Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 25

Giao tiếp cơ bản

Unit 25

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Make an appointment for later"
"That was not easy"
"...but I finally found the toilet "
"Are you ready to go Bob?"
"Yes, Al. I’m ready"
"Do you want to invite Michelle?"
"Yeah"
"Hey,Michele. Would you like to go see a movie
with us?"
"Wow, That sounds like fun"
"...when will you go?"
"We will be going in about another 10 minutes
"
"10 minutes?"
"...that is too soon"

"...I have to wait for the staff to arrive "
"When will the staff arrive?"
"About an hour"
"...please go on without me"
"Oh, no no.We can wait"
"No, go on without me"
"What about after the movie?"
"...will you be free then ,Michelle?"
"I’m supposed to meet a friend in about 2
hours"
" ...and then I’m just going home"
"So you’re busy then"
"Why don’t you stop here after the movie and
tell me how it was?"
"That will be great. OK"
"We’ll see you here after the movie in about 2
hours.Ok?"
"It sounds great"
"Ok.Bye"

"Sắp đặt một cuộc hẹn cho lần sau";
"Thật không dễ chút nào";
"Nhưng tớ đã tìm được nhà vệ sinh";
" Cậu đã sẵn sàng đi chưa Bob?";
"Rồi, Al. Mình đã sẵn sàng";
"Cậu có muốn mời Michelle không?";
"Phải rồi";
"Michelle, cậu có muốn đi xem phim với bọn
tớ không?";
"WoW, nghe có vẻ vui đấy";
"Khi nào các cậu đi?";
"Chúng tớ định đi trong 10 phút nữa";
"10 phút?";
"Sớm quá";
"Mình phải đợi nhân viên đến đã";
"Khi nào thì nhân viên đến?";
"Khoảng 1 tiếng nữa";
"Nên cứ đi mà không có mình cũng được";
"Ồ, không. Chúng tớ đợi được";
"Không, các cậu cứ đi đi";

"Thế sau khi xem phim xong thì sao";
"Sau đó cậu có rảnh không Michelle?";
2 tiếng nữa mình hẹn gặp một người bạn rồi";
rồi";
"Sau đó mình sẽ về nhà";
"Vậy là cậu bận rồi";
"Sau khi xem xong phim sao hai cậu không
ghé qua đây và kể cho tớ nghe nhỉ?";
"Tuyệt đấy. Được thôi";
"Chúng ta sẽ gặp cậu sau 2 tiếng nữa nhé?";
"Tuyệt đấy";
" Được, Tạm biệt nhé";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


Giao tiếp cơ bản

Unit 25

--------------------------------------------------------------------------------------------"Bye"

" Tạm biệt";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×