Tải bản đầy đủ

luận văn thiết kế natural spa

HUTECH
B Ậ I H ẹ C K 'i IH U Ậ ! CÓMG NGHẸ Ĩ P ’ KCM

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

NATUKAL SPA
Ngành

: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành : THIÉT KÉ NỘI THÁT

GVHD
SVTT
MSSV
LỚP

: Nguyễn Thị Bích Vân

: Ly Thị Thúy Hạnh
: 107301044
: 07DNT3C-TƯD?

TP. Hồ Chí Minh, năm 2011

J


GVHD: NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN

Lòi Cảm ơn.

Đề hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đên Cô NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá
trình viêt khóa luận tốt nghiệp.
Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa M ỹ Thu ật c ông Nghi
ệp, Trường Đại Học K ỹ Thuật Công Nghệ TPHCM.đã tận tình truyền đạt
kiên thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá
trình học không chi là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là
hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 47


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

Lòi Cam Đoan.
Em xin cam đoan toàn bộ quy trình để hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp đều
do em tự nghiên cứu và thực hiện.

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page 48GVHD: NGUYỀN THỊ BÍCH VÂN

MỤC LỤC
A.

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề t à i ...................................................
2. Ý nghĩa việc nghiên cứ u ..............................................
3. Mục tiêu nghiên c ứ u ......................................

B. GLẢI QUYẾT VẤN Đ È ................................................
Chuông 1: TÌM HIỂU VÈ SPA..........................................
1. Định nghĩa về spa....................................
2. Các phương pháp điều trị trong spa............................
3. Xu huớng phát triển của spa ....................................... .
4. Tìm hiêu các phương pháp điều trị trong sp a .......... .
4.1. Phưong pháp điều trị bằng hươne thom ........................
4.2. Phương pháp điều trị bằng thủy hóa.............................
4.3. Phương pháp điều trị bằng thảo dược trong điều trị spa
4.4 Phương pháp điều trị bằng bùn khoáng...........................
4.5. Phương pháp điều trị bằng một số sản phẩm của biển...
4.6. Phương pháp điều trị bằng hyđrô..................................
4.7. Phương pháp dùng hơi nóng để trị liệu .......................
5. Tác dụng của các phương pháp trên ............................
5.1. Phương pháp điều trị bằng hương thơm .........................
5.2. Phương pháp điều trị bằng thủy hóa.............................
5.3. Phương pháp điều trị bằng thảo dược trong điều trị spa
5.4 Phương pháp điều trị bằng bùn khoáng............................
5.5. Phương pháp điêu trị bằng một số sản phẩm của biển....
5.6. Phương pháp điều trị bằng hyđrô...................................
5.7. Phưong pháp dùng hơi nóng để trị liệu.........................
ó.kết luân .......................................................

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

C huông II : NGÔN NGỮ CỦA T H IẾ T KÉ ”XANH”
2.1 Môi trường sinh th ái......................................
2.1.1 Định nghĩa môi trường............................
2.1.2 Khái niệm Môi trường sinh th á i........................
2.2 Khái niệm về Thiết kế “xanh” ....................
2.2.1 Khái niệm “Xanh” ......................
2..2.2 Khái niệm Thiết kế “ xanh” ..........................
2.2.3

Lợi ích của Thiết kế “ xanh” ....................

2.2.4 Tiêu chí của Thiết kể “xanh” ................
2.3

Nguồn gốc Thiết kế “ xanh” ........................................

2.4

Nhận dạng Thiết kế “ xanh” .......................

2.4.1 Vật liệu sử dụng chủ yếu trong thiết kế......................
2.4.1.1 Vật liệu tái chế.............................


G iấy.................................Kim loại.........................................GỖ........................................................................................V ải...............................................................................N hựa.................................

2.4.1.2 Vật liệu Thiên nhiên....................


Tre,nứa......................................Đ á .............................................................................

2.4.1 Tiêt kiệm năng lượng...........................
2.4.2 Hòa họp với Môi trường sống..............................
2.4.3.Đưa các yếu tố thiên nhiên vào thiết k ế .......................
2.4.4.1 Ánh sáng trực tiếp........................
2.4.4.2. Ánh sáng gián tiếp .............................
2.4 ứng dụng các lĩnh vực khác...................
2.5.1 Thiết kế thời tran g ..........................
SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 2


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VẨN

2.5.2 Thiết kế đồ h ọ a ..............................
Chuông I I I : ỬNG DỤNG TRONG KIÉN TRÚC
3.1 Công trình Kiến trú c.............................................

Chương IV:KÉT LUẬN..................................

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 3


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VẨN

A. LÒI MỞ ĐẦU
l.L ý do chọn đề tàỉ
_VÌ cuộc sống hiện đại ngày càng làm con người bị căng thăng hơn, người
ta nhận thức tôt về sức khỏe, sự cân đổi, lựa chọn cách điều trị, ăn uống và
thệ dục do đó nhu cầu đến spa để được thư giãn, cân bằng sưc khoe VƠI
cuộc sông ngày càng tăng cao. Ngày nay, spa không chỉ danh cho những
ngươi giau co. Spa đã trớ thành một phân của cuộc sống
_Khi đến với spa việc chúng ta cần đó là được thư giãn thực sự Một
không gian xanh sẽ tạo nên một khí hậu trong lành, giảm bớt khói bui
Việc đưa Không gian xanh thân thiện vào spa.Là Khi Thiên nhiên và con
ngươi được hòa họp tạo nên một kiến trúc rất riêng, rất đặc sắc và rất thân
thiện với Môi trường.
1. Y nghĩa việc nghiên cứu
Chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề về suy thoái môi
trường, khủng hoảng năng lượng, nguy cơ mực nước biển dang do biến
đôi khí hậu và sự ấm lên của bầu khí quyển trái đ ất.. .tất cả những điều nay
luôn là môi bận tâm không chì đối với những ngườ i hoạt động trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường mà cũng đang trở thành vấn đề nóng trong cả các
ngành khác và của toàn xã hội. Chính vì thế việc nghiên cứu và tìm
hiêu.một nên thiêt kê “xanh” là một vấn đề quan trọng trong môi trường
sông của con người hiên nay. Qua việc nghiên cứu giúp ta hiểu được tạo
nên một TỊhiêt kê “xanh’ thân thiện với Môi trường va tiết kiệm được năng
lượng. Thông qua bài nghiên cứu giúp cho ta hiểu thêm về tẩm quan trọng
cua thien nhiên,từ đó có ý thức trong việc bảo vệ môi trường xung quanh.
2. Mục tiêu nghiên cứu
-Tìm hiểu nghiên cứu về spa và thiết kế xanh.
-Ưng dụng của spa và thiêt kê xanh trong cuộc sống.

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page 4


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

B.NỘI DUNG NGHIÊN CỦXJ.
Chưong I:TÌM HÍÉU VÈ SPA.
l.Định nghĩa về spa.
Người tiêu dùng thắc mắc đã đành nhưng ngay cả các nhà thẩm mỹ Việt
Nam hình như cũng lẫn lộn từ ngữ này nên sử dụng nó một cách tùy tiện.
Vậy thực chất ta nên định nghĩa spa là gì?

Người xưa đánh giá cao và tôn sùng dòng nước chảy. Người Nhât
Trung Ọuôc, Hy Lạp, La Mã dùng nước ấm từ hàng nghìn năm trước để điều
trị giảm mệt mỏi, làm lành vết thương và xua đi tinh thần suy sụp. Tiên
phong khám phá mối liên hệ giữa tinh thần và thể chất là người Hy Lạp, họ
đã cho xây dựng những phòng tắm và thư giãn ở những khu vực có sông, hồ
hoặc suôi. Người La Mã phát minh ra nhiều kiểu tắm, từ tắm nóng đến tắm
âm, lạnh. Một số phòng tắm cổ do người La Mã xây dựng hiện vẫn còn vết
tích tại Châu Âu. Từ liệu pháp nước bắt nguồn từ Hy Lạp HYDOR (nghĩa là
nước) và THERAPEIA (chữa bệnh), nước nóng và nước lạnh có tác dụng
kích thích hệ thần kinh và tuần hoàn.

