Tải bản đầy đủ

Thuyết trình hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng ở việt nam

Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng ở Việt
Nam
Dựa theo bài nghiên cứu của sách phát triển kinh tế - tác giả Sử Đình Thành

Nguyễn Thị Hoa Phượng
Lớp kinh tế học 54


MỤC LỤC
I.giới thiệu bài nghiên cứu
II.Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm và mô hình nghiên cứu
III.Mô hình thực nghiệm và phương pháp kiểm định
IV.Mô tả giữ liệu nghiên cứu
V.Kết quả kiểm định,kết luận và gợi ý


I.Giới thiệu bài nghiên cứu

Tăng trưởng kinh tế là một biến số quan trọng,phản ánh hiệu xuất tổng thể của
xã hội.Chi tiêu công là biến số đáng quan tâm trong các biến quyết định sự tăng
trưởng KT.
Ngưỡng chi tiêu công là điểm ở đó bất kỳ sự tăng công thấp hơn mức
giá trị này thì sẽ có hiệu ứng tích cực, trong khi lớn hơn sẽ có hiệu ứng
âm lên tăng trưởng kinh tế.


II.Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm và mô hình nghiên
cứu
1.Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm

2.Mô hình nghiên cứu


1.Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm
các nghiên cứu thực nghiệm chưa đạt được kết quả thống nhất
các nghiên cứu khác nhau đưa ra các quy mô tối ưu của các quốc gia khác nhau.

VD : - Vedder & Gallaway (1998) tìm thấy quy mô chi tiêu công tối ưu ở Mỹ 17,5%
GDP giai đoạn 1947-1997.Ở Canada 21,4% GDP 1954-1988.Anh 21% GDP 19301988.
- Abounoori(2010) áp dụng mô hình Ram đưa ra kết quả các mức ngưỡng chi
tiêu tổng thể cho Iran 34%GDP,chi thường xuyên 23,6%GDP,chi đầu tư 8% GDP


2.Mô hình nghiên cứuNghiên cứu này triển khai mô hình nghiên cứu 2 khu vực Ram(1976),Chen&lee
(2005) và được mở rộng bởi Odawara(2010)Phương trình thực nghiệm để ước lượng :III.Mô hình thực nghiệm và phương pháp kiểm định


Dự vào các nghiên cứu của Chen & lee (2005),phương pháp hansen (1996,1999,2000) phương trình thực nghiệm được chuyển
hóa thành mô hình tự hồi quy ngưỡng (TAR) như sau


IV.Mô tả dữ liệu nghiên cứu
Số liệu nghiên cứu trong khoảng 1989-2011 được tác giả thu thập từ các nguồn dữ liệu trong các ấn phẩm ‘’Key Indicators for Asia an
Pacivfic 2001-2011” và tổng cục thống kê,bộ kế hoạch và đầu tư.Dữ liệu bao gồm


Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp dưới đây


V.Kết quả kiểm định
1.kết quả kiểm định mô hình

2.Kết luận và gợi ý chính sách


1.Kết quả kiểm định mô hìnhKiểm tra tính phi tuyến của mô hình:
2.Kết luận và gợi ý chính sách


Mô hình ngưỡng cho phép phân tích mối quan hệ phi tuyến khi không có cơ sở lí
thuyết đối với hàm hiện.
Có sự minh chứng mạnh về mối quan hệ phi tuyến đối với hai cách thức đo
lường chi tiêu công ở VN ( chi tiêu tổng thể và thường xuyên)
Trong hầu hết trường hợp,tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng kinh tế là
âm ở chế độ trên mức ngưỡng
Chi tiêu thường xuyên có tác động âm lên tăng trưởng ở chế độ trên mức
ngưỡng


Gợi ý chính sách

Tăng cường kỷ luật tài chính tổng thể
Cần xây dựng khuôn khổ quản lí chi tiêu trung hạn trong quản lý ngân sách
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ công để giảm áp gia tăng
lực chi ngân sách công nhà nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×