world’s end” (“Cướp biển
vùng Caribe 3 - Nơi tận cùng thế giới”).
Thời kì diệt vong đen tối của cướp biển đang đến gần khi toàn quyền
Cutler Beckett của công ty Đông Ấn đã nắm trong tay con tàu ma Người Hà
22


COFFE BAR “ HẢI CHIẾN CARIBBEAN”

Lan Bay và tên thuyền trưởng tàn bạo Davy Jones. Chiếc Người Hà Lan Bay,
dưới sự chỉ huy chính của Đô đốc Norrington chu du khắp các đại dương trên
Trái đất và tiêu diệt không gớm tay bất kì tàu cướp biển nào xui xẻo lọt vào
tầm ngắm.
Will Turner, Elizabeth Swann và thuyền trưởng Barbossa đã phải lên
đường tìm kiếm và tập họp đủ 9 hải tặc chúa của hội Brethren - hội đại diện
cho cướp biển trên khắp thế giới - trong nỗ lực tuyệt vọng nhàm đánh bại
chiếc Người Hà Lan Bay, Beckett và hạm đội hùng hậu của hắn.
Nhưng một trong 9 hải tặc chúa là Jack Sparrow, một tay cướp biển kì
quặc khó phân định thiện ác, vẫn đang bị kẹt trong Chiếc Rương của Davy
Jones - thế giới bên kia của cướp biển - sau khi bị con thuỷ quái Kraken nuốt
ở cuối phần 2.
Trong cái liên minh lỏng lẻo của Will, Elizabeth và Barbossa còn có Tia
Dalma, Pintel và Ragetti. Cả nhóm phải cùng nhau đi đến Singapore - một hải
cảng châu Á đầy những điều mang phong vị lạ lẫm khó lường - để tìm thuyền
trưởng người Hoa tên Sao Feng, người nắm trong tay bản đồ chỉ đường đến
tận cùng thế giới và một chiếc tàu cùng một thuỷ thủ đoàn dùng cho việc giải
cứu Jack.
Nhưng việc Jack trở lại liệu có giúp được hội Brethren huyền thoại chống
lại những dợt sóng dữ dội và hung bạo của Beckett, Davy Jones và hạm đội
của chúng? Lúc bấy giờ chỉ còn lại cứu cánh cuối cùng là nữ thần Calypso, nữ
thần đại dương bị chính cướp biển giam hãm trong hình hài người thường, và
phải được giải phóng để cỏ thể giúp cướp biển đánh bại Davy Jones.
Sự gay cấn ngày càng tăng khi hàng loạt những âm mưu phản bội của các
nhân vật chính bắt đầu bị lật tẩy. Tất cả từ Jack, Will, Elizabeth đến Barbossa
và Sao Feng đều có những kế hoạch cho riêng mình. Nhưng khi số mệnh
chung của cướp biển nằm bên bờ diệt vong, mỗi người phải quyết định sẽ
đứng về phe nào, trước khi chính mình bị quét sạch khỏi đại dương, mãi mãi.
- Năm 2011: “Pirates of the Caribbeans - On stranger tides” (“Cướp biển
vùng Caribe 4 - Những cơn thủy triều kỳ lạ”).

23


COFFE BAR “HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

Bước sang phần 4, định mệnh đã đưa thuyền trưởng Jack Sparrow tái ngộ
với Angelica, người phụ nữ mà anh từng quen biết trong quá khứ. Chàng ta
không chắc rằng liệu giữa hai người có phải là... tình yêu, hay cô nàng chỉ là
một kẻ lừa đảo gian trá theo lệnh của vua George 11 đang lợi dụng anh để tìm
kiếm Fountain of Youth, Suối nguồn tươi trẻ trong truyền thuyết. Khi
Angelica ép buộc Jack đặt chân lên con thuyền Hoàng Hậu Anne Báo Thù của
cướp biển Râu Đen khét tiếng, anh rơi vào một hành trình phiêu lưu đầy mạo
hiểm. Tuy nhiên, chàng thuyền trưởng không thê biết trước rằng giữa thuyền
trưởng Râu Đen tàn ác và cô con gái Angelica quyến rũ thì ai sẽ là người
nguy hiểm hơn...!
Tóm lại, “Cướp biển vùng Caribê” đã tạo niềm cảm hứng cho em đế thực
hiện Đồ án Tốt nghiệp Coffee bar - “Hải chiến Caribbean” này. Với ý tưởng
lấy từ cuộc chiến trên thuyền của các tên cướp biển, em mong muốn sẽ truyền
tải được ngôn ngữ thiết kế riêng của mình, đồng thời đưa ra những cách giải
quyết không gian mới t vào nội thất Bar Coffee trong Đồ án Tốt nghiệp của
em nói riêng và công trình Bar Coffee nói chung một hướng đi riêng đầy độc
đáo, sáng tạo và mới lạ.

24


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

COFFE BAR “ HẢI CHIÉN CARIBBEAN”

3.2. Giói thiệu hồ SO’ kiến trúc:
-T ên công trình: “Khu phức hợp Cam Ranh”.
- Vị trí: Nha Trang.
- Tổng diện tích:

S ơ ĐỒ KHU ĐẤT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×