Tải bản đầy đủ

Thuyết trình công nghệ, việc làm và chu kỳ kinh doanh các cú sốc công nghệ có thể giải thiết biến động vĩ mô

Công nghệ, việc làm và chu kì kinh
doanh: các cú sốc công nghệ có thể giải
thích biến động vĩ mô ?
Jordi Gali
American Economic Review, March 1993, volume 89, page 249-271


Mục lục

1.

Mục tiêu nghiên cứu

2.

Mô hình lí thuyết

3.

Mô hình thực nghiệm, dữ liệu và kết quả ước lượng


4.

Bình luận

5.

Kết luận


Mục tiêu nghiên cứu

• Nghi vấn (question) về khả năng của thuyết “Chu kì kinh doanh thực” (RBC – Real Business Cycle) trong việc giải thích sự
biến động trong nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh


Mô hình lí thuyết: biến động của thị trường lao động trong mô
hình có giá cả cứng nhắc

1.

Hộ gia đình

2.

Doanh nghiệp

3.

Chính sách tiền tệ

4.

Cân bằng


Hộ gia đình đại diện sẽ tối đa hóa độ thỏa dụng

Với ràng buộc ngân sách

Suy ra các điều kiện bậc nhất:Doanh nghiệp đối mặt với hàm sản xuấtKhi đặt giá, doanh nghiệp sẽ tìm cách tối đa hóa lợi nhuậnĐiều kiện bậc nhất tương ứng

Chính sách tiền tệ


Cân bằng


Mối quan hệ giữa sản lượng và việc làmMức giá, sản lượng, việc làm và năng suất tại điểm cân bằng


Mô hình thực nghiệm

• Các giả định
1.

Sản lượng được xác định bởi hàm sản xuất thuần bậc nhất, lõm

2.

Tỉ số tư bản/lao động tuân theo quá trình ngẫu nhiên dừng

3.

Đầu vào lao động hiệu quả L là hàm thuần bậc nhất của giờ làm và sự cố gắng


• Ước lượng điểm của tương quan có điều kiện

• Sử dụng


Kết quả ước lượng

• Mô hình VAR, với hai biến nội sinh
• Mô hình VAR, với năm biến nội sinh


Kết luận

• Các cú sốc công nghệ tích cực dẫn đến giờ làm GIẢM, và có xu hướng tạo ra sự cùng chuyển động đi xuống của giờ làm
và năng suất

• Các cú sốc không phải công nghệ tạo ra sự cùng chuyển động dương của giờ làm và năng suất.
• Các kết quả này nhất quán với các mô hình gắn với cạnh tranh không hoàn hảo, giá cả cứng nhắc và sự cố gắng biến

động. Trong các mô hình này, sự kết hợp của giá cả cứng nhắc và cầu bị ràng buộc dẫn đến việc các doanh nghiệp kí hợp
đồng lao động khi phải đối mặt với năng suất đa yếu tố tăng ngoại sinh, trong khi đó sự cố gắng thay đổi giải thích cho sự
gia tang của năng suất lao động, một phản ứng đối với sự gia tăng do cầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×