Tải bản đầy đủ

Bs trung sieu am can thiep giam dau

Siêu âm can thiệp giảm đau:
TKNB và cột sống
Bs CK1 Trương Đoàn Chí Trung
PKĐK Hòa Hảo – Medic
Trungdsa@gmail.com


Phần 1: đại cương siêu âm can thiệp

Phần 2: minh họa ( ca bệnh lý)

11/30/2006


Mô hình huấn luyện siêu âm can thiệp

Samer N.Narouze, 2010 – Atlas of ultrasound guided procedures in interventional pain management - Springer


Tối ưu
hóa hình

ảnh

11/30/2006


Màn hình siêu âm
Hình màn hình siêu âm
Các thông số cần biết


B- mode

Regional anaesthesia, stimulation , and ultrasound techniques – Oxford 2014


Atlas of ultrasound guided procedures in interventional pain management – Samer N.Narouze – Springer 2010


Màn hình siêu âm


Tối ưu hóa hình ảnh
Preset : TK ,mạch máu , cơ-xương …
Chỉnh depth : cấu trúc đích ở giữa màn hình
Chỉnh focus
Gain ,TGC : độ sáng tối , tương phản
Doppler.
Đánh giá ở 2 mặt cắt ( dọc ,ngang).


Chỉnh chế độ
(động mạch chày sau)

11/30/2006


Depth

Atlas of ultrasound guided procedures in interventional pain management – Samer N.Narouze – Springer 2010Gain

Atlas of ultrasound guided procedures in interventional pain management – Samer N.Narouze – Springer 2010


Focus

Atlas of ultrasound guided procedures in interventional pain management – Samer N.Narouze – Springer 2010


Giải thích
hình ảnh

11/30/2006


Giải thích kết quả
(đặc tính echo mô)
Thần kinh

Mạch máu
Xương , kim...


Cấu trúc thần kinh


Thần kinh ĐÙI


Tê thần kinh đùi

11/30/2006


Thần kinh TỌA


Thần kinh (cắt dọc)


Gân


Cấu trúc cơ vân

Anatomy & physiology 4th – Helen Mc Guinness – Hodder 2010


Dạng Cơ

Anatomy & physiology 4th – Helen Mc Guinness – Hodder 2010Đặc tính echo : cơ (ngang)
“starry night”

Anatomy & physiology 4th – Helen Mc Guinness – Hodder 2010


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×