Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục lớp 1 lớp 5 vnen

Giáo án thể dục tuần 3
Lớp 1 Ngày soạn: .../9/2016
Bài 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU :
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Trò chơi” Diệt con vật có hại”. Yêu cầu bước đầu tham gia được vào trò chơi
- GD học sinh yêu thích môn thể dục
II. CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ, còi, giáo án…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Phần mở đầu.
- Giáo viên nhận lớp.

- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang
để khởi động

2.Phần cơ bản
*Hoạt động 1: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2, lần 3: Cán sự điều khiển
- GV nhận xét, tuyên dương, giải thích thêm
*Hoạt động 2: Tư thế đứng nghiêm
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2, lần 3: Cán sự điều khiển
- GV nhận xét, sửa sai
*Hoạt động 3: Tư thế đứng nghỉ
- Lần 1: GV điều khiển,
- Lần 2, lần 3: Cán sự điều khiển
- GV nhận xét, sửa sai

- Học sinh chú ý
- Học sinh làm theo
- Học sinh chú ý
- Học sinh làm theo
- Học sinh chú ý
- Học sinh làm theo

* Hoạt động 4: Chơi trò chơi “diệt con vật có
hại”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi - Học sinh lắng nghe
chơi, giải thích trò chơi
- HS chơi
- GV cho học sinh chơi thử
- GV cho học sinh chơi
3. Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát
- Học sinh chú ý, thực hiện
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Học sinh chú ý lắng nghe
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 2: Tiết 1
BÀI 5: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. MỤC ĐÍCH


- Biết dàn hàng ngang, dồng hàng. Học quay phải, quay phải
- HS biết cách chơi và tham gia trò chơi
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Khởi động.
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

* Hoạt động 2: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hang, điểm số từ 1 đến hết
- GV cho HS tập hợp hàng dọc, hang ngang, điểm số

* Hoạt động 3: Học quay phải, quay trái
- Giáo viên làm mẫu, giải thích động tác
- Lần 1, 2: Do GV điều khiển tập chậm tư thế của hai bàn chân
- Lần 3,4: Do GV điều khiển tập nhanh hơn
- GV nhận xét, sửa sai
- Lần 5: GV tổ chức thi xem tổ nào tập đúng, đều đẹp
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hang, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay
phải, quay trái, điểm số từ 1 đến hết
- chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển
- GV theo dõi, nhận xét, sửa sai

* Hoạt động 2: Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi chơi, giải thích trò chơi
- GV cho học sinh chơi thử
- GV cho học sinh chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
2


- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
***************************************
Lớp 2 tiết 2
BÀI 6: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI- ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn quay phải, quay phải, làm quen với 2 động tác vươn thở và tay
- HS biết cách chơi và tham gia trò chơi
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Khởi động.
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

* Hoạt động 2: Động tác vươn thở
- Giáo viên làm mẫu, giải thích động tác
- Lần 1, 2: Do GV điều khiển tập chậm
- Lần 3,4: Do GV điều khiển tập nhanh hơn
- GV nhận xét, sửa sai

* Hoạt động 3: Động tác tay
- Giáo viên làm mẫu, giải thích động tác
- Lần 1, 2: Do GV điều khiển tập chậm
- Lần 3,4: Do GV điều khiển tập nhanh hơn
- GV nhận xét, sửa sai
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn quay phải, quay trái
- Giáo viên nhắc lại động tác, làm mẫu, sau đó hô khẩu lệnh
- Lần 1, 2: Do GV điều khiển tập nhanh hơn
- Lần 3-5: Do cán sự điều khiển
- GV nhận xét, sửa sai
3


* Hoạt động 2: Ôn 2 động tác vươn thở và tay
- Lần 1: Do GV điều khiển
- Lần 2,3: Do cán sự điều khiển
- GV nhận xét, sửa sai

* Hoạt động 2: Trò chơi “Qua đường lộ”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi chơi, giải thích trò chơi
- GV cho học sinh chơi thử
- GV cho học sinh chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng h/s hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
***************************************************
Lớp 3: Tiết 1
BÀI 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG , DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
I. MỤC ĐÍCH
- Biết tập hợp đội hình hàng dọc, ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay
trái, dàn hàng, dồn hàng
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

*Hoạt động 2: Học tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừ nhắc lại động tác để học sinh nắm
- Cán sự điều khiển
- GV sửa sai, uốn nắm, nhận xét, sửa sai
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
4


* Hoạt động 1: Ôn tập hợp đội hình hàng dọc,hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừ nhắc lại động tác để học sinh nắm
- Cán sự điều khiển
- GV sửa sai, uốn nắm, nhận xét, sửa sai

Hoạt động 2: Chơi trò chơi “ kết bạn”
- Giáo viên phổ biến trò chơi
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.

- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 3: tiết 2
BÀI 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC ĐÍCH
- Biết tập hợp đội hình hàng dọc, ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay
trái, dàn hàng, dồn hàng
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

*Hoạt động 2: Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừ nhắc lại động tác để học sinh nắm
- Cán sự điều khiển
- GV sửa sai, uốn nắm, nhận xét, sửa sai
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
5


Hoạt động 1: Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng
- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừ nhắc lại động tác để học sinh nắm
- GV dung khẩu lệnh để hô cho HS tập
- GV sửa sai, uốn nắm, nhận xét, sửa sai
Hoạt động 2: Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”
- Giáo viên phổ biến trò chơi
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 1
BÀI 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I. MỤC ĐÍCH
- Quay phải, quay trái, đi đều, quay sau
- Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném chính xác vào đích.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

Hoạt động2: Đội hình đội ngũ, Ôn đi đều, đứng lại, quay sau
- GV điều khiển lớp tập
- Cán sự điều khiển
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
6


* Hoạt động 1: Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
- GV cho cả lớp chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 2
BÀI 6: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG PHẢI, ĐỨNG LẠI
- TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC ĐÍCH
- Biết đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
- Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, tham gia trò chơi.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

Hoạt động 2: Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
- GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừ nhắc lại động tác để học sinh nắm
- GV dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập
- GV sửa sai, uốn nắm, nhận xét, sửa sai
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn quay sau
- GV điều khiển lớp tập
- Cán sự điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển

7


Hoạt động 2: Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
- GV cho cả lớp chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 5: tiết 1
BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
-TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I. MỤC ĐÍCH
- Tập đội hình đội ngũ
- Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném chính xác vào đích.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Khởi động.
- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
- Chuyển sang đội hình vòng tròn hoặc hàng ngang để khởi động

Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
A. - GV cho cả lớp chơi

* Hoạt động 2: Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
8


- GV cho cả lớp chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 5: tiết 2
BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I. MỤC ĐÍCH
- Biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, tham gia trò chơi.
- GD học sinh có ý thức rèn luyện thân thể khoẻ mạnh.

* Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi
đều vòng phải, vòng trái.
- GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Trò chơi “ Đua ngựa”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
- GV cho cả lớp chơi

Hoạt động 2: Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- GV phổ biến cách chơi
- GV làm mẫu
- GV cho cả lớp chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thả lỏng cơ thể. Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×