Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập cơ khí

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................ 2
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................... 3
NHẬN XÉT CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIẾN HUY.......... 4
NHẬN XÉT CỦA KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO...................................5
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY …………….. 6
I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY .................................................................. 6
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH …………………………..…………………...6
III. LĨNH VỰC KINH DOANH ................................................................. 6
IV. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ............................................................. 7
PHẦN II : GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY ….. 8
PHẦN III: NHẬT KÝ THỰC TẬP …………………………………. 14
I. Tuần 1 ......................................................................................................14
II. Tuần 2......................................................................................................15
III. Tuần 3....................................................................................................17
IV. Tuần 4.....................................................................................................18

V . Tuần 5....................................................................................................21
PHẦN IV : TÌM HIỂU VỀ QUI TRÌNH THIẾT KẾ KHUÔN……23
PHẦN V: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN …………………………… 24
1.Nhận xét ................................................................................................... 24
2.Kết luận .................................................................................................... 25

LỜI NÓI ĐẦU
SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 1


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Ngành cơ khí chế tạo máy đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của
đất nước. Cùng với sự phát triển của thế giới và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đất
nước ta đang đổi mới và bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa xây dựng cơ
sở vật chất kĩ thuật, vừa phát triển nền kinh tế đất nước. Hiện nay nước ta đã và đang xây
dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các công ty cơ khí chính
xác….
Ở các trường đại học thực tập tốt nghiệp là môn học bắt đối với mỗi sinh viên . Vì vậy thực
tập tốt nghiệp là khoảng thời gian quý báu để sinh viên có thể làm quen với điều kiện sản
xuất thực tế ở ngoài môi trường học tập, giúp sinh viên áp dụng được những kiến thức và
kỹ năng đã được học vào môi trường làm việc thực tế để làm kinh nghiệm dành cho mình
khi tốt nghiệp và ra làm việc ở bên ngoài.
Trong khoảng thời gian 4 tuần thực tập tại công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI VÀ DẦU CỬU LONG bản thân em đã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong
sản xuất, kế hoạch sản xuất, chuẩn bị phôi liệu, được tiếp cận với nhiều máy móc thiết bị ở
công ty và được sự chỉ bảo tận tình của Ban giám đốc công ty và những anh em nhân viên
của công ty đã giúp em tự tin hơn trong công việc sau này.
Vì còn thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên trong quá trình thực tập và báo cáo không tránh
khỏi sai xót, kính mong ban lãnh đạo công ty cũng như thầy cô giúp đỡ và góp ý kiến để
chúng em có được kỳ thực tập ý nghĩa và bổ ích!
Em xin chân thành cảm ơn!

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2017
SVTT: Trần Hoàng Bửu


SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 2


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ DẦU CỬU LONG đã tạo điều kiện cho chúng em thực
tập tại công ty. Tuy công việc rất bận rộn nhưng ban lãnh đạo đã cử cán bộ hướng dẫn
chúng em rất tận tình tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc thực tế với máy móc và trực tiếp
đứng máy sản xuất.
Sau 4 tuần tham gia thực tập, em đã nhận được sự chỉ dạy hết sức nhiệt tình của Ban
giám đốc và toàn thể anh em nhân viên của công ty, em rất lấy làm cảm kích và biết ơn sự
ân cần này.
Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo khoa CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY đã
tạo điều kiện cho chúng em thực tập tại công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI VÀ DẦU CỬU LONG
Em xin chân thành biết ơn thầy Hồ Điệp đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt để em có
những chuẩn bị tốt nhất cho quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt
nghiệp của mình và kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Trong quá trình thực tập, viết báo cáo và hoàn thành báo cáo với sự giúp đỡ của thầy Hồ
Điệp và ban lãnh đạo công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ
DẦU CỬU LONG . Em xin chân thành cảm ơn thầy và ban lãnh đạo công ty TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ DẦU CỬU LONG đã hướng dẫn, giúp
đỡ chúng em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nhiệp đúng thời hạn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 08 năm 2017
SVTT: Trần Hoàng Bửu

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 3


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

NHẬN XÉT CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ DẦU CỬU LONG
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Tp Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 8 năm 2017

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 4


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

NHẬN XÉT CỦA KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÂN TIẾN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Tp Hồ Chí Minh, Ngày … tháng … năm 2017

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 5


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

PHẦN I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ HÀNG HẢI VÀ DẦU

CỬU LONG

II.

