Tải bản đầy đủ

Bs lan sieu am mach mau chi duoi

SIEU AM MAẽCH MAU
CHI DệễI
ThS.BS.TRN TH TUYT LAN


I. SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
• Phương tiện kỹ thuật: đầu dò linear tần số 5 MHz,

doppler màu, độ phân giải cao.
• Bệnh nhân tư thế nằm ngữa khi siêu âm động mạch,
gập gối 30 độ khi siêu âm ĐM khoeo


Trình tự siêu âm động mạch
• Khai thác bệnh sư,û chú ý triệu chứng đau cách hồi,

loạn dưỡng ở hạ chi
• Yếu tố nguy cơ: cao huyết áp, tiểu đường, thuốc lá…
• Bắt mạch, đo huyết áp chi dưới, đo chỉ số ABI
• Siêu âm doppler mạch máu ghi nhận bất thường trên
B mode, vận tốc dòng máu…Sụ ủo ủoọng maùch chi dửụựi
MCB: chia nhỏnh M chu chung P v

T ngang rn (CSTL 4) .

M chu chung: di 3.5-12 cm, chia

nhỏnh M chu trong v ngoi ngang
gai chu trc trờn

M chu trong:cp mỏu vựng chu.
M chu ngoi: di 6-12 cm, cho nhỏnh

M chu m sõu, M thng v di, tr
thnh M ựi chung ngang mc dõy
chng bn.

M ựi chung: chia thnh M ựi sõu v

M ựi nụng khong 2-5 cm di dõy
chng bn.

M ựi sõu: luụn phớa sau ngoi M

ựi nụng, cp mỏu cho vựng ựi, thnh
THBH khi M ựi nụng tc. Cho nhỏnh
M m trong v m ngoi ngay di ch
xut phỏt.


• ĐM đùi nông: mặt trong đùi, thành ĐM khoeo

ở ngang mức ống cơ khép trên gối. Cho nhánh
ĐM gối xuống: THBH khi ĐM đùi nông và
khoeo tắc.

• ĐM khoeo: trong hố khoeo, chia nhánh dưới


gối thành ĐM chày trước và Thân chày mác

• ĐM chày trước: mặt trước ngoài cẳng chân,

dọc theo xương chày, xuyên qua màng gian
cốt, rồi chạy xuống cẳng chân dưới thành ĐM
mu chân ở mặt trước bàn chân.

• Thân chày mác chia thành: ĐM chày sau và

ĐM mác

• ĐM chày sau: chạy ở mặt trong cẳng chân,

phía sau mắt cá trong.

• ĐM mác: nằm sâu hơn ĐM chày sau ở cạnh

bờ xương mác, chạy phía trước mắt cá ngoài

• Bàn chân được cấp máu chủ yếu bởi ĐM mu

chân và Cung gan chân trong và ngoài (là
các nhánh tận của ĐM chày sau)


Mốc giải phẫu giúp xác đònh đường đi động mạch
• ĐM chậu chung xuất phát ở ngang rốn
• ĐM chậu ngoài đi ở mặt trước trong cơ thắt lưng chậu.
• ĐM đùi cho nhánh ĐM đùi sâu khoảng 2-5 cm dưới dây

chằng bẹn.
• ĐM đùi nông chạy dọc mặt trong đùi theo đường đi của cơ
may
• ĐM chày sau chạy dọc theo cơ chày sau, đoạn xa ở sau mắt
cá trong.
• ĐM chày trước chạy dọc theo xương chày, đoạn xa ở mặt
trước bàn chân.
• ĐM mác chạy sâu, trở nên nông ở trước mắt cá ngoài.


TUẦN HOÀN BÀNG HỆ
ĐM bệnh

ĐM bình thường

Tuần hoàn bàng hệ

ĐM chậu chung

ĐM chậu ngoài

ĐM thắt lưng-ĐM chậu trong đối bên-ĐM
chậu ngoài nhận máu retrograde từ ĐM
chậu trong

ĐM chậu ngoài

ĐM đùi chung

ĐM chậu trong-ĐM chậu mũ sâu-ĐM thượng
vị dưới

ĐM đùi chung

Chổ chia ĐM đùi

ĐM mũ đùi-ĐM đùi nông nhận máu
retrograde từ ĐM đùi sâu

ĐM đùi nông

ĐM khoeo trên gối

ĐM đùi sâu-ĐM gối xuống hoặc gối trên

ĐM đùi nông

ĐM khoeo dưới gối

ĐM đùi sâu-ĐM gối dưới

ĐM khoeo

Đoạn xa ĐM khoeo

ĐM gối trên-ĐM gối dưới

Các ĐM chày đoạn
gần

Các ĐM chày đoạn xa

Nhiều THBH ở cẳng chân nhưng không đủ
lớn để cấp máu cho bàn chânTHỰC HÀNH SIÊU ÂM


Hình ảnh Doppler màu ĐM chậu chung


Vị trí siêu âm ĐM đùi (cắt ngang và cắt dọc)1. ĐM đùi chung (CFA)
2. TM đùi chung (CFV)
3. Chổ nối hiển đùi
4. ĐM đùi nông (SFA)

5. ĐM đùi sâu (PA)
6. TM đùi nông (SFV)
7. TM đùi sâu (PV)


Hình 2D vaø Doppler maøu cuûa ÑM ñuøi chung


Vị trí siêu âm ĐM khoeo đoạn xa và Thân chày mác


Hình Doppler của ĐM khoeo bình thườngHình Doppler màu của ĐM-TM chày sau và ĐM mác


Hình Doppler màu của ĐM-TM chày trước


Hình Doppler màu của ĐM-TM chày sau


Phoồ doppler ủoọng maùch chi dửụựi
Ph 3 pha vi ca s ph rừ: pha dng tng ng

k tõm thu, pha õm nh do khỏng lc ngoi biờn cao,
pha dng nh tng ng k tõm trng.


Phoå doppler trong heïp ÑM chi döôùiPHÂN ĐỘ HẸP ĐM CHI DƯỚITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×