Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN HĐNGLL TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 3

Trường TH Kim Đồng
CHỦ ĐIỂM THÁNG:

Hoạt động NGLL
9

MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Lớp 1

Tuần: 1
HOẠT ĐỘNG 1
LÀM QUEN VỚI BẠN BÈ, THÂY CÔ GIÁO

I. Mục tiêu
- KT: HS được làm quen, biết tên các bạn trong lớp, các thầy cô giáo giảng dạy
lớp mình và các thầy cô trong BGH.
- KN: HS nhớ tên thầy cô và các bạn trong lớp
- GD: HS có ý thức trân trọng tình cảm bạn bè.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN


Hoạt động 1: GV giới thiệu bài
Việc 1: GV hướng dẫn cụ thể các hoạt động
Việc 2: GV Yêu cầu HS cùng nhau thực hiện các hoạt động
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi
Việc 1: GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi
+ GV tổ chức cho cả lớp chơi thử
Việc 2: GV tổ chức cho hoc sinh chơi thật

Hoạt động 2: Nhận xét- đánh giá
Việc 1: Khen ngợi cả lớp đã biết được tên các thầy, cô giáo và các bạn trong tổ, trong
lớp.
Việc 2: Nhắc nhở HS nhớ chào hỏi lễ phép khi gặp các thầy cô giáo, đồng thời nhớ sử
dụng tên gọi các bạn bè trong lớp, trong tổ khi cùng học, cùng chơi. Cả lớp lắng nghe để
thực hiện tốt.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- GV nhận xét tiết học
- Cả lớp hát 1 bải tập thể.
Lớp 2

HOẠT ĐỘNG 1
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Người soạn:

Nguyễn Thị Bình


Trường TH Kim Đồng
Hoạt động NGLL
I. Mục tiêu
- KT: HS Hiểu được truyền thống của lớp và của nhà trường
- KN: Học sinh thấy được nhiêm vụ và quyền lợi của HS tiểu học
- Biết tự hào trân trọng những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, từ đó có ý
thức phấn đấu bảo vệ truyền thống tốt đẹp đó
II. Caùc hoaït ñoäng daïy học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: GV giới thiệu bài

Việc 1: GV hướng dẫn cụ thể các hoạt động
Việc 2: GV Yêu cầu HS cùng nhau thực hiện các hoạt động
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường
Việc 1: GV hướng dẫn học sinh chia tổ tìm hiểu về nhà trường
Việc 2: - GV yêu cầu đại diện mỗi tổ lên bốc thăm và trả lời câu hỏi :
+ Trường thành lập năm nào?
+ Hằng năm trường có những phong trào gì?
- Các nhóm thảo luận, trình bày – Nhận xét bổ sung.

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành viên trong nhà trường
Việc 1: GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu về thầy cô
Việc 2: - GV yêu cầu trả lời câu hỏi ?
+ Tên Hiệu Trưởng .
+ Tên cô Tổng phụ trách .
+ Tên cô Hiệu Phó .
+ Tên Giáo viên Chủ Nhiệm
- GV cho HS trả lời
Việc 3: GV kết luận, khen ngợi HS trả lời câu hỏi đúng nhiều nhất

*Hoạt động 3 : Biểu diễn văn nghệ
- Các tổ lần lượt biểu diễn các tiết mục văn nghệ với nội dung : Những bài hát ca ngợi
trường lớp
- Thể loại : đơn ca, song ca, tốp ca, múa .

Người soạn:

Nguyễn Thị Bình


Trường TH Kim Đồng
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV nhận xét tiết học
- Cả lớp hát 1 bải tập thể.
Lớp 3+4

Hoạt động NGLL

HOẠT ĐỘNG 1

HOẠT ĐỘNG 1: XÂY DỰNG SỔ TRUYỀN THỐNG LỚP EM
I. Mục tiêu
- KT: HS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới
- KN: HS có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới
- HS tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới
II. Caùc hoaït ñoäng daïy học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: GV giới thiệu bài
Việc 1: GV hướng dẫn cụ thể các hoạt động
Việc 2: GV Yêu cầu HS cùng nhau thực hiện các hoạt động
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học mới
Việc 1: GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu về nhiệm vụ và nội quy năm học mới
Việc 2: GV cho HS Đọc các điều khoản của nội quy và nhiệm vụ năm học mới
Các thành viên trong nhóm hỏi những chỗ chưa rõ, chưa hiểu

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Việc 1: GV tổ chức cho HS Cử đại diện lên bóc thăm câu hỏi thảo luận
+ GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to và bút dạ, yêu cầu mỗi nhóm cử
một thư ký ghi ý kiến thảo luận của nhóm
+ Nhóm trưởng nêu câu hỏi ,các thành viên thảo luận ,tìm ra đáp án của nhóm và
ghi vào giấy
Việc 2: GV cho HS báo cáo kết quả thảo luận.
+ GV cho các nhóm dán giấy khổ to ghi kết quả thảo luận của nhóm lên vị trí quy
định
+ GV lần lượt mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm
+ GV mời các thành viên trong lớp phát biểu ý kiến bổ sung --> ghi tóm tắt ý kiến
bổ sung lên bảng
+ GV đọc đáp án và đánh dấu vào những chỗ trả lời đúng của các nhóm, yêu cầu
cả lớp ghi nhớ và thực hiện
Người soạn:

Nguyễn Thị Bình


Trường TH Kim Đồng
Hoạt động NGLL
+ GV nêu các câu hỏi chung cho lớp thảo luận, ghi tóm tắt ý kiến thảo luận, đọc
đáp án và yêu cầu cả lớp ghi nhớ
Việc 3: GV kết luận, khen ngợi nhóm nào trả lời câu hỏi đúng nhiều nhất

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV nhận xét tiết học
- Cả lớp hát 1 bải tập thể.
- GV đưa ra một số câu đố vui
a) Mùa đông thì đứng buồn thiu
Mùa hè thì chạy viu viu cả ngày
Là cái gì ? Đáp án : quạt điện
b) Hoa gì dùng để thổi cơm
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành
Là hoa gì ? Đáp án : hoa gạo
c) Con gì đến chán
Giống ngỗng, giống ngan
Bơi trên bài làm
Của anh lười học
Là số mấy ? Đáp án : số 2

Người soạn:

Nguyễn Thị BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×