Vậy có thể nói: Spa là một liệu pháp dùng nước để điều trị cơ thể. Khi
nói đèn spa ta có thê hình dung Spa như một dưỡng đường thoáng mát, giàu
chât thiên nhiên, đem lại sức khỏe thể chất và tinh thần thư thái cho con
người.
2 Các phương pháp điều trị trong spa.
-Trị liệu hương thơm: Trị liệu bàng tinh dầu để cơ thể thư giãn.
-Trị liệu thủy hóa: Dùng muối khoáng hay tắm khoáng nhằm tẩy da chết,
kích thích tuần hoàn máu.
-Liệu pháp thảo dược: Dùng nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược.
-Liệu pháp sử dụng bùn: Dùng các loại bùn khác nhau điều trị giảm đau

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 5


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

nhức, tẩy da chết, làm sạch sâu.
-Liệu pháp dùng sản phẩm từ biển: Dùng nước biển và tảo biển giúp giải
độc và cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan.
-Liệu pháp hydro: Dùng nước trong trạng thái bốc hơi, giúp thư giãn, giải
độc tổ.
-Liệu pháp nhiệt: Dùng hơi nóng để trị liệu
3.Xu huóng phát triển của spa.
/. MEDICAL SPA: Khách hàng đến spa để làm đẹp (như tiêm chất Botox vào cơ thể). Medi Spa

phát triên rât nhanh, hiện đã có 700 Medi Spa trên toàn thể giới.
2. SPA dành cho các công ty: Các công ty này dùng spa để mở rộng mối
quan hệ trong kinh doanh đồng thời là nơi đế nhân viên phục hồi sức khỏe.
3. DAYSPA (spa ngày): Khách đến spa trong ngày sẽ được phục vụ trọn gói.
4. SPA ĐANG M Ở RỘNG đến những người thu nhập trung bình. Spa tại gia
cũng bắt đầu phổ biến.
5. SPA quôc tế phát triển: Các liệu pháp như massage Thái, Balinese Rituais
và Ayurve đang ngày càng được ưa chuộng.
6. SPA trong khách sạn: Là yếu tố để thu hút khách du lịch
7. SPA Cho phép mang theo thú cưng: Những spa này cho phép khách mang
theo thú vật nuôi tới, có chỗ giữ và chăm sóc chúng trong khi họ được điều
trị.
8. SPA dành cho phái mạnh
9. SPA dành cho cả gia đình.

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 6


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

4. Tim hiêu về các phương pháp điều trị trong spa.
4.1 Phương pháp trị liệu bằng hương thom trong spa.
-Là một liệu pháp bô sung đê thúc đấy tâm lý và thể chất tốt được cũng
như giảm các triệu chứng của một loạt các điều kiện. Nó được dựa trên việc
sư dụng cac^ loại dau thực vật tập trung cân thiêt. Tinh dâu là những nguyên
chat tinh chât được tìm thây trong các loại thảo mộc, hoa, cỏ, rễ, hạt giống vỏ
cay, quả và trái cây. Đây là những chiêt xuất chủ yếu bằng hơi nước hoặc
nước chưng cât. Có khoảng 400 các loại tinh dầu nhưng nói chung có 40
thương được dùng.Các loại tinh dâu bao gôm các hóa chất nhò thơm mà trợ
giúp trong nhiêu sức khỏe, điều kiện vệ sinh và vẻ đẹp. Mọi người có thề
hưởng lợi từ họ thông qua massage, xông hơi, tắm biển và đường hô hấp. Lý
thuyết là mỗi tinh dầu có lợi ích sức khỏe của cụ thể của nỏ. Dầu thơm cũng
được sử dụng trong y học dự phòng.
-Trong hương liệu các loại tinh dầu được hấp thụ qua da và có tác động
sinh lý nhẹ nhàng. Nỏ đặc biệt hiệu quả cho một loạt các bệnh mãn tính cung
như các vấn đề liên quan đến căng thẳng. Khi các loại dầu kích thích khứu
giac cua bạn nó cũng cho răng quá trình này có thể chơi một phần trong
những ảnh hưởng của hương liệu.
4.2 phưoìig pháp Trị liệu thủy hóa
Dung muoi khoáng hay tăm khoáng nhăm tây da chêt, kích thích tuần hoàn
máu.
4.3. Liệu pháp thão dược
Dùng nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược.
4.4Liệu pháp sử dụng bùn: Dùng các loại bùn khác nhau điều trị giảm đau
nhức, tẩy da chết, làm sạch sâu.
4.5Lỉệu pháp dùng sản phấm từ biển: Dùng nước biển và tảo biển giúp
giải độc và cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan.
4.6Lỉệu pháp hydro: Dùng nước trong trạng thái bốc hơi, giúp thư giãn, giải
độc tố.
4.7Liệu pháp nhiệt: Dùng hơi nóne để trị liệu

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page 7


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

5.Tác dụng của những phương pháp trên
5.1 Tác dụng của phương pháp trị liệu bằng hương thom trong spa.
-Trong văn hóa Ai Cập cổ, hương thơm đã được dùng không chì để làm
mỹ phàm, chữa bệnh, nâu ăn mà cả ướp xác. Các tinh dầu thom cùng đã mở
ra một con đường buôn hương nối La Mã với những vùng đất xa như Ả rập.
Người An Độ cũng biết dùng dầu thơm đê massage từ năm 3.000 trước công
nguyên.
-Các spa ngày nay đã tận dụng tối đa kinh nghiệm của quá khứ với những
công nghệ của hiện đại đê biến Aromạtherapy trở thành thứ được yêu thích
nhất. Aromatherapy không chỉ đơn thuần là trị liệu bàng hương. Nó còn là cả
một nghệ thuật và khoa học trong việc sư dụng tinh dầu của các loại cây hoa
lá khác nhau đê chữa bệnh và cải thiện tâm trạng. Có khoảng 1.700 loại
hương tri liệu trong spa. Môi loại hương hoặc mỗi hồn họp hương, ờ những tỷ
lệ khác nhau, có thê tạo ra những tác động khác nhau đối với tinh thần.
Công dụng kỳ ảo của các loại cây, hoa, lá
Húng quế: Mùi hương tươi mới, xanh và giống như cam thảo. Hiệu quả:
Kích thích tinh thân. Chủ trị: Chứng đau nửa đầu, suy nhươc, đau cơ bắp, đau
dạ dày.
Gỗ tuyết tùng: Hương gỗ, ẩm và hương gồ thông. Hiệu quả: Giúp phấn
khích tình dục. Chu trị: Lãnh cam, sung huyết, nhiễm trùng, lo lắng.
Quế-. Hương ngọt, ấm, cay. Hiệu quả: Kích thích tinh thần. Chủ trị: Căng
thăng, kiệt sức, táo bón, thấp khóp.
Cay xo thơm'. Vị ngọt, mùi hạt phỉ, tháo mộc. Hiệu quả: Mang lại trạng thái
thoải mái, vô lo. Chủ trị: Căng thẳng, suy nhược, mãn kinh, chống nhan và
lãnh cảm.
Đinh hương: Vị ngọt, hăng hăng, ấm. Hiệu quả: Giúp tinh thần thăng hoa.
Chủ trị: Đau răng, đau nhức cơ bắp, căng thăng, cảm cúm.
Gung: Có mùi tiêu cay, cộ tính âm, nóng. Hiệu quả: Tiếp thêm sinh lực
Chủ trị: Cúm, đau nhức cơ bắp, buồn nôn, lãnh cảm.
Thì là: Vị ngọt, tính ậm. Hiệu quả: Lấy lại sự thanh thản, bình tĩnh. Chủ trị:
Lo lăng, hoảng loạn, vấn đề về kinh nguyệt, buồn nôn, hạn chế nểp nhăn.