Tên giao dịch: cuulong@pmt.com .vn
Giám đốc/Đại diện pháp luật: ĐOÀN VĂN TÁM
Địa chỉ: 60 đường 51 p. Tân quỳ Q7 , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62557711
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
Công ty thành lập vào ngày 1/12/2003 trụ sở đặt tại 29 Bầu Cát – phường 14 quận
tân bình , Thành Phố Hồ Chí Minh TP HCM. Từ đó đến nay công ty vẫn hoạt động
tốt tại địa chỉ trên, lúc đầu khi thành lập công ty chỉ có 10 nhân viên nhưng hiện
nay số lượng đã tăng lên 30 người và diện tích công ty vào khoảng 350 m2. Vì đây
là công ty tư nhân nên toàn bộ số vốn hoạt động do giám đốc ĐOÀN VĂN TÁM
bỏ ra, nhân viên công ty là đội ngủ những người trẻ tuổi nên tinh thần làm việc rất
hăng say, nhiệt tình. Hằng năm công ty luôn tuyển thêm nhân viên để đáp ứng tốt
số lượng công việc ngày càng nhiều của mình. Với đà phát triển hiện nay của mình
theo dự kiến trong thời gian tới công ty sẽ mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất.
III. LĨNH VỰC KINH DOANH .

Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, sản phẩm gỗ. Chế tạo, lắp đặt
sản phẩm cơ khí tiêu dùng và công nghiệp. Dịch vụ bảo trì hề thống thiết bị, máy
móc, nhà xưởng, đường ống công nghiệp và giàn khoan, sửa chữa, bảo trì tàu biển.
Vì công ty đóng tại miền nam nên chỉ hoạt động sản xuất và dịch vụ tại trụ sở
công ty và các tỉnh miền nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

IV. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ.

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 6


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

GIÁM ĐỐC
(ĐOÀN VĂN TÁM )

QUẢN LÍ

KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

PHẦN II
GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 7


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Nhà xưởng công ty

Phôi liệu

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 8


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Gia công sắt theo kích thước

Lấy dấu và khoan lỗ

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 9


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Khu vực lắp ráp

Gia công hàn mít

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 10


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Gia công hàn mag - mag

Gia công tạo rãnh

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 11


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Máy phay và máy ép

Máy tiện

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 12


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Bình khí CO

Bán thành phẩm

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Thành phẩm

Trang 13


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

PHẦN III
NHẬT KÝ THỰC TẬP
I

Tuần 1
Tuần

Công việc thực hiện

-

1

-

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Gặp gỡ ban lãnh đạo công ty
Tìm hiểu công ty
Học an toàn lao động
Tham quan xưởng sản xuất
Nhận công việc được phân công
Tìm hiểu các loại sản phẩm của công ty .
Tìm hiểu bản vẽ chế tạo sản phẩm
Phân tích tổng hợp bản vẽ
Được tổ trưởng phân công công việc

Trang 14

Ghi chú


Báo cáo thực tập tốt nghiệp
II

Công Ty Dầu Cửu long

Tuần 2
Tuần

Công việc thực hiện

-

Gia công cắt sắt theo kích thướt
Thực hiện đột dấu và khoan lỗ

2

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 15

Ghi chú


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Công Ty Dầu Cửu long

Trang 16


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

III

Công Ty Dầu Cửu long

Tuần 3
Tuần

Công việc thực hiện

-

3

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

-

Lắp ráp, tạo hình cho lồng cá trước khi
hàn mít.
Tập hàn điện
Sữa những lồng chưa vuông

Trang 17

Ghi chú

Lắp ráp


Báo cáo thực tập tốt nghiệp
IV

Công Ty Dầu Cửu long

Tuần 4

Tuần

Công việc thực hiện

-

4

-

Ghi chú

Tập hàn mít
Gia công rãnh
Thổi lỗ tạo rãnh thoát nước
Gia công nhãn, mác của công ty
Hàn gối u
Thổi lỗ trên gối u để mạ kẽm

