Tải bản đầy đủ

tai lieu quan trong

1. Copy file : theme.css đè lên file cũ trong thư mục
components\com_docman\themes\default\css
2. Copy 3 file php trong thư mục documents đè lên file cũ trong thư mục :
components\com_docman\themes\default\templates\documents
3. Nếu hiển thị chưa chuẩn thì sửa CSS của theme, thêm đoạn mã sau (vào bất kể vị
trí nào):
----------------------------------------------------table {
border-collapse: collapse;/*hien thi VB trong bang*/
border-spacing: 0;
}
-----------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×