Tải bản đầy đủ

Thị trường vốn và các tỷ suất chiết khấu trên thị trường

Thị trường vốn và các tỷ suất chiết khấu trên
thị trường
1. Thông qua việc tìm hiểu về thị trường trái phiếu, hãy trình bày những lợi
ích vĩ mô và vi mô của việc phát triển thị trường trái phiếu
2. Không cần tính toán hãy cho biết giá trái phiếu thay đổi như thế nào nếu
như lãi suất thị trường và do đó tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư
a/ lớn hơn
b/ nhỏ hơn
c/ bằng lãi suất danh nghĩa
của trái phiếu.
3. Trình bày những lợi ích của việc phát triển thị trường cổ phiếu
4. Phân biệt thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu công ty
5. Trình bày cách sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức để định giá cổ phiếu
trong các trường hợp khác nhau. Cho ví dụ cụ thể
6. Trình bày cách sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do để định giá cổ
phiếu. Cho ví dụ minh họa. Phân biệt định giá cổ phiếu theo mô hình chiết
khấu cổ tức và định giá cổ phiếu theo mô hình chiết khấu dòng tiền tự do.
7. Trình bày cách thức sử dụng cũng như ưu nhược điểm của mô hình định
giá cổ phiếu dựa vào chỉ số P/E. Cho ví dụ minh họa
8. Trình bày quy trình chung khi định giá trái phiếu, cho ví dụ minh họa.
9. Tại sao một số người muốn đi vay với lãi suất hiện hành còn một số khác

lại muốn cho vay?
10. Theo bạn định giá trái phiếu đóng vai trò như thế nào trong quyết định
giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp
11. Theo các bạn, các mô hình định giá cổ phiếu có thể giúp ta xác định
được tác động của chính sách lợi tức cổ phần đến giá cổ phần hay không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×