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 8


GVHD: NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN

Trầm hương: Mùi thơm dịu, mùi mốc, ấm. Hiệu quả: Căng thẳng, hen
suyễn, ho, viêm khớp, nếp nhăn.
Bưởi: Có vị ngọt, giống cam quýt. Hiệu quả: Làm tinh táo khỏe khoấn. Chủ
trị: Suy nhược, lo lắng, kiệt sức.
Hương nhài: Vị ngọt, mùi cây co. Hiệu quả: Phấn khích tinh dục. Chủ trị:
Lãnh cảm, suy nhược, con đau đẽ, khô da.
Bách xù: Gia vị, hô tiêu, mùi gỗ thông. Hiệu quả: Làm cho tinh thần thanh
sạch. Chủ trị: Các vân đê vê da, trí nhớ kém, viêm khớp, khó chịu do say
rượu.
Hoa oải h ư ơ n g :y \ ngọt, mùi cây cỏ. Hiệu qủa: Mang lại cảm giác êm dịu.
Chủ trị: Chúng mất ngủ, bòng, đau đầu, nhiễm trùng.
Cỏ tranh: Mùi hương cỏ, mùi khô và lạnh. Hiệu quả: Kích thích tinh thần.
Chủ trị: Tri nhớ kém, trầm cảm, sưng tấy do côn trùng đốt, tuần hoàn kém.
Kinh giới ô: rinh âm, mùi gô, thảo mộc: Hiệu qua: Giúp thanh than. Chủ
trị: Lo lăng, đau nhức cơ bấp, huyết áp cao, hen suyễn.
Hoắc hương: Mùi hăng, cay, như mùi xạ, ngọt. Hiệu quả: Kích thích tình
dục. Chủ trị: Lãnh cảm, căng thăng thân kinh, cháy nắng, sưng tấy do côn
trùng đốt.
Bạc hà: Vị ngọt, cay của bạc hà, tươi mới. Hiệu quả: Tỉnh táo và khỏe
khoăn tinh thân. Chủ trị: Buôn nôn, tiêu hóa kém, cháy nắng, thiếu tập trung.
Gỗ đàn hương: Vị ngọt, mùi của gỗ, hàng nặng. Hiệu quả: Cải thiện “năng
lực”. Chủ trị: Suy nhược, lãnh cảm, ho.
Chè: Mùi cay, như mùi thuốc. Hiệu quả: kích thích tinh thần. Chủ trị: các
vêt mô, virus, đau họng, nhiễm trùng đường tiết niệu.
Hoa hồng: Vị đậm, hăng mùi cây cỏ. Hiệu quả: Kích thích tình dục. Chủ trị:
Mãn kinh, lãnh cảm.
Hoàng lan: Mùi cây cỏ, ngọt. Hiệu quả: Gây phấn kích. Chủ trị: Lãnh cảm,
huyết áp cao, da dầu.

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 9


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

5.2Tác dụng của phương pháp trị liệu thủy hóa.
1 huy liẹu pháp’ ]à sự kêt họp của nước với một số liệu pháp tắm có tác
dụng chữa bệnh, giải độc tố, giảm căng thăng, giúp da dẻ hồng hào... đang
được ưa chuộng hiện nay.
M ột sỏ liệu pháp tăm " đang được cả nam và nữ ưa thích hiện nay:
-Ngâm rượu vang mật ong rừng: Thả lóng cơ thể để đắm mình trong rượu
vang va mạt ong rung không chỉ đem lại cho xúc giác cảm nhận về mùi
hương bât tận mà còn giúp làn damềm mại, láng mịn, tăng cường khả năng
đàn hôi cho da. Đặc biêt còn giúp trị viêm nhiễm và các bệnh về da rất tốt.
-Ngam thao dược tiêu độc, thư giãn: Đôi với những ngưòi yêu thích mùi
hương của cỏ cây, hoa lá thì liệu pháp ngâm tắm thảo dược lại là một gợi ý
khong the bó qua. Với các loại thảo dược như bạch đàn hương khương
hoànệ, ngọc trúc, oải hương... liệu pháp này sẽ giủp đào thải độc tố ra khỏi
cơ thê, tăng khả năng tuân hoàn máu, giảm đau nhức cơ, làm dịu giác quan và
minh mân trí óc. Da dé sẽ hồng hào, tươi sáng.
-Ngam hương hẹu muoi khoáng và cánh hoa: Muôi khoáng là thành phần
không thê thiếu cho sự cân bằng cơ thể. Sự kết hợp giữa muoi khoáng - tinh
chât biển và cánh hoa tưoi sẽ giúp đẩy nhanh qua trình phục hồi sức lực cua
cơ thê, thu nhỏ lô chân lông, loại trừ các nếp nhăn. Ngoài ra một điều rất thú
vị mà ít ai nghĩ tới nữa là phương pháp này còn giúp giảm béo.
-Tam bun sa khoáng: Tăm bùn khoáng không bân, không hôi như một số
người nghĩ. Tại Aquamarine Spa, bùn được trọn lọc để sư dụng là bùn sa
khoang Tram Tích, mọt loại bùn khoáng đã được lọc và lây đi những cặn bẩn
nhưng vẫn giừ các thành phần dưỡng da quý hiếm. Làn da sẽ trờ nên mềm
mượt va... láng mịn hơn nhờ những khoáng chất có khả năng trị liệu tốt cho
da phát huy trong quá trình thủy liệu pháp, giúp giãn nở các mạch máu li ti
kích thích qua trinh trao đôi chât trong Cơ thê, điêu tiẽt các tuyến nội tiết hạn
chê các bệnh ngoài da.
-Tắm sữa: Sữa tươi có lượng Vitamin c, D, protein, chất sắt, chất béo và
nhiêu Vitamin A, B giúp làm êm dịu những làn da “khó tính”. Sữa tươi tốt cho
cả xương và da, ngoài ra còn giúp chữa bệnh ra mồ hôi nhiều và hạ thân nhiệt
khá tôt. Từ nhiêu thế kỷ nay, nó được dùng làm chất tẩy rửa và làm đẹp nhan
săc.
-Tắm thủy lực: Những tia nước mát có khả năng kích thích các huyệt đạo
tăng cường tuân hoàn máu và làm săn chắc các vùng cơ một cách tự nhiên

