Tải bản đầy đủ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu phi rủi ro

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu phi rủi ro
Công thức: P = khó quá má ơi
1. Khả năng tài chính của người cung cấp trái phiếu
Giải thích: cung cấp trái phiếu là một khả năng của người đi vay nhằm giải quyết vấn
đề vốn, do đó nhà đầu tư rất quan tâm đến khả năng thanh toán lãi và vốn gốc của
người cung cấp trái phiếu. Nhưng đây là trái phiếu phi rủi ro, như là trái phiếu chính
phủ thì yếu tố này coi như không ảnh hưởng đến giá của trái phiếu về độ rủi ro này
2. Thời gian đáo hạn:
Một trái phiếu có thời gian đáo hạn càng gần thì giá của nó càng tăng trên thị trường
vì độ rủi ro thấp.
Ví dụ: 1 TP được thanh toán theo đúng MG vào cuối năm thứ 10 kể từ ngày phát
hành, nếu không có sự biến động xấu về khả năng tài chính của đơn vị phát hành và
lãi suất thị trường ổn định, thì giá TP kể từ năm thứ 5 trở đi sẽ có khuynh hướng càng
cao so với giá các năm đầu tiên
3. Lạm phát:
Nếu lạm phát có dự kiến tăng thì các CK có lãi suất cố định trả theo lãi trái phiếu chỉ
được thanh toán theo danh nghĩa và như vậy sẽ kém hấp dẫn hơn các loại trừ yếu tố
lạm phát
4. Biến động lãi suất thị trường:
Lãi suất thị trường là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc định giá các chứng
khoán có lãi suất cố định

Hướng tác động: Nếu lãi suất tăng thì lợi tức đối với các trái phiếu đang tồn tại chắc
chắn sẽ thay đổi, trong trường hợp này vốn sẽ chảy vào thị trường nào có hứa hẹn lợi
nhuận cao hơn, như vậy giá TP có lợi tức cố định sẽ giảm
5. Kỳ vọng của nhà đầu tư vào các lĩnh vực khác
Khi kỳ vọng của nhà đầu tư vào các lĩnh vực khác như thị trường vàng, thị trường bất
động sản… không cao, thị trường không ổn định thì nhà đầu tư chuyển sang đầu tư
vào trái phiếu phi rủi ro nhằm bảo toàn vốn, lời chắc và tiếp tục tiềm kiếm cơ hội đầu

6. Thay đổi tỷ giá:
Yếu tố này ảnh hưởng đến các loại TP được thanh toán bằng dòng nội tệ hay ngoại tệ
Ví dụ: Đồng đôla Mỹ có giá trị tăng cao hơn so với đồng Bảng Anh thí sẽ làm tăng
giá trị của loại trái phiếu được thanh toán bằng đồng đôla MỹTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×