Tải bản đầy đủ

Quy trình và ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào

Quy trình và ứng dụng công nghệ
nuôi cấy mô tế bàoI. Ý nghĩa
- Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp.
- Có hệ số nhân giống cao.
- Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.
- Nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn
toàn sạch bệnh.


II. Quy trình


1. Chọn vật liệu nuôi cấy
- Nguồn vật liệu nuôi cấy:
+ Tế bào mô phân sinh: Là mô chưa phân hoá trong các đỉnh sinh
trưởng của rễ, thân, lá.
- Yêu cầu của vật liệu nuôi cấy:

+ Không bị nhiễm bệnh.
+ Được trồng trong buồng cách ly.


2. Khử trùng
- Phân cắt đỉnh sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phần tử nhỏ.

-

Tẩy rửa mẫu sau phân cắt bằng nước sạch và khử trùng.


3. Tạo chồi trong môi trường nhân tạo
- Tức là tái tạo cây từ các đỉnh sinh trưởng
- Môi trường dinh dưỡng nhân tạo thường là môi trường MS (Murashige
và Skoog).


4. Tạo rễ
- Khi chồi đã đạt tiêu chuẩn về kích thước thì tách chồi và cấy chuyển sang

môi trường tạo rễ để bổ sung chất kích thích sinh trưởng (NAA,IBA).


5. Cấy cây vào môi trường thích ứng
- Mục đích: Để cây thích nghi dần với điều kiện tự nhiên


6. Trồng cây trong vườn ươm


III. Ứng dụng
- Nhân được nhiều giống cây lương thực, thực phẩm; giống cây công nghiệp;

giống cây hoa; cây ăn quả; cây lâm nghiệp

Giống lúa chịu mặn

Giống súp lơ trắng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×