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page 10


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

nhất. Áp lực từ các vòi trong bồn sục kết họp với khí tạo ra những luồng lực
tác động massage lên các phân của cơ thế giúp giảm thiểu sự căng cứng cơ.
Với các quý ông, những người ưa cảm giác mạnh, ngoài bồn Jacuzzi với làn
nước âm nóng, Aquamarine Spa còn trang bị bồn Jacuzzi lạnh mà nhiệt độ
xuông đên 10độ c đê giúp các cơ bắp được săn chắc hơn.
5.3Tác dụng của liệu pháp thảo duợc.
Gưng có tác dụng làm âm cơ thê. giúp xoa dịu các chứng đau cơ và các
khớp xương. Sả: Mùi hương tươi mát, giúp cải thiện và tăng cường tình trạng
sức khỏe. Chanh: Xua tan sự căng thẳng, lo âu, tinh lọc không khí và làm đẹp
da. Khuynh diệp: Hiệu quả với các chứng đau đầu, viêm khóp, thấp khớp, làm
thông thoáng đường hô hâp và trị cảm lạnh. Cam thảo: Giúp thông mũi, họng.
5.4 Tác dụng của liệu pháp bùn khoáng trong spa
Ngâm tắm bùn khoáng, nước khoáng đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Từ
những năm 1 820 tăm bùn khoáng, nước khoáng ngày càng được sử dụng rộng
rãi ở châu Au, nhât là các nước Nga, Đức, Pháp... Bùn khoáng chữa bệnh Bùn
khoáng được hình thành do biên đôi của địa chất, có nguồn gốc từ thực vật
hoặc đất đai, sinh ra do biến đổi sinh học của các chất hữu cơ, vô cơ. Bùn
thường được khai thác ở mỏ, ở suôi, ở biên hoặc cửa sông. Bùn khoáng sử
dụng trong điêu trị được chia ra làm 2 nhóm chính:
- Nhóm sinh ra từ quá trình trầm tích (cặn lắng chữa bệnh) từ những chất hữu
cơ, vô cơ hay do sự phát triển của những vi thể có các chất: estrogen
progesteron, Carbonat, Sulfat... Thường là những chất có liên quan đến nguồn
nước. Đây là nhóm thường gặp và được sử dụng nhiều nhất.
- Nhóm sinh ra từ quá trình tan rã của đá (đất chữa bệnh). Nhóm này gồm chủ
yêu là các nguyên tô vồ cơ có nguồn gổc khoáng chất. Tính chất lý, hóa của
bùn là do các thành phần cấu tạo nên bùn như các muối, ion, acid... và làm
nên khả năng chữa bệnh cua bùn. Chẳng hạn, tỷ trọne của bùn lớn do bùn
được tạo thành từ các chất khoáng, được sinh ra từ các hồ nước mặn. Do tỷ
trọng của bùn cao, nên da được chèn ép. Độ khuếch tán, độ dẻo của bùn phụ
thuọc vao các hạt do chât khoáng tạo thành. Độ khuêch tán càng lớn thì độ
dẻo dính càng nhiêu và bùn càng bám chặt vào da, chui vào các lỗ lồi lõm
không đêu, các rãnh của da và làm tàng tác dụng trên da. Các loại bùn nói
chung đêu có tính chât giữ nhiệt trong thời gian dài hơn so với lượng nước có
cùng nhiệt độ. Bùn còn có khả năng giữ nước, nhất là các loại bùng có chất
hữu cơ từ nguồn gốc thực vật. Liệu pháp bùn khoáns được chỉ định để điều tri

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Paae 11


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

mọt so bẹnh viem khớp dạng thâp, đặc biệt bộ máy vận động, bệnh của hệ
thân kinh ngoại biên, tình trạng viêm mạn tính hệ sinh dục va một sổ bệnh
ngoài da (vẩy nến...).
Nước khoáng chữa bệnh
Nước khoáng là một loại nước tự nhiên, có hàm lượng chất rẳn trên lg/lít,
nhiệt độ thường trên 200C, có tác dụng chữa bệnh, nâng cao sức khỏe. Một số
nguon nước khoáng được dùng đê uông, điêu hòa chức nầng cơ quan nội
tạng. Do nguôn nước khoáng có tỷ trọng lớn, tạo nên sự hạ thấp trọng lượng
cua cơ the trong nươc, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cử động hạn chế
do ton thương gây nên. Chính vì vậy, người ta sử dụng liệu pháp nước khoáng
đe đieu tri bẹnh thap khớp mạn, thoái hóa khớp, một sô bệnh thân kinh ngoại
biên, các di chứng của liệt. Thành phần của nước khoáng là các cation và
anion như: Na+, K+, Fe++, Mg++, NH4-, C1-, S04- -, C H 0 3 -,..., có tác dụng
kích thích tính thâm thâu qua da. Sự kích thích ở mức độ vừa phải và kéo dài
này làm tăng cường các chức nàng ở da. Khi tẩm nước khoáng, tạo nên sự
trao đôi lớn giữa da và nước khoáng. Liệu pháp nước khoáng là liệu pháp tác
dụng toàn thân, tác dụng lên toàn bọ cơ thể.
Lợi ích của tắm bùn khoáng, nước khoáng đối với cơ thể rất rõ ràng:
Gây kích thích mạnh trên da: do các muối và chất có trong nước khoáng nhat
là các chât: NaCl, C 02, H 20... Dưới tác dụng kích thích này, lượng
acetylcholin và histamin phóng ra lớn hơn, do đó tác dụng tại chỗ và toàn
thân mạnh hơn.
Tang kha nang nhạy cảm của da. Trong khi đó tăm nước thường ở cùng nhiệt
độ như nước khoáng lại làm giảm độ nhạy cảm của da. Tăng trao đổi ion giữa
nước và da. Nhờ sự trao đôi này, tăng tác dụng chuyên hóa của cơ thể.
Sau khi tắm nước khoáng, một phần muối của chúng còn lại trên da (lớp áo
muôi). Phần lớn các muối này hút nước, hấp thụ nước làm cho tuần hoan ơ da
mạnh len va tạo đieu kiẹn cho da bài tiêt một sô độc tô. Do vậy bùn khoáng
nước khoáng thường được áp dụng trong điều trị, phục hồi chức nang một so
bệnh xương khớp mạn tính, thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối; một số bệnh da
như chàm mạn tính, vảy nến, hội chứng thần kinh ngoại biên, viêm phần phụ
mạn tính, bệnh chuyển hóa...

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 12


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

5.5 Tác dụng của việc sử dụng những sản của biển trong điều trị spa.
Spa vói muối: Hoà muối biển vào nước ở dạng đặc. Dùng cọ phủ lẻn khắp
người, tránh những vùng da non và vêt thương hờ. Nằm thư giãn trong 15
phút, sau đó tăm lại dưới các tia nước âm băn ra từ vòi hoa sen với các động
tác massage nhẹ nhàng.
Mặt nạ cho da: Đặc biệt hữu hiệu để trị các loại mụn. Sau khi làm sạch da
mặt, dùng tinh thê muối nhuyễn hoà chút nước để thoa đều khắp mặt. Để yên
trong 5 phút, rôi băt đâu massage từ từ cho các tinh thể muối rơi dần xuống,
sau đó rửa lại bằng nước hơi ấm.
Bảo vệ tóc: Dùng một nhúm muối, một nhúm phèn chua pha loãng trong
nước ấm, thấm đều lên da đầu và massage trong vài phút. Dùng khan sạch
quân tỏc đê ủ trong khoảng 10 phút. Sau đỏ, xả lại bằng nước ấm. Da đầu sẽ
hêt bị ngứa và gàu giảm dân sau một lần gội. Có thế thực hiện một tháng hai
lân cho tóc thường, thực hiện liên tiếp cho tóc bị trứng tóc hoặc da đầu bị gàu
cho đên khi khòi hăn. Cách làm này còn giúp thư giãn cơ thể, tinh thần thư
thái, làm sạch, thoáng và săn mịn cho da.
Thư giãn vói muối: Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn hãy hoà tan nửa
ký muôi biên vào bồn tắm có pha nước ấm để ngâm mình thư giãn sau khi đã
tăm sạch băng phương pháp thông thường. Vừa ngâm mình, vừa massage nhẹ
nhàng khăp cơ thê. Sau đó, lau khô mà không cần tắm lại. Mỗi tuần cần thực
hiện một lần.
Trị mụn: Muôi rất hữu hiệu để trị các loại mụn. Sau khi làm sạch da, dùng
tinh thê muôi nhuyễn hoà thêm chút nước để xoa đều khắp mặt. Giữ yên trong
5 phút rồi băt đâu massage từ từ cho các tinh thể muối rơi dần xuống, sau đó
rửa sạch lại bằng nước ấm.
Chữa chứng viêm nhiễm ngoài da: Sau khi rửa sạch mụn, vết viêm nhiễm
ngoài da nên dùng nước muối đế sát trùng. Nếu bị viêm mũi, đỏ mắt, bụi vào
măt cũng nên dùng muôi sinh lý đặc đê nhỏ, nó cỏ tác dụng điều trị và ngăn
ngừa vêt sưng tây hoặc tái phát.

