Tải bản đầy đủ

cung va goc luong gia

CHƯƠNG VI
CUNG VÀ GÓC LƯƠNG GIÁC
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC


Logo
Trường

Nội Dung

TIẾT 52:
CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC (T1)

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

I. Khái niệm cung và góc lượng giác
1. Đường tròn định hướng và cung lượng giác

1.

Quan sát và trả lời các câu hỏi.
Nhận xét: SGK trang 133
Định nghĩa: Đường tròn định hướng là đường tròn trên đó ta đã chọn

một chiều chuyển động gọi là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm. Ta
quy ước chọn chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ làm chiều dương.

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Câu hỏi 1
Điền Đ (đúng), S (sai) vào vế phải của mỗi câu khẳng định sau đây:

Khẳng định

Đ/S

a) Mỗi điểm trên trục số tương ứng với 1 điểm trên đường tròn.

Đ

b) Mỗi điểm trên đường tròn tương ứng với 1 điểm trên trục số.

S

c) Mỗi điểm trên đường tròn tương ứng với vô số điểm trên trục số.

Đ

d) Mỗi điểm trên trục số tương ứng với vô số điểm trên đường tròn.

S

slide.tailieu.vnLogo
Trường

Cung lượng giác: Trên đường tròn định hướng cho hai điểm A, B. Một điểm M di động trên
đường tròn luôn theo một chiều(âm hoặc dương) từ A đến B tạo nên một cung lượng giác có điểm
đầu A điểm cuối B

Chú ý: SGK/135

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Câu hỏi 2
Điền Đ (đúng), S (sai) vào vế phải của mỗi câu khẳng định sau đây:

Khẳng định

a) Cung hình học

»
AB

là một cung lượng giác.

Đ/S

S

b) Cung lượng giác AB là một cung hình học.

S

c) Cung lượng giác AB và BA là như nhau.

S

d) Có vô số cung lượng giác có chung điểm đầu và điểm cuối.

Đ

e) Kí hiệu AB là chỉ 1 cung lượng giác tùy ý có điểm đầu là A và điểm cuối là B.

Đ

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

2. Góc lượng giác
ĐN(sgk/135)
3. Đường tròn lượng giác
ĐN(sgk/135)

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Câu hỏi 3
Điền Đ (đúng), S (sai) vào vế phải của mỗi câu khẳng định sau đây:

Khẳng định

b) Góc lượng giác (OA,OB) khác góc lượng giác (OB, OA).

c) Kí hiệu (OA,OB) chỉ 1 góc lượng giác tùy ý có tia đầu là OA tia cuối là OB.

d) Có vô số góc lượng giác có tia đầu là OA, tia cuối cũng là OA.

Đ/S

Đ

Đ

Đ

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Câu hỏi 5
Trong các khẳng định sau đây, hãy khoanh tròn vào khẳng định mà em cho là sai.

a) Đường tròn định hướng là đường tròn lượng giác.

b) Đường tròn lượng giác không phải đường tròn hình học.

c) Đường tròn lượng giác có 1 điểm là điểm gốc.

d) Có những cung trên đường tròn lượng giác có điểm gốc khác điểm A(1; 0).

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Câu hỏi 4
Trong các khẳng định sau đây, hãy khoanh tròn vào khẳng định mà em cho là đúng.

a) Đường tròn có bán kính bằng 1 là đường tròn lượng giác.

b) Đường tròn định hướng là đường tròn lượng giác.

c) Đường tròn có tâm trùng với gốc tọa độ là đường tròn lượng giác.

d) Đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng có bán kính bằng 1 và có tâm trùng với gốc tọa độ.

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

slide.tailieu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×