Tải bản đầy đủ

hai duong thang vuong goc(t1)

Logo
Trường

BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

slide.tailieu.vn


KIỂM TRA BÀI CŨ

Logo
TrườngNêu định nghĩa góc giữa hai đường thẳng ?


slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Như thế nào là hai đường
thẳng vuông góc?

slide.tailieu.vn


Tiết 35:

Hai đường thẳng vuông góc(T2)


Logo
Trường

2. Hai đường
Nội thẳng
Dungvuông góc

Định nghĩa: Hai đường thẳng được gọi là vuông góc nếu góc giữa chúng bằng 90

0

Nhận xét: Một đường thẳng vuông góc với một trong
hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường
thẳng còn lại

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

B


C

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD.A’B’C’D’.
D

A

Chỉ ra các đường thẳng vuông góc
với đường thẳng AA’

C'

B'

A'

AB

AD

A’B’

A’D’

DC

BC

D’C’

B’C’

D'

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

B

C

D

A
B’

A’

C’

D’

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

A

D
C

B
D’
A’

B’

C’

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

A

P

B

C

Q

D

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Làm bài tập 9, 10,11 trong SGK và các bài tập trong sách bài tập

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

slide.tailieu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×