Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận ngân hàng trung ương (2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÀI THẢO LUẬN : NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Sinh viên:
Lớp

Nguyễn văn Giáp
TCNH2A2


A.Đồng tiền chung Châu Âu
(Đồng EURO)

Biểu tượng đồng EURO


ĐỒNG TIỀN CHUNG URO

PHẨN I:

KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH


PHẨN II:

CÁC MỆNH GIÁ, CÁCH CHỐNG GIẢ, CÁC NƯỚC SỬ
DỤNG CHUNG

PHẦN III:

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, KHỐI LƯỢNG LƯU THÔNG

PHẦN IV:

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

PHẦN V:

VỊ TRÍ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ


PHẦN I:

KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH

 Euro là tiền tệ thống nhất
trong châu Âu có nguồn
gốc từ thời kỳ đầu tiên của
Liên minh châu Âu và trong
lịch sử kinh tế toàn cầu.
Một mặt việc hòa nhập kinh
tế thông qua liên minh thuế
quan 1968 đã có những
bước tiến dài, mặt khác sự
sụp đổ của hệ thống tỷ giá
hối đoái Bretton Woods
dẫn đến việc tỷ giá hối đoái
dao động mạnh

Chào mừng đồng Euro
ra đời trước trụ sở chính
của Ngân hàng Trung

ương châu Âu


PHẦN I:

KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH

Đồng Euro được thành hình: Gồm 3 bước
Bước đầu tiên bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm
1990, việc lưu chuyển vốn được tự do hóa giữa các
nước trong Liên minh châu Âu.
Vào
ngày 1 tháng 1 năm 1994 bước thứ hai bắt
 
đầu:
  Viện Tiền tệ châu Âu, tiền thân của Ngân hàng
Trung ương châu Âu (ECB), được thành lập và tình
trạng ngân sách quốc gia của các nước thành viên
bắt đầu được
xem xét. Ngoài ra, vào ngày 16 tháng
               
12 năm 1995 Hội đồng châu Âu tại Madrid (Tây
Ban Nha) đã quyết định tên của loại tiền tệ mới:
"Euro".
Bước thứ ba của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ châu Âu
bắt đầu có hiệu lực cùng với cuộc họp của Hội đồng châu
Âu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5 năm 1998, xác
định 11 quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền
tệ theo các tiêu chuẩn hội tụ được quy định trước.
-> Vào ngày 1 tháng 1 năm 1999 tỷ lệ hối đoái giữa Euro
và các đơn vị tiền tệ quốc gia được quy định không thể


PHẦN II:

1.


CÁC MỆNH GIÁ, CÁCH CHÔNG GIẢ, VÀ CÁC NƯỚC
SỬ DỤNG CHUNG.

Các loại mệnh giá:
tiền kim loại:1,2,5,10,20,50 cent, €1, €2


1.

CÁC LOẠI MỆNH GIÁ (TIẾP)

 Tiền giấy:

€5, €10, €20, €50 , €100, €200, €500


2:

CÁCH CHỐNG GIẢ
• Thay đổi mẫu mã: Một số mẫu tiền mới
đã bắt đầu xuất hiện từ đầu năm nay với
các họa tiết trang trí thể hiện hình ảnh EU
đang mở rộng dần về phía Đông

• Tích dúng các phương tiện điều tra hiện
đại để phát hiện và phòng ngừa tiền giả .
Sử lý nghiêm những vụ làm và tiêu thụ
tiền giả
• có các cuộc hội thảo bàn về việc phát
hiện và chống tiền giả giữa các nước EU
• chuẩn bị, giám sát và tư vấn về pháp
luật cũng như công cuộc in ấn, vận
chuyển…đào tạo về kĩ thuật….


3.Khu vực đồng Euro :
Khu vực đồng Euro là một nhóm
các quốc gia thành viên của
Liên minh Châu Âu
sử dụng đồng Euro làm đơn vị
tiền tệ chính thức của mình.

