Tải bản đầy đủ

Thay vinh echo can am compatibility mode

ECHO CẢN ÂM
(Contrast echocardiography)
PGS.TS PHẠM NGUYỄN VINH
VIỆN TIM TP HỒ CHÍ MINH


ª Chất cản âm (contrast agent) trong echo là những dung dòch có
đặc tính làm tăng sự phản hồi sóng echo, giúp đònh rõ cấu trúc
của buồng tim, sự tưới máu cơ tim hay dòng chảy trong tim

2


CÁC CHẤT CẢN ÂM
1. Các chất cản âm được lắc bằng tay (manually produced
contrast agents): bao gồm
ª Dung dòch muối Na đẳng trương
ª Xanh Indocyanine
ª Oxy già(hydrogen peroxide)
ª Intralipid
ª Dextrose 5% hoặc Dextrose 50%

Hai điểm hạn chế của vi bóng khí tạo bằng tay:
ª Thời gian bán hủy ngắn và không đồng nhất
ª Kích thước vi bóng khi còn lớn nên không thể qua được mao
mạch phổi.
3


2. Các chất contrast tạo bằng siêu âm (sonicated contrast agents):
Dung dòch thường dùng là albumin hoặc gelatin. Cần một máy
Sonicator tạo sóng siêu âm để phát ra trong dung dòch khoảng 20
giây, dung dòch trở nên đục như sữa, chứa rất nhiều vi bóng khí
(3-5 microns)

4


CHẤT CẢN ÂM TẠO BẰNG MÁY SONICATOR

5


ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA ECHO CẢN ÂM
1. Khảo sát bệnh tim bẩm sinh:
ª Shunt trong tim
ª Nối liền bất thường TM hệ thống
2. Khảo sát cung lượng tim
ª Trên động vật, người ta đã thấy có tương quan giữa hình ảnh
echo cản âm thất trái với phân xuất tống máu đo bằng thông
tim chụp buồng tim
ª Trên người, các chất cản âm qua được phổi giúp khảo sát được
chức năng thất trái
6


3. Khảo sát tim phải:
ª Echo cản âm giúp xác đònh cấu trúc tim phải: nhó phải, thất phải,
van 3 lá, các tónh mạch chủ đổ vào nhó phải
ª Echo cản âm còn giúp xác đònh hở van 3 lá.
4. Khảo sát tim trái:
Chất cản âm có vi bóng khí từ 3-5 microns cho phép xuyên qua

mao mạch phổi tới được tim trái

7


TƯƠNG QUAN GIỮA CUNG LƯNG TIM VÀ BIỂU ĐỒ XUẤT
HIỆN CHẤT CẢN ÂM

8


5. p dụng trong điều trò tràn dòch màng tim:
ª Đầu dò echo 2D đặt ở mỏm tim.
ª Bệnh nhân được chọc màng tim theo đường dưới mũi ức.
ª Muốn xác đònh vò trí kim chọc dò đã nằm đúng xoang màng tim,
chỉ cần bơm chất cản âm (td: 5ml dung dòch Na 0,9% đã được
lắc).
ª Echo cản âm giúp đònh rõ vò trí đầu kim.
9


10


6. Khảo sát tưới máu cơ tim:
ª Năm 1980, De Maria và cộng sự, lần đầu tiên khảo sát tưới máu
cơ tim bằng echo cản âm tiêm vào động mạch vành
ª Đến nay, thực nghiệm và lâm sàng đã giúp thấy hiệu quả của
écho cản âm trong:
- Phát hiện và ước lượng vùng cơ tim bò thiếu máu
- Khảo sát sự tưới chất liệt cơ tim trong khi đang mổ tim
- Khảo sát tuần hoàn bàng hệ của động mạch vành
11


KHẢO SÁT TƯỚI MÁU CƠ TIM BẰNG CHẤT CẢN ÂM

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×