vết bầm giập do chấn thương: Lấy muối xát nhẹ và đều quanh vùng chấn
thương đê mau tan vết bầm, ngừa sưng tấy.
Trẻ hóa nhò’ tảo biển
-Cứ mồi Năm, trung bình một người Nhật ngốn hơn 4kg tảo, theo thống kê
do báo Telegraph dân lại. Lý do là loại thực phâm này chứa nhiều chất sất
hơn cả phân thăn của thịt bò, nhiêu can-xi hơn phô-mai và nhiều xơ hơn mận.
SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 13


GVHD: NGUYỄN TH] BÍCH VÂN

Với hàm lượng protein cao bất thường, đến 48% trong một số loại, tảo biển
còn chứa nhiêu vitamin thiết yếu và đa vi dinh dưỡng hcm bất cứ nhóm thực
phàm nào. Là nguôn cung cấp chủ yếu các khoáng chất như i-ổt và ka-li, tảo
còn là nguôn cung câp vitamin B12 cần thiết cho việc sản xuất tế bào hồng
câu, thường bị thiếu trong những thực đom của người ăn chay.
-Theo báo Telegraph dân một cuộc nghiên cứu mới đây, tảo biền cũng chứa
nhiêu thành phân hoạt chât sinh học giúp giảm lượng cholesterol, hạ huyết áp
tăng cường sự ngon miệng và thậm chí đánh văng những gốc phân tử tự do có
thê gây ung thư. Kêt quả báo cáo được đăng tải trên chuyên san Hiệp hội
Nghiên cứu Ung thư Mỹ vào tháng 3 phát hiện chiết xuất từ tảo có thể ngăn
chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư dẫn đến ung thư hạch bạch huyết.
-Một sô báo cáo còn cho răng tảo biên có thể giúp giảm cân hiệu quả. Các
nhà nghiên cứu thuộc Đại học Newcastle cho hay alginate trong tảo có thể
giảm sự hâp thụ chất béo của cơ thể hiệu quà một cách bất ngờ. Bên cạnh đó
tảo có thê hữu ích cho những người cỏ tuyến giáp hoạt động không hiệu quả.
-Tao biên có khoảng 25 ngàn loài, được chia thành nhiều hệ như tảo xanh
lục, tảo lam, tảo đỏ và tảo nâu... Tảo không có hoa, còn thân, rễ của chúng là
các mô thâm thâu, chứa trên 80% nước khoáng từ biển.
-Các yếu tố tạo nên tảo gồm 75% là chất hữu cơ (lipid, protid, glucid
vitamin) và 25% là khoáng chất, các nguvên tố vi lượng như iốt, magiê
moliden, fluo, kali... nên rât có giá trị trong các lĩnh vực làm đẹp, sức khỏe
dinh dưỡng...
Tảo biền Tác dụng đối vói sức khỏe
-Tảo biến có nhiều sinh tố và vi lượng như bêta-carotene, là chất chống
ôxy hóa, tiên sinh tô A nhưng thành phần lipid thấp nên thường được sử dụng
dưới dạng bột đê thay thể chất béo trong nhiều thực phẩm chế biến.
-Tảo biên có thê giúp ngừa bệnh ung thư, nhất là ung thư vú do có tác
dụng làm giảm lượng estrogen - nguyên nhân gây ung thư. Phụ nữ bị rối loạn
chu kỳ kinh nguỵệt nên bổ sung tảo biển trong chế đọ ăn hàng ngày (khoảng
700mg) để cân bằng lại.
-Chat chiêt xuât từ tảo được dùng làm thuôc sủi hoặc thuốc viên nang và
cả những loại thuốc không tan trong dạ dày, chỉ phóng thích hoạt chất ở ruột
non. Ngoài ra tảo còn được nghiên cứu làm thuốc cầm máu và sát trùng.
-Táo rong nho có màu xanh lục, nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng chưa
tn những bệnh lý như huyêt áp, đường ruột... Một số chất của tảo cũng có tác
dụng giảm cholesterol trong máu đồng thời cải thiện thể trạng của bệnh nhân
bị tiêu đường. Ngoài ra. loại tảo này còn chứa hoạt chất aiúp kích thích tiêu

SVTH: LÝ THI THUÝ HẠNH

Page 14


GVHD: NGUYEN THỊ BÍCH VÂN

hóa, nhất là đối với những người hay sử dụng rượu bia, thuốc lá.
Táo biển có tác dụng Giúp làm đẹp
-Vi tao bien chưa các chât căn bản trong trị liệu như nước, muối khoáng và
dinh dưỡng cho cơ thể nên thường được sử dụng để chăm sóc da. Tảo phong
thích các hoạt chât tác động hiệu quả trong nước tắm, trong kem xoa mặt và
toàn thân nhờ hàm lượng magiê và kali cao, giúp cơ thể chống lại các khối u
xơ ơ cơ băp, làm săn da, giảm hiện tượng da sần, da vỏ cam.
-Chat chiêt từ tảo còn được dùng trong một số sản phẩm như thuốc đắp
thuoc lạm mặt nạ, kem hoặc dùng đê tăm. Riêng tảo đỏ Asparagopsis có tính
năng diệt khuân và nấm, giúp chống mụn và hiện tượng gàu.
-Do thành phần khoáng chất có trong tảo biển tương tự thành phần cấu tạo
của các chất lỏng trong cấu trúc cơ thể người nên không gây kích ứng cho lan
da. Do vậy có thê dùng tảo để tự chăm sóc da tại nhà bằng cách đắp mặt na
chăm sóc da toàn thân...
- Đê đăp mặt cỏ thể dùng tảo tươi hoặc tảo bột. Nếu dùng tảo tươi, chỉ cần
nghiên nat tao rôi đăp lên mặt (tránh vùng quanh mắt) trong thời gian từ 5 đến
10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Khi dùng tảo ở dạng bột thì hòa chung một
muông nhỏ bột tảo với một muỗng lớn sữa tươi hay sưa chua, sau đó dùng cọ
phêt bột tảo lên mặt đê trong khoảng 20 - 30 phút rồi rửa mặt lại bằng nước
lạnh. Mặt nạ tảo có tác dụng làm sáng da và tăng độ đàn hồi.
-Đê chăm sóc da toàn thân, có thể kết hợp tảo với muối biển. Đây là một
trong những phương thức thường được áp dụng trong các spa. Muối được pha
với tinh dâu có vị âm và mùi thơm tự nhiên như húng quế, gừng, sả... để thoa
đêu khăp cơ thê theo vòng tròn nhằm lấy sạch đi lóp tế bào chet trên cơ thể
sau đó thoa tảo biên lên toàn bộ cơ thể và ủ trong 20 phút. Phương phap nay
se giup tạo ra lan da sáng mịn và cơ thê khỏe mạnh. Người ta thường phát
nhạc nhẹ trong phòng tăm, giúp người được trị liệu có được trạng thai thư
giãn hoàn toàn.
-Bùn biển chết.
Từ thời tiền sử, con người đã có thói quen thoa lên người nhiều lớp bùn như
là một liệu pháp trị bệnh. Người Ai Cập cổ đại dùng bùn và đất sét để loại bò
tê bào chêt và chữa lành vết thương. Người La Mã và Đông Âu tắm bùn để
chữa các bệnh nhẹ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học hiện đại tắm