Khu vực Euro:
   Khu vực Euro (16)
   Những quốc gia thuộc Liên Âu quy định sẽ phải gia nhập hệ thống Euro(9)
   Quốc gia thuộc Liên Âu có quyền rút khỏi hệ thống Euro(1)
   Quốc gia Liên Âu dự định mở cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập
hệ thống Euro nhưng với quyền rút khỏi hệ thống(1)
   Khu vực ngoài khối Liên Âu dùng Euro theo thỏa hiệp riêng(5)
   Khu vực ngoài khối Liên Âu dùng Euro mà không có thỏa hiệp(4)
Các nước hay lãnh thổ ngoài Liên minh châu Âu nhưng sử dụng đồng Euro được tô đậm bằng đường gạch
màu xanh.


Phần
lan

ĐẠI
BIỂN

TÂY

Ailen

BẮC

Hà Lan
Bæ Đức
Lúc-xem- bua

DƯƠNG
Bồ
Đào
Nha Tây Ban Nha

Pháp

ĐỊA

CHÂU
PHI

AÙo
Xloâveni
a
Ita
a li
TRUNG

BIỂN ĐEN

Hy
HẢI Lạp

CHÂU
ÂU

3.Bản đồ các nước sử dụng đồng Euro


Phần
lan

ĐẠI
BIỂN

TÂY

Ailen

BẮC

Hà Lan
Bæ Đức
Lúc-xem- bua

DƯƠNG
Bồ
Đào
Nha Tây Ban Nha

Pháp

ĐỊA

CHÂU

AÙo
Xloâveni
a
Ita
a li
TRUNG

BIỂN ĐEN

Hy
HẢI Lạp

PHI 3.Bản đồ các nước sử dụng đồng Euro

CHÂU
ÂU


PHẦN III : CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VÀ KHỐI
LƯỢNG LƯU THÔNG

Hệ thống pháp luật của mỗi nhà nước thành viên
phải ban hành các văn bản luật và dưới luật cần thiết khác
để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lí cho đồng EURO ra đời
và thay thế hợp pháp và vĩnh viễn các đồng tiền quốc gia
đã lưu hành từ bao đời nay.
Đồng EURO có cơ quan điêu hành độc lập và
chịu trách nhiệm là ngân hàng TW châu Âu (ECB)
-

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt


1. Các đặc điểm cơ bản
Các tờ giấy bạc Euro có 2 mặt, 1 mặt
mang biểu tượng quốc gia , mặt
kia thể biểu tượng của liên minh
mang tính chất bắt buộc phải có
như : tên gọi thống nhất là
“EURO”, chữ kí của thống đốc
ECB, chữ viết tắt của ngân hàng
châu Âu bàng 5 thứ tiếng :
ECB(viết tắt bằng tiếng Anh)
BCE (viết tắt bằng tiếng Pháp) ,
EZB , EKT , EKP.Giấy bạc do
ngân hàng nhà nước thành viên
chịu trách nhiệm in.


Những đặc điểm cơ bản :
- Tiền kim loại : có 8 loại , tất cả

đều hình tròn , với các kích cỡ
khác nhau , độ dày mỏng ,
nặng nhẹ khác nhau .Trong đó
loại 1, 2 ,5 cent màu đồng ; loại
10 , 20 , 50 màu vàng ; loại
đồng 1 Euro có 2 màu : ở giữa
màu trắng do 3 lớp kim loại tạo
nên (đồng kền/kền/đồng kền)
vành ngoài màu đồng thau ;
loại đồng 2 Euro có 2 màu : ở
giữa màu vàng do 3 lớp kim
loại tạo nên (đồng
thau/kền/đông thau) vành
ngoài màu trắng được làm từ
hợp kim đồng kền .Công việc
in và đúc do các ngân hàng TW
các nước thành viên thực hiện

Tiền kim loại


Những đặc điểm cơ bản :
• Chức năng của đồng EURO :
Đồng tiền EURO là 1 đồng tiền thực thụ đưa vào lưu thông với đủ tư
cách pháp lí,có chức năng cơ bản là 1 đồng tiền quốc tế (khác với đơn
vị tiền tệ ECU là đồng tiền nặng về danh nghĩa , không có hình thái
vật chất cụ thể )
Đồng EURO có các chức năng cơ bản sau :
- Chức năng là phương tiện trao đổi ,
- Chức năng là phương tiện tính toán ,
- Chức năng là phương tiện cất trữ ,
- Chức năng tiền tệ quốc tế .


