Tải bản đầy đủ

10 bài mẫu giới thiệu bản thân

Mẫu 1
My name is Nguyen Thu Hoai. I'm 22 years old and I'm single. I have
just graduated from university in August with the major in accounting.
I got 3 month experience as an internship at A company. I like reading
books and cooking. I'm a careful and hard-working person. I'm eager to
learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new
working environment and take initiative in work.
Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt
nghiệp vào tháng 8, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm
thực tập tại Công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là
người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi
người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong
công việc.


Mẫu 2
My name's Thu Ha. I got married and had one daughter, I'm living in
Hoan Kiem District. I have 10 years experience in Marketing field and
I'm a group leader of GMC company. I'm friendly and kind to help
other people. I like dealing with difficult problems and challenged
issues. I'm rather serious in work and can work under high pressaure.

Tôi tên là Thu Hà. Tôi đã kết hôn và có 1 con gái. Hiện tôi đang sống tại
quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực marketing và đang
là trưởng nhóm của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ
mọi người, Tôi thích giải quyết vấn đề khó và những công việc mang tính
thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi có thể chịu đựng được
áp lực cao


Mẫu 3
l'm Mai Linh. I'm 28 years old and I'm single. I was born and grew up
in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I
graduated from Economic university and got 4 years experience in
administration and human resource management. I'm active. I like
work related to human beings. I'm rather serious and sensitive, I can
quickly catch up psychology of other people. I often read newspapers
and listen to music in my free time.
Tôi tên là Mai Linh. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở
Hà Nội nhưng công tác ởThành phố Hồ Chí Minh đã được 5 năm. Tôi tốt
nghiệp đại học Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sựvà
2 năm trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động, tôi yêu thích
những công việc về con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, tôi
có thể nắm bắt tâm lý của người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc
sách


MẪU 4
My name is Long and I'm a Vietnamese. I am twenty-four years old. I
live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam. I have a big family
with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older
and my brother is younger than me. My father is a teacher at a
secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my
biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she
is really good at cooking. I love my family so much. I'm a generous and
easy-going person but when it comes to work I'm a competitive
perfectionist. I'm also an optimistic and outgoing person so I have many
friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing
math. I decided to become a Civil Engineer because I have always been
fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. A degree in Civil
Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an
opportunity to make a difference in the community. Five years from

now, I want to become a project manager of a construction project. As a
project manager, my primary goals are managing people, set budgets,
and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently
so I can work with people from different countries.
Tên tôi là Long và tôi là một Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống
ởthành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. Tôi có một gia đình lớn với
sáu người. Tôi có hai chị gái và một ! em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em
trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông
đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi
trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu
ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm. Tôi là một người rộng lượng và dễ
tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi
cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè và
những mối quan hệ xã hội khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết
định trở thành một kỹ sư dân sự vì tôi đã luôn bị cuốn hút bởl những cây
cầu, tòa nhà, và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật Xây dựng cho phép
tôi đạt được những mục tiêu của mình và cũng I Ị mang lại cho tôi cơ hội để
tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng. Năm năm sau, tôi muốn trở thành một
người quản lý dự án của i I một dự án xây dựng. Là một người quản lý dự
án, mục tiêu chính I I của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định
và đưa ra I I quyết định cho tất cả mọi vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh
lưu loát để có thể làm việc Với những người từ các nước khác.


MẪU 5
My name's Nguyen Thu Hoai. I'm 22 years old and I'm single. I have
just graduated from university in August with the major in accounting.
I got 3 months experience as an internship at A company. I like reading
books and cooking. I'm a careful and hard-working person. I'm eager to
learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new
working environment and take initiative in work
Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt
nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm
thực tập tại công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là
người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi
người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong
công việc.


Mẫu 6
Well, my name is Lê Tí, I'm 24 years old, and I'm single --> Tên tôi là Lê
Tí, tôi 24 tuổi và đang độc thân";
How would you describe your personality? --> Bạn tự nhận xét về bản
thân mình là người thế nào?
I'm hard-working, eager to learn, I enjoy working with other people
and I love challenges --> Tôi làm việc chăm chỉ và ham học hỏi, tôi thích
làm việc với mọi người và thích thử thách.Mẫu 7
Could you tell me something about yourself?
--> Yes, my name is Thùy Vy. I'm married, I have three kids: one son
and two daughters Chị có thể cho tôi biết về bản thân không? --> Vâng.
Tôi tên là Thùy Vy, Tôi đã kết hôn, Tôi có 3 con: 1 trai và 2 gái.
How would you describe yourself?
I like being with people and helping people. I enjoy problem solving and
challenging work and I'm serious about my work but I also like to have
fun. --> Tôi thích làm việc và giúp đỡ mọi người, Tôi thích giải quyết vấn đề
khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công
việc nhưng tôi cũng thích sự vui vẻ.


Mẫu 8
Tell me a little about yourself
--> My name is Mai Linh, but most people call me Mai. I am originally
from Ha Noi city but I've lived in Ho Chi Minh city for 8 years now
Cho tôi biết một chút về bản thân cô
Tôi tên là Mai Linh, Nhưng mọi người thường gọi tôi là Mai, Ban đầu tôi ở
Hà Nội nhưng bây giờ tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh được 8 năm
May I ask how old you are?
--> I'm 24
Tôi có thể hỏi cô bao nhiêu tuổi không?
Tôi 24
Have you finished your studies?
--> I graduated from the University of Economics in June, and I hope to
find a full time job now
Cô đã học xong chưa?
Tôi đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế vào tháng 6. Và tôi đang hy vọng
tìm được một công việc toàn thời gian


Mẫu 9
Could you describe yourself briefly?
--> Sure. My name is Andrew Wilson. I'm 30 years old and I'm single
Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không?
--> Chắc chắn rồi. Tên tôi là Andrew Wilson. Tôi 30 tuổi và độc thân
Are you originally from Los Angeles?
--> No, I'm originally from San Francisco. I moved to Los Angeles over
10 years ago as a student
Anh đến từ Los Angeles phải không?
--> Không, tôi thực chất đến từ San Francisco. Tôi chuyển đến Los Angeles
hơn 10 năm rồi
Describe your personality to me?
--> Well, I'm a dedicated worker and a people person. I enjoy working
as a team I also like to be in contact with the public
Hãy cho tôi biết về tính cách bản thân anh một chút được không?
--> Tôi là một người làm việc tận tâm và người của mọi người. Tôi thích làm
việc theo nhóm. Tôi cũng thích giao tiếp với công chúng


Mẫu 10
Can you tell me something about yourself?
--> Yes, I graduated form Stanford University with a BA in
management, after I graduated, I worked in hotel management for 6
years in New York City and I also enjoy working with PR and customer
service
Chị có thể cho tôi biết một chút về bản thân không?
--> Vâng, tôi tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị của trường đại học Standford.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc trong ngành quản lý khách sạn trong 6 năm
tại New York Và tôi cũng thích lĩnh vực PR và chăm sóc khách hàng
Do you have any family obligations?
--> Yes, I’m married , with the two-year old daughter and I also have to
support my parents
Chị có rào cản nào về gia đình không?
--> Vâng, tôi đã kết hôn, và có 2 con. Tôi cũng phải trợ cấp cho bố mẹ nữaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×