Tải bản đầy đủ

Câu hỏi phân tích thị trường tài chính

Câu 17: Nếu mô hình hiện tại của các thị trường là:
3 tháng 14%/năm
6 tháng 14%/năm
9 tháng 14%/năm
Hãy suy luận cách định giá đối với những lãi suất về sau này

Câu 18: Giả sử bạn đang làm cố vấn tài chính cho một khách hàng 75 tuổi về
một khoản tiền tiết kiệm trị giá 500.000 USD. Khách hàng muốn tiêu dùng
một khoản tiền cố định thu về hàng năm với kỳ hạn là 10 năm và cuối kỳ
hạn số dư tiết kiệm là bằng 0. Vậy bạn hãy tư vấn cho khách hàng cần rút
tiền như thế nào biết lãi suất tiền gửi là 15,5%/năm.
Câu 19: Hiện tại trên thị trường có bán trái phiếu nửa năm trả lãi một lần, trả
ngay khi phát hành. Các đợt thanh toán tiền thưởng là 14 triệu/100 triệu và
trái phiếu đáo hạn với giá 100 triệu trong kỳ hạn 7 năm. Lãi suất là 12%
a/ Tính giá trị hiện tại của trái phiếu
b/ Tính giá trị hiện tại của khoản tiền thưởng của trái phiếu
c/ Là một nhà đầu tư, bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua trái phiếu


Câu 20: Một công trái có M = 1.000.000 đồng, phát hành theo mệnh giá với
lãi suất 10,5% và kỳ hạn 91 ngày, hiệu suất sinh lời của công trái hiện tại là

11,5% và còn lại 30 ngày tính đến khi đáo hạn. Bạn sẽ mua công trái với
mức giá nào?

Câu 22: Giả sử khách hàng đang nắm giữ cổ phiếu ACB. Theo bạn được biết
ACB dự kiến thu được 50.000/cổ phiếu trong năm tới, 65.000 vào năm sau
nữa và từ đó thu nhập được dự tính tăng ở mức 9%/năm. Tỷ lệ trả lợi tức cổ
phần là 70% và tỷ lệ thu nhập quy định cho các cổ phiếu là 11%. Nếu giá
của cổ phiếu ACB hiện tại là 300.000. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên cho khách
hàng thế nào?

Vào 00:06 Ngày 21 tháng 11 năm 2011, Lệ Ánh Bùi Thị đã
viết:
Dạ đây là mail của em cô ạ.khi nào cô gửi bài tập vào mail này cô nhé.em cảm ơn cô nhìu
nhìu!

Câu 1: Hãy trình bày các rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi kinh doanh trên
thị trường chứng khoán? Hãy phân tích và cho biết các nhà kinh doanh
chứng khoán tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Câu 2: Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán? Theo
bạn, yếu tố nào tác động lớn nhất tới thị trường? Phân tích một ví dụ cụ
thể để chứng minh.


Câu 3: Phân tích sự thay đổi của lãi suất tác động như thế nào tới thị
trường tiền tệ và thị trường vốn? Theo bạn hiện nay nên đầu tư vào thị
trường nào? Vào loại hàng hóa nào?
Câu 4: Phân tích sự thay đổi của tỷ giá hối đoái tác động đến thị trường
tiền tệ và thị trường vốn?
Câu 5: Theo bạn: đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu có những ưu nhược
điểm gì? Cần quan tâm những vấn đề gì khi quyết định đầu tư vào cổ
phiếu và trái phiếu? Trong thời điểm hiện nay có nên đầu tư vào cổ
phiếu và trái phiếu không? Nếu có thì nên đầu tư vào loại nào? Nếu
không thì tại sao?
Câu 6: Phân tích yếu tố cung – cầu tác động đến thị trường vốn và thị
trường phái sinh như thế nào. Trong thời điểm hiện nay, theo bạn thị
trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam có nên tồn tại không?
Câu 7: Lạm phát ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư
trên các thị trường vốn và hối đoái như thế nào? Trong tình hình lạm
phát hiện nay, hình thức đầu tư nào khả quan nhất
Câu 8: Phân tích Yếu tố cung – cầu tác động đến lãi suất chứng khoán và

