Tải bản đầy đủ

Thuyết trình tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh doanh mối quan hệ trong dài hạn

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHU KỲ KINH DOANH:
Mối quan hệ trong dài hạn

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hoa
MSV: 11121459


Bài trình bày dựa trên nghiên cứu “Tác động của chu kỳ kinh doanh lên
tăng trưởng” của tác giả Atonio Fátas, 2001.


Tóm tắt nội dung chính

Bài trình bày chủ yếu chỉ ra tác động của chu kì kinh doanh đến tăng trưởng trong dài hạn.
Những tương tác quan trọng và đáng chú ý giữa chu kì kinh doanh và tăng trưởng được thể
hiện thông qua một mô hình tăng trưởng nội sinh đơn giản. Trong mô hình này sự tương quan
có thể dễ dàng lặp lại. Tiếp đó, nghiên cứu sâu về sự tác động của các biến động kinh tế lên
tăng trưởng, kết quả nghiên cưu cho thấy các nước có biến động càng nhiều thì tỷ lệ tăng
trưởng dài hạn càng thấp. Và có một mối quan hệ phi tuyến giữa chúng đặc biệt là ở các nước
nghèo với trình độ phát triển tài chính thấpNhững nghiên cứu trước đây thường bỏ qua mối quan hệ này vì hai lí do

- Lý do chính là tồn tại một sự ổn định đáng ngạc nhiên của tăng trưởng và sự độc lập
của nó đối với chu kì kinh doanh nhất là ở các nền kinh tế công nghiệp

- Lý do thứ hai: Chưa có một mô hình tăng trưởng nội sinh phù hợp


*•  Giả định
Nền kinh tế với hàm sản xuất:
Yt=

• Dữ liệu
Sử dụng bộ số liệu của 100 quốc gia (1950 – 1998)


Bảng 1: Sự bền vững và tăng trưởng
Mô hình hồi quy


Bảng 2: Biến động và tăng trưởng
Mô hình hồi quy


Bảng 3 : Bất ổn và tăng trưởng
Mô hình hồi quy


Bảng 4: Biến động và chính sách kinh tế


Bảng 5: Biến động và đầu tư


Nhận xét kết quả

Có một mối tương quan tích cực giữa sự ổn định của những biến động ngắn hạn và tỷ lệ
• tăng
trưởng dài hạn điều này mâu thuẫn với mô hình của chu kỳ kinh doanh dựa trên mô

hình tăng trưởng Solow.

Mặt khác, một mô hình tăng trưởng nội sinh đơn giản mà chu kỳ kinh doanh có ảnh
• hưởng
đến tăng trưởng có thể dễ dàng tái tạo lại tương quan này trong dài hạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×