Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục tiểu học VNEN TỪ lớp 1 lớp 5 tuan 7

Giáo án thể dục tuần 7
Lớp 1
Bài 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Trò chơi” Đi qua đường lội”
I. MỤC TIÊU :
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu học sinh thực hiện nhanh, trật tự.
- Học dàn hàng và dồn hàng. Yêu cầu học sinh biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Biết cách đứng nghiêm, nghỉ.
- Trò chơi” Đi qua đường lội”. Yêu cầu tham gia ở mức độ tương đối chủ động.
II. CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ, còi, giáo án…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Phần mở đầu.

- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.


- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang
để khởi động

2.Phần cơ bản
*Hoạt động 1: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái
- Lần 1: GV điều khiển,
- Học sinh thực hiện
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh
thực hiện 2 - 3 lần.
*Hoạt động 2: Dàn hàng, dồn hàng
- Lần 1: GV điều khiển,
- HS làm theo
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh
thực hiện 2 - 3 lần.
- HS tập
* Hoạt động 3: Đi thường theo nhịp 1-2 hàng dọc
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh - HS làm theo
thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 4: Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái
- GV cho HS thi tổ nào tập hợp nhanh, quay đúng
hướng, giãn khoảng cách và thẳng hàng, không mất - HS tổ chức thi
trật tự là đội đó thắng cuộc
3. Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát
- Học sinh chú ý, thực hiện
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Học sinh chú ý lắng nghe
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 2: Tiết 1
Bài 13: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN
I. MỤC ĐÍCH


- Hoc động tác toàn thân.Yêu cầu học sinh thực hiện động tác tương đối đúng.
- Yêu cầu học sinh thực hiện động tác tương đối chính xác, đúng nhịp
- GD học sinh yêu thích môn thể dục

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Khởi động
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động
*Hoạt động 2: Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn bụng.
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh thực hiện 2 - 3 lần.

*Hoạt động 3: Động tác toàn thân.
- GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho học sinh tập theo.
- Lần 3 - 4: GV hô nhịp, không làm mẫu và nhận xét, sửa sai.
- Lần 5: Thi xem tổ nào thực hiện đúng
B. HĐTH

* Hoạt động 1: Ôn 6 động tác thể dục đã học
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh thực hiện 2 - 3 lần.
C. HDƯD

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 2: tiết 2
Bài 14:ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC TIÊU
- Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện chính xác hơn các
giờ trước
- Học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi

- GD học sinh yêu thích môn thể dục
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

2


* Khi ng.
- HTQ t chc cho cỏc bn trong lp khi ng.
- GV nhn lp ph bin ni dung , yờu cu gi hc
A. HOT NG C BN

*Hot ng 1: ễn 6 ng tỏc th dc ó hc
- Ln 1: do lp trng iu khin: Yờu cu hc sinh thc hin 2 - 3 ln.

Hot ng 2: ng tỏc nhy
- GV nờu tờn ng tỏc, lm mu, gii thớch v cho hc sinh tp theo.
- Ln 2: GV hụ nhp, lm mu v nhn xột, sa sai.
- Ln 3 - 4: GV hụ nhp, khụng lm mu v nhn xột, sa sai.
- Ln 5: Thi xem t no thc hin ỳng, p nht.
B. HOT NG THC HNH

* Hot ng 1: ễn 3 ng tỏc bng, ton thõn v nhy.
- GV va lm mu, hụ nhp.
- Ln 1: GV iu khin,
- Ln 2: do lp trng iu khin: Yờu cu hc sinh thc hin 2 - 3 ln.

* Hot ng 2: Chi trũ chi Bt mt bt dờ
- Giỏo viờn ph bin trũ chi
- Cho HS chi trũ chi
C. HOT NG NG DNG

- ng v tay v hỏt
- Giỏo viờn h thng li bi.
- Nhn xột bi hc v giao vic v nh.
***************************************************
Lp 3: Tit 1
BI 13: ễN I CHUYN HNG PHI, TRI
Troứ chụi Meứo ủuoồi chuoọt
I. MC CH

3


- Tiếp tục ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu tập
hợp nhanh, trật tự, đúng khẩu lệnh hô của giáo viên.
- Ơn động tác đi chuyển hướng phải, trái. u cầu biết và thực hiện động tác ở mức
tương đối đúng
- Trò chơi : “Mèo đuổi chuột” .Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng
luật.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu giờ học

Hoạt động 2: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng…
- Tập đội hình do cán sự điều khiển.
- GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Ơn đi chuyển hướng phải, trái:
- Lần 1: GV chỉ huy
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.

* Hoạt động 2: Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”
- Giáo viên phổ biến trò chơi
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 3: tiết 2
BÀI 14: TRỊ CHƠI “ĐỨNG NGỒI THEO LỆNH”
I. MỤC ĐÍCH
- Tiếp tục ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu biết và
thực hiện tương đối chính xác.
- Ơn động tác đi chuyển hướng phải, trái. u cầu biết và thực hiện động tác ở mức
cơ bản

4


- Chơi trò chơi : “Đứng ngồi theo lệnh” .Yêu cầu biết cách chơi và chơi
đúng luật.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , u cầu giờ học

Hoạt động 2: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng…
- Tập đội hình do cán sự điều khiển.
- GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Ơn đi chuyển hướng phải, trái:
- Lần 1: GV chỉ huy
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.

* Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
- Giáo viên phổ biến trò chơi
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
*************************************************
Lớp 4: Tiết 1
Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
Trò chơi: “Kết bạn”
I. MỤC ĐÍCH
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi
sai nhịp. Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh, động tác quay sau khơng
sai hướng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp, biết cách sửa chân khi đi đều sai nhịp.

5


- Trò chơi: “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, quan
sát nhanh, chơi đúng luật, thành thạo, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , u cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Ơn đội hình đội ngũ:
* Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, trái, đứng lại, đổi
chân khi đi đều sai nhịp
Việc 1: Giáo viên điều khiển lớp .
Việc 2: Chia tổ tập luyện do lớp trưởng điều khiển.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Luyện tập:
Việc 1: Nhóm trưởng dẫn nhóm mình về địa điểm tập luyện
Việc 2: Nhóm trưởng cho nhóm tiến hành tập bài tập đã học

* Hoạt động 2: Trò chơi vận động
* Trò chơi : “Kết bạn”
- GV tập hợp theo đội hình, nêu tên trò chơi
- GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
- GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 2
BÀI 14: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI
ĐỀU SAI NHỊP. TRỊ CHƠI “Ném trúng đích”
I. MỤC ĐÍCH

6


- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi
đều sai nhịp . u cầu quay sau đúng hướng, khơng lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và
chuyển hướng khơng xơ lệch hang, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi: “Ném trúng đích”. u cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính
xác vào đích.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , u cầu giờ học

Hoạt động 2: Ơn đội hình đội ngũ:
- Ơn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Việc 1: GV hơ nhịp, HS tập theo.
Việc 2: CTHĐTQ điều khiển cho HS tập
+ GV quan sát giúp đỡ
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

Hoạt động 1: Luyện tập:
Việc 1: Nhóm trưởng dẫn nhóm mình về địa điểm tập luyện
Việc 2: Nhóm trưởng cho nhóm tiến hành tập bài tập đã học

Hoạt động 2 Trình diễn:
Việc 1: Lần lượt các nhóm lên trình diễn bài tập đã học
Việc 2: Lớp nhận xét, Gv nhận xét.

* Hoạt động 3: Trò chơi vận động
* Trò chơi : “Ném trúng đích”
- GV tập hợp theo đội hình, nêu tên trò chơi
- GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
- GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

7


- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***********************************************************

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×