2. KHỐI LƯỢNG Những
TIỀN LƯUđặc
THÔNG
điểm

cơ bản :

• Chức năng của đồng EURO :
Đồng tiền EURO là 1 đồng tiền thực thụ đưa vào lưu thông với đủ tư

Theo thống
của năng
EC, tổng
trị là
tiền1euro
cách
pháp
lí,có kê
chức
cơgiá
bản
đồng tiền quốc tế (khác với đơn
giấy được lưu hành trên thị trường đã tăng gấp
vị tiềnbatệlần
ECU
làthời
đồng
tiền
về danh
nghĩa , không có hình thái
so với
điểm
mớinặng
được lưu
hành, từ
vật chất
221cụ
tỷ thể
euro)trong tháng 1/1999 lên 595 tỷ vào
tháng 10/2006,tiền xu tăng từ 3 tỷ euro lên
EURO
có các chức năng cơ bản sau :
17,6  tỷ.

Đồng
- Chức
tiện trên
traothịđổi
, tăng
• năng
Lượng là
tiềnphương
mặt lưu hành
trường
nhanh và
lên tới 600
euro toán
tính đến
- Chức năng
là đã
phương
tiệntỷtính
, cuối
năm 2006.
- Chức năng là phương tiện cất trữ ,


- Chức

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho
năng
hay, cótiền
khoảng
tệ quốc
10-20%tếtổng
. giá trị tiền giấy
euro được lưu hành bên ngoài Eurozone , có
57% người dùng tiền EURO dùng trong sinh
hoạt, có 22% thường xuyên qui đổi ra giá trị
tiền quốc gia cũ và 21% sử dụng cả hai giá trị
đồng tiền để tính toán.


PHẦN IV:TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Tỷ giá hối đoái của các tiền tệ cũ so với
Euro:Một đồng Euro tương ứng với:
1,95583 Mark Đức
13,7603 Schilling Áo
40,3399 Franc Bỉ
166,386 Peseta Tây Ban Nha
5,94573 Markkaa Phần Lan
6,55957 Franc Pháp
0,787564 Pound Ireland
1936,27 Lira Ý
40,3399 Franc Luxembourg
2,20371 Gulden Hà Lan
200,482 Escudo Bồ Đào Nha
340,750 Drachma Hy Lạp

Tỷ giá hối đoái EUR/USD: 1 Đồng Euro đã vượt
qua mức 1,31 USD 


PHẦN V:Vị trí quốc tế của đồng EURO
1.Đối với nền kinh tế thế giới.
• Sự ra đời của đồng EURO một đồng tiền chung châu
âu là 1 sự kiệncó tầm quan trọng lịch sử đối với hệ
thống tài chính toàn cầu .
• EURO còn làm đa dạng hóa các thị trường chứng
khoán . Tỷ lệ chứng khoán tư nhân được phát hành
bằng đồng tiền châu âu năm 1981 là 13% đã tăng
thêm 37%. Euro trong dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu
tăng từ 13% trong năm 2001 lên 16,4% trong năm
2002 và đến 18,7% trong năm 2003, cũng trong cùng
thời gian này tỷ lệ của đồng Đô la Mỹ giảm từ 68,3%
(2001) xuống 67,5% (2002). Đồng EUROra đời với
chức năng tiền tệ quốc tế sẽ tạo được cho các quốc gia
đa dạng hóa dự trữ quốc gia., có thêm 1 ngoại tệ mạnh
cũng dẽ phát triển các tác động đối ngoại từ đó sẽ
phân tán được rủi ro ngoại tẹ tránh lẹ thuộc vào USD