Hàn mít

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 18


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Hàn sườn đáy lồng

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 19


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Gia công nhãn, mác

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 20


Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tuần

Công Ty Dầu Cửu long

Công việc thực hiện

-

5
-

Ghi chú

Nắn những chỗ bị cong vênh do hàn mig
Thổi lỗ để mạ kẽm
Vận chuyển lồng sang công ty khác mạ
kẽm.
Gia công hàn lắp lỗ mạ kẽm
Quét sơn những chỗ bị lỗi khi mạ

Chữa lỗi cong vênh

Thổi lỗ để mạ
kẽm

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 21


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Thành phẩm

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 22


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long
PHẦN IV

TÌM HIỂU QUI TRÌNH THIẾT KẾ LỒNG CÁ
- BƯỚC 1: Cắt phôi thép hộp và thép ống.
- BƯỚC 2: Lấy dấu trên thép hộp (bước 1).
- BƯỚC 3: Khoan lỗ
- BƯỚC 4: Lắp ráp tạo thành lồng.
Lắp trong khuôn chuẩn, chỉnh sữa cho vuông lồng, hàn điểm.
- BƯỚC 5: Hàn mít (quanh thành lồng cá)
- BƯỚC 6: Cắt rãnh, lắp sườn đáy lồng, hàn mít.
- BƯỚC 7: Hàn nhãn, mác .
- BƯỚC 8: Hàn gối u.
- BƯỚC 9: Thổi lỗ để mạ kẽm, chỉnh lại chỗ cong vênh do hàn(nhiệt).
- BƯỚC 10: Mạ kẽm.
- BƯỚC 11: Đắp lại lỗ mạ kẽm, sơn lại cho hàn và mạ bị lỗi.
- BƯỚC 12: Giao sản phẩm.

Phần 4 : Máy phay lăn răng
Công nghệ gia công răng
I. Máy phay lăn răng.
1. Hai phương pháp gia công bánh răng.
- Để chế tạo ra một bánh răng có 2 phương pháp : phương pháp định hình
( chép hình ) sử dụng trên máy phay ngang ; phương pháp bao hình sử dụng trên
máy phay lăn răng.
SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 23


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

Ưu nhược điểm của 2 phương pháp gia công bánh răng.
a ).Phương pháp định hình
+Ưu điểm :
- Sử dụng máy phay nằm ngang, đầu phân độ là thiết bị vạn năng thường co
trong các nhà máy.
- Công nghệ không phức tạp
- Thích hợp và hiệu quả khi yêu cầu đối với bánh răng là không cao, khi chế
tạo bánh răng đơn chiếc hoặc loạt nhỏ.
+ Nhược điểm :
- Năng suất thấp vì thời gian phụ lớn ( gá, đo đạt, kiểm tra, ....)cắt không iên
tục , mất thời gian cho hành trình chạy không cắt đó là hành trình lùi phôi để cắt
tiếp đạt chiều cao H của bánh răng.Cần thời gian phân độ để cắt từng rãnh.
- Chất lượng không cao vì biên dạng răng dao phay đĩa moduyn không chính
xác, có sai số đầu phân độ.
- Năng suất thấp, chất lượng không cao do đó phương pháp gia công này chỉ
sử dụng khi chế tạo bánh răng có độ chính xác không cao và chỉ áp dụng khi chế
tạo đơn chiếc hoặc loạt nhỏ.
b ).Phương pháp bao hình
+ Ưu điểm

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 24


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Công Ty Dầu Cửu long

- Sử dụng một dao phay lăn trục vít có thể gia công được tất cả các bánh
răng có cùng moduyn và góc ăn khớp mà không phụ thuộc vào số răng Z của bánh
răng cần cắt.
- Năng suất cao vì thời gian phụ giảm nhiều quá trình cắt là liên tục không
gián đoạn
- Chất lượng cao hơn hẳn so với phương pháp chép hình.
- Sử dụng hiệu quả khi gia công loạt vừa và hàng loạt.
+ Nhược điểm.
- Phải sử dụng máy , dao chuyên dụng kết cấu phức tạ giiasthành đắt, để có
hiệu quả kinh tế cao phương pháp gia công này chỉ sử dụng gia công cho sản xuất
hàng loạt và hàng khối.
2. Cấu tạo máy phay lăn răng.

SVTT: TRẦN HOÀNG BỬU
LỚP : CKCT 8

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×