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 15


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

bun được xem là một liệu pháp chừa bệnh tại các Spa, Resort và nhiều phỏng
mạch trên toàn thế giới.
Thông thường, bùn chứa^ khoang 50% đất sét, 35% khoáng chất 15%
nước và hợp chất hữu cơ. Mỗi loại bùn có thành phần khác nhau và không
phai loại bùn nào cũng có tác dụng chừa bệnh.
Trên thê giới hiện nay, bùn lấy từ Biên Chết được biết đến là loại bùn có
công dụng rất tốt trong chữa bệnh và chăm sóc da. Nó là chất bán long bao
gôm đât, phù sa, đất sét được lấy từ lớp trầm tích của đá và khoáng. Bùn Biển
Chêt được tạo thành từ các dòng nước nằm sâu trong lòng trái đat nồng độ
hợp chat hưu cơ cao. Hợp chât này bao gôm khoáng chất, chất dinh dưỡng và
chât vi lượng. Những thành phần này đều có tác dụng chăm sóc da rất tốt và
được da hâp thụ dè dàng sau khi đã được tinh chế. Trong thành phần các loại
khoang chat, bun Bien Chét rât giàu Ka-li Chloride, có tác dụng trị một số
bệnh vê da, làm giảm chứng viêm khớp, thấp khớp.
Tuy nhiên, bạn nên nhớ là bùn Biển Chết muốn sử dụng được trong chăm
sóc da đã được qua tinh chế chứ không phải là bùn nguyên chất. Tại Thu Cue
Exotical Spa chúng tôi sử dụng các san phẩm tinh chế từ bùn Biển Chết cùng
với một sô thành phân khác như muối biển, rong biển và dầu hương. Thành
phần của nó bao gồm:
", Ff nẽ 0: Bùn khoáng chất có nguồn gốc hình thành từ nham thạch núi lửa
rât giàu khoáng chất, can xi và magiê là những dưỡng chất cần thiết cho sự tái
tạo và lưu thông của da.
Sea salt: Muôi từ Biên Chết, giầu khoáng chất và các chất vi lượng có tác
dụng kích thích quá trình trao đôi chất của da.
Mate Extract: Tinh dâu chiêt xuât từ lá cây mate hoà lẫn với muối khoáng
và các loại vitamin như cafein, brom... giúp kích hoạt da và loại bò các tế bào
chết.
Host Chestnut Extract: Rât giâu khoáng chât, dưỡng chất flavonoid và
axit amin là các dường chất kích thích quá trĩnh tuần hoàn da cho bạn một làn
da rạng rờ, tươi sáng.
Cellulite Factor Plus: Tinh chât chiêt xuât từ 5 loại tảo biến khác nhau.
Gelidium Cartilagineum: Tinh lọc từ bùn đô của biển Chết, hoạt chất này
sẽ kích thích quá trình trao đổi chất béo và cải thiện làn da
Pelvetia Caniculata: Tinh lọc từ bùn nâu của biển Chết cho hiệu quả đặc
biệt trong việc dương âm và làm da săn chắc, khoẻ mạnh.
■_ Laminaria Digitata: Tinh lọc từ bùn nâu của biển Chết cho hiệu quà đặc
biệt trong việc kích hoạt quá trình phân giải các tế bào chết, hình thành các te
bào mới.

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 16


GVHD: NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN

- Focus Vesciculosus: Tinh lọc từ bùn nâu nhão cho bạn làn da mềm mại
mượt mà.
Ahníeltia Concilia: Tinh lọc từ bùn biển đỏ làm mềm da và kích thích các
quá trình sản sinh tế bào.
Geranium Oil: Tinh dâu chiêt xuât từ cây Phong lữ giúp thư giãn, điều
hoà và cân bằng da.
Lavender Oil: Tinh dầu chiết xuất từ cây Oài hương có tác dụng thư giãn
điều hoà và kích hoạt da.
Rosemary Oil: Tinh dâu chiêt xuất từ cây Hương thảo tái tạo da, làm da
trở nên căng mịn, săn chắc và đầy sức sốne.
Mạt nạ tư bun Bien Chêt có tác dụng làm sạch, tái tạo làn da và giảm bớt các
khiêm khuyẻt của cơ thê, đặc biệt hừu hiệu trong việc ngăn chặn và hạn chế
sự hình thành các lóp mờ dưới da. Qúa trình trao đổi chất của da được kính
thích băng các họp chất đặc biệt với những tính năng hữu ích cỏ hàm lượng
khoáng chât và vi lượng cao kết họp với muối biển và một số họp chất khác
cỏ tính năng tây rửa, tinh lọc. Tinh dầu thảo dược sẽ kích thích quá trình tuần
hoàn máu dưới da giúp da trở nên hồns; hào, tươi sáng.
5.6 Liệu pháp hyđorô:dung nước ở trạng thái bốc hơi .như xông hơi..
-Đối với nhiều người, khi nghe thấy cái tên “sauna” hay “steambath”, họ
thường liên tưởng tới hình thức thư giãn xa xỉ dành riêng cho nhừng kẻ rủng
rỉnh tien bạc và thời gian.
-Đối với nhiều người, khi nghe thấy cái tên “sauna” hay “steambath” họ
thương hen tưởng tới hình thức thư giãn xa xỉ dành riêng cho những kẻ rủng
rình tiền bạc và thời gian.
-Tuy nhiên, khi các dịch vụ xông hơi mở ra ngày càng rầm rộ tại các cơ sờ
cham soc săc đẹp có uy tín, thì tác dụngtuyệt hảo mà xông hơi mang lại khiến
người ta không thê phủ nhận và phải buộc phải thav đổi cách nhìn.
Một buôi chiều nào đó - 5h -sau ngày làm việc căng thẳng, bạn hãy “mua ’
lây nụ cười bằng cách đi xông hơi. Và khi đã “trót” đi rồi"dam bảo bạn sẽ
nghiên bơi ngoài tác dụng thư giãn, giải tòa stress, xông hơi còn là một
phương thức chăm sóc săc đẹp vô cùng hữu hiệu...
Sauna (Xông hơi khô)
-Ngoài tác dụng thanh độc, thư giãn, xông hơi khô còn được phần đông
khách hàng bỏ phiếu nhờ khả năng tiêu mỡ thừa khá hiệu quả. Khi hơi nong
boc lên (nước có pha tinh dâu thơm hẩt vào đá dược nung nóng), những phần
mơ dư thưa có ở đùi, mông, bụng... sẽ bị đôt cháy thông qua tuyến mồ hôi
lam cho các cơ và phân mỡ khác sàn lại, giữ lượng mỡ nhất định cần thiết cho
cơ thê đê đảm bảo 2 chức năng: cung cấp năng lượng cho cơ thể và giữ thân
nhiệt ở 37oC. Khi lượng mỡ tiêu hao đồng thời một phần năna lượng cũng bị

