Tải bản đầy đủ

Bs khoang CDHA benh van tim mac phai compatibility mode

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
BỆNH VAN TIM MẮC PHẢI
BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG

9/16/2017

1


DÀN BÀI


Hẹp van 2 lá.
 Đại cương.
 X quang Hẹp van 2 lá nhẹ.
 X quang Hẹp van 2 lá trung bình-nặng.
 Thay đổi về tim.
 Thay đổi về mạch máu.
 Thay đổi về chủ mô phổi.


9/16/2017

2


DÀN BÀI


9/16/2017

Hở van 2 lá.
 Đại cương.
 X quang Hở van 2 lá nhẹ.
 X quang Hở van 2 lá trung bình.
 X quang Hẹp van 2 lá nặng.
 Các thể kết hợp.
3


DÀN BÀI


9/16/2017

Hẹp van Động mạch chủ.
 Đại cương.
 X quang.
 Cộng hưởng từ.

4


DÀN BÀI


9/16/2017

Hở van Động mạch chủ.
 Đại cương.
 X quang.

 Chụp có cản quang.
 Cộng hưởng từ.

5


DÀN BÀI


9/16/2017

Bệnh lý van Động mạch phổi.
Bệnh lý van 3 lá.
Ứng dụng lâm sàng.
Kết luận.

6


ĐẠI CƯƠNG
HẸP VAN HAI LÁ
(MITRAL STENOSIS)
Bệnh thường gặp ở Việt Nam.
50% là do Thấp tim (RAA).Nữ/Nam=8/1.
Các nguyên nhân khác:
 Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng
(Bacterial endocarditis).
 U nhầy nhó (T)(LA myxoma).

9/16/2017

7


ÑAÏI CÖÔNG
HEÏP VAN HAI LAÙ

9/16/2017

8


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ NHẸ


Bình thường S lỗ van=4-6cm2.
Hẹp nhẹ khi 2cm2 ≤ S < 4cm2.
 Áp lực mao mạch phổi =10-12mmHg.
Lâm sàng: Rung tâm trương (+).

9/16/2017

9


X QUANG
HEÏP VAN HAI LAÙ NHEÏ

NORMAL MITRAL VALVE

9/16/2017

MITRAL STENOSIS

10


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ NHẸ
X quang:
 Bóng tim chưa thấy thay đổi gì.
 Phân bố mạch máu phổi cũng chưa
thấy thay đổi.
Do vậy,X quang tim-phổi bình thường
không loại trừ được Hẹp van hai lá.

9/16/2017

11


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ TRUNG BÌNH-NẶNG

Hẹp trung bình khi 1cm2 ≤ S < 2cm2.
 Áp lực mao mạch phổi =10-17mmHg.
Hẹp nặng khi S lỗ van < 1cm2.
 Áp lực mao mạch phổi ≥18mmHg.

9/16/2017

12


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ TRUNG BÌNH-NẶNGSinh lý bệnh:
 Tắc nghẽn dòng chảy từ Nhó (T)
xuống Thất (T)Tăng áp lực Nhó (T)
Dãn buồng Nhó (T)Tăng áp lực
TM phổiTăng áp lực ĐM
phổiTăng áp lực Thất (P)Giãn
buồng Thất (P).

9/16/2017

13


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ TRUNG BÌNH-NẶNG
THAY ĐỔI VỀ TIM

Dãn buồng Nhó (T) khi đường kính Nhó
(T)>7cm (đo từ bờ dưới PQ gốc (T) đến
bờ phải Nhó (T)).
Phế quản gốc (T) bò đẩy lên cao.
Có hình ảnh bờ đôi ở bờ (P) của tim.

9/16/2017

14


X QUANG
HẸP VAN HAI LÁ TRUNG BÌNH-NẶNG
THAY ĐỔI VỀ TIM

ĐgMC xuống bò đẩy qua (T).
Phim thẳng có uống Baryte:Thực quản
có thể bò đẩy lệch,thường là qua (P),đôi
khi bò đẩy lệch qua (T).
Phim chếch trước (P)(RAO) có uống
Baryte:Thực quản bò đẩy ra sau rõ nhất.

9/16/2017

15


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

9/16/2017

16


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

9/16/2017

17


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

9/16/2017

18


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

9/16/2017

19


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM
LEFT ATRIAL ENLARGEMENT is best
confirmed by measuring the distance
from the midinferior border of the left
main bronchus to the right lateral border
of the left atrial density.
-This distance is less than 7cm in 90% of
normal patients and is greater than 7cm
in 90% of left atrial enlargement
patients,as proven by echocardiography.
-This measurement can be approximated
by placing ones right fifth finger under
the left bronchus,and while keeping the
fingers closed,if the left atrium is seen
beyond ones four fingertips,the left
atrium is enlarged.
9/16/2017

20


PULMONARY EDEMA /
MITRAL STENOSIS

AFTER TREATMENT
9/16/2017

21


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

MITRAL STENOSIS
Enlarged LAA
9/16/2017

22


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

Enlargement of the left atrial
appendage.

9/16/2017

23


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

-Elevation of left main bronchus.
-Double shadow of the large left
atrium (arrow).
-Right atrial border is limited
below by the entry of the inferior
vena cava.

9/16/2017

24


X QUANG
HEẽP VAN HAI LA TRUNG BèNH-NAậNG
THAY ẹOI VE TIM

-Elevation of left main bronchus.
-Splaying of the carina.
-Descending aorta (arrow) has
been displaced to the left by the
large left atrium.
9/16/2017

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×