Tải bản đầy đủ

Nội dung thảo luận môn phân tích thị trường tài chính

Khoa Kinh tế

Nội dung thảo luận
Phân tích các yếu tố tác động đến:
1. Thị trường tiền tệ (các giấy tờ ngắn hạn)
2. thị trường ngoại hối (ngoại tệ + vàng)
3. thị trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ)
4. thị trường các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai (đồng kỳ hạn và hợp
đồng tương lai; Hợp đồng tài chính giao sau; Định giá hợp lý HĐ kỳ hạn và
HĐ tương lai)
5. thị trường các Hợp đồng Quyền chọn ( Hợp đồng lựa chọn; Hợp đồng tài
chính lựa chọn; Hợp đồng hối đoái lựa chọn; Hợp đồng lựa chọn chỉ số
chứng khoán; Hợp đồng quyền chọn truyền thống; Quyền chọn qua OTC;
Xác định hợp lý phí của HĐ quyền chọn)
6. thị trường Chứng khoán tổng hợp(Hợp đồng hoán đổi; Các chứng khoán
cơ bản được sử dụng để hình thành chứng khoán tổng hợp;Chứng khoán lựa
chọn và giao sau tổng hợp)
Các nhóm đưa ra các yếu tố tác động đến các thị trường (gồm các yếu tố cơ
bản: lãi suất, lạm phát, tình hình kinh tế,tâm lý, thời tiết…) qua đó đưa ra
các ý kiến xem trong thời điểm hiện nay nên đầu tư vào thị trường hay
không? đầu tư vào loại hàng hóa nào trong thị trường? nếu là nhà đầu tư và

có đủ vốn (tự đưa số vốn) thì sẽ đầu tư trong thị trường này thế nào
Lớp chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị một nội dung, hai buổi tiếp theo
sẽ lần lượt trình bày, mỗi nhóm có thời gian 1 tiết để trình bày và thảo luận.
Những người còn lại trong lớp đặt ra các tình huống cho nhóm giải quyết và
ngược lại, nhóm cũng có thể đưa tình huống cho các nhóm còn lại để cùng
thảo luận.
Bài thảo luận này lấy 1 điểm hệ số 2 nên cả lớp cố gắng làm cho tốt nhé
Chúc cả lớp thành công!!!

Phân tích thị trường tài chính

Lê Hải HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x