đưa ra các ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư trên thị trường?
Câu 9: Phân tích các yếu tố tác động đến cung – cầu trên thị trường tiền
tệ, phân tích mối quan hệ của nó với lãi suất và quyết định đầu tư
Câu 10: Sử dụng các công thức đã học về lãi suất, hãy đưa ra các
phương thức định giá chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Theo bạn,
phương thức nào có thể sử dụng hiệu quả để định giá chứng khoán trên
thị trường tiền tệ?
Câu 11: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích trái phiếu đã học và chỉ
ra các trường hợp cụ thể áp dụng các phương pháp? Phân tích các rủi ro
nhà đầu tư có thể gặp khi đầu tư trái phiếu?
Câu 12: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích cổ phiếu đã học với từng
trường hợp cụ thể. Phân tích các rủi ro có thể gặp phải trong khi đầu tư
vào cổ phiếu, cho ví dụ cụ thể
Câu 13: Trình bày các phương pháp phân tích các loại chứng khoán phái
sinh đã học. Tại sao lại sử dụng các phương pháp này để phân tích
chứng khoán.
Câu 14: Phí tác động như thế nào trong quyết định giao dịch chứng
khoán phái sinh? Hãy phân tích các yêu tố tác động đến phí trong hợp


đồng theo mỗi trường hợp.
Câu 15: Phân tích các rủi ro trên thị trường ngoại hối, các rủi ro này tác
động đến NĐT như thế nào? Nêu ví dụ chứng minh
Câu 16: Phân tích mối quan hệ giữa thị trường vàng và thị trường ngoại
hối. Sử dụng những phương pháp phân tích đã học, hãy lựa chọn
phương án đầu tư hợp lý.
Câu 21: Theo bạn, các mô hình định giá cổ phiếu có thể giúp chúng ta
xác định được tác động của chính sách lợi tức cổ phiếu đến giá cổ phiếu
hay không? Hãy phân tích các mô hình định giá cổ phiếu đã học để
chứng minh quan điểm của bạn.
Câu 17: Nếu mô hình hiện tại của các thị trường là:
3 tháng 14%/năm
6 tháng 14%/năm
9 tháng 14%/năm
Hãy suy luận cách định giá đối với những lãi suất về sau này
Câu 18: Giả sử bạn đang làm cố vấn tài chính cho một khách hàng 75
tuổi về một khoản tiền tiết kiệm trị giá 500.000 USD. Khách hàng muốn
tiêu dùng một khoản tiền cố định thu về hàng năm với kỳ hạn là 10 năm
và cuối kỳ hạn số dư tiết kiệm là bằng 0. Vậy bạn hãy tư vấn cho khách
hàng cần rút tiền như thế nào biết lãi suất tiền gửi là 15,5%/năm.
Câu 19: Hiện tại trên thị trường có bán trái phiếu nửa năm trả lãi một
lần, trả ngay khi phát hành. Các đợt thanh toán tiền thưởng là 14
triệu/100 triệu và trái phiếu đáo hạn với giá 100 triệu trong kỳ hạn 7
năm. Lãi suất là 12%
a/ Tính giá trị hiện tại của trái phiếu
b/ Tính giá trị hiện tại của khoản tiền thưởng của trái phiếu
c/ Là một nhà đầu tư, bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua trái phiếu
Câu 20: Một công trái có M = 1.000.000 đồng, phát hành theo mệnh giá
với lãi suất 10,5% và kỳ hạn 91 ngày, hiệu suất sinh lời của công trái
hiện tại là 11,5% và còn lại 30 ngày tính đến khi đáo hạn. Bạn sẽ mua
công trái với mức giá nào?
Câu 22: Giả sử khách hàng đang nắm giữ cổ phiếu ACB. Theo bạn được
biết ACB dự kiến thu được 50.000/cổ phiếu trong năm tới, 65.000 vào
năm sau nữa và từ đó thu nhập được dự tính tăng ở mức 9%/năm. Tỷ lệ
trả lợi tức cổ phần là 70% và tỷ lệ thu nhập quy định cho các cổ phiếu là
11%. Nếu giá của cổ phiếu ACB hiện tại là 300.000. Bạn sẽ đưa ra lời
khuyên cho khách hàng thế nào?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x