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 17


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

mat đi, có thê bạn sẽ cảm thây cơ thê hơi mệt mỏi, nhung mùi hương từ các
loài hoa thảo dược như hoa oải hương, hoa tầm xuân, hoa cúc trắng chưa
trong tinh dâu... sẽ nhanh chóng giúp bạn lấy lại sự cân bằng của cơ the
-Phòng sauna thường được làm bằng gỗ, nhiệt độ phòng có thể len tơi 40 50oC. Vì vậy, bạn chỉ nên xôngkhoảng 15 phút.
-Đe đạt được hiệu quả cao nhât, bạn nên vào phòng sauna khô trước khi
thực hiện các liệu pháp thư aiãn khác.
Steam bath (xông hơi ưót)
Xông hơi ướt làm thông thoáng lồ chân lông, bài tiết các độc tố trong cơ
thê thông cqua tuyên mô hôi, không chỉ do sức nóng và hơi nước bên ngoài mà
còn do mô hôi từ bên trong thoát ra. Nhờ đó làn da sẽ mịn màng, cơ thể trơ
nen nhẹ nhõm, thư thái. Ngoài ra, nhờ hơi nước ờ phòng xông hơi, bạn cũng
có thê hâp tóc tại chồ, đế khi bước ra khỏi phòng không chỉ cơ thể thư gian
mà^bạn còn có mái tóc suôn mượt. Chỉ cần một lơp mặt nạ tóc và chiếc khăn
quân quanh đâu trong lúc xông hơi sẽ giúp thân tóc thẩm thấu dưỡng chất do
sưc nong củạ hơi nước trong phòng làm giãn nơ các thớ tóc
Ng,oài ra, đăp mặt nạ trong lúc xông hơi, tận dụng hơi nóng để đẩy dưỡng
chât thâm sâu vào da cũng là một cách thông minh đe tiết kiêm thời gian
Lưu ỷ:
- Nêu bạn đang mang thai, bị các bệnh cao huyết áp, tim mạch và hen suyễn
thì bạn nên ngậm ngùi chia tay với xông hơi vậy. Nếu quá nghiền, ban chỉ
nên xông khoảng 10 phút với nhân viên túc trực, chăm soc.
-Trước khi vào xông hơi, bạn nên nhớ rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt để
lâỵ đi^ hêt các chất bụi bân cũng như mỹ phẩm bam trên da. Nhờ đó ma sau
khi xông hơi xong, làn da sẽ láng mịn và không bị mụn tấn công.
- Sau khi xông hơi, cơ thể thường mất nước, bạn cần uống bu nước nhưng
khong dược quá nhiêu, vì lúc này lô chân lông vẫn đang mở và cơ thể tiếp tuc
đào thải vì vậy rất dễ bị đột quỵ.
Bồn sục
Sau khi xông hơi, bạn có thể vào phòng sục thư giãn. Bồn sục bao gồm các
đâu sục và những luồng nước rất mạnh, giúp tuần hoàn nước và luân chuyen
liên tục. Bạn sẽ có cảm giác được massage bằng các dụng cụ vô hình nhưng
lại vô cùng hữu hiệu, các khối cơ đau nhức sẽ tan bien nhanh chóng, máu
được lưu thông, nhờ đó cơ thể trở nên dẻo dai hơn.
5.7 tác dụng của liệu pháp nhiệt.
Chúng ta vẫn thường nghe đến những thuật ngữ như phương pháp paraffin
hay chiêu tia hồng ngoại... trong trị liệu thẩm mỹ. Mọt vài trong chúng ta
thường tỏ ra băn khoăn về tác dụng thực sự của những phương pháp này.
Trên thực tế, đây là những phương pháp trị liệu đã được khoa học và y khoa

SVTH: LÝ TH] THUÝ HẠNH

Page 18


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

chứng nhận, cỏ tác dụng hiệu quả đối với con người. Chúns được gọi chung
bằng cái tên “Nhiệt trị liệu”.
• Nhiệt trị liệu (tiếng Anh: thennotherapy) là phưcmg pháp điều trị của
vật lý trị liệu, trong đó sử dụng các tác nhân gây nhiệt để mang lại hiệu
quả điêu trị. Tùy theo nhiệt độ của tác nhân gây nhiệt, chia thành 2 loại:
nhiệt nóng (có nhiệt độ từ trên 37oC đến khoảng 45- 50oC) và nhiệt
lạnh (thương dưới 15oC). Hiện tại, nhiệt trị liệu đang được ứng dụng
pho bien tại các trung tâm thâm mỹ trị liệu, các spa và clinic.
• Nhiệt nóng - Tác dụng lớn
Nhiẹt nong co tác dụng rât lớn đôi với cơ thê con người. Chúng được biết
đên với nhừng tác dụng như:
K Phản ứng vận mạch: Nhiệt nóng gây giãn động mạch nhò và mao mạch
tại chỗ, có thể lan rộng ra một bộ phận hay toàn thân. Tác dụng giãn
mạch làm tăng cường tuân hoàn, làm giảm co thắt, giảm đau, tăng
cương dinh dương va chuyên hóa tại chô, từ đó cỏ tác dụng giảm đau
đôi với các chứng đau thần kinh.
> Với hệ thần kinh cơ: Nhiệt nóng có tác dụng an thần, điều hòa chức
năng thân kinh, thư giãn cơ co thắt, điều hoà thần kinh thực v ật.. .do đó
có tác dụng tốt với các chứng đau mân tính gây co cơ.
> Tác dụng giảm đau: Mức độ giảm đau của điều trị nhiệt phụ thuộc vào
loại đau và nguyên nhân đau.
'r Tác dụng giảm đau do các cơ chế: Tăng cường tuần hoàn tại chồ làm
nhanh chong hap thu các chât trung gian hóa học gây đau như
brad^kinm, prostaglandin...Kích thích nhiệt nóng được dần truyên theo
các sợi thân kinh to sẽ ức chế cảm giác đau được dần truyền theo các
sợi thân kinh nhỏ và làm thư giãn cơ.
Hiẹn nay, nhiẹt nong được chí định sư dụng trong giảm đau, giảm co thất
CO’ trong các chứng đau mãn tính như: đau thắt lưng, đau c ổ vai cánh tay đau
than kinh tọa, đau cơ... Tăng cường dinh dường tại chỗ cho vết thương vết
loét lâu liên, làm nhanh liền sẹo; Làm giãn cơ để phục vụ các kỹ thuật trị liệu
khác như xoa bóp, vận động...Tuy nhiên, không nên dùng nhiệt nóng với các
ỏ viêm đã cỏ mủ, viêm cấp, chấn thương mới đang xung huyết, các khối u ác
tinh, lao, vung đang chảy máu hoặc đe dọa chảy máu, giãn tĩnh mạch da.
Các phương pháp điều trị nhiệt nóng
> Nhiệt dần truyền Paraffin
o Paraffin là một hồn họp có nhiều hydrocacbua từ dầu hỏa. Paraffin

SVTH: LÝ THỊ THƯÝ HẠNH

Page 19


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

dùng trong điều trị là loại tinh khiết, trung tính, màu trắng, không độc.
Khi sử dụng thường pha thêm một ít dầu paraffin để tăng cường độ
dẻo, không bị giòn gẫy.
o Paraffin có nhiệt dung cao, nhiệt độ của khối paraffin nóng giảm rất
chạm, nen cỏ thê truyên cho cơ thê một lượng nhiệt lớn trong thời gian
tương đôi dài. Do vậy nhiệt do paraffin truyền có thể vào tương đối
sâu.
o Nhiẹt do paraffin cung câp là nhiệt âm, tức là khi ép miệng paraffin
nong vao da sẽ gây kích thích tăng tiẻt mô hôi, nhưng mồ hôi này vần
còn đọng lại làm cho da luỏn ấm, mềm mại và tăng tính đàn hồi (các
phương pháp nhiệt khác gây bốc hơi mồ hôi làm cho da khô và giòn).
Điêu trị băng paraffin không bị bỏng: khi paraffin nóng chảy ở nhiệt độ
52- 53oC tiêp xúc với da, ngay lập tức lóp paraffin tiếp xúc sẽ đọng lại
và giảm nhiệt độ tạo thành một lóp màng ngăn cách giữa paraffin nóng
với da nên không bị gây nóng.
> Ngoài ra, hiện nay còn có các phương pháp nhiệt dẫn truyền khác như
cac loại túi nhiệt (hot pack). Đây là các túi cao su hoặc polime bên
trong đựng các chât tạọ nhiệt dùng để chườm đắp vào vị trí đau. Người
ta thường dùng các chất tạo nhiệt như:
° Túi paraffin: Cho paraffin vào túi, đuổi hết khí rồi dán kín, khi dùng
đem_túi ngâm vào nước nóng 8O0C cho đến khi paraffin nóng chảy hết
thỉ lây ra đê một lát cho lớp ngoài nguội bớt thì dùng.
o Túi silicat: Dùng silicat khô cho vào túi vải, khi ngâm vào nước các
phân tử silicat hút nước làm túi vải phồng ra, khi đó đem túi đun trong
nươc cho đen nhiệt độ 50 —6O0C thì đem ra dùng. Sau điều trị treo túi
ở nơi khỏ thoáng cho cát khô.
o Tui gel đặc biệt: Trong túi chứa một loại chất gel đặc biệt, bình thường
ở dạng lỏng bên trong có một nút bấm tạo phản ứng dây chuyền. Khi
dùng đem bâm nút trong túi để tạo phản ứng sinh nhiệt làm túi nóng lên
đông thời chât gel bị kết tủa thành chất bột mềm, khi túi nguội đem đun
tui trong nươc soi cho đèn khi chât kêt tủa trở lại hoàn toàn trạng thái
lỏng ban đầu thì đem ra dùng.
o Nước nóng: Dùng nước nóng nhân tạo hoặc nước nóng tự nhiên ở các
suôi nước nóng. Ngâm tấm nước nóng toàn thân ngoài các tác dụng cải
thiện chức năng tuần hoàn, hô hấp, thư giãn thần lanh, thư giãn cơ, còn
là một biện pháp có hiệu quả trong điều trị các chứng đau mãn tính ở
nhieu VỊ tn trong cơ thê nhu: viêm da dây thân kinh, viêm da khớp

