Tải bản đầy đủ

Bs chi benh an hep dong mach phoi

Beänh aùn
BS. Ñoã Thò Kim Chi
Vieän Tim TP. HCM


I. Hành chánh
II. Bệnh sử
III. Tiền sử
IV. Khám (25/4/05)
V. Điện tâm đồ
IV. Xquang
VII. Siêu âm tim (phòng khám)
VIII. Nong van bằng bóng
IX. Siêu âm tim (sau nong van)
X. Siêu âm tim (25/4/05)
XI. Phẫu thuật
2


Hành chánh
BN : Nguyễn T. Q

Nam
SHS : 04.0834
Ngày sinh :
6/4/03
Đòa chỉ : 225/1D, KP 2, Q.12, TP. HCM
Ngày nhập viện : 25/04/05
Lý do nhập viện : Phẫu thuật tim

3


Bệnh sử
Phát hiện bệnh tim từ lúc sanh
Không tím
Không ngất

4


Tiền sử
Gia đình : Không ai mắc bệnh gì lạ
Mẹ : không mắc bệnh gì lúc mang thai
Bản thân : Con thứ nhất
Sanh thiếu tháng : 35 tuần
Lúc sanh :
cân nặng : 1kg9
Chiều cao : 47cm
Nhòp tim : 160

5


Khám (25/4/2005)
HA : 90/60mmHg
Nhòp tim : 126
To : 37oC
Chiều cao : 85
Cân nặng : 11kg
Tri giác bình thường
Mạch tứ chi đều 2 bên

Tim đều : Âm thổi tâm thu dạng phụt cường độ 3/6 LS
II trái, lan van trái

6


Ñieän taâm ñoà

7


Xquang
8


Siêu âm tim (phòng khám)
4/03 :
Hẹp van ĐM phổi nặng. Van ĐM phổi dày, mở hình vòm
Độ chênh áp thất phải/ĐM phổi : 64/41 mmHg
Vòng van ĐMP : 6,5 (N : 7mm)
ĐMP phải : 4
ĐMP trái : 5 (N : 4 mm)
Chức năng thất trái tốt (FE : 74%)
7/03 :
Độ chênh áp thất phải/ĐM phổi : 105/55mmHg
Vòng van ĐMP : 8-9 (N : 8mm)
ĐMP phải : 8,2
ĐMP trái : 8 (N : 6mm)
Thất phải phì đại
9


Nong van bằng bóng (16/12/03)
Cân nặng : 7kg
Bóng 4mm : áp lục 6atm (2 lần)
Bóng 8 mm : áp lực 6atm (2 lần)
Sau nong : SpO 2 : 100%
Độ chênh áp qua van ĐM phổi : 30mmHg

10


11


Siêu âm tim sau nong van
(17/12/03)
Hẹp phần phễu - van ĐMP. Độ chênh áp thất
phải/ĐMP: 75/41 mmHg
Hở van ĐMP (++)
Thất phải rất dày
Chức năng thất trái tốt

12


Siêu âm tim (25/4/2005)
Không phát hiện luồng thông trong tim
Hẹp phần phễu - van động mạch phổi
Chênh áp thất phải /Động mạch phổi : 90/49mmHg
Hở van ĐM phổi (+)
Dãn sau hẹp (+). Vòng van ĐM phổi : 10 (N : 11,5mm)
ĐMP phải : 10
ĐMP trái : 9,5
(N : 8mm)
Hở van 3 lá 1/4
Thất phải phì đại - Kích thước thất phải : 11,5mm
Kích thước thất trái : 28mm. Chức năng tâm thu thất trái
13
tốt (FE : 75%)


Phẫu thuật
Van ĐMP phổi hình vòm. Cắt van ĐMP
Bảo tồn vòng van
Thất phải 3 phần
Cắt bỏ chỗ hẹp phần phễu - Mở rộng phần phễu bằng 1
miếng patch.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×