Tải bản đầy đủ

Thay vinh khuyen cao ve xu tri suy tim (2013) compatibility mode

KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH/
HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ NĂM
2013 VỀ XỬ TRÍ SUY TIM

PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Bệnh viện Tim Tâm Đức
Viện Tim Tp. HCM
1


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Định nghĩa suy tim
Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp do tổn
thương cấu trúc hoặc chức năng đổ đầy thất hoặc
tống máu.

Biểu hiện lâm sàng chính của suy tim là mệt và khó
thở.

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure.
DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

2


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Các định nghĩa suy tim tâm thu (HFr EF) và suy
tim với phân suất tống máu bảo tồn (HFp EF

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

3


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Phân giai đoạn suy tim và phân độ
chức năng NYHA

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

4


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Nguyên nhân suy tim (1)
1.
2.
3.
4.
-

Bệnh cơ tim dãn nở: TMCB, bệnh van tim, THA…

Bệnh cơ tim gia đình (Familial Cardiomyopathies)
Bệnh cơ tim do chuyển hoá và nội tiết
Béo phì, đái tháo đường, bệnh tuyến giáp
Bệnh cực đại đầu chi và bệnh thiếu hormone tăng trưởng (GH)
Bệnh cơ tim do độc chất
BCT do rượu
BCT do cocaine
BCT liên quan đến điều trị ung thư: anthracyclines,
trastuzumab, cyclophosphamide, taxoids, mitomycin –C, 5fluorouracil, interferons
TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

5


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Nguyên nhân suy tim (2)
Bệnh cơ tim do nhịp tim nhanh
Viêm cơ tim: virus, hội chứng suy giảm miễn dịch bệnh Chagas, quá
mẫn
7. Thấp tim và các rối loạn mô liên kết khác
8. Bệnh cơ tim chu sinh
9. Bệnh cơ tim do quá tải sắt
10. Amyloidosis
11. Sarcoidosistim
12. Bệnh cơ tim do stress (Takotsubo)
5.
6.

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

6


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Tầm soát các thành viên trong gia đình và trắc nghiệm
di truyền BCT gia đình hoặc BCT vô căn

left ventricle

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

7


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Bệnh sử và khám thực thể bệnh nhân suy tim (1)

8


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Bệnh sử và khám thực thể bệnh nhân suy tim (2)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

9


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Tiên lượng bệnh nhân suy tim bằng chỉ số
nguy cơ

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

10


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Trắc nghiệm giúp chẩn đoán/ ST (1)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

11


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Trắc nghiệm giúp chẩn đoán/ ST (2)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

12


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Trắc nghiệm giúp chẩn đoán/ ST (3)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

13


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Các nguyên
nhân tăng
peptide thải natri

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the
Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

14


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Chẩn đoán hình ảnh tim/ không xâm nhập (1)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

15


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Chẩn đoán hình ảnh tim/ không xâm nhập (2)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

16


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Khuyến cáo sử dụng hình ảnh không xâm
nhập giúp chẩn đoán ST

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

17


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Lượng định xâm nhập/ suy tim

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI:
10.1016/j.jacc.2013.05.019

18


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Điều trị giai đoạn B của suy tim (1)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

19


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Điều trị giai đoạn B của suy tim (2)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

20


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Quy
trình
điều trị
giai
đoạn C
của suy
tim

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

21


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Lợi tiểu uống dùng trong điều trị suy
tim mạn

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

22


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Các thuốc thường sử dụng trong giai
đoạn C của suy tim tâm thu (1)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

23


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Các thuốc thường sử dụng trong giai
đoạn C của suy tim tâm thu (2)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

24


KC của Hội TM/ Hội Trường ĐH Hoa Kỳ năm 2013 về xử trí suy tim

Các thuốc thường sử dụng trong giai
đoạn C của suy tim tâm thu (3)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×