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 20


GVHD: NGUYÊN THỊ BÍCH VẨNNhiệt bức xạ hồng ngoại
r Bức xạ hông ngoại là bức xạ ánh sáng không nhìn thấy có
bước sóng trong khoảng từ 400.000nm đến 760nm, nguồn
phát có nhiệt độ càng cao thì bức xạ ra tia hồng ngoại có
bước sóng càng nhỏ. Là bức xạ có nhiệt lượng cao nên còn
gọi là bức xạ nhiệt.
> Do đó tác dụng của hồng ngoại chủ yếu là tác dụng nhiệt
vùng da chịu tác động nhiệt của hồng ngoại sẽ giãn mạch
đỏ da giống như các phương pháp nhiệt khác, nên có tác
dụng giảm đau chống viêm mãn tính, thư giãn cơ.
• Nhiệt cơ học - siêu âm
'r Am là những dao động cơ học của vật chất trong môi trường giãn
nơ. Sóng siêu âm là sóng dọc, tức là dao động cùng chiều với
chieu lan truyên sóng. Siêu âm chì truyên trong môi trường giãn
nớ (trừ chân không). Sóng âm tạo nên một sức ép làm thay đổi
áp lực mội trường. Tại một vị trí nào đó trong môi trường ở nửa
chu kỳ đâu của sóng áp lực tại đó tăng, trong nửa chu kỳ sau lại
giảm gây ra hiệu úng cơ học cua siêu âm.
K Sự sinh nhiệt trong tổ chức do tác dụng của siêu âm là do hiện
tượng cọ xát chuyên từ năng lượng cơ học sang năng lượng
nhiệt. So với các tác nhân vật lý khác, siêu âm có thể làm tăng
nhiệt độ ở mô sâu hơn và phạm vi chổng chì định hẹp hơn.
^ Sóng siêu âm có tác dụng đặc biệt với cơ thể con người:
> Lấy đi lóp biểu bì: Làm sạch là một bước đầu tiên khi làm đẹp.
Không có bước này, mọi sự chăm sóc đều vô dụng. Sự chuyển
động và tạo chân không (bọt) giúp loại bỏ các biểu bì già và chất
nhờn trong lồ chân lông.
> Làm sạch mụn: Chuyển động và khả năng tạo bọt cua sóng siêu
am có thê dê dàng lây chât bân ra khỏi da. Khi mụn xuất hiện
không kê đên những vùng da bị viêm trong trường hợp chồ viêm
trơ nên tệ hơn.
r Làm chăc da: Lây lóp da chết. Sóng siêu âm giúp da hút ẩm và
dinh dưỡng tốt hơn, việc massage thích họp này làm cho da săn
chăc hơn.
r Làm mờ vết thâm: Làm cho các tế bào nhiễm sắc tố bị tách ra
khỏi các mô biểu bì và được các bạch cầu chuyển ra ngoài. Do
đó, da sẽ trở lại sắc tố tự nhiên ban đầu.

SVTH: LÝ THỊ THUỶ HẠNH

Page 21


GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

> Tạo dáng cho cơ thể: Chủng ta biết, thừa cân là do quá nhiều mô
mỡ tích tụ lại. Một điều may mắn cho chúng ta là những mô này
tích tụ tại một số vị trí nhất định: hông, bắp đùi, lưng, eo, cánh
tay, phần xương dưới ống chân. Nếu ta giảm cân tại các vùng đó,
ta sẽ thấy sự thay đổi khá lớn. Phần đầu của các thiết bị sỏng siêu
âm được nhỏ đê cỏ thê điều trị trực tiêp và chính xác hơn các
vùng thừa cân.
> Nhiệt lạnh - Phương pháp spa hiệu quả
> Việc sử dụng nhiệt lạnh trong điều trị thâm mỹ ngày nay đã trở
nẻn phô biến. Một trong những lý do mà nhiệt lạnh được ưu tiên
sử dụng trong lĩnh vực này là tác dụng lành tính của nó đối với
cơ thẻ con người. Trên thực tế, cơ chẽ tác dụng của nhiệt lạnh
được chia làm 3 giai đoạn:
o Giai đoạn 1: Truyền nhiệt. Cơ chế mà đốt lạnh cỏ thê phá huỷ tế bào là
do sự truyền nhiệt rất nhanh đến da làm cho nhiệt độ tế bào hạ xuông
nhanh và đột ngột. Tốc độ truyền nhiệt phụ thuộc vào sự chênh lệch
nhiệt độ trong đó nitơ lỏng có nhiệt độ rất thấp (nhiệt độ sôi là -196oC)
và da có nhiệt độ là 37oC. Vì vậy nếu dùng phương pháp phun nitơ
lòns lên da thì hầu như ngay lập tức nhiệt độ của da sẽ đạt tới -196oC.
o Giai doạn 2: Huỷ hoại tế bào. Sau khi bị đóng thành băng, tế bào bị huỷ
hoại trong khoảng thời gian nhiệt độ từ từ trơ về bình thường. Nước ờ
ngoài tê bào biên thành đá gây ra một sự chênh lệch giữa trong và
ngoài tế bào làm huỷ hoại tế bào. Trong quá trình tan đông, dịch nội
bào sẽ thoát ra qua màng tê bào đã bị hư hại. Làm đông lạnh càng
nhanh và tan đông càng chậm sẽ càng làm cho tế bào bị huỷ hoại nhiều.
Đê phá huỷ các tế bào sừng của da, nhiệt độ cần đạt là -OoC trở
xuông, còn tê bào săc tố chỉ cân khoảng -5oC là phá huỷ được. Điêu này giải
thích hiện tượng mất sắc tố sau khi áp lạnh lên da những người cỏ da sẫm
màu. Các tô chức ung thư, đê phá huỷ cần đạt nhiệt độ -50oC còn tô chức
lành tính chỉ cần từ -20oC đến -25oC.
o Giai đoạn 3: Quá trình viêm. Là quá trình đáp ứng của da đối với liệu
pháp lạnh, biêu hiện là các ban đò, phù nê. Đây là sự phản ứng lại với
tế bào tại chồ. Khi dùng phương pháp nhiệt lạnh có thê gây tôn thương
bóc tách màng đáy và tạo thành các mụn nước.
Lưy ý : Không dùng phương pháp này cho những tổn thương vùng gần mắt,
mí mắt. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với lạnh, mày đay do lạnh, có
tiền sử bệnh raynaud, bệnh đông với elobulin máu...

SVTH: LÝ THỊ THUÝ HẠNH

Page 22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×