Tải bản đầy đủ

câu4 yếu tố cung cầu ảnh hưởng thị trường vốn và TT phái sinh

Quan hệ cung cầu đến TT vốn
Trong kinh doanh, quy luật cung cầu luôn có ảnh hưởng rất lớn đến giá
thành sản phẩm, và đầu tư chứng khoán cũng không phải là một ngoại lệ.
Thị trường cổ phiếu cũng chịu tác động từ quy luật cung cầu.
Về nguồn cung, thị trường cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố
sau:
Thị trường tập trung ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng từ việc phát hành cổ phiếu ra
công chúng lần đầu (các đợt IPO). Các nhà đầu tư có nhiều cơ hội để lựa
chọn những cổ phiếu tốt, các blue- chips trên sàn niêm yết không còn là yếu
tố lựa chọn duy nhất. Thị trường cổ phiếu có thể sẽ có nhiều biến động. Cổ
phiếu doanh nghiệp nhỏ sẽ có sự phân loại, chỉ có doanh nghiệp nào có kết
quả kinh doanh tốt mới được quan tâm.
Về phía cầu, thị trường cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi một số nhân tố sau:
Sự "ấm" lên của thị trường bất động sản đã làm giảm lượng vốn đầu tư vào
thị trường chứng khoán và thậm chí nó còn hút một phần vốn từ thị trường
chứng khoán chuyển sang. Các nhà đầu tư có nhiều cơ hội để lựa chọn giữa
hai thị trường này.
Diễn biến thị trường cổ phiếu hiện bị tác động chủ yếu bởi quy luật cung
cầu. Tuy nhiên, cầu cũng có loại thật và ảo. Cầu ảo dễ dàng được tạo ra bởi
những nhà đầu tư nắm trong tay khối lượng cổ phiếu lớn hoặc tài khoản đầy
tiền. Cầu ảo được tạo ra bằng những lệnh mua mà người đặt biết chắc chắn

rằng lệnh đó không được khớp hoặc có khớp thì cũng chỉ được một khối
lượng rất thấp. Với quy trình khớp lệnh định kỳ, lệnh nhập phải thông qua
công đoạn thủ công tại sàn và trình tự ưu tiên khớp theo thời gian đặt lệnh.
Nhà đầu tư có ý định tạo cầu ảo căn cứ vào diễn biến giao dịch để đặt lệnh
sát giờ khớp, thường là trong đợt giao dịch thứ ba, đủ để lệnh được vào hệ
thống nhưng không được khớp. Như vậy, khối lượng này sẽ trở thành dư
mua nhưng lại không phản ánh đúng nhu cầu thị trường mà mang tính chất
đổ thêm dầu vào lửa. Nhà đầu tư ít kinh nghiệm chỉ biết căn cứ vào khối
lượng dư mua thông báo lên tới hàng trăm ngàn cổ phiếu để cho rằng cầu
đang rất lớn nghĩa là giá sẽ còn tăng. Mánh này đặc biệt phát huy tác dụng
trong thời điểm lượng bán quá ít và giá liên tục khớp mức trần."Anh ơi bao
nhiêu thì mua được"? Đó là câu hỏi rất thường thấy tại các sàn giao dịch vì
phần đông nhà đầu tư mới tham gia rất ít kinh nghiệm, thậm chí còn chưa
đọc thông bảng giao dịch điện tử. Kỹ thuật “rải đinh" tung hoả mù trên bảng
giao dịch đã được nhiều nhà đầu tư lão luyện "bật mí" từ lâu và không còn là
bí mật, thậm chí người nước ngoài cũng học được và sử dụng. Điểm cân
bằng của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào cung cầu. Cung hiện ra sao?
Nguồn cung đang tăng lên (IPO các doanh nghiệp tầm cỡ), nhưng điểm rơi
của nguồn cung dường như chưa đúng lúc


Yếu tố cung cầu ảnh hưởng tới thị trường phái sinh, và còn lại…trong vởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×