1.Đối với nền kinh tế thế giới.(tiếp)
• Tiến đến "siêu quốc gia" đầu tiên của thế giới: Hiệp định thành lập Liên
minh tiền tệ là một bước đi táo bạo và đầy thử thách nhằm tạo ra một châu Âu
mới, và rộng hơn nữa là một thế giới mới. Với việc hình thành EMU, trung tâm
kinh tế thế giới sẽ chuyển dịch xuống vùng Trung Đại Tây Dương và sẽ trở thành
đầu tầu thúc đẩy và định hướng cho kinh tế thế giới tương lai.
• Sẽ tạo cơ sở cho kinh tế phát triển không có lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi
cho việc hoạch định một chính sách tài chính vĩ mô ổn định và phát triển. Tiết
kiệm được khoản chi phí trong giao dịch quốc tế. theo đồng Euro thống nhất, nên
tránh được sự chênh lệch giá hay phiền phức về tỷ giá hối đoái giữa hai đồng
tiền quốc gia và kích thích "cầu" và dẫn đến tăng trưởng kinh tế khu vực. 
• đồng Euro sẽ góp phần ổn định các biến số kinh tế vĩ mô trong khu vực, bao
gồm sản lượng, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái .
• Tuy nhiên Việc chính phủ các nước thành viên mất đi công cụ điều tiết kinh tế
như chính sách tiền tệ...trong trường hợp gặp khủng hoảng kinh tế lại làm gay
gắt thêm cuộc tranh luận về "thâm hụt dân chủ" diễn ra trong nội bộ các nước
thành viên.
• Đồng thời mục tiêu đoàn kết và thống nhất chính sách đối ngoại và an ninh,
nhất là an ninh kinh tế của cả khối là những vấn đề nan giải


2.Tác động về lạm phát của đồng Euro

- Nhiều người tiêu dùng nhận định là hàng

hóa và dịch vụ đã tăng giá khi đồng Euro
được đưa vào sử dụng. Tại Đức, một
nguyên nhân là do một số nhà cung cấp
hàng hóa và dịch vụ đã cố tình không
dùng tỷ giá chính xác giữa đồng Mark
Đức và Euro khi tính toán chuyển đổi và
một phần khác, giá được nâng lên một ít
trước khi đưa đồng Euro vào sử dụng để
sau đó là thông qua tính toán tỷ giá
chuyển đổi có thể "làm tròn số" giá bán.
Tuy nhiên, theo như các thống kê chính
thức thì giá tăng không đáng kể: Theo
Statistik Austria (Tổng cục Thống kê Liên
bang Áo) , dựa trên chỉ số giá tiêu dùng ,
tỷ lệ lạm phát tăng trung bình ở Áo là
2,45% trong vòng 12 năm, từ 1987 đến
1998 , trong khi đó tỷ lệ lạm phát trung
bình giảm xuống còn 1,84% sau khi đưa
đồng Euro vào lưu hành. Tại Đức, lạm
phát trung bình đã giảm từ 2,60% (trước
khi đưa đồng Euro vào sử dụng) xuống
còn 1,29% sau đó.

Đồng euro tăng


2.Tác động về lạm phát của đồng Euro ( tiếp)

Có nhiều lý thuyết giải thích sự khác nhau giữa
lạm phát đã giảm theo tính toán thống kê và
cảm nhận tăng lạm phát chủ quan. Thí dụ như
người ta đã chỉ ra rằng các mặt hàng được mua
hằng ngày như thực phẩm thật sự là đã tăng
giá quá mức trung bình trong khi các mặt hàng
khác trong giỏ hàng hóa thí dụ như các mặt
hàng điện dân dụng tuy là được giảm giá
nhưng sự giảm giá này không được cảm nhận
vì các mặt hàng này hiếm được mua hơn.


3.Euro trong hệ thống tiền tệ toàn cầu
- Theo một bản nghiên cứu của Ngân
hàng Trung ương châu Âu tỷ lệ của
đồng Euro trong dự trữ ngoại tệ trên
toàn cầu tăng từ 13% trong năm 2001
lên 16,4% trong năm 2002 và đến
18,7% trong năm 2003, cũng trong
cùng thời gian này tỷ lệ của đồng Đô
la Mỹ giảm từ 68,3% (2001) xuống
67,5% (2002) và trong năm 2003 còn
64,5%. Nói chung người ta tin rằng
tầm quan trọng của đồng Đô la Mỹ
như là tiền tệ dự trữ thế giới sẽ tiếp tục
giảm và đồng Euro sẽ ngày càng quan
trọng hơn trong chức năng này. Tầm
quan trọng ngày càng tăng của đồng
Euro cũng thể hiện qua một khía cạnh
khác: Trong năm 1999 21,7% tất cả
các giấy nợ quốc tế được tính bằng
Euro, trong năm 2001 là 27,4% và
trong năm 2003 đã là 33%.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt


PHẦN V: Vị trí quốc tế của đồng EURO
• Hiện tại có khoảng 150 quốc gia đang duy trì cơ chế tỷ giá hối
đoái tính theo một đồng tiền hoặc một giỏ các đồng tiền tham
chiếu. Trong số đó có 40 quốc gia dùng đồng euro làm đồng tiền
tham chiếu duy nhất hoặc có đồng euro trong giỏ tiền tệ tham
chiếu của mình. Tính đến cuối năm 2003, dự trữ toàn cầu đạt
3.014 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2002. Trong đó, dự trữ ngoại
hối toàn cầu bằng euro đã tăng từ 19,3% lên 19,7%. Dự trữ
bằng euro của các nước đang phát triển tăng 1% và dự trữ ngoại
hối bằng euro của các nước phát triển hiện ở mức 20,9%. Các
quốc gia sử dụng tỷ giá hối đoái cố định hay thả nổi có kiểm soát
đều có sự can thiệp vào thị trường ngoại hối để duy trì tỷ giá phù
hợp với cơ chế đã chọn.


Vị trí quốc tế của đồng EURO :
4.Đối với Việt Nam :
Là 1 nước nhỏ , quan hệ kinh tế Việt Nam – EU chưa lớn song đây là 1 mối quan hệ
truyền thống đã sớm được thiết lập
Thị trường Châu Âu quen thuộc với nhiều mặt hàng XK chính của Việt Nam như : mặt
hàng giầy dép , thủ công mỹ nghệ , may mặc đặc biệt đây là thị trường XK lao động
lớn của Việt Nam trong những năm trước .Mặt khác , EU cũng là 1 trong những đối
tác đầu tư lớn của Việt Nam thời gian qua
Ngoài ra Việt Nam còn có quan hệ vay nợ và viện trợ với EU . Hơn nữa , Việt Nam là 1
nước thuộc khu vực Đông Nam Á nơi mà EU cũng như Nga có chiến lược vươn tới
trong những năm sắp tới.
Như vậy khi đồng Euro ra đời và vận hành chắc chắn sẽ có những tác động đến Việt
Nam , sẽ tạo ra cho Việt Nam cơ hội và thách thức , yêu cầu đặt ra cho Nhà nước
cũng như các cá nhân doanh nghiệp cần có các chính sách kế hoạch để đáp ứng yêu
cầu mới và tận dụng tốt nhất các thời cơ có được từ sự ra đời vận hành của đồng
EURO cũng như chính sách tiền tệ thống nhất của Liên Minh tiền tệ châu Âu
(EMU)


Vị trí quốc tế của đồng EURO
• - EURO ra đời là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở
rộng quan hệ thương mại với những nước khác trong khối EU
hiện đang có ít giao lưu thương mại như Bồ Đào Nha,
Luxemburg, Tây Ban Nha. Các nước này có tốc độ phát triển
hơn các nước Pháp, Đức, do đó, sản phẩm của Việt Nam có
nhiều cơ may để thâm nhập thị trường đó hơn.
• - Việc sử dụng một đồng tiền duy nhất châu Âu sẽ cho phép có
được sự so sánh về mức chênh lệch giá, tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong đàm phán
và xác định giá hàng xuất khẩu thích hợp với từng thị trường
quốc gia ở châu Âu.
• - Về tỷ giá: Các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu thay vì
phải xem xét và tính toán tỷ giá xuất khẩu với 11 đồng tiền thì
nay chỉ còn một đồng tiền duy nhất, như vậy sẽ giảm bớt được
những rủi ro do sự biến động của đồng tiền nước nhập khẩu.

 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×