Tải bản đầy đủ

Chương 2 nghiệp vụ huy động vốn

Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn
Bài 1
Khách hàng A dự định gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng tại OCB số tiền là 100 triệu đồng.
Lãi suất ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 8,4%/năm. Giả sử bạn là nhân viên
giao dịch. Vào ngày giao dịch, khách hàng A hỏi bạn ông ấy sẽ nhận được cả gốc và lãi
khi đáo hạn là bao nhiêu nếu: (a) Ngân hàng chỉ tính và trả lãi khi đáo hạn, (b) Ngân hàng
tính lãi hàng tháng, trả lãi khi đáo hạn, (c) Ngân hàng trả lãi hàng tháng với lãi suất
8.1%/năm.
Bài 2
Biết rằng số dư trên tà khoản tiền gửi thanh toán của DN ABC vào đầu quý II là 1,000,
biến động tiền gửi trong quý II như sau: (Lãi suất là 0.25%/tháng)
Ngày
Gửi
Rút
5/4 2,000
15/4

1,000

20/4
29/4


1,500
1,000

15/5
31/5

2,000
2,500

12/6
20/6

2,500
3,500

Xác định tiền lãi ABC được nhận vào ngày 30 hàng tháng của tháng 4, 5 và 6.
Bài 3
Ông An năm nay 55 tuổi, ông còn tiếp tục làm việc đến năm 60 tuổi thì nghỉ hưu. Để
cuộc sống trong thời gian nghỉ hưu được thoải mái hơn, ông An dự định sẽ mở một tài
khoản tiêt kiệm dạng tài khoản hưu trí (retirement account)
Đầu mỗi năm (0, 1, 2, 3, 4 - bắt đầu từ năm nay và 4 năm nữa) ông An phải trích ra từ thu
nhập của mình bao nhiêu để gửi vào tài khoản tiết kiệm
Biết rằng sau khi nghỉ hưu vào năm 60 tuổi, ông An có thể sẽ sống thêm 10 năm nữa, mỗi
năm ông muốn rút ra từ tài khoản tiền gửi của mình 30 triệu để chi tiêu.
Giả định rằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm là 9%/nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×