Tải bản đầy đủ

Từ vựng về khách sạn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

       Job advertisement
quảng cáo tuyển dụng
       Trade publication
ấn phẩm thương mại
       Vacancy
một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống
       Listing
danh sách
       Job board
bảng công việc
       Opening
việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận
       Recruiter
nhà tuyển dụng
       Headhunter
 công ty / chuyên gia săn đầu người
       Letter of speculation = cover letter đơn xin việc
   To fill in an application (form)
 điền thông tin vào đơn xin việc
   CV (Curriculum Vitae) (= “resume” in American English)
Bản lý lịch
   An in-person or face-to-face interview
cuộc phỏng vấn trực  tiếp
   To be shortlisted
 được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)
   Hiring manager

 người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong  một công ty
   HR department
bộ phận nhân sự
   To supply references
những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn
   Benefit
lợi ích
   Salary = pay
tiền lương
   Work ethic
 đạo đức nghề nghiệp
   Asset
 người có ích
   Company
công ty
   Team player
 đồng đội, thành viên trong đội
   Interpersonal skills
kỹ năng giao tiếp
   Good fit
 người phù hợp
   Employer
 người tuyển dụng
   Skills
kỹ năng
   Strengths
thế mạnh, ưu điểm
   Align
sắp xếp
   Pro-active, self starter
 người chủ động
   Analytical nature
kỹ năng phân tích
   Problem-solving
giải quyết khó khăn
   Describe
mô tả
   Work style
phong cách làm việc
   Important
quan trọng


35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

   Challenged
   Work well
   Under pressure
   Tight deadlines
   Supervisor
   Ambitious
   Goal oriented
   Pride myself
   Thinking outside the box
   Opportunities for growth
   hire
   work ethic
   asset
   company
   team player
   interpersonal skills
   good fit
   employer
   skills
   strengths
   align
   pro-active, self starter
   analytical nature
   problem-solving
   eventually
   more responsibility
   describe
   work style
   important
   challenged
   work well
   under pressure
   tight deadlines
   supervisors

bị thách thức
làm việc hiệu quả
bị áp lực
hạn cuối, hạn chót gần kề
sếp, người giám sát
tham vọng
có mục tiêu
tự hào về bản thân
 có tư duy sáng tạo
nhiều cơ hội phát triển
tuyển
 đạo đức nghề nghiệp
 người có ích
công ty
 đồng đội, thành viên trong đội
kỹ năng giao tiếp
 người phù hợp
 người tuyển dụng
kỹ năng
thế mạnh, cái hay
sắp xếp
 người chủ động
kỹ năng phân tích
giải quyết khó khăn
cuối cùng, sau cùng
nhiều trách nhiệm hơn
mô tả
phong cách làm việc
quan trọng
bị thách thức
làm việc hiệu quả
bị áp lực
thời hạn chót gần kề
sếp, người giám sát


69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

   ambitious
 người tham vọng
   goal oriented
có mục tiêu
   pride myself
tự hào về bản thân
   thinking outside the box
 có tư duy sáng tạo
   opportunities for growth
nhiều cơ hội để phát triển
   eventually
cuối cùng, sau cùng
   more responsibility
nhiều trách nhiệm hơn
  Warm up -- khởi động
  Job
việc làm
  Career
nghề nghiệp
  part-time 
bán thời gian
  full-time 
toàn thời gian
  permanent 
dài hạn
  temporary  
tạm thời
  appointment (for a meeting) 
buổi hẹn gặp
  ad or advert (viết tắt của advertisement)
quảng cáo
  contract 
hợp đồng
  notice period  
thời gian thông báo nghỉ việc
  holiday entitlement 
chế độ ngày nghỉ được hưởng
  sick pay 
tiền lương ngày ốm
  holiday pay 
tiền lương ngày nghỉ
  overtime 
ngoài giờ làm việc
  redundancy
sự thừa nhân viên
  redundant 
bị thừa
  to apply for a job
xin việc
  to fire 
xa thải
  to get the sack (colloquial)
bị xa thải
  salary  
lương tháng
  wages 
 lương tuần
  pension scheme / pension plan  
chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu
  health insurance
bảo hiểm y tế
               company car 
  ô tô cơ quan
               working conditions  
 điều kiện làm việc
               qualifications 
bằng cấp


103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

               offer of employment
               to accept an offer  
               starting date 
               leaving date 
               working hours
               maternity leave 
               paternity leave 
               promotion

lời mời làm việc
nhận lời mời làm việc
ngày bắt đầu
ngày nghỉ việc
giờ làm việc
nghỉ đẻ
nghỉ khi làm cha
 thăng chức

               salary increase 

 tăng lương

               training scheme

chế độ tập huấn

               part-time education 
               meeting 
               travel expenses 
               bonus 
               staff restaurant 
               shift work  
               office 
               factory  
               switchboard
               fire drill
               security 
               reception
               health and safety
               colleague  
               trainee 
               timekeeping  
               job description 
               department 

đào tạo bán thời gian
cuộc họp
 chi phí đi lại
tiền thưởng
 nhà ăn cơ quan
công việc theo ca
văn phòng
nhà máy
tổng đài điện thoại
tập huấn khi có cháy
an ninh
lễ tân
sức khỏe và sự an toàn
 đồng nghiệp
nhân viên tập sự
theo dõi thời gian làm việc
mô tả công việc
phòng banTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×